A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "HORDALAND" 1879 - 1883    
       
  Fortegnelse nr.:   P70          
  Oppdatert:   03.09.2020          
  Periode:   1879 - 1883          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1879   1  [P] "Over fjord og fjell"    
2  Byggenummer    22   2  [P] "HSD-båtane"    
3  Skrog    Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   3  [P] "Over fjord og fjell"    
4  Utrustning    Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   4  [P] "Over fjord og fjell"    
             
5  Kjenningssignal    L E D F   5  1879 - etter 1879   5  [N] sjohistorie.no    
6      J Q V S   6  etter 1879 - 1936   6  [N] sjohistorie.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Hordaland"   9  -   9  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
10  Rederi / eierforhold    Det Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   10  1879 - 1880   10  [P] "Over fjord og fjell"    
11      Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   11  1880 - 1930   11  [P] "Over fjord og fjell"    
12      Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   12  1930 - 1936   12  -    
13      Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger   13  1936   13  [P] "Over fjord og fjell"    
                     
14  Type    -   14  -   14  -    
                     
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  HMI    
                     
16  Klasse    -   16  -   16  -    
                     
17  Materiale    Stå   17  -   17  HMI    
                     
18  Maskinfabrikant A  Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   18  1879 - 1909   18  [P] "Over fjord og fjell"    
19   B  Thompson, Boyd & Co, Newcastle, Storbritannia   19  1909 [bygget 1975] - 1936   19  -    
                     
20  Maskin produsert A  1879   20  -   20  [P] "Over fjord og fjell"    
21   B  1875   21  -   21  [P] "Skipet" 2/1984    
                     
22  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   22  1879 - 1909   22  [P] "Skipet" 2/1981    
23   B  1 x Compound 2 syl. damp   23  1909 [bygget 1975] - 1936   23  [P] "Skipet" 2/1984    
                     
24  Effekt A  50 nhk   24  1879 - 1909   24  [P] "HSD-båtane"    
25   B  45 nhk   25  1909 - 1936   25  [P] "Skipet" 2/1981    
                     
26  Fart A  11.0 kn   26  1879 - 1909   26  -    
                     
27  Forbruk    -   27  -   27  -    
                     
28  Lengde    33.80 m   28  -   28  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
29  Bredde    5.60 m   29  -   29  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
30  Dyptgående    2.80 m   30  -   30  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
31  Brutto registertonn    144 t   31  1879 - 1895   31  [P] "Skipet" 3/2017    
                     
32  Netto registertonn    99 t   32  1879 - 1895   32  [P] "Skipet" 3/2017    
                     
33  Dødvekttonn    -   33  -   33  -    
                     
34  Bilkapasitet    0   34  -   34  HMI    
                     
35  Trailerkapasitet    0   35  -   35  HMI    
                     
36  Passasjersertifikat    134   36  -   36  -    
                     
37  Mannskap    Ja   37  -   37  HMI    
                     
38  Passasjerlugarer    -   38  -   38  -    
                     
39  Mannskapslugarer    Ja   39  -   39  HMI    
                     
40  Dekkshøyde    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Tillatt akseltrykk    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Tilleggsinformasjon    -   42  -   42  -    
       
       
43   05.1879   Levert fra Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige til Det Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Hordaland" [A]. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 80 000 NOK. 43 [P] "Over fjord og fjell"    
44   14.05.1879   Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 44 [P] "Over fjord og fjell"    
45  
01.07.1880
  Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 131 000 NOK sammen med d/s "Søndhordland". Samme trafikk. 45 [P] "Over fjord og fjell"    
46   01.05.1883   I opplag [reservefartøy]. 46 [P] "I rute"    
47   1884   Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 47 [P] "Skipet" 2/1981    
48   1895   Ombygget med promenadedekk. 48 [P] "Over fjord og fjell"    
49   1909   Ombygget med ny kjele og maskin, hentet fra d/s "Folgefonden" [B]. Ny skorstein. 49 [P] "HSD-båtane"    
50   25.05.1915   Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som vaktfartøy. 50 -    
51   19.12.1918   Tilbakelevert. 51 -    
52   1930   Drift og eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 52 -    
53   ► 1934   I opplag, Bergen. 53 [P] "Over fjord og fjell"    
54   1934   12-års klassing. I bruk som reservefartøy. 54 [P] "Over fjord og fjell"    
55   02.1936   Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for opphogging. Salgssum: 7 500 NOK. 55 [P] "HSD-båtane"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau