HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P1       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "HØLEFJORD I" 1930 - 1950   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
     
  1  PERIODE 1930 - 1950   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LEDW 1886 - etter 1886 2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Sundal" 1913 - 1928 5  [P] "Skipet" 2/1981  
  6   "Engene" 1928 - 1930 6  [P] "Skipet" 2/1981  
  7   "Hølefjord I" 1930 - 1951 7  [P] "Skipet" 2/1981  
  8   "Fjelltun" 1951- 1972 8  [P] "Skipet" 2/1981  
  9   "Holmtun" 1972 - 2004 9  [N] sdir.no  
  10   "Fjelltun" 2004 - 10  [N] sdir.no  
     
  11  REDERI / EIERFORHOLD Det Nordenfjældske Sprengstof a/s, Trondheim 1913 - 1920 11  [P] "Skipet" 4/1985  
  12   Dampskibsaktieselskabet Partagas, Kristiania 1920 - 1929 12  [P] "Skipet" 4/1985  
  13   Høle og Forsand Dampskibsselskab a/s, Høle 1929 - 1938 13  [P] "Skipet" 4/1985  
  14   Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1938 - 1950 14    
  15   Ole P. Tungland, Jørpeland 1950 - 1956 15  [P] "Skipet" 4/1985  
  16   Konrad Mjellevik, Lavik 1956 - 1959 16  [P] "Skipet" 4/1985  
  17   Asbjørn Fredheim og Knut Fredheim, Rognevær / Mastrevik 1959 - 1961 17  [P] "Skipet" 4/1985  
  18   Asbjørn Fredheim, Rognevær 1961 - 1972 18  [P] "Skipet" 4/1985  
  19   Bjørn Holm, Rørvik 1972 - 1981 19  [P] "Skipet" 4/1985  
  20   Edvard Stabben, Tømmervåg 1981 - 1988 20  [P] "Skipet" 4/1985  
  21   Åke Brasø, Brønnøysund 1988 - 1993 21  [N] sdir.no  
  22   Gjersvik & Mosling a/s, Brønnøysund 1993 - 1995 22  [N] sdir.no  
  23   Brønnøy Sjøtransport a/s, Brønnøysund 1995 - 1996 23  [N] sdir.no  
  24   Svein Stokvold, Brønnøysund 1996 - 1998 24  [N] sdir.no  
  25   Eric Gabriel Bouvier, Salsbruket 1998 - 2003 25  [N] sdir.no  
  26   Fredship a/s, Austrheim 2003 - 2006 26  [N] sdir.no  
  27   Fredcoast a/s, Austrheim 2006 - 2009 27  [N] sdir.no  
  28   Fredship a/s, Austrheim 2009 - 28  [N] sdir.no  
     
  29  BYGGEÅR 1913   29  [N] sdir.no  
  30  BYGGENUMMER 370   30  [N] sdir.no  
  31  SKROG Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   31  [N] sdir.no  
  32  UTRUSTNING Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   32  [N] sdir.no  
  33  TYPE -   33    
  34  SKROG Konvensjonelt   34  Observasjon / -  
  35  KLASSE -   35    
  36  MATERIALE Stål   36  [N] sdir.no  
  37  MASKINFABRIKANT [1]  Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 1913 - 1951 37  [P] "Skipet" 4/1985  
  38   [4]  De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 1951 - 1967 38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39   [6]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1967 - 39    
  40  MASKIN PRODUSERT [1]  1913 1913 - 1951 40  [P] "Skipet" 4/1985  
  41   [4]  1951 1951 - 1967 41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42   [6]  1967 1967 - 42    
  43  MASKIN [1]  1 x Tripple Expansion 3 syl. damp 1913 - 1951 43  [P] "Skipet" 4/1985  
  44   [4]  1 x Union 2T diesel 1951 - 1967 44    
  45   [6]  1 x Wichmann 2T 3ACA diesel 1967 - 45    
  46  EFFEKT [1]  26 nhk 1913 - 1951 46  [P] "Skipet" 4/1985  
  47   [4]  120 bhk 1951 - 1967 47  [P] "Skipet" 4/1985  
  48   [6]  300 bhk 1967 - 48  [P] "Skipet" 3/2009  
  49  FART [6]  10.0 kn 1967 - 49    
  50  FORBRUK -   50    
  51  LENGDE [1]  24.17 m 1913 - 1965 51  [P] "Skipet" 4/1985  
  52   [5]  25.51 m 1965 - 1973 52  [P] "Skipet" 3/2009  
  53   [7]  28.04 m 1973 - 2005 53    
  54   [9]  28.16 m 2005 - 54  [N] sdir.no  
  55  BREDDE [1]  5.21 m 1913 - 1965 55  [P] "Skipet" 4/1985  
  56   [5]  5.33 m 1965 - 1996 56    
  57   [8]  5.18 m 1996 - 2005 57    
  58   [9]  5.40 m 2005 - 58  [N] sdir.no  
  59  DYBDE [1]  3.02 m 1913 - 1965 59  [P] "Skipet" 4/1985  
  60   [5]  2.96 m 1965 - 1996 60    
  61   [8]  3.21 m 1996 - 61  [N] sdir.no  
  62  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  90.84 t 1913 - 1930 62  [P] "Skipet" 3/2009  
  63   [2]  85.74 t 1930 - 1950 63    
  64   [3]  86.65 t 1950 - 1965 64  [P] "Skipet" 3/2009  
  65   [5]  98.21 t 1965 - 1973 65  [P] "Skipet" 3/2009  
  66   [7]  99.31 t 1973 - 1996 66  [N] sdir.no  
  67   [8]  94.00 t 1996 - 67  [N] sdir.no  
  68  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  32.81 t 1913 - 1930 68    
  69   [2]  38.08 t 1930 - 1950 69    
  70   [3]  41.33 t 1950 - 1965 70  [P] "Skipet" 3/2009  
  71   [5]  50.40 t 1965 - 1973 71  [P] "Skipet" 3/2009  
  72   [7]  55.00 t 1973 - 1996 72  [N] sdir.no  
  73   [8]  46.00 t 1996 - 73  [N] sdir.no  
  74  DØDVEKTTONNASJE -   74    
  75  BILER [1]  0 1913 - 1930 75  Observasjon  
  76   [2]  2 1930 - 1950 76    
  77   [3]  0 1950 - 77  Observasjon  
  78  TRAILERE 0   78  Observasjon  
  79  PASSASJERER [1]  0 1913 - 1930 79  Observasjon  
  80   [2]  189 1930 - 1950 80  [P] "Skipet" 2/1991  
  81   [3]  0 1950 - 81  Observasjon  
  82  MANNSKAP -   82    
  83  PASSASJERLUGARER 0   83  Observasjon  
  84  MANNSKAPSLUGARER Ja   84    
  85  DEKKSHØYDE [1]  0 1886 - 1930 85  Observasjon  
  86   [2]  Fri 1930 86  Observasjon  
  87   [3]  0 1962 - etter 1980 87  Observasjon  
  88  AKSELTRYKK -   88    
  89  TILLEGGSINFORMASJON -   89    
  90  STATUS Fraktefartøy 90    
       
  91 10.11.1913   : Levert fra Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania til Det Nordenfjældske Sprengstof a/s, Trondheim som "Sundal" [1]. Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 91  [P] "Skipet" 4/1985  
  92    : Klassifisert som fraktefartøy. Satt i frakttrafikk Åsenfjord - Drammen. 92    
  93 1917   : Drift overført til Norsk Sprængstofindustri a/s, Kristiania. 93    
  94 08.1920   : Drift og eierskap overført til Dampskibsaktieselskabet Partagas, Kristiania. Hjemmehavn: Kristiania. 94  [P] "Skipet" 4/1985  
  95    : Verdifastsettelse: 45 000 NOK. Samme trafikk. 95    
  96 17.12.1920   : Overført til Kristiania Skipsregister. 96  [N] sdir.no  
  97 1927   : Satt i trafikk på Oslofjorden. 97  [P] "Skipet" 4/1985  
  98 13.03.1928   : Omdøpt "Engene". 98  [P] "Skipet" 4/1985  
  99 12.1929   : Solgt til Høle og Forsand Dampskibsselskab a/s, Høle. 99  [P] "Skipet" 4/1985  
  100    : Salgssum: 25 000 NOK. 100    
  101 30.12.1929   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 101    
  102 16.03.1930   : Omdøpt "Hølefjord I". 102    
  103 24.05.1930   : Ombygget til passasjerfartøy ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund [2]. 103  - / [P] "Skipet" 3/2009  
  104    : Satt i trafikk Stavange - Eiane. 104          
  105 05.1937   : Drift overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 105  [P] "Fjordvegen"      
  106 21.03.1938   : Eierskap overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 18 000 NOK. 106    
  107 21.02.1950   : Solgt til Ole P. Tungland, Jørpeland. 107  [P] "Skipet" 4/1985  
  108    : Salgssum: 42 000 NOK. 108    
  109 1950   : Ombygget ved kai til fraktefartøy [3]. 109  [P] "Skipet" 4/1985  
  110 15.09.1951   : Omdøpt "Fjelltun". 110    
  111 20.09.1951   : Ombygget med ny maskin ved Sandnes Mekaniske & Motorverksted a/s, Sandnes [4]. Satt inn i kystfrakttrafikk. 111    
  112 31.07.1956   : Solgt til Konrad Mjellevik, Lavik. 112  [P] "Skipet" 4/1985  
  113    : Satt inn i lokal frakttrafikk. 113    
  114 20.12.1956   : Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 114    
  115 03.02.1959   : Solgt til Asbjørn Fredheim og Knut Fredheim, Rognevær / Mastrevik. 115  [P] "Skipet" 4/1985  
  116    : Satt inn i lokal frakttrafikk. 116    
  117 28.09.1961   : Solgt til Asbjørn Fredheim, Rognevær. 117  [P] "Skipet" 4/1985  
  118    : Samme trafikk. 118    
  119 08.1965   : Ombygget ved Mastrevik Slip & Mekaniske Verksted, Mastrevik: forlenget [5]. 119    
  120 1967   : Ombygget med ny maskin ved Mastrevik Slip & Mekaniske Verksted, Mastrevik [6]. 120    
  121 25.05.1972   : Solgt til Bjørn Holm, Rørvik. Omdøpt "Holmtun". 121  [P] "Skipet" 4/1985  
  122 30.08.1972   : Overført til Namsos Skipsregister. Hjemmehavn: Namsos. 122    
  123 26.02.1973   : Ombygget ved Moen Slip a/s, Kolvereid [7]. 123    
  124 28.04.1981   : Solgt til Edvard Stabben, Tømmervåg. Overført til Kristiansund Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiansund.    124  [P] "Skipet" 4/1985  
  125 27.01.1988   : Solgt til Åke Brasø, Brønnøysund. Salgssum: 460 000 NOK. 125  [N] sdir.no  
  126 1990   : Overført til Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Brønnøysund. 126  [P] "Skipet" 2/1991  
  127 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 127  [N] sdir.no  
  128 16.12.1993   : Solgt til Gjersvik & Mosling a/s, Brønnøysund. Salgssum: 420 000 NOK. 128  [N] sdir.no  
  129 13.06.1995   : Solgt til Brønnøy Sjøtransport a/s, Brønnøysund. Salgssum: 300 000 NOK. 129  [N] sdir.no  
  130 12.04.1996   : Ommålt [8]. 130  [N] sdir.no  
  131 28.06.1996   : Solgt til Svein Stokvold, Brønnøysund. Salgssum: 500 000 NOK. 131  [N] sdir.no  
  132    : I opplag. 132    
  133 09.10.1998   : Solgt på tvangsauksjon til Eric Gabriel Bouvier, Salsbruket. 133  [N] sdir.no  
  134    : Salgssum: 100 000 NOK. Hjemmehavn: Namsos. Lagt til oppussing. 134    
  135 02.12.2003   : Solgt til Fredship a/s, Austrheim. 135  [N] sdir.no  
  136 15.03.2004   : Omdøpt "Fjelltun". Hjemmehavn: Bergen. 136  [N] sdir.no  
  137 2005   : Ombygget: nytt overbygg [9]. 137    
  138 08.11.2006   : Drift og eierskap overført til Fredcoast a/s, Austrheim. Verdifastsettelse: 128 000 NOK. 138  [N] sdir.no  
  139 14.04.2009   : Drift og eierskap overført til Fredship a/s, Austrheim. 139  [N] sdir.no  
 
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau