A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "HØLE" 1950 - 1966    
       
  Fortegnelse nr.:   P68          
  Oppdatert:   01.05.2020          
  Periode:   1950 - 1966          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1912   1  [P] "Skipet" 2/1991    
2  Byggenummer    157   2  [P] "Skipet" 2/1991    
3  Skrog    Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   3  [P] "Skipet" 2/1991    
4  Utrustning    Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   4  [P] "Skipet" 2/1991    
             
5  Kjenningssignal    M S V G   5  1918 - etter 1918   5  [P] "Skipet" 2/1996    
6      L E J W   6  etter 1918 - 1967   6  [P] "Skipet" 2/1996    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Stubbekjøbing"   9  1912 - 1918   9  [P] "Skipet" 2/1991    
10      "Lyngdal"   10  1918 - 1940   10  [P] "Skipet" 2/1991    
11      "NK 08"   11  1940 - 1941   11  [P] "Skipet" 4/2009    
12      "NK 09 Ulan"   12  1941 - 1944   12  [P] "Skipet" 2/1991    
13      "V5515 Ulan"   13  1944 - 1945   13  [P] "Skipet" 4/2009    
14      "Lyngdal"   14  1945 - 1950   14  [P] "Skipet" 2/1991    
15      "Høle"   15  1950 - 1967   15  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
16  Rederi / eierforhold    Dampskibsselskabet Stubbekjøbing a/s, Falster, Danmark   16  1912 - 1918   16  [P] "Skipet" 2/1991    
17      Tryggve Sagen, Kristiania   17  1918   17  [P] "Skipet" 4/2009    
18      Dampskibsselskabet Lyngdal a/s, Lyngdal   18  1918 - 1927   18  [P] "Skipet" 4/2009    
19      Lyngdal Sparebank a/s, Lyngdal   19  1927 - 1928   19  [P] "Skipet" 4/2009    
20      D/s Lindesnæs a/s, Farsund   20  1928 - 1945   20  [P] "Skipet" 4/2009    
21      P/r Lyngdal, Lyngdal   21  1945 - 1946   21  [P] "Fjordabådane"    
22      Dampskibs- a/s Hedrum, Kristiansand   22  1946 - 1948   22  [P] "Skipet" 2/1996    
23      Dampskibsselskabet Patria a/s II, Kristiansand   23  1948 - 1950   23  [P] "Fjordabådane"    
24      Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger   24  1950 - 1966   24  [P] "Fjordabådane"    
25      Brødrene Anda a/s, Stavanger   25  1966 - 1967   25  [P] "Fjordabådane"    
                     
26  Type    -   26  -   26  -    
                     
27  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   27  -   27  HMI    
                     
28  Klasse    -   28  -   28  -    
                     
29  Materiale    Stål   29  -   29  -    
                     
30  Maskinfabrikant A  Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   30  1912 - 1950   30  [P] "Skipet" 2/1991    
31   C  Fairbanks, Morse & Co. Ltd., Beloit, USA   31  1950 [bygget 1943] - 1967   31  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
32  Maskin produsert A  1912   32  -   32  [P] "Skipet" 2/1991    
33   C  1943   33  -   33  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
34  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   34  1912 - 1950   34  [P] "Skipet" 2/1991    
35   C  1 x 2TEV DM 5 syl. diesel   35  1950 [bygget 1943] - 1967   35  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
36  Effekt A  34 nhk   36  1912 - 1950   36  [P] "Skipet" 2/1991    
37   C  300 bhk   37  1950 - 1967   37  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
38  Fart A  10.0 kn   38  1912 - 1950   38  [P] "Skipet" 2/1996    
39   C  13.0 kn   39  1950 - 1967   39  [P] "Fjordvegen"    
                     
40  Forbruk    -   40  -   40  -    
                     
41  Lengde A  32.00 m   41  1912 - 1950   41  [P] "Skipet" 2/1991    
42   C  32.16 m   42  1950 - 1967   42  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
43  Bredde A  5.88 m   43  1912 - 1919   43  [P] "Skipet" 2/1991    
44   B  5.76 m   44  1919 - 1967   44  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
45  Dyptgående A  2.62 m   45  1912 - 1919   45  [P] "Skipet" 2/1996    
46   B  2.41 m   46  1919 - 1967   46  [P] "Skipet" 2/1996    
                     
47  Brutto registertonn A  149 t   47  1912 - 1919   47  [P] "Skipet" 2/1996    
48   B  148.73 t   48  1919 - 1950   48  [P] "Skipet" 2/1996    
49   C  197.49 t   49  1950 - 1967   49  [P] "Skipet" 2/1996    
                     
50  Netto registertonn A  58 t   50  1912 - 1919   50  -    
51   B  58.73 t   51  1919 - 1950   51  [P] "Fjordabådane"    
52   C  106.68 t   52  1950 - 1967   52  [P] "Fjordabådane"    
                     
53  Dødvekttonn    -   53  -   53  -    
                     
54  Bilkapasitet A  0   54  1912 - 1950   54  HMI    
55   C  3   55  1950 - 1967   55  [P] "Fjordabådane"    
                     
56  Trailerkapasitet    0   56  -   56  HMI    
                     
57  Passasjersertifikat C  267   57  1950 - 1967   57  [P] "Fjordabådane"    
                     
58  Mannskap    Ja   58  -   58  HMI    
                     
59  Passasjerlugarer    Ja   59  -   59  HMI    
                     
60  Mannskapslugarer    Ja   60  -   60  HMI    
                     
61  Dekkshøyde A  0   61  1912 - 1950   61  HMI    
62   C  Fri   62  1950 - 1967   62  HMI    
                     
63  Tillatt akseltrykk A  0   63  1912 - 1950   63  HMI    
                     
64  Tilleggsinformasjon    Salonger: 3   64  -   64  [P] "Fjordabådane"    
       
       
65   1912   Levert fra Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige til Dampskibsselskabet Stubbekjøbing a/s, Falster, Danmark som "Stubbekjøbing" [A]. 65 [P] "Skipet" 2/1991    
66   17.05.1918   Solgt til Tryggve Sagen, Kristiania. 66 [P] "Fjordabådane"    
67       Salgssum: 250 000 NOK. 67 [P] "Fjordabådane"    
68   23.11.1918   Solgt til Dampskibsselskabet Lyngdal a/s, Lyngdal. Omdøpt "Lyngdal". 68 [P] "Fjordabådane"    
69       Salgssum: 265 000 NOK. Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Farsund. 69 [P] "Fjordabådane"    
70   11.1918   Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 70 [P] "Fjordabådane"    
71   01.03.1919   Ommålt [B]. 71 [P] "Fjordabådane"    
72   09.1927   Kolliderte med d/s "Lindesnæs" ved Snik. Skadene senere taksert til 11 650 NOK. 72 [P] "Skipet" 2/1996    
73   27.10.1927   Solgt på tvangsauksjon til Lyngdal Sparebank a/s, Lyngdal. Salgssum: 50 000 NOK. I opplag. 73 [P] "Fjordabådane"    
74   27.01.1928   Solgt til D/s Lindesnæs a/s, Farsund. 74 [P] "Fjordabådane"    
75       Salgssum: 55 000 NOK. Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 75 [P] "Fjordabådane"    
76   09.1939   Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. 76 [P] "Skipet" 2/1991    
77       I bruk som nøytralitetsvakt ved Kristiansand. 77 [P] "Fjordabådane"    
78   08.04.1940   Deltok i redningsaksjon ved Lillesand etter torpedering av "Rio de Janeiro" som fraktet tyske tropper. 78 [P] "Fjordabåtene"    
79   11.04.1940   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine [Kustensicherungsverband Norwegen Westkuste]. 79 [P] "Skipet" 2/1991 / -    
80   22.04.1940   I bruk for Hafenschutzflotille, Kristiansand Sud. 80 -    
81   07.09.1940   Omdøpt "NK 08". 81 [P] "Skipet" 4/2009    
82   12.1940   I bruk som patruljefartøy for 55th Vorpostenflotille. 82 [P] "Skipet" 2/1991    
83   01.01.1941   Omdøpt "NK 09 Ulan". 83 [P] "Skipet" 4/2009    
84   01.06.1944   Omdøpt "V 5515 Ulan". 84 [P] "Skipet" 4/2009    
85   07.1945   Frigitt og deretter rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. Omdøpt "Lyngdal". 85 [P] "Skipet" 2/1996    
86   08.1945   Lokalisert i Bergen og tilbakelevert. 86 - / [P] "Skipet" 2/1991    
87   30.08.1945   Solgt til p/r Lyngdal, Lyngdal. Salgssum: 33 000 NOK. 87 [P] "Fjordabådane"    
88       Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 88  -    
89   05.1946   Solgt til Dampskibs- a/s Hedrum, Kristiansand. 89 [P] "Skipet" 2/1996    
90   12.05.1948   Drift og eierskap overført til Dampskibsselskabet Patria a/s II, Kristiansand. 90 [P] "Fjordabådane"    
91   04.06.1948   Overført til Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiansand. 91 [P] "Fjordabådane"    
92   12.01.1950   Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK. 92 [P] "Fjordabådane"    
93   23.03.1950   Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 93 [P] "Fjordabådane"    
94   23.05.1950   Omdøpt "Høle". 94 [P] "Fjordabådane"    
95   06.1950   Ombygget ved Brødrene Lothe Flytedokken a/s, Haugesund: ny maskin samt opprustet [C]. 95 [P] "Fjordabådane" / [P] "Fjordvegen"    
96   02.07.1950   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. Kolliderte med fjellveggen ved Refså. Enkelte passasjerer skadet. 96 [P] "Fjordabåtene"    
97   vinter 1956   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Muslandsvåg. 97 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
98   vår 1957   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 98 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
99   høst 1964   I opplag med brukket veivaksling, Stavanger. 99 [P] "Fjordabådane"    
100   31.08.1966   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 19 000 NOK. 100 [P] "Fjordabådane"    
101   1966   Styrehuset flyttet over på m/s "Jøsenfjord". 101 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
102   01.06.1967   Ferdig opphogget. 102 [P] "Fjordabådane"    
103   22.06.1967   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 103 [P] "Fjordabådane"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau