A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "HAUGESUND" 1918 - 1923    
       
  Fortegnelse nr.:   P106          
  Oppdatert:   13.02.2020          
  Periode:   1918 - 1923          
  Fotografi:            
  Status:   Forlist          
       
       
1  Byggeår    1918    1  [N] sagvaagen-kystlag.no    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Ottesen Skipsbyggeri, Sagvaag   3  [N] sagvaagen-kystlag.no    
4  Utrustning    Ottesen Skipsbyggeri, Sagvaag   4  [N] sagvaagen-kystlag.no    
             
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Haugesund"   8  1918 - 1923   8  [P] "Skipet" 3/1998    
9      "Staværingen"   9  1923 - 1967   9  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
10  Rederi / eierforhold    Haugesunds Motorskibsselskab a/s, Haugesund   10  1918 - 1923   10  [P] "Skipet" 3/1998    
11      Stadsbygdens Trafikselskap a/s, Stadsbygd   11  1923 - 1958   11  [P] "Skipet" 3/1998    
12      Fosen Trafikklag a/s, Trondheim   12  1958 - 1962   12  [P] "Skipet" 3/1998    
13      Sigurd Vindenes, Fusa   13  1962 - 1967   13  -    
                     
14  Type    -   14  -   14  -    
                     
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  HMI    
                     
16  Klasse    -   16  -   16  -    
                     
17  Materiale    Tre   17  -   17  HMI    
                     
18  Maskinfabrikant B  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   18  1951 - 1965   18  -    
                     
19  Maskin produsert    -   19  -   19  -    
                     
20  Maskin A  1 x Bolinder diesel   20  1918 - 1923   20  [P] "Skipet" 3/1998    
21   B  1 x 4AV Wichmann diesel   21  1951 - 1965   21  -    
                     
22  Effekt A  80 bhk   22  1918 - 1923   22  [P] "Skipet" 3/1998    
23   C  120 bhk   23  1923 - 1951   23  [P] "Skipet" 3/1998    
24   B  240 bhk   24  1951 - 1965   24  -    
                     
25  Fart    -   25  -   25  -    
                     
26  Forbruk    -   26  -   26  -    
                     
27  Lengde    25.91 m   27  1875 - 1908   27  [N] sagvaagen-kystlag.no    
                     
28  Bredde    5.18 m   28  -   28  [N] sagvaagen-kystlag.no    
                     
29  Dyptgående    2.74 m   29  1875 - 1908   29  [N] sagvaagen-kystlag.no    
                     
30  Brutto registertonn    90 t   30  1875 - 1899   30  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
31  Netto registertonn    35.80 t   31  1875 - 1899   31  -    
                     
32  Dødvekttonn    -   32  -   32  -    
                     
33  Bilkapasitet    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Trailerkapasitet    0   34  -   34  HMI    
                     
35  Passasjersertifikat    200   35  1918 - ca.1962   35  -    
                     
36  Mannskap    Ja   36  -   36  HMI    
                     
37  Passasjerlugarer    -   37  -   37  -    
                     
38  Mannskapslugarer    -   38  -   38  -    
                     
39  Dekkshøyde    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Tillatt akseltrykk    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Tilleggsinformasjon    -   41  -   41  -    
       
       
42   16.11.1918   Levert fra Ottesen Skipsbyggeri, Sagvaag til Haugesunds Motorskibsselskab a/s, Haugesund som "Haugesund" [A]. Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 42 [P] "Skipet" 3/1998    
43       Satt i trafikk Haugesund - Indre Sunnhordland / Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldavik. 43 [P] "Over fjord og fjell" / [P] "Skipet" 3/1998    
44   1921   Utleid til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. Tilbakelevert samme år. 44 [P] "Skipet" 3/1998    
45       Satt i trafikk Haugesund - Indre Sunnhordland / Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldavik. 45 [P] "Skipet" 3/1998    
46   ca.26.10.1922   Tatt ut av trafikk Haugesund - Indre Sunnhordland. 46 [A] Haugesunds Dagblad 26.10.1922    
47   02.1923   Grunnstøtte, Bratttholmsundet. 47 [P] "Skipet" 3/1998    
48   04.1923   Solgt til Stadsbygdens Trafikselskap a/s, Stadsbygd. Omdøpt "Staværingen". Satt i trafikk Trondheim - Rødberg. 48 [P] "Skipet" 3/1998    
49   1923 ►   Ombygget med ny maskin [C]. 49 [P] "Skipet" 3/1998    
50   10.1951   Ombygget med ny maskin [B]. 50  -    
51   1958   Drift og eierskap overført til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. 51 [P] "Skipet" 3/1998    
52   1961   I opplag. 52 [P] "Skipet" 3/1998    
53   1962   Solgt til Sigurd Vindenes, Fusa. 53  -    
54   1965   Nedrigget sildelossingsanlegg: Maskin tatt ut. 54  -    
55   07.06.1967   Forliste under slep av bugserfartøyet "Siko", Olaskjæret ved Florø. 55 [P] "Skipet" 3/1998    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau