A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  D/s "HARALD HAARFAGER" 1879 - 1894  
     
  Fortegnelse nr.:   P175        
  Oppdatert:   15.02.2021        
  Periode:   1879 - 1894        
  Fotografi:          
  Status:   Havarert        
     
     
1  Byggeår    1871   1  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
2  Byggenummer    18   2  [P] "Skipet" 4/1982  
3  Skrog    Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   3  [P] "Skipet" 4/1982  
4  Utrustning    Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   4  [P] "Skipet" 4/1982  
           
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -  
                   
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -  
                   
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  Navn    "Harald Haarfager"   8  -   8  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
9  Rederi / eierforhold    Nordenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Trondheim   9  1871 - 1879   9  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
10      Hiis & Natvig, Kristiansand   10  1879 - 1880   10  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
11      Bertrand Heyerdahl   11  1880 - 1886   11  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
12      Kristiania Kyst-Dampskibsselskab, Kristiania   12  1886 - 1894   12  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
13  Type    -   13  -   13  -  
                   
14  Skrogutforming    Konvensjonelt   14  -   14  HMI  
                   
15  Klasse    -   15  -   15  -  
                   
16  Materiale    -   16  -   16  -  
                   
17  Maskinfabrikant A  Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   17  1871 - 1879   17  [P] "Skipet" 4/1982  
18   C  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   18  1879 - 1894   18  [P] "Skipet" 1/2010  
                   
19  Maskin produsert    -   19  -   19  -  
                   
20  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   20  1871 - 1879   20  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
21   C  1 x Compound 4 syl. damp   21  1879 - 1894   21  [P] "Skipet" 1/2010  
                   
22  Effekt A  460 ihk   22  1871 - 1879   22  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
23  Fart    -   23  -   23  -  
                   
24  Forbruk    -   24  -   24  -  
                   
25  Lengde    48.77 m   25  -   25  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
26  Bredde    7.01 m   26  -   26  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
27  Dyptgående    3.29 m   27  -   27  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
28  Brutto registertonn A  328 t   28  1871 - 1894   28  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
29   B  441 t   29  1894   29  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
30  Netto registertonn A  246 t   30  1871 - 1894   30  [P] "Skipet" 4/1982  
31   B  238 t   31  1894   31  [P] "Skipet" 4/1982  
                   
32  Dødvekttonn    -   32  -   32  -  
                   
33  Bilkapasitet    0   33  -   33  HMI  
                   
34  Trailerkapasitet    0   34  -   34  HMI  
                   
35  Passasjersertifikat    Ja   35  -   35  HMI  
                   
36  Mannskap    Ja   36  -   36  HMI  
                   
37  Passasjerlugarer    Ja   37  -   37  HMI  
                   
38  Mannskapslugarer    Ja   38  -   38  HMI  
                   
39  Dekkshøyde    0   39  -   39  HMI  
                   
40  Tillatt akseltrykk    0   40  -   40  HMI  
                   
41  Tilleggsinformasjon    Drektighet: 230 com   41  -   41  [P] "Skipet" 1/2010  
     
     
42   1871   Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Nordenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Trondheim som "Harald Haarfager" [A]. Satt i trafikk Hamburg, Tyskland - Nord-Norge. 42 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
43       Byggesum: 48 000 spd. 43 [P] "Skipet" 4/1982  
44       Satt i trafikk Hamburg, Tyskland - Nord-Norge. 44 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
45   1879   Maskin ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen [C]. 45 [P] "Skipet" 1/2010  
46       Solgt til Hiis & Natvig, Kristiansand. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 46 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
47   1880   Drift og eierskap overført til Dampskibsselskabet Nyland, Kristiansand. 47 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
48   1886   Solgt til Bertrand Heyerdahl. Drift: Kristiania Kyst-Dampskibsselskab, Kristiania. Samme trafikk. 48 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
49   1894   Ombygget [B]. 49 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
50   1894   Totalvrak etter grunnstøting, Bru. 50 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau