HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P11       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "IDSEFJORD I" 1948 - 1952     M/s "VIER" 1952 - 1967   FOTOGRAFI   OPPDATERT 29.01.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1948 - 1967   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Idsefjord I" 1948 - 1952 5  [K] Knut Gunnar Vier  
  6   "Vier" 1952 - 2005 6  [K] Knut Gunnar Vier  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Per Idsø og Sveinung Idsø, Idsal 1948 - etter 1948 7  [K] Knut Gunnar Vier  
  8   Gustav Svendsen og Sveinung Idsø, Idsal etter 1948 - 1952 8  [K] Knut Gunnar Vier  
  9   Knut Vier, Vier 1952 - 1962 9  [K] Knut Gunnar Vier  
  10   Sverre Haga 1962 - 1967 10  [K] Knut Gunnar Vier  
  11   Herluf Hendum, Lauvåsvågen 1970 - 1979 11  [K] Knut Gunnar Vier  
  12   Tor Inge Jensen, Stavanger 1994 - 2005 12  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
 
  13  BYGGEÅR 1907   13  [K] Knut Gunnar Vier  
  14  BYGGENUMMER 370   14    
  15  SKROG ukjent verft, Storbritannia   15  [K] Knut Gunnar Vier  
  16  UTRUSTNING ukjent verft, Storbritannia   16  [K] Knut Gunnar Vier  
  17  TYPE -   17    
  18  SKROG Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19   Rigget som galeas 1907 - 1948 19  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  20  KLASSE -   20    
  21  MATERIALE Teak   21  [K] Knut Gunnar Vier  
  22  MASKINFABRIKANT -   22    
  23  MASKIN PRODUSERT [3]  1966   23    
  24  MASKIN [1]  1 x Lister ruston diesel 1952 - etter 1967 24  [K] Knut Gunnar Vier  
  25   [3]  1 x Scania diesel etter 1967- 2005 25  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  26  EFFEKT [3]  120 bhk etter 1967- 2005 26  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  27  FART [1]  9.0 kn 1952 - etter 1967 27  [K] Knut Gunnar Vier  
  28  FORBRUK -   28    
  29  LENGDE -   29    
  30  BREDDE -   30    
  31  DYBDE -   31    
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE -   32    
  33  NETTO REGISTERTONNASJE -   33    
  34  DØDVEKTTONNASJE -   34    
  35  BILER 0   35  Observasjon  
  36  TRAILERE 0   36  Observasjon  
  37  PASSASJERER [4]  Ja 1948 - 1952 37  Observasjon  
  38   [1]  60 1952 - etter 1967 38  [K] Knut Gunnar Vier  
  39   [2]  0 etter 1967- 2005 39  Observasjon  
  40  MANNSKAP -   40    
  41  PASSASJERLUGARER 0   41  Observasjon  
  42  MANNSKAPSLUGARER -   42    
  43  DEKKSHØYDE 0   43  Observasjon  
  44  AKSELTRYKK 0   44  Observasjon  
  45  TILLEGGSINFORMASJON -   45    
  46  STATUS Forlist 2005 46  [K] Knut Gunnar Vier  
       
  47 1907   : Bygget i England som kadettbåt for panserskipet "Tordenskiold". 47  [K] Knut Gunnar Vier  
  48 1948   : Solgt til Per Idsø og Sveinung Idsø, Idsal. Omdøpt "Idsefjord I". Salgssum: 12 000 NOK. Ombygget til passasjerfartøy med salong og styrehus, Steiden [4]. 48  [K] Knut Gunnar Vier  
  49    : Satt i trafikk Stavanger - Kvalvåg. 49  [K] Knut Gunnar Vier  
  50 1948 ►   : Solgt til Gustav Svendsen og Sveinung Idsø, Idsal. Salgssum: 7 000 NOK. 50  [K] Knut Gunnar Vier  
  51 1951   : Satt i trafikk Stavanger - Vier. Maskinhavari samme år, Høgsfjorden. Slept til Vier av m/s "Viervåg I". Senere slept til Rubbestadneset av m/s "Finnøy". Ombygget med ny maksin. 51  [K] Knut Gunnar Vier  
  52 1952   : Solgt til Knut Vier, Vier. Omdøpt "Vier". Salgssum: 8 000 NOK. Ombygget med ny maskin. Sertifikat endret [1]. 52  [K] Knut Gunnar Vier  
  53    : Satt i trafikk Stavanger - Vier. 53    
  54 1952 ►   : Også utleid til Sigvald Bergesen, Stavanger for personelltransport Stavanger - Uskasundet, og til Stavanger Turistforening, Stavanger for utleieturer Stavanger - Bymaken. 54  [K] Knut Gunnar Vier  
  55 1962   : Solgt til Sverre Haga. Salgssum: 60 000 NOK (sammen med m/s "Viervåg I"). 55  [K] Knut Gunnar Vier  
  56 1967   : Solgt til Ølen. Salgssum: 1 500 NOK. I bruk til transport av poteter og hester. 56  [K] Knut Gunnar Vier  
  57 1967 ►   : Ombygget til fritidsfartøy [2]. 57  [K] Knut Gunnar Vier  
  58    : Ombygget med ny maskin, hentet fra et tog [3]. 58  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  59 1970   : Solgt til Herluf Hendum, Lauvåsvågen. 59  [K] Knut Gunnar Vier  
  60 1979   : Solgt til Stavanger. Senere til Egersund. 60  [K] Knut Gunnar Vier  
  61 1986   : Solgt til Trondheim. 61  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  62 pr.vår 1994   : I opplag, Børsa. 62  [P] "Skipet" 1-2/1994  
  63 08.1994   : Solgt til Tor Inge Jensen, Stavanger. 63  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  64 ► 2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 64  [K] Knut Gunnar Vier  
  65 2005   : Sank, Jørpelandsholmen. 65  [K] Knut Gunnar Vier  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau