EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "HØGSFJORD" 1913-1931   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.01.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1913 - 1931     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       MJQS   2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Høgsfjord" 1913 - 1932 5  [P] "Skipet" 2/1991  
  6     "Viking III" 1932 - 1934 6  [P] "Skipet" 2/1991  
  7     "Dalsfjord" 1934 - 1954 7  [P] "Skipet" 2/1991  
  8     "Førdefjord" 1954 - 1970 8  [P] "Skipet" 2/1991  
  9       "Tøffe" 1970 - 1975 9  [P] "Skipet" 2/2017  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD       Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Forsand 1913 - 1926 10  [P] "Skipet" 2/1991  
  11       Høgsfjord Ruteselskap a/s, Forsand 1926 - 1931 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12       Ludvig Flatmark a/s, Ålesund 1931 - 1932 12  [P] "Skipet" 2/1991  
  13       P/r Jacob Vaage, Ulstein 1932 - 1933 13  [P] "Skipet" 2/1991  
  14       Johan Valevik, Dale 1933 - 1953 14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15       P/r Andreas J. Grytten, Vevring 1953 - 1959 15  [P] "Skipet" 2/1991  
  16       P/r Johannes J. Grytten, Vevring 1959 - 1969 16  [P] "Skipet" 2/1991  
  17           Rolf Trovåg, Nåra 1969 - 1975 17  [P] "Skipet" 2/1991  
 
  18  BYGGEÅR       1913   18  [P] "Skipet" 2/1991  
  19  BYGGENUMMER           19    
  20  SKROG       Gilja Treskrog   20    
  21  UTRUSTNING       Hasseldalens Verft a/s, Grimstad   21  [P] "Skipet" 2/1991  
  22  TYPE       Motorskonnert   22  [P] "Skipet" 2/2017  
  23  SKROG       Konvensjonelt   23  Observasjon  
  24  KLASSE           24    
  25  MATERIALE       Tre   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  MASKINFABRIKANT   [1] Lysekil Mekaniska Verkstad a/s, Lysekil, Sverige 1913 - 1917 26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27     [2] Lysekil Mekaniska Verkstad a/s, Lysekil, Sverige 1917 - 1940 27  [P] "Skipet" 2/1991  
  28           [3] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1940 - 1975 28    
  29  MASKIN PRODUSERT   [1] 1913   29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30     [2] 1917     30  [P] "Skipet" 2/1991  
  31           [3] 1940   31    
  32  MASKIN   [1] 1 x 2TEV Lysekil-Scania diesel 1913 - 1917 32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33     [2] 1 x 2TEV Lysekil-Scania diesel 1917 - 1940 33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34           [3] 2 x 2TEV Wichmann K 2 syl. diesel 1940 - 1975 34    
  35  EFFEKT   [1] 080 1913 - 1917 35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36     [2] 120 1917 - 1940 36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37           [3] 100 1940 - 1975 37    
  38  FART   [1] 9.0 kn 1913 - 1917 38    
  39           [2] 10.0 kn 1917 - 1975 39    
  40  FORBRUK           40    
  41  LENGDE   21.31 m   41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42  BREDDE       05.03 m   42  [P] "Skipet" 2/1991  
  43  DYBDE       02.29 m   43  [P] "Skipet" 2/1991  
  44  BRUTTO REGISTERTONNASJE       57.30 t   44  [P] "Skipet" 2/2017  
  45  NETTO REGISTERTONNASJE       30.34 t   45  [P] "Skipet" 2/2017  
  46  DØDVEKTTONNASJE           46    
  47  BILER   0   47  Observasjon  
  48  TRAILERE       0   48  Observasjon  
  49  PASSASJERER       148   49  [P] "Skipet" 2/1991  
  50  MANNSKAP           50    
  51  PASSASJERLUGARER       0   51  Observasjon  
  52  MANNSKAPSLUGARER           52    
  53  DEKKSHØYDE       0   53  Observasjon  
  54  AKSELTRYKK       0   54  Observasjon  
  55  TILLEGGSINFORMASJON           55    
  56  STATUS       Senket 1975 56  [P] "Skipet" 2/1991  
       
  57 07.1913   : Levert fra Hasseldalens Verft a/s, Grimstad til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Forsand som "Høgsfjord" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 57  [P] "Skipet" 2/1991  
  58    : Byggesum: 31 600 NOK. 58  [P] "Skipet" 2/2017  
  59    : Satt i trafikk Stavanger - Frafjord. 59      
  60 1917   : Ombygget med ny maskin [2]. 60  [P] "Skipet" 2/1991  
  60 04.1926   : I opplag. 60  [P] "Skipet" 2/2017  
  61 1926   : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Forsand. 61  [P] "Skipet" 2/1991  
  62 1931   : Solgt til Ludvig Flatmark a/s, Ålesund. Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 62  [P] "Skipet" 2/1991  
  63    : Salgssum: 8000 NOK. 63    
  64 1932   : Solgt til p/r Jacob Vaage, Ulstein. Omdøpt "Viking III". 64  [P] "Skipet" 2/1991  
  65 1933   : Solgt til Johan Valevik, Dale. 65  [P] "Skipet" 2/1991  
  66    : Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 66    
  67    : Satt i trafikk Sunnfjord - Bergen. 67  [P] "Skipet" 2/2017  
  68 01.1934   : Omdøpt "Dalsfjord". 68  [P] "Skipet" 2/1991  
  69 1940   : Ombygget med nye maskiner [3]. 69    
  70 1953   : Solgt til p/r Andreas J. Grytten, Vevring. 70  [P] "Skipet" 2/1991  
  71    : Overført til Sunnfjord Skipsregister. Hjemmehavn: Florø. 71    
  72    : Satt i trafikk Florø - Førde. 72  [P] "Skipet" 2/2017  
  73 1954   : Omdøpt "Førdefjord". 73  [P] "Skipet" 2/1991  
  74 1959   : Drift og eierskap overført til p/r Johannes J. Grytten, Vevring. 74  [P] "Skipet" 2/1991  
  75 1969   : Solgt til Rolf Trovåg, Nåra. 75  [P] "Skipet" 2/1991  
  76    : Lagt i opplag. 76  [P] "Skipet" 2/2017  
  77 1970   : Omdøpt "Tøffe". 77  [P] "Skipet" 2/2017  
  78 27.04.1975   : Senket, Ytre Steinsund. 78  [P] "Skipet" 2/1991