A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger      
     
     
     
     
     
     
     
  D/s "HØGSFJORD I" 1926 - 1940  
  M/s "HØGSFJORD I" 1940 - 1969  
     
  Fortegnelse nr.:   P91        
  Oppdatert:   06.02.2021        
  Periode:   1926 - 1969        
  Fotografi:          
  Status:   Opphogget        
     
     
1  Byggeår    1878   1  [P] "Skipet" 2/1991  
2  Byggenummer    40   2  -  
3  Skrog    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   3  [P] "Skipet" 2/1991  
4  Utrustning    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   4  [P] "Skipet" 2/1991  
           
5  Kjenningssignal    J T H L   5  1878 - før 1940   5  [P] "Skipet" 2/1991  
6      L E D U   6  før 1940 - 1974   6  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -  
                   
9  Navn    "Torghatten"   9  1878 - 1926   9  [P] "Skipet" 2/1991  
10      "Høgsfjord I"   10  1926 - 1970   10  [P] "Skipet" 2/1991  
11      "Kondor"   11  1970 - 1974   11  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
12  Rederi / eierforhold    Dampskibet "Torghatten"s a/s, Kvaløen   12  1878 - 1913   12  [P] "Fjordabådane"  
13      Torghattens Dampskibsselskab a/s. Brønnøysund   13  1913 - 1918   13  [P] "Fjordabådane"  
14      Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   14  1918   14  [P] "Fjordabådane"  
15      Ola M. Froseth, Trondheim   15  1918 - 1921   15  [P] "Fjordabådane"  
16      Dyre Halse, Strinda   16  1921 - 1924   16  [P] "Fjordabådane"  
17      Susanne Vik, Trondheim   17  1924 - 1925   17  [P] "Fjordabådane"  
18      Trondheims Arbeiderforenings Spareskillingsbank, Trondheim   18  1925   18  [P] "Fjordabådane"  
19      Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Forsand   19  1925 - 1926   19  [P] "Fjordabådane"  
20      Høgsfjord Ruteselskap a/s, Forsand   20  1926 - 1937   20  [P] "Fjordabådane"  
21      Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger   21  1937 - 1969   21  [P] "Fjordvegen"  
22      Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand   22  1969 - 1970   22  [P] "Skipet" 2/1991  
23      Ole Bjørn Torjussen, Oslo   23  1970 - 1973   23  [P] "Fjordabådane"  
24      Østfold Skipsopphugning a/s, Sarpsborg   24  1973 - 1974   24  [P] "Fjordabådane"  
                   
25  Type    -   25  -   25  -  
                   
26  Skrogutforming    Konvensjonelt   26  -   26  HMI  
                   
27  Klasse    -   27  -   27  -  
                   
28  Materiale    -   28  -   28  -  
                   
29  Maskinfabrikant A  Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   29  1878 - 1940   29  [P] "Skipet" 2/1991  
30   D  M. Haldorsen & Sønner a/s, Rubbestadneset   30  1940 - 1969   30  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
31  Maskin produsert A  1878   31  -   31  [P] "Skipet" 2/1991  
32   D  1940   32  -   32  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
33  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   33  1878 - 1940   33  [P] "Skipet" 2/1991  
34   D  1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel   34  1940 - 1969   34  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
35  Effekt A  90 ihk   35  1878 - 1940   35  [P] "Skipet" 2/1991  
36   D  255 bhk   36  1940 - 1969   36  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
37  Fart A  8.0 kn   37  1878 - 1940   37  [P] "Fjordabådane"  
38   D  10.0 kn   38  1940 - 1969   38  [P] "Fjordabådane"  
                   
39  Forbruk    -   39  -   39  -  
                   
40  Lengde A  26.46 m   40  1878 [målt 1903] - 1926   40  [P] "Fjordabådane"  
41   C  26.90 m   41  1926 - 1974   41  [P] "Fjordabådane"  
                   
42  Bredde    4.63 m   42  -   42  [P] "Fjordabådane"  
                   
43  Dyptgående    2.23 m   43  -   43  [P] "Fjordabådane"  
                   
44  Brutto registertonn A  91.34 t   44  1878 [målt 1903] - 1921   44  [P] "Fjordabådane"  
45   C  92.41 t   45  1926 - 1940   45  [P] "Fjordabådane"  
46   D  104.60 t   46  1940 [målt 1946] - 1974   46  [P] "Fjordabådane"  
                   
47  Netto registertonn A  40.34 t   47  1878 [målt 1903] - 1921   47  [P] "Fjordabådane"  
48   C  44.33 t   48  1926 - 1940   48  [P] "Fjordabådane"  
49   D  57.19 t   49  1940 [målt 1946] - 1974   49  [P] "Fjordabådane"  
                   
50  Dødvekttonn    -   50  -   50  -  
                   
51  Bilkapasitet A  0   51  1878 - 1926   51  HMI  
52   C  1   52  1926 - 1974   52  [P] "Fjordabådane"  
                   
53  Trailerkapasitet    0   53  -   53  HMI  
                   
54  Passasjersertifikat A  120   54  1878 - 1918   54  [P] "Skipet" 2/1991  
55   B  0   55  1918 - 1926   55  -  
56   C  188   56  1926 - etter 1969   56  [P] "Skipet" 2/1991  
                   
57  Mannskap    11   57  1878 - 1921   57  [P] "Fjordabådane"  
58      Kaptein, styrmann, matros, maskinist   58  1926 - 1969   58  [P] "Fjordabådane"  
                   
59  Passasjerlugarer    Ja   59  -   59  HMI  
                   
60  Mannskapslugarer    Ja   60  -   60  HMI  
                   
61  Dekkshøyde A  0   61  1878 - 1926   61  HMI  
62   C  Fri   62  1926 - 1974   62  HMI  
                   
63  Tillatt akseltrykk A  0   63  1878 - 1926   63  HMI  
                   
64  Tilleggsinformasjon    -   64  -   64  -  
     
     
65   01.07.1878   Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania til Dampskibet "Torghatten"s a/s, Kvaløen som "Torghatten" [A]. 65 [P] "Fjordabåtene"  
66       Innført i Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Brønnøysund. Byggesum: 42 000 NOK. 66 [P] "Fjordabådane"  
67   15.11.1878   Ankom Brønnøysund. 67 -  
68   11.1878 ►   Satt i trafikk Brønnøysund - Vega. 68 [N] warsailors.com  
69   14.08.1903   Målt [A]. 69 [P] "Fjordabådane"  
70   15.03.1909   Hjemmehavn: Mosjøen. 70 [P] "Fjordabådane"  
71   25.07.1913   Hjemmehavn: Brønnøysund. 71 [P] "Fjordabådane"  
72   15.08.1913   Drift og eierskap overført til Torghattens Dampskibsselskab a/s. Brønnøysund. 72 [P] "Fjordabådane"  
73   06.12.1917   Grunnstøtte ved Nesholmene. 73 [P] "Skipet" 2/1991  
74   primo 1918   Brakt flott. 74 [P] "Fjordabådane"  
75       Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. 75 [N] warsailors.com  
76   26.04.1918   Solgt til Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. Salgssum: 6 700 NOK. 76 [P] "Fjordabådane"  
77   09.07.1918   Solgt til Ola M. Froseth, Trondheim. Salgssum: 7 500 NOK. 77 [P] "Fjordabådane"  
78   29.07.1918   Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 78 [P] "Fjordabådane"  
79   05.04.1921   Solgt på tvangsauksjon til Dyre Halse, Strinda. Salgssum: 24 200 NOK. 79 [P] "Fjordabådane"  
80   1921   Ombygget til fraktefartøy ved Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. Sertifkat endret [B]. 80 [P] "Fjordabådane" / -  
81       Satt i frakttrafikk på Trondheimsfjorden. 81 [N] warsailors.com  
82   29.08.1924   Solgt til Susanne Vik, Trondheim. Salgssum: 24 000 NOK. 82 [P] "Fjordabådane"  
83   18.03.1925   Solgt på tvangsauksjon til Trondheims Arbeiderforenings Spareskillingsbank, Trondheim. Salgssum: 10 300 NOK. 83 [P] "Fjordabådane"  
84   23.05.1925   Beslaglagt i Egersund p.g.a. overlast med skrapjern i rute til Danmark. 84 [P] "Fjordabådane"  
85   02.06.1925   Solgt på tvangsauksjon til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. Salgssum: 16 000 NOK. 85 [P] "Fjordabådane"  
86   12.07.1925   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 86 [P] "Fjordabådane"  
87   06.04.1926   Drift og eierskap overført til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle. Omdøpt "Høgsfjord I". 87 [P] "Fjordabådane"  
88   14.04.1926   Ombygget til passasjerfartøy ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger [C]. 88 [P] "Fjordabådane"  
89   04.1926   Satt i trafikk Stavanger - Frafjord / Stavanger - Lysebotn. 89 [P] "Fjordabådane"  
90   27.05.1937   Drift og eierskap overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 90 [P] "Fjordabådane"  
91   06.1940   Ombygget ved Rosenberg Verft a/s, Stavanger / M. Haldorsen & Søn a/s, Stavanger, Rubbestadneset: Opprustet samt ny maskin [D]. 91 [P] "Fjordabådane"  
92   05.03.1955   Fikk problemer da is løsnet langs land, Frafjorden. Fikk returnert til kai, Frafjord med skader på propellen. 92 [N] bjodna-tore.no  
93   08.03.1955   Assistert til Stavanger av redningsskøyten "Frederik Langaard" som lagde ny isråk. 93 [A] Stavanger Aftenblad 09.03.1955  
94   28.01.1946   Ommålt [D]. 94 [P] "Fjordabådane"  
95   1964   I opplag, Stavanger. 95 [P] "Fjordabådane"  
96   08.11.1969   Solgt til Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand. Salgssum: 10 000 NOK. 96 [P] "Fjordabådane"  
97   12.1969   Maskinen tatt ut. 97 [P] "Fjordabådane"  
98   17.01.1970   Solgt til Ole Bjørn Torjussen, Oslo. Omdøpt "Kondor". 98 [P] "Fjordabådane"  
99       Salgssum: 25 000 NOK. Slept til Oslofjorden. 99 [P] "Fjordabådane"  
100       I bruk som husbåt. 100 [P] "Skipet" 2/1991  
101   30.10.1972   Brann under oppussing, Nordre Håøy. Ble totalskadet. 101 [P] "Skipet" 2/1991  
102   1973   I bruk som skytemål for Sjøforsvaret. 102 [P] "Fjordabådane"  
103   12.12.1973   Gitt til Østfold Skipsopphugning a/s, Sarpsborg for opphogging. 103 [P] "Fjordabådane"  
104   04.1974   Ferdig opphogget. 104 [P] "Fjordabådane"  
105   01.12.1975   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 105 [P] "Fjordabådane"  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau