HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "HØGSFJORD I" 1926-1940     Ms "HØGSFJORD I" 1940-1969 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 31.03.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1926 - 1969     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       JTHL 1878 - før 1940 2  [P] "Skipet" 2/1991
3           LEDU før 1940 - 1974 3  [P] "Skipet" 2/1991
4  IMO-NUMMER           4  
5  MMSI-NUMMER           5  
6  NAVN   "Torghatten" 1878 - 1926 6  [P] "Skipet" 2/1991
7     "Høgsfjord I" 1926 - 1970 7  [P] "Skipet" 2/1991
8       "Kondor" 1970 - 1974 8  [P] "Skipet" 2/1991
9  REDERI / EIERFORHOLD       Dampskibet "Torghatten"s a/s, Kvaløen 1878 - 1913 9  [P] "Fjordabåtene"
10       Torghattens Dampskibsselskab a/s. Brønnøysund 1913 - 1918 10  
11       Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 1918 11  
12       Ola M. Froseth, Trondheim 1918 - 1921 12  
13       Dyre Halse, Strinda 1921 - 1924 13  
14       Susanne Vik, Trondheim 1924 - 1925 14  
15       Trondheims Arbeiderforenings Spareskillingsbank, Trondheim 1925 15  
16       Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle 1925 - 1926 16  [P] "Fjordabåtene"
17       Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle 1926 - 1927 17  
18       Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 1937 - 1937 18  
19     Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand 1969 - 1969 19  [P] "Skipet" 2/1991
20     Ole Bjørn Torjussen, Oslo 1970 - 1973 20  
21           Østfold Skipsopphugning a/s, Sarpsborg 1973 - 1974 21  
22  BYGGEÅR       1878   22  [P] "Skipet" 2/1991
23  BYGGENUMMER       40   23  
24  SKROG       Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   24  [P] "Skipet" 2/1991
25  UTRUSTNING       Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   25  [P] "Skipet" 2/1991
26  TYPE           26  
27  SKROG       Konvensjonelt   27  Observasjon
28  KLASSE           28  
29  MATERIALE           29  
30  MASKINFABRIKANT   1Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 1878 - 1940 30  [P] "Skipet" 2/1991
31     4M. Haldorsen & Sønner a/s, Rubbestadneset 1940 - 1969 31  [P] "Skipet" 2/1991
32  MASKIN PRODUSERT       11878   32  [P] "Skipet" 2/1991
33           41940   33  [P] "Skipet" 2/1991
34  MASKIN   11 x Compound 2 syl. damp 1878 - 1940 34  [P] "Skipet" 2/1991
35     41 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 1940 - 1969 35  [P] "Skipet" 2/1991
36  EFFEKT       190 ihk 1878 - 1940 36  [P] "Skipet" 2/1991
37           4255 bhk 1940 - 1969 37  [P] "Skipet" 2/1991
38  FART   18.0 kn 1878 - 1940 38  
39           410.0 kn 1940 - 1969 39  [P] "Fjordabåtene"
40  FORBRUK           40  
41  LENGDE   126.46 m 1878 - 1926 41  [P] "Skipet" 2/1991
42     326.90 m 1926 - 1974 42  [P] "Fjordabåtene"
43  BREDDE       04.63 m   43  
44  DYBDE       02.26 m   44  
45  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 091.34 t 1878 - 1926 45  
46     3 092.41 t 1926 - 1958 46  
47     4 106.40 t 1958 - 1974 47  
48  NETTO REGISTERTONNASJE       1 040.34 t 1878 - 1926 48  
49     3 044.33 t 1926 - 1958 49  
50           4 057.19 t 1958 - 1974 50  
51  DØDVEKTTONNASJE           51  
52  BILER   10 1878 - 1926 52  Observasjon
53       31 1926 - 1974 53  [P] "Fjordabåtene"
54  TRAILERE       0   54  Observasjon
55  PASSASJERER   1 120 1878 - 1918 55  [P] "Skipet" 2/1991
56     2 0 1918 - 1926 56  Observasjon
57           3 188 1926 - etter 1969 57  [P] "Skipet" 2/1991
58  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, matros, maskinist 1926 - 1969 58  [P] "Fjordabåtene"
59  PASSASJERLUGARER   0   59  Observasjon
60  MANNSKAPSLUGARER       Ja   60  Observasjon
61  DEKKSHØYDE   1 0 1878 - 1926 61  Observasjon
62           3 Fri 1926 - 1974 62  Observasjon
63  AKSELTRYKK       0   63  
64  TILLEGGSINFORMASJON           64      
65  STATUS       Opphogget 1974 65   
66 01.07.1878   : Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania til Dampskibet "Torghatten"s a/s, Kvaløen som "Torghatten" 1►. 66  [P] "Fjordabåtene"
67    : Innført i Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Brønnøysund. Byggesum: 42 000 NOK. 67  
68 15.11.1878   : Ankom Brønnøysund. 68  
69 11.1878    : Satt i trafikk Brønnøysund - Vega. 69  
70 15.03.1909   : Hjemmehavn: Mosjøen. 70  
71 25.07.1913   : Hjemmehavn: Brønnøysund. 71  
72 15.08.1913   : Drift og eierskap overført til Torghattens Dampskibsselskab a/s. Brønnøysund. 72  
73 06.12.1917   : Grunnstøtte ved Nesholmene. 73  [P] "Skipet" 2/1991
74 01.1918   : Brakt flott. Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. 74  
75 26.04.1918   : Solgt til Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. Salgssum: 6 700 NOK. 75  
76 07.1918   : Ombygget til fraktefartøy ved Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. Sertifkat endret 2►. 76  
77 09.07.1918   : Solgt til Ola M. Froseth, Trondheim. Salgssum: 7 500 NOK. 77  
78 29.07.1918   : Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 78  
79 05.04.1921   : Solgt på tvangsauksjon til Dyre Halse, Strinda. Salgssum: 24 200 NOK. Satt i frakttrafikk på Trondheimsfjorden. 79  
80 29.08.1924   : Solgt til Susanne Vik, Trondheim. Salgssum: 24 000 NOK. 80  
81 18.03.1925   : Solgt på tvangsauksjon til Trondheims Arbeiderforenings Spareskillingsbank, Trondheim. Salgssum: 10 300 NOK. 81  
82 23.05.1925   : Beslaglagt i Egersund p.g.a. overlast med skrapjern i rute til Danmark. 82  
83 02.06.1925   : Solgt på tvangsauksjon til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. Salgssum: 16 000 NOK. 83  - / [P] "Fjordabåtene"
84 12.07.1925   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 84  
85 06.04.1926   : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle. Omdøpt "Høgsfjord I". 85  
86 14.04.1926   : Ombygget til passasjerfartøy ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 3►. 86  - / [P] "Fjordabåtene"
87 04.1926   : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 87  
88 27.05.1937   : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 88  
89 06.1940   : Ombygget ved Rosenberg Verft a/s / M. Haldorsen & Søn a/s, Stavanger / Rubbestadneset: Opprustet samt ny maskin 4►. 89  - / [P] "Fjordabåtene"
90 1964   : I opplag, Stavanger. 90  [P] "Fjordabåtene"
91 08.11.1969   : Solgt til Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand. 91  - / [P] "Fjordabåtene"
92    : Salgssum: 10 000 NOK. 92  
93 12.1969   : Maskinen tatt ut. 93  
94 17.01.1970   : Solgt til Ole Bjørn Torjussen, Oslo. Omdøpt "Kondor". 94  - / [P] "Fjordabåtene"
95    : Salgssum: 25 000 NOK. Slept til Oslofjorden. 95  
96    : I bruk som husbåt. 96  [P] "Skipet" 2/1991
97 30.10.1972   : Brann under oppussing, Nordre Håøy. Ble totalskadet. 97  [P] "Skipet" 2/1991
98 1973   : I bruk som skytemål for Sjøforsvaret. 98  
99 12.12.1973   : Gitt til Østfold Skipsopphugning a/s, Sarpsborg for opphogging. 99  
100 04.1974   : Ferdig opphogget. 100  
101 01.12.1975   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 101