HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
    M/s "IDSEFJORD I" 1948-1952     M/s "VIER" 1952-1967   FOTOGRAFI   OPPDATERT 29.01.2017  
 
 
 
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1948 - 1967     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL           2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Idsefjord I" 1948 - 1952 5  [K] Knut Gunnar Vier  
  6       "Vier" 1952 - 2005 6  [K] Knut Gunnar Vier  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD       Per Idsø og Sveinung Idsø, Idsal 1948 - etter 1948 7  [K] Knut Gunnar Vier  
  8       Gustav Svendsen og Sveinung Idsø, Idsal etter 1948 - 1952 8  [K] Knut Gunnar Vier  
  9       Knut Vier, Vier 1952 - 1962 9  [K] Knut Gunnar Vier  
  10       Sverre Haga 1962 - 1967 10  [K] Knut Gunnar Vier  
  11       Herluf Hendum, Lauvåsvågen 1970 - 1979 11  [K] Knut Gunnar Vier  
  12           Tor Inge Jensen, Stavanger 1994 - 2005 12  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
 
  13  BYGGEÅR       1907   13  [K] Knut Gunnar Vier  
  14  BYGGENUMMER       370   14    
  15  SKROG       ukjent verft, Storbritannia   15  [K] Knut Gunnar Vier  
  16  UTRUSTNING       ukjent verft, Storbritannia   16  [K] Knut Gunnar Vier  
  17  TYPE           17    
  18  SKROG   Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19     Rigget som galeas 1907 - 1948 19  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  20  KLASSE           20    
  21  MATERIALE       Teak   21  [K] Knut Gunnar Vier  
  22  MASKINFABRIKANT       22    
  23  MASKIN PRODUSERT       ◄ 3 ► 1966   23    
  24  MASKIN   ◄ 1 ► 1 x Lister ruston diesel 1952 - etter 1967 24  [K] Knut Gunnar Vier  
  25     ◄ 3 ► 1 x Scania diesel etter 1967- 2005 25  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  26  EFFEKT       ◄ 3 ► 120 bhk etter 1967- 2005 26  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  27  FART       ◄ 1 ► 9.0 kn 1952 - etter 1967 27  [K] Knut Gunnar Vier  
  28  FORBRUK           28    
  29  LENGDE       29    
  30  BREDDE           30    
  31  DYBDE           31    
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE           32    
  33  NETTO REGISTERTONNASJE           33    
  34  DØDVEKTTONNASJE           34    
  35  BILER   0   35  Observasjon  
  36  TRAILERE       0   36  Observasjon  
  37  PASSASJERER   ◄ 4 ► Ja 1948 - 1952 37  Observasjon  
  38     ◄ 1 ► 60 1952 - etter 1967 38  [K] Knut Gunnar Vier  
  39     ◄ 2 ► 0 etter 1967- 2005 39  Observasjon  
  40  MANNSKAP           40    
  41  PASSASJERLUGARER       0   41  Observasjon  
  42  MANNSKAPSLUGARER           42    
  43  DEKKSHØYDE       0   43  Observasjon  
  44  AKSELTRYKK       0   44  Observasjon  
  45  TILLEGGSINFORMASJON           45    
  46  STATUS       Forlist 2005 46  [K] Knut Gunnar Vier  
     
  47 1907   : Bygget i England som kadettbåt for panserskipet "Tordenskiold". 47  [K] Knut Gunnar Vier  
  48 1948   : Solgt til Per Idsø og Sveinung Idsø, Idsal. Omdøpt "Idsefjord I". Salgssum: 12 000 NOK. Ombygget til passasjerfartøy med salong og styrehus, Steiden. Satt i trafikk Stavanger - Kvalvåg ◄ 4 ►. 48  [K] Knut Gunnar Vier  
  49 1948 ►   : Solgt til Gustav Svendsen og Sveinung Idsø, Idsal. Salgssum: 7 000 NOK. 49  [K] Knut Gunnar Vier  
  50 1951   : Satt i trafikk Stavanger - Vier. Maskinhavari samme år, Høgsfjorden. Slept til Vier av m/s "Viervåg I". Senere slept til Rubbestadneset av m/s "Finnøy". Ombygget med ny maksin. 50  [K] Knut Gunnar Vier  
  51 1952   : Solgt til Knut Vier, Vier. Omdøpt "Vier". Salgssum: 8 000 NOK. Ombygget med ny maskin. Sertifikat endret ◄ 1 ►. 51  [K] Knut Gunnar Vier  
  52    : Satt i trafikk Stavanger - Vier. 52    
  53 1952 ►   : Også utleid til Sigvald Bergesen, Stavanger for personelltransport Stavanger - Uskasundet, og til Stavanger Turistforening, Stavanger for utleieturer Stavanger - Bymaken. 53  [K] Knut Gunnar Vier  
  54 1962   : Solgt til Sverre Haga. Salgssum: 60 000 NOK (sammen med m/s "Viervåg I"). 54  [K] Knut Gunnar Vier  
  55 1967   : Solgt Ølen. Salgssum: 1 500 NOK. I bruk til transport av poteter og hester. 55  [K] Knut Gunnar Vier  
  56 1967 ►   : Ombygget til fritidsfartøy ◄ 2 ►. 56  [K] Knut Gunnar Vier  
  57    : Ombygget med ny maskin, hentet fra et tog ◄ 3 ►. 57  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  58 1970   : Solgt til Herluf Hendum, Lauvåsvågen. 58  [K] Knut Gunnar Vier  
  59 1979   : Solgt til Stavanger. Senere til Egersund. 59  [K] Knut Gunnar Vier  
  60 1986   : Solgt til Trondheim. 60  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  61 pr.vår 1994   : I opplag, Børsa. 61  [P] "Skipet" 1-2/1994  
  62 08.1994   : Solgt til Tor Inge Jensen, Stavanger. 62  [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1994  
  63 ► 2005   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 63  [K] Knut Gunnar Vier  
  64 2005   : Sank, Jørpelandsholmen. 64  [K] Knut Gunnar Vier