HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/s "IDSEFJORD I" 1948-1952     M/s "VIER" 1952-1967 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 29.01.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1948 - 1967     1  
2  KJENNINGSSIGNAL           2  
3  IMO-NUMMER           3  
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Idsefjord I" 1948 - 1952 5  [K] Knut Gunnar Vier
6       "Vier" 1952 - 2005 6  [K] Knut Gunnar Vier
7  REDERI / EIERFORHOLD       Per Idsø og Sveinung Idsø, Idsal 1948 - etter 1948 7  [K] Knut Gunnar Vier
8       Gustav Svendsen og Sveinung Idsø, Idsal etter 1948 - 1952 8  [K] Knut Gunnar Vier
9       Knut Vier, Vier 1952 - 1962 9  [K] Knut Gunnar Vier
10       Sverre Haga 1962 - 1967 10  [K] Knut Gunnar Vier
11       Herluf Hendum, Lauvåsvågen 1970 - 1979 11  [K] Knut Gunnar Vier
12           Tor Inge Jensen, Stavanger 1994 - 2005 12  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994
13  BYGGEÅR       1907   13  [K] Knut Gunnar Vier
14  BYGGENUMMER       370   14  
15  SKROG       ukjent verft, Storbritannia   15  [K] Knut Gunnar Vier
16  UTRUSTNING       ukjent verft, Storbritannia   16  [K] Knut Gunnar Vier
17  TYPE           17  
18  SKROG   Konvensjonelt   18  Observasjon
19           Rigget som galeas 1907 - 1948 19  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994
20  KLASSE           20  
21  MATERIALE       Teak   21  [K] Knut Gunnar Vier
22  MASKINFABRIKANT       22  
23  MASKIN PRODUSERT       3► 1966   23  
24  MASKIN   11 x Lister ruston diesel 1952 - etter 1967 24  [K] Knut Gunnar Vier
25     31 x Scania diesel etter 1967- 2005 25  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994
26  EFFEKT       3120 bhk etter 1967- 2005 26  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994
27  FART       19.0 kn 1952 - etter 1967 27  [K] Knut Gunnar Vier
28  FORBRUK           28  
29  LENGDE       29  
30  BREDDE           30  
31  DYBDE           31  
32  BRUTTO REGISTERTONNASJE           32  
33  NETTO REGISTERTONNASJE           33  
34  DØDVEKTTONNASJE           34  
35  BILER       0   35  Observasjon
36  TRAILERE       0   36  Observasjon
37  PASSASJERER   4 Ja 1948 - 1952 37  Observasjon
38       160 1952 - etter 1967 38  [K] Knut Gunnar Vier
39           20 etter 1967- 2005 39  Observasjon
40  MANNSKAP           40  
41  PASSASJERLUGARER   0   41  Observasjon
42  MANNSKAPSLUGARER           42  
43  DEKKSHØYDE       0   43  Observasjon
44  AKSELTRYKK       0   44  Observasjon
45  TILLEGGSINFORMASJON           45  
46  STATUS       Forlist 2005 46  [K] Knut Gunnar Vier
 
47 1907   : Bygget i England som kadettbåt for panserskipet "Tordenskiold". 47  [K] Knut Gunnar Vier
48 1948   : Solgt til Per Idsø og Sveinung Idsø, Idsal. Omdøpt "Idsefjord I". Salgssum: 12 000 NOK. Ombygget til passasjerfartøy med salong og styrehus, Steiden. Satt i trafikk Stavanger - Kvalvåg 4►. 48  [K] Knut Gunnar Vier
49 1948    : Solgt til Gustav Svendsen og Sveinung Idsø, Idsal. Salgssum: 7 000 NOK. 49  [K] Knut Gunnar Vier
50 1951   : Satt i trafikk Stavanger - Vier. Maskinhavari samme år, Høgsfjorden. Slept til Vier av m/s "Viervåg I". Senere slept til Rubbestadneset av m/s "Finnøy". Ombygget med ny maksin. 50  [K] Knut Gunnar Vier
51 1952   : Solgt til Knut Vier, Vier. Omdøpt "Vier". Salgssum: 8 000 NOK. Ombygget med ny maskin. Sertifikat endret 1►. 51  [K] Knut Gunnar Vier
52    : Satt i trafikk Stavanger - Vier. 52  
53 1952    : Også utleid til Sigvald Bergesen, Stavanger for personelltransport Stavanger - Uskasundet, og til Stavanger Turistforening, Stavanger for utleieturer Stavanger - Bymaken. 53  [K] Knut Gunnar Vier
54 1962   : Solgt til Sverre Haga. Salgssum: 60 000 NOK (sammen med m/s "Viervåg I"). 54  [K] Knut Gunnar Vier
55 1967   : Solgt Ølen. Salgssum: 1 500 NOK. I bruk til transport av poteter og hester. 55  [K] Knut Gunnar Vier
56 1967    : Ombygget til fritidsfartøy 2►. 56  [K] Knut Gunnar Vier
57    : Ombygget med ny maskin, hentet fra et tog 3►. 57  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994
58 1970   : Solgt til Herluf Hendum, Lauvåsvågen. 58  [K] Knut Gunnar Vier
59 1979   : Solgt til Stavanger. Senere til Egersund. 59  [K] Knut Gunnar Vier
60 1986   : Solgt til Trondheim. 60  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994
61 pr.vår 1994   : I opplag, Børsa. 61  [P] "Skipet" 1-2/1994
62 08.1994   : Solgt til Tor Inge Jensen, Stavanger. 62  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994
63 2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 63  [K] Knut Gunnar Vier
64 2005   : Sank, Jørpelandsholmen. 64  [K] Knut Gunnar Vier