A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "HØLEFJORD I" 1930 - 1950    
       
  Fortegnelse nr.:   P1          
  Oppdatert:   31.08.2020          
  Periode:   1930 - 1950          
  Fotografi:            
  Status:   Fraktefartøy          
       
       
1  Byggeår    1913   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    370   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    M J T N   5  1913 - etter 1913   5  [N] sjohistorie.no    
6      L E D W   6  etter 1913 -   6  [N] sdir.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Sundal"   9  1913 - 1928   9  [P] "Skipet" 2/1981    
10      "Engene"   10  1928 - 1930   10  [P] "Skipet" 2/1981    
11      "Hølefjord I"   11  1930 - 1951   11  [P] "Skipet" 2/1981    
12      "Fjelltun"   12  1951 - 1972   12  [P] "Skipet" 2/1981    
13      "Holmtun"   13  1972 - 2004   13  [N] sdir.no    
14      "Fjelltun"   14  2004 -   14  [N] sdir.no    
                     
15  Rederi / eierforhold    Det Nordenfjældske Sprengstof a/s, Trondheim   15  1913 - 1920   15  [P] "Skipet" 4/1985    
16      Dampskibsaktieselskabet Partagas, Kristiania   16  1920 - 1929   16  [P] "Skipet" 4/1985    
17      Høle og Forsand Dampskibsselskab a/s, Høle   17  1929 - 1938   17  [P] "Skipet" 4/1985    
18      Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger   18  1938 - 1950   18  [P] "Fjordabådane"    
19      Ole P. Tungland, Jørpeland   19  1950 - 1956   19  [P] "Skipet" 4/1985    
20      Konrad Mjellevik, Lavik   20  1956 - 1959   20  [P] "Skipet" 4/1985    
21      Asbjørn Fredheim og Knut Fredheim, Rognevær / Mastrevik   21  1959 - 1961   21  [P] "Skipet" 4/1985    
22      Asbjørn Fredheim, Rognevær   22  1961 - 1972   22  [P] "Skipet" 4/1985    
23      Bjørn Holm, Rørvik   23  1972 - 1981   23  [P] "Skipet" 4/1985    
24      Edvard Stabben, Tømmervåg   24  1981 - 1988   24  [P] "Skipet" 4/1985    
25      Åke Brasø, Brønnøysund   25  1988 - 1993   25  [N] sdir.no    
26      Gjersvik & Mosling a/s, Brønnøysund   26  1993 - 1995   26  [N] sdir.no    
27      Brønnøy Sjøtransport a/s, Brønnøysund   27  1995 - 1996   27  [N] sdir.no    
28      Svein Stokvold, Brønnøysund   28  1996 - 1998   28  [N] sdir.no    
29      Eric Gabriel Bouvier, Salsbruket   29  1998 - 2003   29  [N] sdir.no    
30      Fredship a/s, Austrheim   30  2003 - 2006   30  [N] sdir.no    
31      Fredcoast a/s, Austrheim   31  2006 - 2009   31  [N] sdir.no    
32      Fredship a/s, Austrheim   32  2009 -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Type    -   33  -   33  -    
                     
34  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   34  -   34  [P] "Fjordabådane"    
                     
35  Klasse    -   35  -   35  -    
                     
36  Materiale    Stål   36  -   36  [N] sdir.no    
                     
37  Maskinfabrikant A  Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   37  1913 - 1951   37  [P] "Skipet" 4/1985    
38   D  De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen   38  1951 - 1967   38  [P] "Skipet" 2/1991    
39   F  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   39  1967 -   39  -    
                     
40  Maskin produsert A  1913   40  -   40  [P] "Skipet" 4/1985    
41   D  1951   41  -   41  [P] "Skipet" 2/1991    
42   F  1967   42  -   42  -    
                     
43  Maskin A  1 x Tripple Expansion 3 syl. damp   43  1913 - 1951   43  [P] "Skipet" 4/1985    
44   D  1 x Union 2T diesel   44  1951 - 1967   44  [P] "Skipet" 2/1991    
45   F  1 x Wichmann 2T 3ACA diesel   45  1967 -   45  -    
                     
46  Effekt A  26 nhk   46  1913 - 1951   46  [P] "Skipet" 4/1985    
47   D  120 bhk   47  1951 - 1967   47  [P] "Skipet" 4/1985    
48   F  300 bhk   48  1967 -   48  [P] "Skipet" 3/2009    
                     
49  Fart F  10.0 kn   49  1967 -   49  -    
                     
50  Forbruk    -   50  -   50  -    
                     
51  Lengde A  24.17 m   51  1913 - 1965   51  [P] "Skipet" 4/1985    
52   E  26.61 m   52  1965 - 1973   52  [P] "Fjordabådane"    
53   G  28.04 m   53  1973 - 2005   53  -    
54   I  28.16 m   54  2005 -   54  [N] sdir.no    
                     
55  Bredde A  5.21 m   55  1913 - 1965   55  [P] "Skipet" 4/1985    
56   E  5.33 m   56  1965 - 1973   56  [P] "Fjordabådane"    
57   G  5.18 m   57  1973 - 2005   57  -    
58   I  5.40 m   58  2005 -   58  [N] sdir.no    
                     
59  Dyptgående A  3.02 m   59  1913 - 1965   59  [P] "Skipet" 4/1985    
60   E  2.96 m   60  1965 - 1996   60  [P] "Fjordabådane"    
61   H  3.21 m   61  1996 -   61  [N] sdir.no    
                     
62  Brutto registertonn A  90.84 t   62  1913 - 1930   62  [P] "Skipet" 3/2009    
63   B  85.74 t   63  1930 - 1950   63  [P] "Fjordabådane"    
64   C  86.65 t   64  1950 - 1965   64  [P] "Skipet" 3/2009    
65   E  98.21 t   65  1965 - 1973   65  [P] "Skipet" 3/2009    
66   G  99.31 t   66  1973 - 1996   66  [N] sdir.no    
67   H  94 t   67  1996 -   67  [N] sdir.no    
                     
68  Netto registertonn A  32.81 t   68  1913 - 1930   68  [P] "Fjordabådane"    
69   B  38.08 t   69  1930 - 1950   69  [P] "Fjordabådane"    
70   C  41.33 t   70  1950 - 1965   70  [P] "Skipet" 3/2009    
71   E  50.40 t   71  1965 - 1973   71  [P] "Skipet" 3/2009    
72   G  55 t   72  1973 - 1996   72  [N] sdir.no    
73   H  46 t   73  1996 -   73  [N] sdir.no    
                     
74  Dødvekttonn    -   74  -   74  -    
                     
75  Bilkapasitet A  0   75  1913 - 1930   75  HMI    
76   B  2   76  1930 - 1950   76  -    
77   C  0   77  1950 -   77  HMI    
                     
78  Trailerkapasitet    0   78  -   78  HMI    
                     
79  Passasjersertifikat A  0   79  1913 - 1930   79  HMI    
80   B  189   80  1930 - 1950   80  [P] "Skipet" 2/1991    
81   C  0   81  1950 -   81  HMI    
                     
82  Mannskap    Ja   82  -   82  HMI    
                     
83  Passasjerlugarer    0   83  -   83  HMI    
                     
84  Mannskapslugarer    Ja   84  -   84  HMI    
                     
85  Dekkshøyde A  0   85  1913 - 1930   85  HMI    
86   B  Fri   86  1930 - 1950   86  HMI    
87   C  0   87  1950 -   87  HMI    
                     
88  Tillatt akseltrykk    0   88  -   88  HMI    
                     
89  Tilleggsinformasjon    -   89  -   89  -    
       
       
90   10.11.1913   Levert fra Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania til Det Nordenfjældske Sprengstof a/s, Trondheim som "Sundal" [A]. Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 90 [P] "Skipet" 4/1985    
91       Klassifisert som fraktefartøy. Satt i frakttrafikk Åsenfjord - Drammen. 91 [P] "Fjordabådane"    
92   12.11.1913   Målt [A]. 92 [P] "Fjordabådane"    
93   1917   Drift overført til Norsk Sprængstofindustri a/s, Kristiania. 93 [P] "Fjordabådane"    
94   08.1920   Drift og eierskap overført til Dampskibsaktieselskabet Partagas, Kristiania. Hjemmehavn: Kristiania. 94 [P] "Skipet" 4/1985    
95       Verdifastsettelse: 45 000 NOK. Samme trafikk. 95 [P] "Fjordabådane"    
96   17.12.1920   Overført til Kristiania Skipsregister. 96 [N] sdir.no    
97   ► 1927   Satt i trafikk på Oslofjorden. 97 [P] "Skipet" 4/1985    
98   13.03.1928   Omdøpt "Engene". 98 [P] "Skipet" 4/1985    
99   12.1929   Solgt til Høle og Forsand Dampskibsselskab a/s, Høle. 99 [P] "Skipet" 4/1985    
100       Salgssum: 25 000 NOK. 100 [P] "Fjordabådane"    
101   30.12.1929   Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 101 [P] "Fjordabådane"    
102   21.03.1930   Omdøpt "Hølefjord I". 102 [P] "Fjordabådane"    
103   24.05.1930   Ombygget til passasjerfartøy ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund [B]. 103 [P] "Fjordabådane" / [P] "Skipet" 3/2009    
104       Satt i trafikk Stavange - Eiane. 104 [P] "Fjordabådane"    
105   05.1937   Drift overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 105 [P] "Fjordvegen"    
106   21.03.1938   Eierskap overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 18 000 NOK. 106 [P] "Fjordabådane"    
107   21.02.1950   Solgt til Ole P. Tungland, Jørpeland. 107 [P] "Skipet" 4/1985    
108       Salgssum: 42 000 NOK. 108 [P] "Fjordabådane"    
109   1950   Ombygget ved kai til fraktefartøy [C]. 109 [P] "Skipet" 4/1985    
110   15.09.1951   Omdøpt "Fjelltun". 110 [P] "Fjordabådane"    
111   20.09.1951   Ombygget med ny maskin ved Sandnes Mekaniske & Motorverksted a/s, Sandnes [D]. Satt inn i kystfrakttrafikk. 111 [P] "Fjordabådane"    
112   31.07.1956   Solgt til Konrad Mjellevik, Lavik. 112 [P] "Skipet" 4/1985    
113       Satt inn i lokal frakttrafikk. 113 [P] "Fjordabådane"    
114   20.12.1956   Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 114 [P] "Fjordabådane"    
115   03.02.1959   Solgt til Asbjørn Fredheim og Knut Fredheim, Rognevær / Mastrevik. 115 [P] "Skipet" 4/1985    
116       Satt inn i lokal frakttrafikk. 116 [P] "Fjordabådane"    
117   28.09.1961   Solgt til Asbjørn Fredheim, Rognevær. 117 [P] "Skipet" 4/1985    
118       Samme trafikk. 118 [P] "Fjordabådane"    
119   26.08.1965   Ombygget ved Mastrevik Slip & Mekaniske Verksted, Mastrevik: Forlenget [E]. 119 [P] "Fjordabådane"    
120   1967   Ombygget med ny maskin ved Mastrevik Slip & Mekaniske Verksted, Mastrevik [F]. 120 [P] "Skipet" 3/2009    
121   25.05.1972   Solgt til Bjørn Holm, Rørvik. Omdøpt "Holmtun". 121 [P] "Skipet" 4/1985    
122   30.08.1972   Overført til Namsos Skipsregister. Hjemmehavn: Namsos. 122 [P] "Fjordabådane"    
123   26.02.1973   Ombygget ved Moen Slip a/s, Kolvereid [G]. 123 [N] sdir.no / [P] "Fjordabådane" / -    
124   28.04.1981   Solgt til Edvard Stabben, Tømmervåg. Overført til Kristiansund Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiansund. 124 [P] "Skipet" 4/1985    
125   27.01.1988   Solgt til Åke Brasø, Brønnøysund. Salgssum: 460 000 NOK. 125 [N] sdir.no    
126   1990   Overført til Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Brønnøysund. 126 [P] "Skipet" 2/1991    
127   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 127 [N] sdir.no    
128   16.12.1993   Solgt til Gjersvik & Mosling a/s, Brønnøysund. Salgssum: 420 000 NOK. 128 [N] sdir.no    
129   13.06.1995   Solgt til Brønnøy Sjøtransport a/s, Brønnøysund. Salgssum: 300 000 NOK. 129 [N] sdir.no    
130   10.04.1996   Ommålt [H]. 130 [N] sdir.no    
131   28.06.1996   Solgt til Svein Stokvold, Brønnøysund. Salgssum: 500 000 NOK. 131 [N] sdir.no    
132       I opplag. 132 -    
133   09.10.1998   Solgt på tvangsauksjon til Eric Gabriel Bouvier, Salsbruket. 133 [N] sdir.no    
134       Salgssum: 100 000 NOK. Hjemmehavn: Namsos. Lagt til oppussing. 134 -    
135   02.12.2003   Solgt til Fredship a/s, Austrheim. 135 [N] sdir.no    
136   15.03.2004   Omdøpt "Fjelltun". Hjemmehavn: Bergen. 136 [N] sdir.no    
137   2005   Ombygget: Nytt overbygg [I]. 137 -    
138   08.11.2006   Drift og eierskap overført til Fredcoast a/s, Austrheim. Verdifastsettelse: 128 000 NOK. 138 [N] sdir.no    
139   14.04.2009   Drift og eierskap overført til Fredship a/s, Austrheim. 139 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau