HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "HØGSFJORD I" 1926-1940     Ms "HØGSFJORD I" 1940-1969 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 31.03.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1926-1969     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       JTHL 1878 2  [P] Skipet 2/1991
3           LEDU før 1940 3  [P] Skipet 2/1991
4  IMO-NUMMER           4  
5  MMSI-NUMMER           5  
6  NAVN   "Torghatten" 1878 6  [P] Skipet 2/1991
7     "Høgsfjord I" 1926 7  [P] Skipet 2/1991
8       "Kondor" 1970 8  [P] Skipet 2/1991
9  REDERI / EIERFORHOLD       Dampskibet "Torghatten"s a/s, Kvaløen 1878 9  [P] "Fjordabåtene"
10       Torghattens Dampskibsselskab a/s. Brønnøysund 1913 10  
11       Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 1918 11  
12       Ola M. Froseth, Trondheim 1918 12  
13       Dyre Halse, Strinda 1921 13  
14       Susanne Vik, Trondheim 1924 14  
15       Trondheims Arbeiderforenings Spareskillingsbank, Trondheim 1925 15  
16       Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle 1925 16  [P] "Fjordabåtene"
17       Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle 1926 17  
18       Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1937 18  
19     Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand 1969 19  [P] Skipet 2/1991
20     Ole Bjørn Torjussen, Oslo 1970 20  
21           Østfold Skipsopphugning a/s, Sarpsborg 1973 21  
22  BYGGEÅR       1878   22  [P] Skipet 2/1991
23  BYGGENUMMER       40   23  
24  SKROG       Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   24  [P] Skipet 2/1991
25  UTRUSTNING       Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   25  [P] Skipet 2/1991
26  TYPE           26  
27  SKROG       Konvensjonelt   27  Observasjon
28  KLASSE           28  
29  MATERIALE           29  
30  MASKINFABRIKANT   1Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 1878 30  [P] Skipet 2/1991
31     4M. Haldorsen & Sønner a/s, Rubbestadneset 1940 31  [P] Skipet 2/1991
32  MASKIN PRODUSERT       11878   32  [P] Skipet 2/1991
33           41940   33  [P] Skipet 2/1991
34  MASKIN   11 x Compound 2 syl. damp 1878 34  [P] Skipet 2/1991
35     41 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 1940 35  [P] Skipet 2/1991
36  EFFEKT       190 ihk 1878 36  [P] Skipet 2/1991
37           4255 bhk 1940 37  [P] Skipet 2/1991
38  FART   18.0 kn 1878 38  
39           410.0 kn 1940 39  [P] "Fjordabåtene"
40  FORBRUK           40  
41  LENGDE   126.46 m 1878 41  [P] Skipet 2/1991
42     326.90 m 1926 42  [P] "Fjordabåtene"
43  BREDDE       04.63 m   43  
44  DYBDE       02.26 m   44  
45  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 091.34 t 1878 45  
46     3 092.41 t 1926 46  
47     4 106.40 t 1958 47  
48  NETTO REGISTERTONNASJE       1 040.34 t 1878 48  
49     3 044.33 t 1926 49  
50           4 057.19 t 1958 50  
51  DØDVEKTTONNASJE           51  
52  BILER   10 1878 52  Observasjon
53       31 1926 53  [P] "Fjordabåtene"
54  TRAILERE       0   54  Observasjon
55  PASSASJERER   1 120 1878 55  [P] Skipet 2/1991
56     2 0 1918 56  Observasjon
57           3 188 1926 57  [P] Skipet 2/1991
58  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, matros, maskinist 1926-1969 58  [P] "Fjordabåtene"
59  PASSASJERLUGARER   0   59  Observasjon
60  MANNSKAPSLUGARER       Ja   60  Observasjon
61  DEKKSHØYDE   1 0 1878 61  Observasjon
62           3 Fri 1926 62  Observasjon
63  AKSELTRYKK       0   63  
64  TILLEGGSINFORMASJON           64      
65  STATUS       Opphogget 1974 65   
66 01.07.1878   : Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania til Dampskibet "Torghatten"s a/s, Kvaløen som "Torghatten" 1►. 66  [P] "Fjordabåtene"
67    : Innført i Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Brønnøysund. Byggesum: 42 000 NOK. 67  
68 15.11.1878   : Ankom Brønnøysund. 68  
69 11.1878    : Satt i trafikk Brønnøysund - Vega. 69  
70 15.03.1909   : Hjemmehavn: Mosjøen. 70  
71 25.07.1913   : Hjemmehavn: Brønnøysund. 71  
72 15.08.1913   : Drift og eierskap overført til Torghattens Dampskibsselskab a/s. Brønnøysund. 72  
73 06.12.1917   : Grunnstøtte ved Nesholmene. 73  [P] Skipet 2/1991
74 01.1918   : Brakt flott. Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. 74  
75 26.04.1918   : Solgt til Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. Salgssum: 6 700 NOK. 75  
76 07.1918   : Ombygget til fraktefartøy ved Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. Sertifkat endret 2►. 76  
77 09.07.1918   : Solgt til Ola M. Froseth, Trondheim. Salgssum: 7 500 NOK. 77  
78 29.07.1918   : Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 78  
79 05.04.1921   : Solgt på tvangsauksjon til Dyre Halse, Strinda. Salgssum: 24 200 NOK. Satt i frakttrafikk på Trondheimsfjorden. 79  
80 29.08.1924   : Solgt til Susanne Vik, Trondheim. Salgssum: 24 000 NOK. 80  
81 18.03.1925   : Solgt på tvangsauksjon til Trondheims Arbeiderforenings Spareskillingsbank, Trondheim. Salgssum: 10 300 NOK. 81  
82 23.05.1925   : Beslaglagt i Egersund p.g.a. overlast med skrapjern i rute til Danmark. 82  
83 02.06.1925   : Solgt på tvangsauksjon til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. Salgssum: 16 000 NOK. 83  - / [P] "Fjordabåtene"
84 12.07.1925   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 84  
85 06.04.1926   : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle. Omdøpt "Høgsfjord I". 85  
86 14.04.1926   : Ombygget til passasjerfartøy ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 3►. 86  - / [P] "Fjordabåtene"
87 04.1926   : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 87  
88 27.05.1937   : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 88  
89 06.1940   : Ombygget ved Rosenberg Verft a/s / M. Haldorsen & Søn a/s, Stavanger / Rubbestadneset: Opprustet samt ny maskin 4►. 89  - / [P] "Fjordabåtene"
90 1964   : I opplag, Stavanger. 90  [P] "Fjordabåtene"
91 08.11.1969   : Solgt til Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand. 91  - / [P] "Fjordabåtene"
92    : Salgssum: 10 000 NOK. 92  
93 12.1969   : Maskinen tatt ut. 93  
94 17.01.1970   : Solgt til Ole Bjørn Torjussen, Oslo. Omdøpt "Kondor". 94  - / [P] "Fjordabåtene"
95    : Salgssum: 25 000 NOK. Slept til Oslofjorden. 95  
96    : I bruk som husbåt. 96  [P] Skipet 2/1991
97 30.10.1972   : Brann under oppussing, Nordre Håøy. Ble totalskadet. 97  [P] Skipet 2/1991
98 1973   : I bruk som skytemål for Sjøforsvaret. 98  
99 12.12.1973   : Gitt til Østfold Skipsopphugning a/s, Sarpsborg for opphogging. 99  
100 04.1974   : Ferdig opphogget. 100  
101 01.12.1975   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 101