H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "HUNDVAAG" 1901-1914  
    Fortegnelse nr. P146  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     30.11.2016    
    PERIODE:     1901 - 1914 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   - 1 -   1 -  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Hundvaag" 5 -   5 [P] "Ferje-Rogaland"  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 - 6 -   6 -  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Byggeår   - 7 -   7 -  
  8 Byggenummer   - 8 -   8 -  
  9 Skrog   - 9 -   9 -  
  10 Utrustning   - 10 -   10 -  
  11 Type   - 11 -   11 -  
  12 Skrogutforming   Konvensjonelt 12 -   12 HMI  
  13 Klasse   - 13 -   13 -  
  14 Materiale   - 14 -   14 -  
  15 Maskinfabrikant   - 15 -   15 -  
  16 Maskin produsert   - 16 -   16 -  
  17 Maskin   - 17 -   17 -  
  18 Effekt   - 18 -   18 -  
  19 Fart   - 19 -   19 -  
  20 Forbruk   - 20 -   20 -  
  21 Lengde   - 21 -   21 -  
  22 Bredde   - 22 -   22 -  
  23 Dybde   - 23 -   23 -  
  24 Brutto registertonnasje   - 24 -   24 -  
  25 Netto registertonnasje   - 25 -   25 -  
  26 Dødvekttonnasje   - 26 -   26 -  
  27 Bilkapasitet   - 27 -   27 -  
  28 Trailerkapasitet   0 28 -   28 HMI  
  29 Passasjersertifikat   53 29 -   29 [P] "Ferje-Rogaland"  
  30 Mannskap   Ja 30 -   30 HMI  
  31 Passasjerlugarer   - 31 -   31 -  
  32 Mannskapslugarer   - 32 -   32 -  
  33 Dekkshøyde   0 33 -   33 HMI  
  34 Akseltrykk   0 34 -   34 HMI  
  35 Tilleggsinformasjon   - 35 -   35 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  36 1901   Satt i trafikk Stavanger - Roaldsøy. 36 [P] "Ferje-Rogaland"  
  37 17.06.1902     Satt i trafikk Kalhammeren - sentrum, Stavanger havn / Stavanger - Roaldsøy. 37 [A] Stavanger Aftenblad 17.06.1902  
  38 1914     Tatt ut av trafikk. 38 [P] "Ferje-Rogaland"  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau