HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/s "HØGSFJORD" 1913-1931 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 09.01.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1913 - 1931     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       MJQS   2  [P] "Skipet" 2/1991
3  IMO-NUMMER           3  
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Høgsfjord" 1913 - 1932 5  [P] "Skipet" 2/1991
6     "Viking III" 1932 - 1934 6  [P] "Skipet" 2/1991
7     "Dalsfjord" 1934 - 1954 7  [P] "Skipet" 2/1991
8     "Førdefjord" 1954 - 1970 8  [P] "Skipet" 2/1991
9       "Tøffe" 1970 - 1975 9  [P] "Skipet" 2/2017
10  REDERI / EIERFORHOLD       Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Forsand 1913 - 1926 10  [P] "Skipet" 2/1991
11       Høgsfjord Ruteselskap a/s, Forsand 1926 - 1931 11  [P] "Skipet" 2/1991
12       Ludvig Flatmark a/s, Ålesund 1931 - 1932 12  [P] "Skipet" 2/1991
13       P/r Jacob Vaage, Ulstein 1932 - 1933 13  [P] "Skipet" 2/1991
14       Johan Valevik, Dale 1933 - 1953 14  [P] "Skipet" 2/1991
15       P/r Andreas J. Grytten, Vevring 1953 - 1959 15  [P] "Skipet" 2/1991
16       P/r Johannes J. Grytten, Vevring 1959 - 1969 16  [P] "Skipet" 2/1991
17           Rolf Trovåg, Nåra 1969 - 1975 17  [P] "Skipet" 2/1991
18  BYGGEÅR       1913   18  [P] "Skipet" 2/1991
19  BYGGENUMMER           19  
20  SKROG       Gilja Treskrog   20  
21  UTRUSTNING       Hasseldalens Verft a/s, Grimstad   21  [P] "Skipet" 2/1991
22  TYPE       Motorskonnert   22  [P] "Skipet" 2/2017
23  SKROG       Konvensjonelt   23  Observasjon
24  KLASSE           24  
25  MATERIALE       Tre   25  [P] "Skipet" 2/1991
26  MASKINFABRIKANT   1Lysekil Mekaniska Verkstad a/s, Lysekil, Sverige 1913 - 1917 26  [P] "Skipet" 2/1991
27     2Lysekil Mekaniska Verkstad a/s, Lysekil, Sverige 1917 - 1940 27  [P] "Skipet" 2/1991
28     3Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1940 - 1975 28  
29  MASKIN PRODUSERT       11913   29  [P] "Skipet" 2/1991
30     21917     30  [P] "Skipet" 2/1991
31           31940   31  
32  MASKIN   11 x 2TEV Lysekil-Scania diesel 1913 - 1917 32  [P] "Skipet" 2/1991
33     21 x 2TEV Lysekil-Scania diesel 1917 - 1940 33  [P] "Skipet" 2/1991
34     32 x 2TEV Wichmann K 2 syl. diesel 1940 - 1975 34  
35  EFFEKT       180 bhk 1913 - 1917 35  [P] "Skipet" 2/1991
36     2120 bhk 1917 - 1940 36  [P] "Skipet" 2/1991
37           3100 bhk 1940 - 1975 37  
38  FART   19.0 kn 1913 - 1917 38  
39           210.0 kn 1917 - 1975 39  
40  FORBRUK           40  
41  LENGDE   21.31 m   41  [P] "Skipet" 2/1991
42  BREDDE       05.03 m   42  [P] "Skipet" 2/1991
43  DYBDE       02.29 m   43  [P] "Skipet" 2/1991
44  BRUTTO REGISTERTONNASJE   57.30 t   44  [P] "Skipet" 2/2017
45  NETTO REGISTERTONNASJE       30.34 t   45  [P] "Skipet" 2/2017
46  DØDVEKTTONNASJE           46  
47  BILER   0   47  Observasjon
48  TRAILERE       0   48  Observasjon
49  PASSASJERER       148   49  [P] "Skipet" 2/1991
50  MANNSKAP           50  
51  PASSASJERLUGARER   0   51  Observasjon
52  MANNSKAPSLUGARER           52  
53  DEKKSHØYDE       0   53  Observasjon
54  AKSELTRYKK       0   54  Observasjon
55  TILLEGGSINFORMASJON           55  
56  STATUS       Senket 1975 56  [P] "Skipet" 2/1991
 
57 07.1913   : Levert fra Hasseldalens Verft a/s, Grimstad til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Forsand som "Høgsfjord" 1►. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 57  [P] "Skipet" 2/1991
58    : Byggesum: 31 600 NOK. 58  [P] "Skipet" 2/2017
59    : Satt i trafikk Stavanger - Frafjord. 59        
60 1917   : Ombygget med ny maskin 2►. 60  [P] "Skipet" 2/1991
60 04.1926   : I opplag.                         60  [P] "Skipet" 2/2017
61 1926   : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Forsand. 61  [P] "Skipet" 2/1991
62 1931   : Solgt til Ludvig Flatmark a/s, Ålesund. Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 62  [P] "Skipet" 2/1991
63    : Salgssum: 8000 NOK. 63  
64 1932   : Solgt til p/r Jacob Vaage, Ulstein. Omdøpt "Viking III". 64  [P] "Skipet" 2/1991
65 1933   : Solgt til Johan Valevik, Dale. 65  [P] "Skipet" 2/1991
66    : Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 66  
67    : Satt i trafikk Sunnfjord - Bergen. 67  [P] "Skipet" 2/2017
68 01.1934   : Omdøpt "Dalsfjord". 68  [P] "Skipet" 2/1991
69 1940   : Ombygget med nye maskiner 3►. 69  
70 1953   : Solgt til p/r Andreas J. Grytten, Vevring. 70  [P] "Skipet" 2/1991
71    : Overført til Sunnfjord Skipsregister. Hjemmehavn: Florø. 71  
72    : Satt i trafikk Florø - Førde. 72  [P] "Skipet" 2/2017
73 1954   : Omdøpt "Førdefjord". 73  [P] "Skipet" 2/1991
74 1959   : Drift og eierskap overført til p/r Johannes J. Grytten, Vevring. 74  [P] "Skipet" 2/1991
75 1969   : Solgt til Rolf Trovåg, Nåra. 75  [P] "Skipet" 2/1991
76    : Lagt i opplag. 76  [P] "Skipet" 2/2017
77 1970   : Omdøpt "Tøffe". 77  [P] "Skipet" 2/2017
78 27.04.1975   : Senket, Ytre Steinsund. 78  [P] "Skipet" 2/1991