HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P70       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "HORDALAND" 1879 - 1884   FOTOGRAFI   OPPDATERT 19.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1879 - 1884   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LEDF   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Hordaland"   5  [P] "Over fjord og fjell"  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Det Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1879 - 1880 6  [P] "Over fjord og fjell"  
  7   Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1880 - 1930 7  [P] "Over fjord og fjell"  
  8   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1930 - 1936 8    
  9   Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for opphogging 1936 9  [P] "Over fjord og fjell"  
 
  10  BYGGEÅR 1879   10  [P] "Over fjord og fjell"  
  11  BYGGENUMMER 22   11  [P] "HSD-båtane"  
  12  SKROG Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   12  [P] "Over fjord og fjell"  
  13  UTRUSTNING Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   13  [P] "Over fjord og fjell"  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE Stål   17    
  18  MASKINFABRIKANT [1]  Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 1879 - 1909 18  [P] "Over fjord og fjell"  
  19   [2]  Thompson, Boyd & Co, Newcastle, Storbritannia 1909 - 1936 19          
  20  MASKIN PRODUSERT [1]  1879   20  [P] "Over fjord og fjell"  
  21   [2]  1875   21          
  22  MASKIN [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1879 - 1909 22  [P] "Skipet" 2/1981  
  23   [2]  1 x Compound 2 syl. damp 1909 - 1936 23  [P] "Skipet" 2/1984  
  24  EFFEKT [1]  50 nhk 1879 - 1909 24  [P] "HSD-båtane"  
  25   [2]  45 nhk 1909 - 1936 25  [P] "Skipet" 2/1984  
  26  FART [1]  11.0 kn 1879 - 1909 26    
  27  FORBRUK -   27    
  28  LENGDE 33.80 m   28  [P] "Skipet" 2/1981  
  29  BREDDE 5.60 m   29  [P] "Skipet" 2/1981  
  30  DYBDE 2.80 m   30  [P] "Skipet" 2/1981  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE 144 t 1879 - 1895 31  [P] "Over fjord og fjell"  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE 99 t 1879 - 1895 32    
  33  DØDVEKTTONNASJE -   33    
  34  BILER 0   34  Observasjon  
  35  TRAILERE 0   35  Observasjon  
  36  PASSASJERER 134   36    
  37  MANNSKAP -   37    
  38  PASSASJERLUGARER -   38    
  39  MANNSKAPSLUGARER Ja   39  Observasjon  
  40  DEKKSHØYDE 0   40  Observasjon  
  41  AKSELTRYKK 0   41  Observasjon  
  42  TILLEGGSINFORMASJON -   42    
  43  STATUS Opphogget 1936 43    
 
  44 05.1879   : Levert fra Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige til Det Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Hordaland" [1]. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 80 000 NOK. 44  [P] "Over fjord og fjell"  
  45 14.05.1879   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 45  [P] "Over fjord og fjell"  
  46
01.07.1880 
 : Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 131 000 NOK sammen med d/s "Søndhordland". Samme trafikk. 46  [P] "Over fjord og fjell"  
  47 1884   : Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 47  [P] "Skipet" 2/1981  
  48 1895   : Ombygget med promenadedekk. 48  [P] "Over fjord og fjell"  
  49 1909   : Ombygget med ny kjele og maskin, hentet fra d/s "Folgefonden". Ny skorstein. 49  [P] "HSD-båtane"  
  50 25.05.1915   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som vaktfartøy. 50    
  50 19.12.1918   : Tilbakelevert. 50    
  51 1930   : Drift og eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 51    
  52 ► 1934   : I opplag, Bergen. 52  [P] "Over fjord og fjell"  
  53 1934   : 12-års klassing. I bruk som reservefartøy. 53  [P] "Over fjord og fjell"  
  54 02.1936   : Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for opphogging. Salgssum: 7 500 NOK. 54  [P] "HSD-båtane"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau