EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "HØLE" 1950-1966   FOTOGRAFI   OPPDATERT 03.02.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1950 - 1966     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       MSVG 1918 - etter 1918 2  [P] "Skipet" 2/1996  
  3           LEJW etter 1918 - 1967 3  [P] "Skipet" 2/1996  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Stubbekjøbing" 1912 - 1918 6  [P] "Skipet" 2/1991  
  7     "Lyngdal" 1918 - 1940 7  [P] "Skipet" 2/1991  
  8     "NK 08" 1940 - 1941 8    
  9     "NK 09 Ulan" 1941 - 1944 9  [P] "Skipet" 2/1991  
  10     "V 5515 Ulan" 1944 - 1945 10    
  11     "Lyngdal" 1945 - 1950 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12       "Høle" 1950 - 1967 12  [P] "Skipet" 2/1991  
             
  13  REDERI / EIERFORHOLD       Dampskibsselskabet Stubbekjøbing a/s, Falster, Danmark 1912 - 1918 13  [P] "Skipet" 2/1991  
  14       Tryggve Sagen, Kristiania 1918 14    
  15       Dampskibsselskabet Lyngdal a/s, Lyngdal 1918 - 1927 15    
  16       Lyngdal Sparebank a/s, Lyngdal 1927 - 1928 16    
  17       D/s Lindesnæs a/s, Farsund 1928 - 1945 17    
  18       Lyngdal p/r, Lyngdal 1945 - 1946 18    
  19       Dampskibs- a/s Hedrum, Kristiansand 1946 - 1948 19  [P] "Skipet" 2/1996  
  20       Dampskibsselskabet Patria a/s II, Kristiansand 1948 - 1950 20    
  21       Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1950 - 1966 21    
  22           Brødrene Anda a/s, Stavanger 1966 - 1967 22    
 
  23  BYGGEÅR       1912   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24  BYGGENUMMER       157   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25  SKROG       Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  UTRUSTNING       Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27  TYPE           27    
  28  SKROG       Konvensjonelt   28  Observasjon  
  29  KLASSE           29    
  30  MATERIALE       Stål   30    
  31  MASKINFABRIKANT   [1] Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige 1912 - 1950 31  [P] "Skipet" 2/1991  
  32           [3] Fairbanks, Morse & Co. Ltd., Beloit, USA 1950, bygget 1943 - 1967 32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33  MASKIN PRODUSERT   [1] 1912   33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34           [3] 1943   34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35  MASKIN   [1] 1 x Compound 2 syl. damp 1912 - 1950 35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36           [3] 1 x 2TEV DM 5 syl. diesel 1950, bygget 1943 - 1967 36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37  EFFEKT   [1] 034 nhk 1912 - 1950 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38           [3] 500 bhk 1950 - 1967 38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39  FART   [1] 10.0 kn 1912 - 1950 39  [P] "Skipet" 2/1996  
  40           [3] 12.0 kn 1950 - 1967 40  [P] "Skipet" 2/1996  
  41  FORBRUK           41    
  42  LENGDE   [1] 32.00 m 1912 - 1950 42  [P] "Skipet" 2/1991  
  43           [3] 32.16 m 1950 - 1967 43  [P] "Skipet" 2/1991  
  44  BREDDE   [1] 05.88 m 1912 - 1919 44  [P] "Skipet" 2/1991  
  45           [2] 05.76 m 1919 - 1967 45  [P] "Skipet" 2/1991  
  46  DYBDE   [1] 02.62 m 1912 - 1919 46  [P] "Skipet" 2/1996  
  47           [2] 02.41 m 1919 - 1967 47  [P] "Skipet" 2/1996  
  48  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 149.00 t 1912 - 1919 48  [P] "Skipet" 2/1996  
  49     [2] 148.73 t 1919 - 1950 49  [P] "Skipet" 2/1996  
  50           [3] 197.49 t 1950 - 1967 50  [P] "Skipet" 2/1996  
  51  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 058.00 t 1912 - 1919 51    
  52     [2] 058.73 t 1919 - 1950 52    
  53           [3] 106.68 t 1950 - 1967 53    
  54  DØDVEKTTONNASJE           54    
  55  BILER   [1] 0 1912 - 1950 55  Observasjon  
  56     [3] 3 1950 - 1967 56    
  57  TRAILERE       0   57  Observasjon  
  58  PASSASJERER       [3] 267 1950 - 1967 58  [P] "Fjordabåtene"  
  59  MANNSKAP           59    
  60  PASSASJERLUGARER       0   60  Observasjon  
  61  MANNSKAPSLUGARER       Ja   61  Observasjon  
  62  DEKKSHØYDE       [3] Fri 1950 - 1967 62  Observasjon  
  63  AKSELTRYKK           63    
  64  TILLEGGSINFORMASJON       Salonger: 3.   64  [P] "Fjordabåtene"  
  65  STATUS       Opphogget 1967 65    
 
  66 1912   : Levert fra Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige til Dampskibsselskabet Stubbekjøbing a/s, Falster, Danmark som "Stubbekjøbing" [1]. 66  [P] "Skipet" 2/1991  
  67 17.05.1918   : Solgt til Tryggve Sagen, Kristiania. Salgssum: 250 000 NOK. 67    
  68 23.11.1918   : Solgt til Dampskibsselskabet Lyngdal a/s, Lyngdal. Omdøpt "Lyngdal". Salgssum: 265 000 NOK. Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Farsund. 68    
  69 11.1918   : Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 69  - / [P] "Skipet" 2/1996  
  70 01.03.1919   : Ommålt [2]. 70    
  71 09.1927   : Kolliderte med d/s "Lindesnæs" ved Snik. Skadene senere taksert til 11 650 NOK. 71  [P] "Skipet" 2/1996  
  72 27.10.1927   : Solgt på tvangsauksjon til Lyngdal Sparebank a/s, Lyngdal. Salgssum: 50 000 NOK. I opplag. 72    
  73 27.01.1928   : Solgt til D/s Lindesnæs a/s, Farsund. Salgssum: 55 000 NOK. Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 73    
  74 09.1939   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. 74  [P] "Skipet" 2/1991  
  75    : I bruk som vaktfartøy ved Kristiansand. 75    
  76 08.04.1940   : Deltok i redningsaksjon ved Lillesand etter torpedering av "Rio de Janeiro" som fraktet tyske tropper. 76  [P] "Fjordabåtene"  
  77 11.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine (Kustensicherungsverband Norwegen Westkuste). 77  [P] "Skipet" 2/1991 / -  
  78 22.04.1940   : I bruk for Hafenschutzflotille, Kristiansand Sud. 78    
  79 07.09.1940   : Omdøpt "NK 08". 79    
  80 12.1940   : I bruk som patruljefartøy for 55th Vorpostenflotille. 80  [P] "Skipet" 2/1991  
  81 01.01.1941   : Omdøpt "NK 09 Ulan". 81    
  82 01.06.1944   : Omdøpt "V 5515 Ulan". 82    
  83 07.1945   : Frigitt og deretter rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. Omdøpt "Lyngdal". 83  [P] "Skipet" 2/1996  
  84 08.1945   : Lokalisert i Bergen og tilbakelevert. 84  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  85 30.08.1945   : Solgt til Lyngdal p/r, Lyngdal. Salgssum: 33 000 NOK. Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 85    
  86 05.1946   : Solgt til Dampskibs- a/s Hedrum, Kristiansand. 86  [P] "Skipet" 2/1996  
  87 12.05.1948   : Drift og eierskap overført til Dampskibsselskabet Patria a/s II, Kristiansand. 87    
  88 04.06.1948   : Overført til Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiansand. 88    
  89 12.01.1950   : Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK. 89    
  90 23.03.1950   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 90    
  91 23.05.1950   : Omdøpt "Høle". 91    
  92 06.1950   : Ombygget ved Brødrene Lothe Flytedokken a/s, Haugesund: Ny maskin samt opprustet [3]. 92    
  93 02.07.1950   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. Kolliderte med fjellveggen ved Refså. Enkelte passasjerer skadet. 93  [P] "Fjordabåtene"  
  94 1956   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Muslandsvåg. 94    
  95 1957   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 95    
  96 1964   : I opplag med brukket veivaksling Stavanger. 96  [P] "Skipet" 2/1991  
  97 31.08.1966   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 19 000 NOK. 97    
  98 01.06.1967   : Ferdig opphogget. 98    
  99 22.06.1967   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 99