EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "IDSAL" 1952-1970   FOTOGRAFI   OPPDATERT 19.06.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1952 - 1970     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LGKH   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Christine" 1874 - ca.1917 5  [P] "Skipet" 3/2000  
  6       "Idsal" ca.1917 - 6    
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD       Stavanger Staal a/s, Jørpeland etter 1918 - 1975 7  [P] "Skipet" 3/2000  
  8       Torvald Idsø, Tau 1975 - 2001 8  [N] sjofartsdir.no  
  9           Stiftelsen m/k "Idsal", Tau 2001 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR       1874   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER           11    
  12  SKROG       Ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  UTRUSTNING       Ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Konvensjonelt, rigget som slupp   15  Observasjon / [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993  
  16  KLASSE           16    
  17  MATERIALE       Tre   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  MASKINFABRIKANT       18    
  19  MASKIN PRODUSERT           19    
  20  MASKIN       [1] 1 x diesel etter 1918 - 20  [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993  
  21  EFFEKT           21    
  22  FART           22    
  23  FORBRUK           23    
  24  LENGDE   16.61 m   24  [N] sjofartsdir.no  
  25  BREDDE       05.09 m   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  DYBDE       02.07 m   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE       34.22 t   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE       13.60 t   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DØDVEKTTONNASJE           29    
  30  BILER   0   30  Observasjon  
  31  TRAILERE       0   31  Observasjon  
  32  PASSASJERER       Ja før 1952 - 32  Observasjon  
  33  MANNSKAP           33    
  34  PASSASJERLUGARER       0   34  Observasjon  
  35  MANNSKAPSLUGARER           35    
  36  DEKKSHØYDE       0   36  Observasjon  
  37  AKSELTRYKK       0   37  Observasjon  
  38  TILLEGGSINFORMASJON           38        
  39  STATUS       Veteranfartøy 39    
         
  40 1874   : Levert fra ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia som seilfartøy "Christine". 40  [P] "Skipet" 3/2000  
  41    : I bruk til tråling, Nordsjøen. 41  [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993  
  42 1911   : Solgt til Karmøy. I bruk til makrelldorging, Nordsjøen. 42  [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993  
  43 08.09.1917   : Solgt til Idsal. 43    
  44    : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. Målebrev utstedt. 44  [N] sjofartsdir.no  
  45 ca.1917   : Omdøpt "Idsal". 45    
  46 ca.1918   : Ombygget: maskin installert [1]. 46  [P] "Skipet" 3/2000  
  47 1918 ►   : Solgt til Stavanger Staal a/s, Jørpeland. Senere solgt igjen. 47  [P] "Skipet" 3/2000  
  48 03.1952   : Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 48    
  49 30.06.1970   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sandnes. 49    
  50 25.11.1975   : Solgt til Torvald Idsø, Tau. Salgssum: 25 000 NOK. 50  [N] sjofartsdir.no  
  51 høst 1999   : Vernet og tildelt 300 000 NOK av Riksantikvaren. Slept til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for restaurering. 51  [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2000  
  52 05.2000   : Tildelt 2 mill NOK av Riksantikvaren. 52  [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2000  
  53 23.02.2001   : Drift og eierskap overført til Stiftelsen m/k "Idsal", Tau. 53  [N] sjofartsdir.no  
  54 08.06.2002   : Ferdig restaurert til anno ca. 1950 ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 54  [A] Stavanger Aftenblad 12.06.2002