HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P48       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "IDSAL" 1952 - 1970   FOTOGRAFI   OPPDATERT 12.06.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1952 - 1970   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LGKH   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Christine" 1874 - ca.1917 5  [P] "Skipet" 3/2000  
  6   "Idsal" ca.1917 - 6    
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Stavanger Staal a/s, Jørpeland etter 1918 - 1975 7  [P] "Skipet" 3/2000  
  8   Torvald Idsø, Tau 1975 - 2001 8  [N] sdir.no  
  9   Stiftelsen m/k "Idsal", Tau 2001 - 9  [N] sdir.no  
 
  10  BYGGEÅR 1874   10  [N] sdir.no  
  11  BYGGENUMMER -   11    
  12  SKROG Ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia   12  [N] sdir.no  
  13  UTRUSTNING Ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia   13  [N] sdir.no  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Konvensjonelt, rigget som slupp   15  Observasjon / [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE Tre   17  [N] sdir.no  
  18  MASKINFABRIKANT -   18    
  19  MASKIN PRODUSERT -   19    
  20  MASKIN [1]  1 x diesel etter 1918 - 20  [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993  
  21  EFFEKT -   21    
  22  FART [1]  7.0 kn etter 1918 - 22  [A] Strandbuen 12.06.2019  
  23  FORBRUK -   23    
  24  LENGDE 16.61 m   24  [N] sdir.no  
  25  BREDDE 5.09 m   25  [N] sdir.no  
  26  DYBDE 2.07 m   26  [N] sdir.no  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE 34.22 t   27  [N] sdir.no  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE 13.60 t   28  [N] sdir.no  
  29  DØDVEKTTONNASJE -   29    
  30  BILER 0   30  Observasjon  
  31  TRAILERE 0   31  Observasjon  
  32  PASSASJERER Ja før 1952 - 32  Observasjon  
  33  MANNSKAP -   33    
  34  PASSASJERLUGARER 0   34  Observasjon  
  35  MANNSKAPSLUGARER -   35    
  36  DEKKSHØYDE 0   36  Observasjon  
  37  AKSELTRYKK 0   37  Observasjon  
  38  TILLEGGSINFORMASJON -   38    
  39  STATUS Veteranfartøy 39    
       
  40 1874   : Levert fra ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia som seilfartøy "Christine". 40  [P] "Skipet" 3/2000  
  41    : I bruk til tråling, Nordsjøen. 41  [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993  
  42 1911   : Solgt til Karmøy. I bruk til makrelldorging, Nordsjøen. 42  [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993  
  43 08.09.1917   : Solgt til Idsal. 43    
  44    : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. Målebrev utstedt. 44  [N] sdir.no  
  45 ca.1917   : Omdøpt "Idsal". 45    
  46 ca.1918   : Ombygget: maskin installert [1]. 46  [P] "Skipet" 3/2000  
  47 1918 ►   : Solgt til Stavanger Staal a/s, Jørpeland. Senere solgt igjen. 47  [P] "Skipet" 3/2000  
  48 03.1952   : Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 48    
  49 30.06.1970   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sandnes. 49    
  50 25.11.1975   : Solgt til Torvald Idsø, Tau. Salgssum: 25 000 NOK. 50  [N] sdir.no  
  51 høst 1999   : Vernet og tildelt 300 000 NOK av Riksantikvaren. Slept til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for restaurering. 51  [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2000  
  52 05.2000   : Tildelt 2 mill NOK av Riksantikvaren. 52  [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2000  
  53 23.02.2001   : Drift og eierskap overført til Stiftelsen m/k "Idsal", Tau. 53  [N] sdir.no  
  54 08.06.2002   : Ferdig restaurert til anno ca. 1950 ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 54  [A] Stavanger Aftenblad 12.06.2002  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau