HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P100       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "HØGSFJORD" 1913 - 1931   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.01.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1913 - 1931   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL MJQS   2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Høgsfjord" 1913 - 1932 5  [P] "Skipet" 2/1991  
  6   "Viking III" 1932 - 1934 6  [P] "Skipet" 2/1991  
  7   "Dalsfjord" 1934 - 1954 7  [P] "Skipet" 2/1991  
  8   "Førdefjord" 1954 - 1970 8  [P] "Skipet" 2/1991  
  9   "Tøffe" 1970 - 1975 9  [P] "Skipet" 2/2017  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Forsand 1913 - 1926 10  [P] "Skipet" 2/1991  
  11   Høgsfjord Ruteselskap a/s, Forsand 1926 - 1931 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12   Ludvig Flatmark a/s, Ålesund 1931 - 1932 12  [P] "Skipet" 2/1991  
  13   P/r Jacob Vaage, Ulstein 1932 - 1933 13  [P] "Skipet" 2/1991  
  14   Johan Valevik, Dale 1933 - 1953 14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15   P/r Andreas J. Grytten, Vevring 1953 - 1959 15  [P] "Skipet" 2/1991  
  16   P/r Johannes J. Grytten, Vevring 1959 - 1969 16  [P] "Skipet" 2/1991  
  17   Rolf Trovåg, Nåra 1969 - 1975 17  [P] "Skipet" 2/1991  
 
  18  BYGGEÅR 1913   18  [P] "Skipet" 2/1991  
  19  BYGGENUMMER -   19    
  20  SKROG Gilja Treskrog   20    
  21  UTRUSTNING Hasseldalens Verft a/s, Grimstad   21  [P] "Skipet" 2/1991  
  22  TYPE Motorskonnert   22  [P] "Skipet" 2/2017  
  23  SKROG Konvensjonelt   23  Observasjon  
  24  KLASSE -   24    
  25  MATERIALE Tre   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  MASKINFABRIKANT [1]  Lysekil Mekaniska Verkstad a/s, Lysekil, Sverige 1913 - 1917 26  [P] "Skipet" 2/1991  
  27   [2]  Lysekil Mekaniska Verkstad a/s, Lysekil, Sverige 1917 - 1940 27  [P] "Skipet" 2/1991  
  28   [3]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1940 - 1975 28    
  29  MASKIN PRODUSERT [1]  1913   29  [P] "Skipet" 2/1991  
  30   [2]  1917   30  [P] "Skipet" 2/1991  
  31   [3]  1940   31    
  32  MASKIN [1]  1 x 2TEV Lysekil-Scania diesel 1913 - 1917 32  [P] "Skipet" 2/1991  
  33   [2]  1 x 2TEV Lysekil-Scania diesel 1917 - 1940 33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34   [3]  2 x 2TEV Wichmann K 2 syl. diesel 1940 - 1975 34    
  35  EFFEKT [1]  80 1913 - 1917 35  [P] "Skipet" 2/1991  
  36   [2]  120 1917 - 1940 36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37   [3]  100 1940 - 1975 37    
  38  FART [1]  9.0 kn 1913 - 1917 38    
  39   [2]  10.0 kn 1917 - 1975 39    
  40  FORBRUK -   40    
  41  LENGDE 21.31 m   41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42  BREDDE 5.03 m   42  [P] "Skipet" 2/1991  
  43  DYBDE 2.29 m   43  [P] "Skipet" 2/1991  
  44  BRUTTO REGISTERTONNASJE 57.30 t   44  [P] "Skipet" 2/2017  
  45  NETTO REGISTERTONNASJE 30.34 t   45  [P] "Skipet" 2/2017  
  46  DØDVEKTTONNASJE -   46    
  47  BILER 0   47  Observasjon  
  48  TRAILERE 0   48  Observasjon  
  49  PASSASJERER 148   49  [P] "Skipet" 2/1991  
  50  MANNSKAP -   50    
  51  PASSASJERLUGARER 0   51  Observasjon  
  52  MANNSKAPSLUGARER -   52    
  53  DEKKSHØYDE 0   53  Observasjon  
  54  AKSELTRYKK 0   54  Observasjon  
  55  TILLEGGSINFORMASJON -   55    
  56  STATUS Senket 1975 56  [P] "Skipet" 2/1991  
       
  57 07.1913   : Levert fra Hasseldalens Verft a/s, Grimstad til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Forsand som "Høgsfjord" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 57  [P] "Skipet" 2/1991  
  58    : Byggesum: 31 600 NOK. 58  [P] "Skipet" 2/2017  
  59    : Satt i trafikk Stavanger - Frafjord. 59    
  60 1917   : Ombygget med ny maskin [2]. 60  [P] "Skipet" 2/1991  
  60 04.1926   : I opplag. 60  [P] "Skipet" 2/2017  
  61 1926   : Drift og eierskap overført til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Forsand. 61  [P] "Skipet" 2/1991  
  62 1931   : Solgt til Ludvig Flatmark a/s, Ålesund. Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 62  [P] "Skipet" 2/1991  
  63    : Salgssum: 8000 NOK. 63    
  64 1932   : Solgt til p/r Jacob Vaage, Ulstein. Omdøpt "Viking III". 64  [P] "Skipet" 2/1991  
  65 1933   : Solgt til Johan Valevik, Dale. 65  [P] "Skipet" 2/1991  
  66    : Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 66    
  67    : Satt i trafikk Sunnfjord - Bergen. 67  [P] "Skipet" 2/2017  
  68 01.1934   : Omdøpt "Dalsfjord". 68  [P] "Skipet" 2/1991  
  69 1940   : Ombygget med nye maskiner [3]. 69    
  70 1953   : Solgt til p/r Andreas J. Grytten, Vevring. 70  [P] "Skipet" 2/1991  
  71    : Overført til Sunnfjord Skipsregister. Hjemmehavn: Florø. 71    
  72    : Satt i trafikk Florø - Førde. 72  [P] "Skipet" 2/2017  
  73 1954   : Omdøpt "Førdefjord". 73  [P] "Skipet" 2/1991  
  74 1959   : Drift og eierskap overført til p/r Johannes J. Grytten, Vevring. 74  [P] "Skipet" 2/1991  
  75 1969   : Solgt til Rolf Trovåg, Nåra. 75  [P] "Skipet" 2/1991  
  76    : Lagt i opplag. 76  [P] "Skipet" 2/2017  
  77 1970   : Omdøpt "Tøffe". 77  [P] "Skipet" 2/2017  
  78 27.04.1975   : Senket, Ytre Steinsund. 78  [P] "Skipet" 2/1991  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau