SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "IDSEFJORD I" 1948-1952     M/s "VIER" 1952-1967                        
         
 
1 -   PERIODE   : 1948-1967         1 -   [O]    
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : -         2 -       
  3 -   IMO-NUMMER   : -     3 -       
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -       
  5 -   NAVN   : [1948] "Idsefjord"     5 -       
  6 -      : [1952] "Vier"         6 -   [O]    
 
7 -                7 -       
  8 -                8 -       
OPPDATERT 9 -                9 -       
29.01.2017 10 -                10 -       
  11 -                11 -       
  12 -                12 -       
  © Fotografi: Jan Welde 13 -                13 -       
  Lokalisering: Langøy, 2003 14 -                14 -       
         
  15  BYGGET    : 1907                     15 -   [K] Knut Gunnar Vier    
  16  BYGGNUMMER   : 370     16 -       
  17  SKROG   : ukjent verft, Storbritannia     17 -   [K] Knut Gunnar Vier    
  18  UTRUSTNING   : ukjent verft, Storbritannia     18 -   [K] Knut Gunnar Vier    
  19  TYPE   : -                     19 -       
  20  SKROG   : Konvensjonelt, rigget som galeas [1907]     20 -   [O] | [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994    
  21  KLASSE   : -                     21 -       
  22  MATERIALE   : Teak     22 -   [K] Knut Gunnar Vier    
  23  MASKINFABRIKANT : -                     23 -       
  24  MASKIN PRODUSERT : [3] 1966     24 -       
  25  MASKIN   : [1] 1 x Lister ruston diesel [1952] [3] 1 x Scania diesel [etter 1967]     25 -   [2] [K] Knut Gunnar Vier [3] [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  26  EFFEKT   : [3] 120 bhk [etter 1967]     26 -   [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994    
  27  FART   : [1] 9.0 kn [1952]     27 -   [K] Knut Gunnar Vier    
  28  FORBRUK   : -                     28 -       
  29  LENGDE   : -     29 -       
  30  BREDDE   : -     30 -       
  31  DYBDE   : -     31 -       
  32  BRUTTO REG. TONN : -     32 -       
  33  NETTO REG. TONN : -     33 -       
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -       
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]    
  36  TRAILERE   : 0     36 -   [O]    
  37  PASSASJERER   : [1] 60 [1952] [2] 0 [etter 1967]     37 -   [1] [K] Knut Gunnar Vier    
  38  PASSASJERLUGARER  : 0     38 -   [O]    
  39  MANNSKAPSLUGARER : -     39 -       
  40  DEKKSHØYDE   : 0     40 -   [O]    
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]    
  42  STATUS   Vrak                     42 -   [K] Knut Gunnar Vier    
         
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -       
     
                                   
     
     
                                   
1907  44 : Bygget i England som kadettbåt for panserskipet "Tordenskiold".                   44 -   [K] Knut Gunnar Vier    
1948  45 : Solgt til Per Idsø og Sveinung Idsø, Idsal. Omdøpt "Idsefjord I". Salgssum: 12 000 NOK. Ombygget til passasjerfartøy med salong og styrehus, Steiden. Satt i trafikk Stavanger - Kvalvåg.     45 -   [K] Knut Gunnar Vier    
1948   46 : Solgt til Gustav Svendsen og Sveinung Idsø, Idsal. Salgssum: 7 000 NOK.         46 -   [K] Knut Gunnar Vier    
1951  47 : Satt i trafikk Stavanger - Vier. Maskinhavari samme år, Høgsfjorden. Slept til Vier av m/s "Viervåg I". Senere slept til Rubbestadneset av m/s "Finnøy". Ombygget med ny maksin.     47 -   [K] Knut Gunnar Vier    
1952  48 : Solgt til Knut Vier, Vier. Omdøpt "Vier". Salgssum: 8 000 NOK. Ombygget med ny maskin. Sertifikat endret [1]. Satt i trafikk Stavanger - Vier.       48 -   [K] Knut Gunnar Vier | -    
1952   49 : Også utleid til Sigvald Bergesen, Stavanger for personelltransport Stavanger - Uskasundet, og til Stavanger Turistforening, Stavanger for utleieturer Stavanger - Bymaken.     49 -   [K] Knut Gunnar Vier    
1962  50 : Solgt til Sverre Haga. Salgssum: 60 000 NOK (sammen med m/s "Viervåg I").         50 -   [K] Knut Gunnar Vier    
1967  51 : Solgt Ølen. Salgssum: 1 500 NOK. I bruk til transport av poteter og hester.                 51 -   [K] Knut Gunnar Vier    
1967   52 : Ombygget til fritidsfartøy [2]. Ombygget med ny maskin, hentet fra et tog [3].       52 -   [2] [K] Knut Gunnar Vier [3] [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
1970  53 : Solgt til Herluf Hendum, Lauvåsvågen.       53 -   [K] Knut Gunnar Vier    
1979  54 : Solgt til Stavanger. Senere til Egersund.       54 -   [K] Knut Gunnar Vier    
1986  55 : Solgt til Trondheim.         55 -   [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994    
pr. vår 1994  56 : I opplag, Børsa.         56 -   [P] Skipet 1-2/1994    
08.1994  57 : Solgt til Tor Inge Jensen, Stavanger.       57 -   [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994    
2005  58 : Ankret opp, Jørpelandsholmen.         58 -   [K] Knut Gunnar Vier    
2005  59 : Sank, Jørpelandsholmen.     59 -   [K] Knut Gunnar Vier