EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "HYLSFJORD" 1959-1983   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.12.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1959 - 1983     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JXFM   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN     "Hylsfjord"   5  [N] sjofartsdir.no  
           
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Hylsfjord Rutelag a/s, Sand 1959 - 1983 6  [N] norsk-fartoyvern.no  
  7     Sigurd Hillestad, Høylandsbygd 1983 - 1986 7  [P] "Skipet" 3/1991  
  8       Sverre Hundsnes, Stavanger 1986 - 1988 8  [P] "Skipet" 1/1986  
  9       Blom Oppmåling a/s, Sandnes 1988 - 1999 9  [N] sjofartsdir.no  
  10           Jan Halle, Drammen 1999 - 10  [N] sjofartsdir.no  
 
  11  BYGGEÅR       1959   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  BYGGENUMMER       462   12  [P] "Skipet" 3/1991  
  13  SKROG       Westermoens Båtbyggeri og Mekaniske Verksted a/s, Mandal   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  UTRUSTNING       Westermoens Båtbyggeri og Mekaniske Verksted a/s, Mandal   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  TYPE           15    
  16  SKROG       Konvensjonelt   16  Observasjon  
  17  KLASSE           17    
  18  MATERIALE       Stål   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  MASKINFABRIKANT       19    
  20  MASKIN PRODUSERT           20    
  21  MASKIN   [1] 1 x Union 2TEV 2A6.60 2 syl. diesel 1959 - 1986 21  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983  
  22           [3] 1 x Volvo diesel 1986 - 22  [N] jonelaugaland.blogspot.com 19.08.2018  
  23  EFFEKT   [1] 060 bhk 1959 - 1986 23  [N] jonelaugaland.blogspot.com 19.08.2018  
  24     [3] 300 bhk 1986 - 24  [N] jonelaugaland.blogspot.com 19.08.2018  
  25  FART       [1] 9.0 kn 1959 - 1986 25  [P] "Skipet" 3/1991  
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   18.00 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       05.34 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE       02.74 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE       49.91 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE       19.93 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE           32    
  33  BILER   [1] 2 1959 - 1983 33  [P] "Skipet" 3/1991  
  34     [2] 0 1983 - 34  Observasjon  
  35  TRAILERE       0   35  Observasjon  
  36  PASSASJERER   [1] 85 1959 - 1983 36  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983  
  37     [2] 0 1983 - 37  Observasjon  
  38  MANNSKAP           38    
  39  PASSASJERLUGARER       0   39  Observasjon  
  40  MANNSKAPSLUGARER       Ja   40  [P] Westermoens Båtbyggeri og Mekaniske Verksted a/s, Mandal  
  41  DEKKSHØYDE       Fri   41  Observasjon  
  42  AKSELTRYKK           42    
  43  TILLEGGSINFORMASJON   Sitteplasser salong dekk 1: 9. Sitteplasser salong dekk 2: 26.   43  [P] Westermoens Båtbyggeri og Mekaniske Verksted a/s, Mandal  
  44           Kran: 1 x 1.5 t. Lasteluke: 1.5 x 2.0 m.   44  [P] Westermoens Båtbyggeri og Mekaniske Verksted a/s, Mandal  
  45  STATUS       Fritidsfartøy 45  [P] "Fjordabåtene"  
         
  46 20.05.1959   : Døpt "Hylsfjord" av Astrid Underbakke, Mandal. 46  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1959  
  47 27.05.1959   : Levert fra Westermoens Båtbyggeri og Mekaniske Verksted a/s, Mandal til Hylsfjord Rutelag a/s, Sand [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 47  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1959  
  48    : Byggesum: 225 000 NOK. 48  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983  
  49 01.06.1959   : Satt i trafikk Sand - Tengesdal / Sand - Sauda. 49  [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1959  
  50 08.06.1959   : Innført i Stavanger Skipsregister. 50  [N] sjofartsdir.no  
  51 19.12.1963   : I opplag, Sand p.g.a. igjenfrosset fjord. 51    
  52 1964   : Satt i trafikk Sand - Tengesdal / Sand - Sauda. 52    
  53 10.01.1968   : Satt i trafikk Sand - Tangen / Sand - Sauda. 53    
  54 03.1968   : Satt i trafikk Sand - Tengesdal / Sand - Sauda. 54    
  55 1971   : Radar installert. 55  [P] "Skipet" 3/1991  
  56 04.07.1975   : Satt i trafikk Sand - Hylen / Sand - Sauda. 56    
  57 30.08.1975   : Satt i trafikk Sand - Tengesdal / Sand - Sauda. 57    
  58 04.06.1976   : Satt i trafikk Sand - Hylen / Sand - Sauda. 58    
  59 28.08.1976   : Satt i trafikk Sand - Tengesdal / Sand - Sauda. 59     
  60 03.06.1977   : Satt i trafikk Sand - Hylen / Sand - Sauda. 60    
  61 27.08.1977   : Satt i trafikk Sand - Tengesdal / Sand - Sauda. 61    
  62 09.1980   : Tatt ut av trafikk Sand - Sauda. 62  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983  
  63 30.03.1983   : Til Stavanger for overhaling / opplag. 63  [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983  
  64 06.1983   : Solgt til Sigurd Hillestad, Høylandsbygd. 64  [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1983  
  65    : Omklassifisert til arbeidsfartøy [2]. 65    
  66 02.1986   : Solgt til Sverre Hundsnes, Stavanger. Ombygget: Nytt bro-parti, og skorstein fjernet [3]. 66  [P] "Skipet" 3/1986  
  67    : Baugpropell montert. I bruk som kartleggingsfartøy og som servicefartøy til oljeinstallasjoner under bygging. 67  [P] "Fjordabåtene"  
  68 08.07.1986   : Solgt til Blom Oppmåling a/s, Sandnes. Samme bruksområde. Salgssum: 350 000 NOK. 68  [N] sjofartsdir.no  
  69    : Ombygget med ny maskin [3]. 69  [N] jonelaugaland.blogspot.com 19.08.2018  
  70 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipregister. 70  [N] sjofartsdir.no  
  71 1993   : Utleid til Norsk Rikskringkasting a/s, Oslo. I bruk som kulisse under innspillingen av "Vestavind". Tilbakelevert samme år. 71  [P] "Fjordabåtene"  
  72 20.08.2003   : Solgt til Jan Halle, Drammen. Salgssum: 700 000 NOK. 72  [N] sjofartsdir.no  
  73    : I bruk som fritidsfartøy. 73  [P] "Fjordabåtene"