A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  D/s "HAUGESUND" 1906 - 1915  
     
  Fortegnelse nr.:   P104        
  Oppdatert:   15.05.2021        
  Periode:   1906 - 1915        
  Fotografi:          
  Status:   Senket i krig        
     
     
1  Byggeår    1875   1  [P] "Skipet" 2/1982  
2  Byggenummer    228   2  [P] "Skipet" 3/2016  
3  Skrog    Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   3  [P] "Skipet" 2/1982  
4  Utrustning    Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   4  [P] "Skipet" 2/1982  
           
5  Kjenningssignal    H C K G   5  1875 - etter 1875   5  [P] "Skipet" 3/2016  
6      L D X W   6  etter 1875 - 1945   6  [N] sjohistorie.no  
                   
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -  
                   
9  Navn    "Elfdrottningen"   9  1875 - 1880   9  [P] "Skipet" 2/1982  
10      "Saro"   10  1880 - 1889   10  [P] "Skipet" 2/1982  
11      "Kinnekulle"   11  1889 - 1897   11  [P] "Skipet" 2/1982  
12      "Hankø"   12  1897 - 1906   12  [P] "Skipet" 2/1982  
13      "Haugesund"   13  1906 - 1915   13  [P] "Skipet" 2/1982  
14      "Fuse"   14  1915 - 1925   14  [P] "Skipet" 2/1982  
15      "Fusa"   15  1925 - 1945   15  [P] "Skipet" 2/1982  
                   
16  Rederi / eierforhold    Chr. Arvidsson, Göteborg, Sverige   16  1875 - 1880   16  [P] "Skipet" 2/1982  
17      Ångfartygs a/b Saro, Göteborg, Sverige   17  1880 - 1889   17  [P] "Skipet" 2/1982  
18      C.G.A. Klingspor, Röbäck, Sverige   18  1889 - etter 1889   18  [P] "Skipet" 2/1982  
19      Röbäck Gårdskontor, Röbäck, Sverige   19  etter 1889 - 1897   19  [P] "Skipet" 2/1982  
20      Hankø Nye d/s a/s, Fredrikstad   20  1897 - 1906   20  [P] "Skipet" 2/1982  
21      D/s Hankø a/s, Fredrikstad   21  1906    21  [P] "Skipet" 2/1982  
22      Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund   22  1906 - 1915   22  [P] "Skipet" 2/1982  
23      Midthordlands Dampskibsselskap a/s, Bergen   23  1915 - 1945   23  [P] "Skipet" 3/2016  
                   
24  Type    -   24  -   24  -  
                   
25  Skrogutforming    Konvensjonelt   25  -   25  [P] "Skipet" 1/2000  
                   
26  Klasse    -   26  -   26  -  
                   
27  Materiale    Jern   27  -   27  [N] warsailors.com  
                   
28  Maskinfabrikant A  Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   28  1875 - 1898   28  [P] "Skipet" 2/1982  
29   C  Glommens Mekaniske Verskted a/s, Fredrikstad   29  1904 - 1945   29  [P] "Skipet" 2/1982  
                   
30  Maskin produsert A  1875   30  -   30  [P] "Skipet" 2/1982  
31   C  1904   31  -   31  [P] "Skipet" 2/1982  
                   
32  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp m/ 1 røkrørskjele   32  1875 - 1898   32  [P] "Skipet" 2/1982  
33   F  1 x Compound damp m/ 1 røkrørskjele 9.6x8.2" m/ 2 fyrganger   33  1898 - 1904   33  [P] "Skipet" 2/1982  
34   C  1 x Compound 13-27x18" damp, maskinnr. 9   34  1904 - 1945   34  [P] "Skipet" 2/1982 / 2/1989  
                   
35  Effekt A  32 nhk   35  1875 - 1898   35  [P] "Skipet" 3/2016  
36   C  38 nhk   36  1904 - 1945   36  [P] "Skipet" 3/2016  
                   
37  Fart    -   37  -   37  -  
                   
38  Forbruk    -   38  -   38  -  
                   
39  Lengde A  30.42 m   39  1875 - 1908   39  [P] "Skipet" 2/1982  
40   E  34.08 m   40  1908 - 1945   40  [P] "Skipet" 2/1982  
                   
41  Bredde    5.79 m   41  -   41  [P] "Skipet" 2/1982  
                   
42  Dyptgående A  2.68 m   42  1875 - 1908   42  [P] "Skipet" 2/1982  
43   E  2.71 m   43  1908 - 1945   43  [P] "Skipet" 3/2016  
                   
44  Brutto registertonn A  127 t   44  1875 - 1899   44  [P] "Skipet" 2/1982  
45   B  124 t   45  1899 - 1907   45  [P] "Skipet" 2/1982  
46   D  141 t   46  1907 - 1908   46  [P] "Skipet" 2/1982  
47   E  173 t   47  1908 - 1945   47  [P] "Skipet" 3/1989  
                   
48  Netto registertonn A  70 t   48  1875 - 1899   48  [P] "Skipet" 3/2016  
49   B  67 t   49  1899 - 1907   49  [P] "Skipet" 1/2015  
50   D  73 t   50  1907 - 1908   50  [P] "Skipet" 1/2015  
51   E  96 t   51  1908 - 1945   51  [P] "Skipet" 3/2016  
                   
52  Dødvekttonn    -   52  -   52  -  
                   
53  Bilkapasitet    0   53  -   53  HMI  
                   
54  Trailerkapasitet    0   54  -   54  HMI  
                   
55  Passasjersertifikat A  103   55  1875 - 1908   55  [P] "Skipet" 3/2016  
56   E  275   56  1908 - 1945   56  [P] "Skipet" 1/2015  
                   
57  Mannskap    13   57  -   57  [P] "Skipet" 1/2015  
                   
58  Passasjerlugarer    Ja   58  -   58  HMI  
                   
59  Mannskapslugarer    Ja   59  -   59  HMI  
                   
60  Dekkshøyde    0   60  -   60  HMI  
                   
61  Tillatt akseltrykk    0   61  -   61  HMI  
                   
62  Tilleggsinformasjon    -   62  -   62  -  
     
     
63   1875   Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b Lindholmen Werkstad, Göteborg, Sverige til Chr. Arvidsson, Göteborg, S som "Elfdrottningen" [A]. 63 [P] "Skipet" 2/1982  
64       Hjemmehavn: Göteborg, S. 64 -  
65   1880   Solgt til Ångfartygs a/b Saro, Göteborg, S. Omdøpt "Saro". 65 [P] "Skipet" 2/1982  
66   1889   Solgt til C.G.A. Klingspor, Röbäck, S. Omdøpt "Kinnekulle". 66 [P] "Skipet" 2/1982  
67   1889 ►   Solgt til Röbäck Gårdskontor, Röbäck, S. 67 [P] "Skipet" 2/1982  
68   04.1897   Solgt til Hankø Nye d/s a/s, Fredrikstad. Omdøpt "Hankø". 68 [P] "Skipet" 2/1982  
69       Innført i Fredrikstad Skipsregister. Hjemmehavn: Fredrikstad. Satt i trafikk Fredrikstad - Moss. 69 [P] "Bergenske fjordabåter"  
70   1898   Ombygget ved Moss Mekaniske Verksted a/s, Moss: ny røkrørkjele installert [F]. 70 [P] "Skipet" 2/1982  
71   1899   Ombygget [B]. 71 [P] "Skipet" 2/1982  
72   1904   Skifte av maskin til samme type ved Glommens Mekaniske Verksted a/s, Fredrikstad [C]. 72 [P] "Skipet" 2/1989  
73   05.1906   Drift og eierskap overført til D/s Hankø a/s, Fredrikstad. 73 [P] "Skipet" 2/1982  
74   10.1906   Solgt til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Haugesund". Kjøpssum: 45 000 NOK. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 74 [P] "Skipet" 2/1982  
75       Stavanger - Bergen / Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjold. 75 [P] "Skipet" 3/1998  
76   1907   Ombygget [D]. 76 [P] "Skipet" 2/1982  
77   1908   Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [E]. 77 [P] "Skipet" 2/1982  
78       Sertifikat endret [E]. 78 [P] "Skipet" 1/2015  
79   1914   Tatt ut av trafikk Haugesund - Skjold. 79 [P] "Haugalendingen" 2009 - 2010  
80   04.1915   Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjold. 80 HMI  
81   12.1915   Solgt til Midthordlands Dampskibsselskap a/s, Bergen. Kjøpssum: 57 000 NOK. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 81 [P] "Skipet" 3/2016  
82       Omdøpt "Fuse". 82 [P] "Skipet" 2/1982  
83   1916   Satt i trafikk Bergen - Tysnes / Bergen - Samnanger. 83 [N] warsailors.com  
84   1925   Omdøpt "Fusa". 84 [P] "Skipet" 2/1982  
85   ► 08.01.1945   Satt i trafikk Tysnes - Sævareid / Eikelandsosen - Samnanger. 85 -  
86   08.01.1945   Senket av fly fra Strike Wing, Squadron 144, 404 og 455 ved Korsneset. 5 passasjerer og 2 av mannskapet omkom. 86 [P] "Skipet" 1/2015  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau