HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/s "HØLE" 1950-1966 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 03.02.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1950 - 1966     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       MSVG 1918 - etter 1918 2  [P] "Skipet" 2/1996
3           LEJW etter 1918 - 1967 3  [P] "Skipet" 2/1996
4  IMO-NUMMER           4  
5  MMSI-NUMMER           5  
6  NAVN   "Stubbekjøbing" 1912 - 1918 6  [P] "Skipet" 2/1991
7     "Lyngdal" 1918 - 1940 7  [P] "Skipet" 2/1991
8     "NK 08" 1940 - 1941 8  
9     "NK 09 Ulan" 1941 - 1944 9  [P] "Skipet" 2/1991
10     "V 5515 Ulan" 1944 - 1945 10  
11     "Lyngdal" 1945 - 1950 11  [P] "Skipet" 2/1991
12       "Høle" 1950 - 1967 12  [P] "Skipet" 2/1991
13  REDERI / EIERFORHOLD       Dampskibsselskabet Stubbekjøbing a/s, Falster, Danmark 1912 - 1918 13  [P] "Skipet" 2/1991
14       Tryggve Sagen, Kristiania 1918 14  
15       Dampskibsselskabet Lyngdal a/s, Lyngdal 1918 - 1927 15  
16       Lyngdal Sparebank a/s, Lyngdal 1927 - 1928 16  
17       D/s Lindesnæs a/s, Farsund 1928 - 1945 17  
18       Lyngdal p/r, Lyngdal 1945 - 1946 18  
19       Dampskibs- a/s Hedrum, Kristiansand 1946 - 1948 19  [P] "Skipet" 2/1996
20       Dampskibsselskabet Patria a/s II, Kristiansand 1948 - 1950 20  
21       Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1950 - 1966 21  
22           Brødrene Anda a/s, Stavanger 1966 - 1967 22  
23  BYGGEÅR       1912   23  [P] "Skipet" 2/1991
24  BYGGENUMMER       157   24  [P] "Skipet" 2/1991
25  SKROG       Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   25  [P] "Skipet" 2/1991
26  UTRUSTNING       Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   26  [P] "Skipet" 2/1991
27  TYPE           27  
28  SKROG       Konvensjonelt   28  Observasjon
29  KLASSE           29  
30  MATERIALE       Stål   30  
31  MASKINFABRIKANT   1Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige 1912 - 1950 31  [P] "Skipet" 2/1991
32     3Fairbanks, Morse & Co. Ltd., Beloit, USA 1950, bygget 1943 - 1967 32  [P] "Skipet" 2/1991
33  MASKIN PRODUSERT       11912   33  [P] "Skipet" 2/1991
34           31943   34  [P] "Skipet" 2/1991
35  MASKIN   11 x Compound 2 syl. damp 1912 - 1950 35  [P] "Skipet" 2/1991
36     31 x 2TEV DM 5 syl. diesel 1950, bygget 1943 - 1967 36  [P] "Skipet" 2/1991
37  EFFEKT       134 nhk 1912 - 1950 37  [P] "Skipet" 2/1991
38           3500 bhk 1950 - 1967 38  [P] "Skipet" 2/1991
39  FART   110.0 kn 1912 - 1950 39  [P] "Skipet" 2/1996
40           312.0 kn 1950 - 1967 40  [P] "Skipet" 2/1996
41  FORBRUK           41  
42  LENGDE   132.00 m 1912 - 1950 42  [P] "Skipet" 2/1991
43     332.16 m 1950 - 1967 43  [P] "Skipet" 2/1991
44  BREDDE       1 05.88 m 1912 - 1919 44  [P] "Skipet" 2/1991
45           2 05.76 m 1919 - 1967 45  [P] "Skipet" 2/1991
46  DYBDE   1 02.62 m 1912 - 1919 46  [P] "Skipet" 2/1996
47           2 02.41 m 1919 - 1967 47  [P] "Skipet" 2/1996
48  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 149.00 t 1912 - 1919 48  [P] "Skipet" 2/1996
49     2 148.73 t 1919 - 1950 49  [P] "Skipet" 2/1996
50     3 197.49 t 1950 - 1967 50  [P] "Skipet" 2/1996
51  NETTO REGISTERTONNASJE       1 058.00 t 1912 - 1919 51  
52     2 058.73 t 1919 - 1950 52  
53           3 106.68 t 1950 - 1967 53  
54  DØDVEKTTONNASJE           54  
55  BILER   10 1912 - 1950 55  Observasjon
56           33 1950 - 1967 56  
57  TRAILERE       0   57  Observasjon
58  PASSASJERER       3267 1950 - 1967 58  [P] "Fjordabåtene"
59  MANNSKAP           59  
60  PASSASJERLUGARER   0   60  Observasjon
61  MANNSKAPSLUGARER       Ja   61  Observasjon
62  DEKKSHØYDE       3Fri 1950 - 1967 62  Observasjon
63  AKSELTRYKK           63  
64  TILLEGGSINFORMASJON       Salonger: 3.   64  [P] "Fjordabåtene"
65  STATUS       Opphogget 1967 65  
66 1912   : Levert fra Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige til Dampskibsselskabet Stubbekjøbing a/s, Falster, Danmark som "Stubbekjøbing" 1►. 66  [P] "Skipet" 2/1991
67 17.05.1918   : Solgt til Tryggve Sagen, Kristiania. Salgssum: 250 000 NOK. 67  
68 23.11.1918   : Solgt til Dampskibsselskabet Lyngdal a/s, Lyngdal. Omdøpt "Lyngdal". Salgssum: 265 000 NOK. Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Farsund. 68  
69 11.1918   : Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 69  - / [P] "Skipet" 2/1996
70 01.03.1919   : Ommålt 2►. 70  
71 09.1927   : Kolliderte med d/s "Lindesnæs" ved Snik. Skadene senere taksert til 11 650 NOK. 71  [P] "Skipet" 2/1996
72 27.10.1927   : Solgt på tvangsauksjon til Lyngdal Sparebank a/s, Lyngdal. Salgssum: 50 000 NOK. I opplag. 72  
73 27.01.1928   : Solgt til D/s Lindesnæs a/s, Farsund. Salgssum: 55 000 NOK. Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 73  
74 09.1939   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. 74  [P] "Skipet" 2/1991
75    : I bruk som vaktfartøy ved Kristiansand. 75  
76 08.04.1940   : Deltok i redningsaksjon ved Lillesand etter torpedering av "Rio de Janeiro" som fraktet tyske tropper. 76  [P] "Fjordabåtene"
77 11.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine (Kustensicherungsverband Norwegen Westkuste). 77  [P] "Skipet" 2/1991 / -
78 22.04.1940   : I bruk for Hafenschutzflotille, Kristiansand Sud. 78  
79 07.09.1940   : Omdøpt "NK 08". 79  
80 12.1940   : I bruk som patruljefartøy for 55th Vorpostenflotille. 80  [P] "Skipet" 2/1991
81 01.01.1941   : Omdøpt "NK 09 Ulan". 81  
82 01.06.1944   : Omdøpt "V 5515 Ulan". 82  
83 07.1945   : Frigitt og deretter rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. Omdøpt "Lyngdal". 83  [P] "Skipet" 2/1996
84 08.1945   : Lokalisert i Bergen og tilbakelevert. 84  - / [P] "Skipet" 2/1991
85 30.08.1945   : Solgt til Lyngdal p/r, Lyngdal. Salgssum: 33 000 NOK. Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 85  
86 05.1946   : Solgt til Dampskibs- a/s Hedrum, Kristiansand. 86  [P] "Skipet" 2/1996
87 12.05.1948   : Drift og eierskap overført til Dampskibsselskabet Patria a/s II, Kristiansand. 87  
88 04.06.1948   : Overført til Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiansand. 88  
89 12.01.1950   : Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK. 89  
90 23.03.1950   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 90  
91 23.05.1950   : Omdøpt "Høle". 91  
92 06.1950   : Ombygget ved Brødrene Lothe Flytedokken a/s, Haugesund: Ny maskin samt opprustet 3►. 92  
93 02.07.1950   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. Kolliderte med fjellveggen ved Refså. Enkelte passasjerer skadet. 93  [P] "Fjordabåtene"
94 1956   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Muslandsvåg. 94  
95 1957   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 95  
96 1964   : I opplag med brukket veivaksling Stavanger. 96  [P] "Skipet" 2/1991
97 31.08.1966   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 19 000 NOK. 97  
98 01.06.1967   : Ferdig opphogget. 98  
99 22.06.1967   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 99