EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "HAUGESUND" 1918-1923   FOTOGRAFI   OPPDATERT 26.02.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1918 - 1923     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL           2    
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Haugesund" 1918 - 1923 5  [P] "Skipet" 3/1998  
  6       "Staværingen" 1923 - 1967 6  [P] "Skipet" 3/1998  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD       Haugesunds Motorskibsselskab a/s, Haugesund 1918 - 1923 7  [P] "Skipet" 3/1998  
  8     Stadsbygdens Trafikselskap a/s, Stadsbygd 1923 - 1958 8  [P] "Skipet" 3/1998  
  9       Fosen Trafikklag a/s, Trondheim 1958 - 1962 9  [P] "Skipet" 3/1998  
  10           Sigurd Vindenes, Fusa 1962 - 1967 10    
 
  11  BYGGEÅR       1918   11  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  12  BYGGENUMMER           12    
  13  SKROG       Ottesen Skipsbyggeri, Sagvaag   13  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  14  UTRUSTNING       Ottesen Skipsbyggeri, Sagvaag   14  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  15  TYPE           15    
  16  SKROG       Konvensjonelt   16  Observasjon  
  17  KLASSE           17    
  18  MATERIALE       Tre   18  Observasjon  
  19  MASKINFABRIKANT   [2] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1951 - 1965 19    
  20  MASKIN PRODUSERT           20    
  21  MASKIN   [1] 1 x Bolinder diesel 1918 - 1923 21  [P] "Skipet" 3/1998  
  22           [2] 1 x 4AV Wichmann diesel 1951 - 1965 22    
  23  EFFEKT   [1] 080 bhk 1918 - 1923 23  [P] "Skipet" 3/1998  
  24     [3] 120 bhk 1923 - 1951 24  [P] "Skipet" 3/1998  
  25     [2] 240 bhk 1951 - 1965 25    
  26  FART           26    
  27  FORBRUK           27    
  28  LENGDE   25.91 m   28  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  29  BREDDE       05.18 m   29  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  30  DYBDE       02.74 m   30  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE       90.00 t   31  [P] "Skipet" 3/1998  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE       35.80 t   32    
  33  DØDVEKTTONNASJE           33    
  34  BILER   0   34  Observasjon  
  35  TRAILERE       0   35  Observasjon  
  36  PASSASJERER       200 1918 - ca.1962 36    
  37  MANNSKAP           37    
  38  PASSASJERLUGARER       Ja   38  Observasjon  
  39  MANNSKAPSLUGARER           39    
  40  DEKKSHØYDE       0   40  Observasjon  
  41  AKSELTRYKK       0   41  Observasjon  
  42  TILLEGGSINFORMASJON           42    
  43  STATUS       Forlist 1967 43  [P] "Skipet" 3/1998  
 
  44 16.11.1918   : Levert fra Ottesen Skipsbyggeri, Sagvaag til Haugesunds Motorskibsselskab a/s, Haugesund som "Haugesund" [1]. Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 44  [P] "Skipet" 3/1998  
  45    : Satt i trafikk Haugesund - Indre Sunnhordland / Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldavik. 45  [P] "Over fjord og fjell" / [P] "Skipet" 3/1998  
  46 1921   : Utleid til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. Tilbakelevert samme år. Satt i trafikk Haugesund - Indre Sunnhordland / Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldavik. 46  [P] "Skipet" 3/1998  
  47 ca.26.10.1922   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Indre Sunnhordland. 47  [A] Haugesunds Dagblad 26.10.1922  
  48 02.1923   : Grunnstøtte, Bratttholmsundet. 48  [P] "Skipet" 3/1998  
  49 04.1923   : Solgt til Stadsbygdens Trafikselskap a/s, Stadsbygd. Omdøpt "Staværingen". Satt i trafikk Trondheim - Rødberg. 49  [P] "Skipet" 3/1998  
  50 1923 ►   : Ombygget med ny maskin [3]. 50  [P] "Skipet" 3/1998  
  51 10.1951   : Ombygget med ny maskin [2]. 51    
  52 1958   : Drift og eierskap overført til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. 52  [P] "Skipet" 3/1998  
  53 1961   : I opplag. 53  [P] "Skipet" 3/1998  
  54 1962   : Solgt til Sigurd Vindenes, Fusa. 54    
  55 1965   : Nedrigget sildelossingsanlegg: Maskin tatt ut. 55     
  56 07.06.1967   : Forliste under slep av bugserfartøyet "Siko", Olaskjæret ved Florø. 56  [P] "Skipet" 3/1998