HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P70       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "HORDALAND" 1879 - 1884   FOTOGRAFI   OPPDATERT 24.11.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1  PERIODE 1879 - 1884   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LEDF   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Hordaland"   5  [P] "Over fjord og fjell"  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD Det Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1879 - 1880 6  [P] "Over fjord og fjell"  
  7   Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1880 - 1930 7  [P] "Over fjord og fjell"  
  8   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1930 - 1936 8    
  9   Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for opphogging 1936 9  [P] "Over fjord og fjell"  
 
  10  BYGGEÅR 1879   10  [P] "Over fjord og fjell"  
  11  BYGGENUMMER 22   11    
  12  SKROG Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   12  [P] "Over fjord og fjell"  
  13  UTRUSTNING Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   13  [P] "Over fjord og fjell"  
  14  TYPE -   14    
  15  SKROG Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE Stål   17    
  18  MASKINFABRIKANT Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   18  [P] "Over fjord og fjell"  
  19  MASKIN PRODUSERT 1879   19  [P] "Over fjord og fjell"  
  20  MASKIN 1 x Compound 2 syl. damp   20  [P] "Skipet" 2/1981  
  21  EFFEKT 50 nhk   21    
  22  FART 11.0 kn   22    
  23  FORBRUK -   23    
  24  LENGDE 33.80 m   24  [P] "Skipet" 2/1981  
  25  BREDDE 5.60 m   25  [P] "Skipet" 2/1981  
  26  DYBDE 2.80 m   26  [P] "Skipet" 2/1981  
  27  BRUTTO REGISTERTONNASJE 144 t 1879 - 1895 27  [P] "Over fjord og fjell"  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE 99 t 1879 - 1895 28    
  29  DØDVEKTTONNASJE -   29    
  30  BILER 0   30  Observasjon  
  31  TRAILERE 0   31  Observasjon  
  32  PASSASJERER 134   32    
  33  MANNSKAP -   33    
  34  PASSASJERLUGARER -   34    
  35  MANNSKAPSLUGARER Ja   35  Observasjon  
  36  DEKKSHØYDE 0   36  Observasjon  
  37  AKSELTRYKK 0   37  Observasjon  
  38  TILLEGGSINFORMASJON -   38    
  39  STATUS Opphogget ca.1936 39  [P] "Over fjord og fjell"  
 
  40 05.1879   : Levert fra Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige til Det Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Hordaland". Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 80 000 NOK. 40  [P] "Over fjord og fjell"  
  41 14.05.1879   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 41  [P] "Over fjord og fjell"  
  42
01.07.1880 
 : Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Verdifastsettelse: 131 000 NOK sammen med d/s "Søndhordland". Samme trafikk. 42  [P] "Over fjord og fjell"  
  43 1884   : Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 43  [P] "Skipet" 2/1981  
  44 1895   : Ombygget med promenadedekk. 44  [P] "Over fjord og fjell"  
  45 1909   : Ombygget med ny kjele, hentet fra d/s "Folgefonden". 45  [P] "Over fjord og fjell"  
  46 25.05.1915   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som vaktfartøy. 46    
  47 19.12.1918   : Tilbakelevert. 47    
  48 1930   : Drift og eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 48    
  49 ► 1934   : I opplag, Bergen. 49  [P] "Over fjord og fjell"  
  50 1934   : 12-års klassing. I bruk som reservefartøy. 50  [P] "Over fjord og fjell"  
  51 03.1936   : Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for opphogging. Salgssum: 7 500 NOK. 51  - / [P] "Over fjord og fjell"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau