HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P68       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "HØLE" 1950 - 1966   FOTOGRAFI   OPPDATERT 04.09.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1950 - 1966   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL MSVG 1918 - etter 1918 2  [P] "Skipet" 2/1996  
  3   LEJW etter 1918 - 1967 3  [P] "Skipet" 2/1996  
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Stubbekjøbing" 1912 - 1918 6  [P] "Skipet" 2/1991  
  7   "Lyngdal" 1918 - 1940 7  [P] "Skipet" 2/1991  
  8   "NK 08" 1940 - 1941 8  [P] "Skipet" 4/2009  
  9   "NK 09 Ulan" 1941 - 1944 9  [P] "Skipet" 2/1991  
  10   "V 5515 Ulan" 1944 - 1945 10  [P] "Skipet" 4/2009  
  11   "Lyngdal" 1945 - 1950 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12   "Høle" 1950 - 1967 12  [P] "Skipet" 2/1991  
             
  13  REDERI / EIERFORHOLD Dampskibsselskabet Stubbekjøbing a/s, Falster, Danmark 1912 - 1918 13  [P] "Skipet" 2/1991  
  14   Tryggve Sagen, Kristiania 1918 14  [P] "Skipet" 4/2009  
  15   Dampskibsselskabet Lyngdal a/s, Lyngdal 1918 - 1927 15  [P] "Skipet" 4/2009  
  16   Lyngdal Sparebank a/s, Lyngdal 1927 - 1928 16  [P] "Skipet" 4/2009  
  17   D/s Lindesnæs a/s, Farsund 1928 - 1945 17  [P] "Skipet" 4/2009  
  18   Lyngdal p/r, Lyngdal 1945 - 1946 18    
  19   Dampskibs- a/s Hedrum, Kristiansand 1946 - 1948 19  [P] "Skipet" 2/1996  
  20   Dampskibsselskabet Patria a/s II, Kristiansand 1948 - 1950 20    
  21   Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1950 - 1966 21    
  22   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1966 - 1967 22    
 
  23  BYGGEÅR 1912   23  [P] "Skipet" 2/1991  
  24  BYGGENUMMER 157   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25  SKROG Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  UTRUSTNING Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27  TYPE -   27    
  28  SKROG Konvensjonelt   28  Observasjon  
  29  KLASSE -   29    
  30  MATERIALE Stål   30    
  31  MASKINFABRIKANT [1]  Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige 1912 - 1950 31  [P] "Skipet" 2/1991  
  32   [3]  Fairbanks, Morse & Co. Ltd., Beloit, USA 1950, bygget 1943 - 1967 32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33  MASKIN PRODUSERT [1]  1912   33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34   [3]  1943   34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35  MASKIN [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1912 - 1950 35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36   [3]  1 x 2TEV DM 5 syl. diesel 1950, bygget 1943 - 1967 36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37  EFFEKT [1]  34 nhk 1912 - 1950 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38   [3]  500 bhk 1950 - 1967 38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39  FART [1]  10.0 kn 1912 - 1950 39  [P] "Skipet" 2/1996  
  40   [3]  13.0 kn 1950 - 1967 40  [P] "Fjordvegen"  
  41  FORBRUK -   41    
  42  LENGDE [1]  32.00 m 1912 - 1950 42  [P] "Skipet" 2/1991  
  43   [3]  32.16 m 1950 - 1967 43  [P] "Skipet" 2/1991  
  44  BREDDE [1]  5.88 m 1912 - 1919 44  [P] "Skipet" 2/1991  
  45   [2]  5.76 m 1919 - 1967 45  [P] "Skipet" 2/1991  
  46  DYBDE [1]  2.62 m 1912 - 1919 46  [P] "Skipet" 2/1996  
  47   [2]  2.41 m 1919 - 1967 47  [P] "Skipet" 2/1996  
  48  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  149.00 t 1912 - 1919 48  [P] "Skipet" 2/1996  
  49   [2]  148.73 t 1919 - 1950 49  [P] "Skipet" 2/1996  
  50   [3]  197.49 t 1950 - 1967 50  [P] "Skipet" 2/1996  
  51  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  58.00 t 1912 - 1919 51    
  52   [2]  58.73 t 1919 - 1950 52    
  53   [3]  106.68 t 1950 - 1967 53    
  54  DØDVEKTTONNASJE -   54    
  55  BILER [1]  0 1912 - 1950 55  Observasjon  
  56   [3]  3 1950 - 1967 56    
  57  TRAILERE 0   57  Observasjon  
  58  PASSASJERER [3]  267 1950 - 1967 58  [P] "Fjordabåtene"  
  59  MANNSKAP -   59    
  60  PASSASJERLUGARER 0   60  Observasjon  
  61  MANNSKAPSLUGARER Ja   61  Observasjon  
  62  DEKKSHØYDE [3]  Fri 1950 - 1967 62  Observasjon  
  63  AKSELTRYKK -   63    
  64  TILLEGGSINFORMASJON Salonger: 3   64  [P] "Fjordabåtene"  
  65  STATUS Opphogget 1967 65    
 
  66 1912   : Levert fra Eriksberg Mekaniska Verkstad a/b, Göteborg, Sverige til Dampskibsselskabet Stubbekjøbing a/s, Falster, Danmark som "Stubbekjøbing" [1]. 66  [P] "Skipet" 2/1991  
  67 17.05.1918   : Solgt til Tryggve Sagen, Kristiania. 67  - / [P] "Skipet" 4/2009  
  68    : Salgssum: 250 000 NOK. 68    
  69 23.11.1918   : Solgt til Dampskibsselskabet Lyngdal a/s, Lyngdal. Omdøpt "Lyngdal". 69  - / [P] "Skipet" 4/2009  
  70    : Salgssum: 265 000 NOK. Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Farsund. 70    
  71 11.1918   : Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 71  - / [P] "Skipet" 2/1996  
  72 01.03.1919   : Ommålt [2]. 72    
  73 09.1927   : Kolliderte med d/s "Lindesnæs" ved Snik. Skadene senere taksert til 11 650 NOK. 73  [P] "Skipet" 2/1996  
  74 27.10.1927   : Solgt på tvangsauksjon til Lyngdal Sparebank a/s, Lyngdal. Salgssum: 50 000 NOK. I opplag. 74    
  75 27.01.1928   : Solgt til D/s Lindesnæs a/s, Farsund. 75  - / [P] "Skipet" 4/2009  
  76    : Salgssum: 55 000 NOK. Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 76    
  77 09.1939   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. 77  [P] "Skipet" 2/1991  
  78    : I bruk som vaktfartøy ved Kristiansand. 78    
  79 08.04.1940   : Deltok i redningsaksjon ved Lillesand etter torpedering av "Rio de Janeiro" som fraktet tyske tropper. 79  [P] "Fjordabåtene"  
  80 11.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine (Kustensicherungsverband Norwegen Westkuste). 80  [P] "Skipet" 2/1991 / -  
  81 22.04.1940   : I bruk for Hafenschutzflotille, Kristiansand Sud. 81    
  82 07.09.1940   : Omdøpt "NK 08". 82  [P] "Skipet" 4/2009  
  83 12.1940   : I bruk som patruljefartøy for 55th Vorpostenflotille. 83  [P] "Skipet" 2/1991  
  84 01.01.1941   : Omdøpt "NK 09 Ulan". 84  [P] "Skipet" 4/2009  
  85 01.06.1944   : Omdøpt "V 5515 Ulan". 85  [P] "Skipet" 4/2009  
  86 07.1945   : Frigitt og deretter rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. Omdøpt "Lyngdal". 86  [P] "Skipet" 2/1996  
  87 08.1945   : Lokalisert i Bergen og tilbakelevert. 87  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  88 30.08.1945   : Solgt til Lyngdal p/r, Lyngdal. 88  - / [P] "Skipet" 4/2009  
  89    : Salgssum: 33 000 NOK. Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 89    
  90 05.1946   : Solgt til Dampskibs- a/s Hedrum, Kristiansand. 90  [P] "Skipet" 2/1996  
  91 12.05.1948   : Drift og eierskap overført til Dampskibsselskabet Patria a/s II, Kristiansand. 91  - / [P] "Skipet" 4/2009  
  92 04.06.1948   : Overført til Kristiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiansand. 92    
  93 12.01.1950   : Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK. 93  - / [P] "Fjordvegen"  
  94 23.03.1950   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 94    
  95 23.05.1950   : Omdøpt "Høle". 95    
  96 06.1950   : Ombygget ved Brødrene Lothe Flytedokken a/s, Haugesund: ny maskin samt opprustet [3]. 96  - / [P] "Fjordvegen"  
  97    : Kostnad: 270 000 NOK. 97  [P] "Fjordvegen"  
  98 02.07.1950   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. Kolliderte med fjellveggen ved Refså. Enkelte passasjerer skadet. 98  [P] "Fjordabåtene"  
  99 vinter 1956   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Muslandsvåg. 99  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  100 vår 1957   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 100  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  101 1964   : I opplag med brukket veivaksling Stavanger. 101  [P] "Skipet" 2/1991  
  102 31.08.1966   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 19 000 NOK. 102    
  103 01.06.1967   : Ferdig opphogget. 103    
  104 22.06.1967   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 104    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau