HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/s "IDSAL" 1952-1970 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 19.06.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1952 - 1970     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LGKH   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER           3  
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Christine" 1874 - ca.1917 5  [P] "Skipet" 3/2000
6       "Idsal" ca.1917 - 6  
7  REDERI / EIERFORHOLD       Stavanger Staal a/s, Jørpeland etter 1918 - 1975 7  [P] "Skipet" 3/2000
8       Torvald Idsø, Tau 1975 - 2001 8  [N] sjofartsdir.no
9           Stiftelsen m/k "Idsal", Tau 2001 - 9  [N] sjofartsdir.no
10  BYGGEÅR       1874   10  [N] sjofartsdir.no
11  BYGGENUMMER           11  
12  SKROG       Ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia   12  [N] sjofartsdir.no
13  UTRUSTNING       Ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia   13  [N] sjofartsdir.no
14  TYPE           14  
15  SKROG       Konvensjonelt, rigget som slupp   15  Observasjon / [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993
16  KLASSE           16  
17  MATERIALE       Tre   17  [N] sjofartsdir.no
18  MASKINFABRIKANT       18  
19  MASKIN PRODUSERT           19  
20  MASKIN       11 x diesel etter 1918 - 20  [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993
21  EFFEKT           21  
22  FART           22  
23  FORBRUK           23  
24  LENGDE   16.61 m   24  [N] sjofartsdir.no
25  BREDDE       05.09 m   25  [N] sjofartsdir.no
26  DYBDE       02.07 m   26  [N] sjofartsdir.no
27  BRUTTO REGISTERTONNASJE       34.22 t   27  [N] sjofartsdir.no
28  NETTO REGISTERTONNASJE       13.60 t   28  [N] sjofartsdir.no
29  DØDVEKTTONNASJE           29  
30  BILER   0   30  Observasjon
31  TRAILERE       0   31  Observasjon
32  PASSASJERER       Ja før 1952 - 32  Observasjon
33  MANNSKAP           33  
34  PASSASJERLUGARER   0   34  Observasjon
35  MANNSKAPSLUGARER           35  
36  DEKKSHØYDE       0   36  Observasjon
37  AKSELTRYKK       0   37  Observasjon
38  TILLEGGSINFORMASJON           38      
39  STATUS       Veteranfartøy 39  
   
40 1874   : Levert fra ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia som seilfartøy "Christine". 40  [P] "Skipet" 3/2000
41    : I bruk til tråling, Nordsjøen. 41  [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993
42 1911   : Solgt til Karmøy. I bruk til makrelldorging, Nordsjøen. 42  [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993
43 08.09.1917   : Solgt til Idsal. 43  
44    : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. Målebrev utstedt. 44  [N] sjofartsdir.no
45 ca.1917   : Omdøpt "Idsal". 45  
46 ca.1918   : Ombygget: maskin installert 1►. 46  [P] "Skipet" 3/2000
47 1918    : Solgt til Stavanger Staal a/s, Jørpeland. Senere solgt igjen. 47  [P] "Skipet" 3/2000
48 03.1952   : Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 48  
49 30.06.1970   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sandnes. 49  
50 25.11.1975   : Solgt til Torvald Idsø, Tau. Salgssum: 25 000 NOK. 50  [N] sjofartsdir.no
51 høst 1999   : Vernet og tildelt 300 000 NOK av Riksantikvaren. Slept til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for restaurering. 51  [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2000
52 05.2000   : Tildelt 2 mill NOK av Riksantikvaren. 52  [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2000
53 23.02.2001   : Drift og eierskap overført til Stiftelsen m/k "Idsal", Tau. 53  [N] sjofartsdir.no
54 08.06.2002   : Ferdig restaurert til anno ca. 1950 ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 54  [A] Stavanger Aftenblad 12.06.2002