HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P104       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "HAUGESUND" 1906 - 1915   FOTOGRAFI   OPPDATERT 20.08.2019  
 
 
   
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1906 - 1915   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LDXW   2  [P] "Skipet" 3/2016  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Elfdrottningen" 1875 - 1880 5  [P] "Skipet" 2/1982  
  6   "Saro" 1880 - 1889 6  [P] "Skipet" 2/1982  
  7   "Kinnekulle" 1889 - 1897 7  [P] "Skipet" 2/1982  
  8   "Hankø" 1897 - 1906 8  [P] "Skipet" 2/1982  
  9   "Haugesund" 1906 - 1915 9  [P] "Skipet" 2/1982  
  10   "Fuse" 1915 - 1925 10  [P] "Skipet" 2/1982  
  11   "Fusa" 1925 - 1945 11  [P] "Skipet" 2/1982  
             
  12   Rederi / eierforhold Chr. Arvidsson, Göteborg, Sverige 1875 - 1880 12  [P] "Skipet" 2/1982  
  13   Ångfartygs a/b Saro, Göteborg, Sverige 1880 - 1889 13  [P] "Skipet" 2/1982  
  14   C.G.A. Klingspor, Röbäck, Sverige 1889 - etter 1889 14  [P] "Skipet" 2/1982  
  15   Röbäck Gårdskontor, Röbäck, Sverige ette 1889 - 1897 15  [P] "Skipet" 2/1982  
  16   Hankø Nye d/s a/s, Fredrikstad 1897 - 1906 16  [P] "Skipet" 2/1982  
  17   D/s Hankø a/s, Fredrikstad 1906 17  [P] "Skipet" 2/1982  
  18   Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund 1906 - 1915 18  [P] "Skipet" 2/1982  
  19   Midthordlands Dampskibsselskap a/s, Bergen 1915 - 1945 19  [P] "Skipet" 3/2016  
 
  20   Byggeår 1875   20  [P] "Skipet" 2/1982  
  21   Byggenummer 228   21  [P] "Skipet" 3/2016  
  22   Skrog Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   22  [P] "Skipet" 2/1982  
  23   Utrustning Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   23  [P] "Skipet" 2/1982  
  24   Type -   24  -  
  25   Skrogutforming Konvensjonelt   25  Observasjon  
  26   Klasse -   26  -  
  27   Materiale -   27  -  
  28   Maskinfabrikant [1]  Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 1875 - 1898 28  [P] "Skipet" 2/1982  
  29   [3]  Glommens Mekaniske Verskted a/s, Fredrikstad 1904 - 1945 29  [P] "Skipet" 2/1982  
  30   Maskin produsert [1]  1875   30  [P] "Skipet" 2/1982  
  31   [3]  1904   31  [P] "Skipet" 2/1982  
  32   Maskin [1]  1 x Compound 2 syl. damp m/ 1 røkrørskjele 1875 - 1898 32  [P] "Skipet" 2/1982  
  33   [6]  1 x Compound damp m/ 1 røkrørskjele 9.6x8.2" m/ 2 fyrganger 1898 - 1904 33  [P] "Skipet" 2/1982  
  34   [3]  1 x Compound 13-27x18" damp, maskinnr. 9 1904 - 1945 34  [P] "Skipet" 2/1982 / 2/1989  
  35   Effekt [1]  32 nhk 1875 - 1898 35  [P] "Skipet" 3/2016  
  36   [3]  38 nhk 1904 - 1945 36  [P] "Skipet" 3/2016  
  37   Fart -   37  -  
  38   Forbruk -   38  -  
  39   Lengde [1]  30.42 m 1875 - 1908 39  [P] "Skipet" 2/1982  
  40   [5]  34.08 m 1908 - 1945 40  [P] "Skipet" 2/1982  
  41   Bredde 5.79 m   41  [P] "Skipet" 2/1982  
  42   Dybde [1]  2.68 m 1875 - 1908 42  [P] "Skipet" 2/1982  
  43   [5]  2.71 m 1908 - 1945 43  [P] "Skipet" 3/2016  
  44   Brutto registertonnasje [1]  127 t 1875 - 1899 44  [P] "Skipet" 2/1982  
  45   [2]  124 t 1899 - 1907 45  [P] "Skipet" 2/1982  
  46   [4]  141 t 1907 - 1908 46  [P] "Skipet" 2/1982  
  47   [5]  173 t 1908 - 1945 47  [P] "Skipet" 2/1989  
  48   Netto registertonnasje [1]  70 t 1875 - 1908 48  [P] "Skipet" 3/2016  
  49   [2]  67 t 1899 - 1907 49  [P] "Skipet" 1/2015  
  50   [4]  73 t 1907 - 1908 50  [P] "Skipet" 1/2015  
  51   [5]  96 t 1908 - 1945 51  [P] "Skipet" 3/2016  
  52   Dødtvekttonnasje -   52  -  
  53   Biler 0   53  Observasjon  
  54   Trailere 0   54  Observasjon  
  55   Passasjerer [1]  103 1875 - 1908 55  [P] "Skipet" 3/2016  
  56   [5]  275 1908 - 1945 56  [P] "Skipet" 1/2015  
  57   Mannskap 13   57  [P] "Skipet" 1/2015  
  58   Passasjerlugarer Ja   58  Observasjon  
  59   Mannskapslugarer Ja   59  Observasjon  
  60   Dekkshøyde 0   60  Observasjon  
  61   Akseltrykk 0   61  Observasjon  
  62   Tilleggsinformasjon -   62  -  
  63   Status Senket i krig 1945 63  [P] "Skipet" 1/2015  
 
  64 1875   : Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b Lindholmen Werkstad, Göteborg, Sverige til Chr. Arvidsson, Göteborg, S som "Elfdrottningen" [1]. 64  [P] "Skipet" 2/1982  
  65    : Hjemmehavn: Göteborg, S. 65  -  
  66 1880   : Solgt til Ångfartygs a/b Saro, Göteborg, S. Omdøpt "Saro". 66  [P] "Skipet" 2/1982  
  67 1889   : Solgt til C.G.A. Klingspor, Röbäck, S. Omdøpt "Kinnekulle". 67  [P] "Skipet" 2/1982  
  68 1889 ►   : Solgt til Röbäck Gårdskontor, Röbäck, S. 68  [P] "Skipet" 2/1982  
  69 04.1897   : Solgt til Hankø Nye d/s a/s, Fredrikstad. Omdøpt "Hankø". 69  [P] "Skipet" 2/1982  
  70    : Innført i Fredrikstad Skipsregister. Hjemmehavn: Fredrikstad. Satt i trafikk Fredrikshald - Kristiania. 70  -  
  71 1898   : Ombygget ved Moss Mekaniske Verksted a/s, Moss: ny røkrørkjele installert [6]. 71  [P] "Skipet" 2/1982  
  72 1899   : Ombygget [2]. 72  [P] "Skipet" 2/1982  
  73 1904   : Skifte av maskin til samme type ved Glommens Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad [3]. 73  [P] "Skipet" 2/1989  
  74 05.1906   : Drift og eierskap overført til D/s Hankø a/s, Fredrikstad. 74  [P] "Skipet" 2/1982  
  75 10.1906   : Solgt til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Haugesund". Kjøpssum: 45 000 NOK. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 75  [P] "Skipet" 2/1982  
  76    : Stavanger - Bergen / Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjold. 76  [P] "Skipet" 3/1998  
  77 1907   : Ombygget [4]. 77  [P] "Skipet" 2/1982  
  78 1908   : Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [5]. 78  [P] "Skipet" 2/1982  
  79    : Sertifikat endret [5]. 79  -  
  80 04.1915   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjold. 80  Observasjon  
  81 12.1915   : Solgt til Midthordlands Dampskibsselskap a/s, Bergen. Kjøpssum: 57 000 NOK. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 81  [P] "Skipet" 3/2016  
  82    : Omdøpt "Fuse". 82  [P] "Skipet" 2/1982  
  83 1916   : Satt i trafikk Bergen - Tysnes / Bergen - Samnanger. 83  -  
  84 1925   : Omdøpt "Fusa". 84  [P] "Skipet" 2/1982  
  85 ► 08.01.1945   : Satt i trafikk Tysnes - Sævareid / Eikelandsosen - Samnanger. 85  -  
  86 08.01.1945   : Senket av fly fra Strike Wing, Squadron 144, 404 og 455 ved Korsneset. 5 passasjerer og 2 av mannskapet omkom. 86  [P] "Skipet" 1/2015  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau