H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "GLYG" 1915 / 1921 - 1928  
    Fortegnelse nr. P165  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     09.03.2017    
    PERIODE:     1915 / 1921 - 1928 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   - 1 -   1 -  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Glyg" 4 -   4 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Mathias K. Kallevik, Avaldsnes 5 1921 - 1928   5 [P] "Skipet" 3/1998  
  6 P/r Johan Hansen, Balsfjord 6 før 1935 - 1950   6 [P] "Skipet" 3/1998  
  7 Skjervøy Melkeruter a/s, Tromsø 7 1950 -   7 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Byggeår   1912 8 -   8 [P] "Skipet" 3/1998  
  9 Byggenummer   - 9 -   9 -  
  10 Skrog   - 10 -   10 -  
  11 Utrustning   - 11 -   11 -  
  12 Type   - 12 -   12 -  
  13 Skrogutforming   Konvensjonelt, motorkutter 13 -   13 [P] "Skipet" 3/1998  
  14 Klasse   - 14 -   14 -  
  15 Materiale   - 15 -   15 -  
  16 Maskinfabrikant   - 16 -   16 -  
  17 Maskin produsert   - 17 -   17 -  
  18 Maskin   1 x semidiesel 18 -   18 [P] "Skipet" 3/1998  
  19 Effekt   20 bhk 19 -   19 [P] "Skipet" 3/1998  
  20 Fart   - 20 -   20 -  
  21 Forbruk   - 21 -   21 -  
  22 Lengde   - 22 -   22 -  
  23 Bredde   - 23 -   23 -  
  24 Dybde   - 24 -   24 -  
  25 Brutto registertonnasje   29 t 25 -   25 [P] "Skipet" 3/1998  
  26 Netto registertonnasje   14 t 26 -   26 [P] "Skipet" 3/1998  
  27 Dødvekttonnasje   - 27 -   27 -  
  28 Bilkapasitet   - 28 -   28 -  
  29 Trailerkapasitet   0 29 -   29 HMI  
  30 Passasjersertifikat   Ja 30 -   30 HMI  
  31 Mannskap   Ja 31 -   31 HMI  
  32 Passasjerlugarer   0 32 -   32 HMI  
  33 Mannskapslugarer   - 33 -   33 -  
  34 Dekkshøyde   0 34 -   34 HMI  
  35 Akseltrykk   0 35 -   35 HMI  
  36 Tilleggsinformasjon   - 36 -   36 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  37 1912     Bygget. 37 [P] "Skipet" 3/1998  
  38 04.1915     Utleid til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjold. 38 [P] "Skipet" 3/1998  
  39
10.1915
    Tilbakelevert. 39 [P] "Skipet" 3/1998  
  40 1921     Solgt til Mathias K. Kallevik, Avaldsnes. Satt i trafikk Haugesund - Førdesfjorden. 40 [P] "Skipet" 3/1998  
  41 1928     Solgt til Balsfjord. 41 [P] "Skipet" 3/1998  
  42 pr.1935     Eier: P/r Johan Hansen, Balsfjord. 42 [P] "Skipet" 3/1998  
  43
1950
    Solgt til Skjervøy Melkeruter a/s, Tromsø. 43 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau