H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "HAVDA" 1921 - 1944  
    Fortegnelse nr. P153  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     24.04.2020    
    PERIODE:     1921 - 1944 Status for fartøyet: SENKET I KRIG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   M B J T 1 1881 - etter 1881   1 [P] "Skipet" 3/1991  
  2     L E B C 2 etter 1881 - 1944   2 [P] "Skipet" 3/1991  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Christianssund" 5 1881 - 1903   5 [P] "Skipet" 3/1991  
  6     "Hjørungavaag" 6 1903 - 1921   6 [P] "Skipet" 3/1991  
  7     "Havda" 7 1921 - 1944   7 [P] "Skipet" 3/1991  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Fr. Th. Adolph's Enke, København, Danmark 8 1881 - 1888   8 [P] "Skipet" 3/1991  
  9 Det Forenede Dampskibs-Selskab a/s, København, Danmark 9 1888 - 1903   9 [P] "Skipet" 3/1991  
  10 Søndmøre Dampskibsselskab a/s, Ålesund 10 1903 - 1918   10 [P] "Skipet" 3/1991  
  11 Leif Bull, Skien 11 1918 - 1920   11 [P] "Skipet" 3/1991  
  12 H. Haraldsen, Skien 12 1920 - 1921   12 [P] "Skipet" 3/1991  
  13 Innherreds Aktie-Dampskibsselskab, Steinkjer 13 1921 - 1944   13 [P] "Skipet" 3/1991  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  14 Byggeår   1881 14 -   14 [P] "Skipet" 3/1991  
  15 Byggenummer   190 15 -   15 [P] "Skipet" 3/1991  
  16 Skrog   Lobnitz & Co., Renfrew, Storbritannia 16 -   16 [P] "Skipet" 3/1991  
  17 Utrustning   Lobnitz & Co., Renfrew, Storbritannia 17 -   17 [P] "Skipet" 3/1991  
  18 Type   - 18 -   18 -  
  19 Skrogutforming   Konvensjonelt 19 -   19 HMI  
  20 Klasse   - 20 -   20 -  
  21 Materiale   Stål 21 -   21 [N] warsailors.com  
  22 Maskinfabrikant   Lobnitz & Co., Renfrew, Storbritannia 22 -   22 [P] "Skipet" 3/1991  
  23 Maskin produsert   - 23 -   23 -  
  24 Maskin   1 x Compound 2 syl. damp 24 -   24 [P] "Skipet" 3/1991  
  25 Effekt   88 nhk 25 -   25 [P] "Skipet" 3/1991  
  26 Fart   - 26 -   26 -  
  27 Forbruk   - 27 -   27 -  
  28 Lengde   55.14 m 28 -   28 -  
  29 Bredde   7.74 m 29 -   29 -  
  30 Dybde   4.12 m 30 -   30 -  
  31 Brutto registertonnasje [ A ] 574 t 31 1881 - 1915   31 [P] "Skipet" 3/1991  
  32   [ B ] 669 t 32 1915 - 1921   32 [P] "Skipet" 3/1991  
  33   [ C ] 677 t 33 1921 - 1944   33 [P] "Skipet" 3/1991  
  34 Netto registertonnasje [ A ] 351 t 34 1881 - 1915   34 [P] "Skipet" 3/1991  
  35   [ B ] 395 t 35 1915 - 1921   35 [P] "Skipet" 3/1991  
  36   [ C ] 399 t 36 1921 - 1944   36 [P] "Skipet" 3/1991  
  37 Dødvekttonnasje   - 37 -   37 -  
  38 Bilkapasitet   0 38 -   38 HMI  
  39 Trailerkapasitet   0 39 -   39 HMI  
  40 Passasjersertifikat   450 40 -   40 [P] "Skipet" 3/1991  
  41 Mannskap   Ja 41 -   41 HMI  
  42 Passasjerlugarer   Ja 42 -   42 HMI  
  43 Mannskapslugarer   Ja 43 -   43 HMI  
  44 Dekkshøyde   0 44 -   44 HMI  
  45 Akseltrykk   0 45 -   45 HMI  
  46 Tilleggsinformasjon   - 46 -   46 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  47 1881   Levert fra Lobnitz & Co., Renfrew, Storbritannia til Fr. Th. Adolph's Enke, København, Danmark som "Christianssund" [ A ]. 47 [P] "Skipet" 3/1991  
  48 01.1888     Drift og eierskap overført til Det Forenede Dampskibs-Selskab a/s, København, DK. 48 [P] "Skipet" 3/1991  
  49 04.1903     Solgt til a/s Søndmøre Dampskibsselskab, Ålesund. Innført i Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. Omdøpt "Hjørungavaag". 49 [P] "Skipet" 3/1991  
  50 1915     Ombygget [ B ]. 50 [P] "Skipet" 3/1991  
  51 06.1918     Solgt til Leif Bull, Skien. Overført til Porsgrunn Skipsregister. Hjemmehavn: Skien. 51 [P] "Skipet" 1/1991  
  52 1920     Solgt til H. Haraldsen, Skien. 52 [P] "Skipet" 3/1991  
  53 1921     Solgt til Innherreds Aktie-Dampskibsselskab, Steinkjer. Salgssum: 100 000 NOK. Overført til Trondheim Skipsregister. Omdøpt "Havda". Ombygget med bl.a. ny innredning [ C ]. 53 [P] "Skipet" 3/1991  
  54       Satt i trafikk Innherred - Stavanger. 54 [P] "Skipet" 3/1991  
  55 09.12.1944     Bombet og senket av allierte fly, Askvoll. 6 personer omkom. 55 [P] "Skipet" 3/1991  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau