HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P91       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "HØGSFJORD I" 1926 - 1940     M/s "HØGSFJORD I" 1940 - 1969   FOTOGRAFI   OPPDATERT 31.03.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1926 - 1969   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JTHL 1878 - før 1940 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3   LEDU før 1940 - 1974 3  [P] "Skipet" 2/1991  
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Torghatten" 1878 - 1926 6  [P] "Skipet" 2/1991  
  7   "Høgsfjord I" 1926 - 1970 7  [P] "Skipet" 2/1991  
  8   "Kondor" 1970 - 1974 8  [P] "Skipet" 2/1991  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Dampskibet "Torghatten"s a/s, Kvaløen 1878 - 1913 9  [P] "Fjordabåtene"  
  10   Torghattens Dampskibsselskab a/s. Brønnøysund 1913 - 1918 10    
  11   Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 1918 11    
  12   Ola M. Froseth, Trondheim 1918 - 1921 12    
  13   Dyre Halse, Strinda 1921 - 1924 13    
  14   Susanne Vik, Trondheim 1924 - 1925 14    
  15   Trondheims Arbeiderforenings Spareskillingsbank, Trondheim 1925 15    
  16   Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle 1925 - 1926 16  [P] "Fjordabåtene"  
  17   Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle 1926 - 1927 17    
  18   Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1937 - 1937 18    
  19   Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand 1969 - 1969 19  [P] "Skipet" 2/1991  
  20   Ole Bjørn Torjussen, Oslo 1970 - 1973 20    
  21   Østfold Skipsopphugning a/s, Sarpsborg 1973 - 1974 21    
 
  22  BYGGEÅR 1878   22  [P] "Skipet" 2/1991  
  23  BYGGENUMMER 40   23    
  24  SKROG Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25  UTRUSTNING Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  TYPE -   26    
  27  SKROG Konvensjonelt   27  Observasjon  
  28  KLASSE -   28    
  29  MATERIALE -   29    
  30  MASKINFABRIKANT [1]  Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 1878 - 1940 30  [P] "Skipet" 2/1991  
  31   [4]  M. Haldorsen & Sønner a/s, Rubbestadneset 1940 - 1969 31  [P] "Skipet" 2/1991  
  32  MASKIN PRODUSERT [1]  1878   32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33   [4]  1940   33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34  MASKIN [1]  1 x Compound 2 syl. damp 1878 - 1940 34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35   [4]  1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 1940 - 1969 35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36  EFFEKT [1]  90 ihk 1878 - 1940 36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37   [4]  255 bhk 1940 - 1969 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38  FART [1]  8.0 kn 1878 - 1940 38    
  39   [4]  10.0 kn 1940 - 1969 39  [P] "Fjordabåtene"  
  40  FORBRUK -   40    
  41  LENGDE [1]  26.46 m 1878 - 1926 41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42   [3]  26.90 m 1926 - 1974 42  [P] "Fjordabåtene"  
  43  BREDDE 4.63 m   43    
  44  DYBDE 2.26 m   44    
  45  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  91.34 t 1878 - 1926 45    
  46   [3]  92.41 t 1926 - 1958 46    
  47   [4]  106.40 t 1958 - 1974 47    
  48  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  40.34 t 1878 - 1926 48    
  49   [3]  44.33 t 1926 - 1958 49    
  50   [4]  57.19 t 1958 - 1974 50    
  51  DØDVEKTTONNASJE -   51    
  52  BILER [1]  0 1878 - 1926 52  Observasjon  
  53   [3]  1 1926 - 1974 53  [P] "Fjordabåtene"  
  54  TRAILERE 0   54  Observasjon  
  55  PASSASJERER [1]  120 1878 - 1918 55  [P] "Skipet" 2/1991  
  56   [2]  0 1918 - 1926 56  Observasjon  
  57   [3]  188 1926 - etter 1969 57  [P] "Skipet" 2/1991  
  58  MANNSKAP Kaptein, styrmann, matros, maskinist 1926 - 1969 58  [P] "Fjordabåtene"  
  59  PASSASJERLUGARER 0   59  Observasjon  
  60  MANNSKAPSLUGARER Ja   60  Observasjon  
  61  DEKKSHØYDE [1]  0 1878 - 1926 61  Observasjon  
  62   [3]  Fri 1926 - 1974 62  Observasjon  
  63  AKSELTRYKK 0   63    
  64  TILLEGGSINFORMASJON -   64    
  65  STATUS Opphogget 1974 65     
 
  66 01.07.1878   : Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania til Dampskibet "Torghatten"s a/s, Kvaløen som "Torghatten" [1]. 66  [P] "Fjordabåtene"  
  67    : Innført i Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Brønnøysund. Byggesum: 42 000 NOK. 67    
  68 15.11.1878   : Ankom Brønnøysund. 68    
  69 11.1878 ►   : Satt i trafikk Brønnøysund - Vega. 69    
  70 15.03.1909   : Hjemmehavn: Mosjøen. 70    
  71 25.07.1913   : Hjemmehavn: Brønnøysund. 71    
  72 15.08.1913   : Drift og eierskap overført til Torghattens Dampskibsselskab a/s. Brønnøysund. 72    
  73 06.12.1917   : Grunnstøtte ved Nesholmene. 73  [P] "Skipet" 2/1991  
  74 01.1918   : Brakt flott. Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. 74    
  75 26.04.1918   : Solgt til Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. Salgssum: 6 700 NOK. 75    
  76 07.1918   : Ombygget til fraktefartøy ved Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. Sertifkat endret [2]. 76    
  77 09.07.1918   : Solgt til Ola M. Froseth, Trondheim. Salgssum: 7 500 NOK. 77    
  78 29.07.1918   : Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 78    
  79 05.04.1921   : Solgt på tvangsauksjon til Dyre Halse, Strinda. Salgssum: 24 200 NOK. Satt i frakttrafikk på Trondheimsfjorden. 79    
  80 29.08.1924   : Solgt til Susanne Vik, Trondheim. Salgssum: 24 000 NOK. 80    
  81 18.03.1925   : Solgt på tvangsauksjon til Trondheims Arbeiderforenings Spareskillingsbank, Trondheim. Salgssum: 10 300 NOK. 81    
  82 23.05.1925   : Beslaglagt i Egersund p.g.a. overlast med skrapjern i rute til Danmark. 82    
  83 02.06.1925   : Solgt på tvangsauksjon til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. Salgssum: 16 000 NOK. 83  - / [P] "Fjordabåtene"  
  84 12.07.1925   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 84    
  85 06.04.1926   : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle. Omdøpt "Høgsfjord I". 85    
  86 14.04.1926   : Ombygget til passasjerfartøy ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger [3]. 86  - / [P] "Fjordabåtene"  
  87 04.1926   : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 87    
  88 27.05.1937   : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 88    
  89 06.1940   : Ombygget ved Rosenberg Verft a/s / M. Haldorsen & Søn a/s, Stavanger / Rubbestadneset: Opprustet samt ny maskin [4]. 89  - / [P] "Fjordabåtene"  
  90 1964   : I opplag, Stavanger. 90  [P] "Fjordabåtene"  
  91 08.11.1969   : Solgt til Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand. 91  - / [P] "Fjordabåtene"  
  92    : Salgssum: 10 000 NOK. 92    
  93 12.1969   : Maskinen tatt ut. 93    
  94 17.01.1970   : Solgt til Ole Bjørn Torjussen, Oslo. Omdøpt "Kondor". 94  - / [P] "Fjordabåtene"  
  95    : Salgssum: 25 000 NOK. Slept til Oslofjorden. 95    
  96    : I bruk som husbåt. 96  [P] "Skipet" 2/1991  
  97 30.10.1972   : Brann under oppussing, Nordre Håøy. Ble totalskadet. 97  [P] "Skipet" 2/1991  
  98 1973   : I bruk som skytemål for Sjøforsvaret. 98    
  99 12.12.1973   : Gitt til Østfold Skipsopphugning a/s, Sarpsborg for opphogging. 99    
  100 04.1974   : Ferdig opphogget. 100    
  101 01.12.1975   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 101    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau