SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "IDSAL" 1952-1970                            
         
 
1 -   PERIODE   : 1952-1970         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LGKH         2 -   [N] sjofartsdir.no      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1874] "Christine"     5 -   [P] Skipet 3/2000      
  6 -      : [ca.1917] "Idsal"       6 -   [O]        
 
7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
19.06.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Sølve Hatteland 13 -                13 -           
  Lokalisering: Tau, 24. april 2016 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1874                     15 -   [N] sjofartsdir.no      
  16  BYGGNUMMER   : -                     16 -           
  17  SKROG   : Ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia                 17 -   [N] sjofartsdir.no      
  18  UTRUSTNING   : Ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia     18 -   [N] sjofartsdir.no      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt, rigget som slupp                   20 -   [O] | [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993    
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : Tre     22 -   [N] sjofartsdir.no      
  23  MASKINFABRIKANT : -                     23 -           
  24  MASKIN PRODUSERT : -                     24 -           
  25  MASKIN   : [1] 1 x diesel [etter 1918]                   25 -   [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993    
  26  EFFEKT   : -                     26 -           
  27  FART   : -                     27 -           
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 16.61 m [1917]     29 -   [N] sjofartsdir.no      
  30  BREDDE   : 05.09 m [1917]                     30 -   [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   : 02.07 m [1917]                     31 -   [N] sjofartsdir.no      
  32  BRUTTO REG. TONN : 34.22 t [1917]                     32 -   [N] sjofartsdir.no      
  33  NETTO REG. TONN : 13.60 t [1917]                     33 -   [N] sjofartsdir.no      
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : Ja [før 1952]                     37 -   [O]        
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : -                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   I bruk                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
1874  44 : Levert fra ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia som seilfartøy "Christine". I bruk til tråling, Nordsjøen.               44 -   [P] Skipet 3/2000 | [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993  
1911  45 : Solgt til Karmøy. I bruk til makrelldorging, Nordsjøen.                   45 -   [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993    
08.09.1917  46 : Solgt til Idsal. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. Målebrev utstedt.               46 -   - | [N] sjofartsdir.no      
ca.1917  47 : Omdøpt "Idsal".         47 -           
ca.1918  48 : Ombygget: Maskin installert [1].       48 -   [P] Skipet 3/2000      
1918   49 : Solgt til Stavanger Staal a/s, Jørpeland. Senere solgt.                   49 -   [P] Skipet 3/2000      
03.1952  50 : Satt i trafikk Stavanger - Sandnes.                     50 -           
30.06.1970  51 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sandnes.       51 -           
25.11.1975  52 : Solgt til Torvald Idsø, Tau. Salgssum: 25 000 NOK.                     52 -   [N] sjofartsdir.no      
høst 1999  53 : Vernet og tildelt 300 000 NOK av Riksantikvaren. Slept til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for restaurering.             53 -   [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2000    
05.2000  54 : Tildelt 2 mill NOK av Riksantikvaren.                     54 -   [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2000    
23.02.2001  55 : Drift og eierskap overført til Stiftelsen m/k "Idsal", Tau.                   55 -   [N] sjofartsdir.no      
08.06.2002  56 : Ferdig restaurert til anno ca. 1950 ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund.                 56 -   [A] Stavanger Aftenblad 12.06.2002