SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "GANDAL" 1924-ca.1929/1937-1939/ca.1949-1961                        
         
 
1 -   PERIODE   : 1924-ca.1929/1937-1939/ca.1949-1961     1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : -         2 -           
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [----] "Gandal"     5 -   [P] Skipet 3/1998      
  6 -                6 -           
 
7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
05.03.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: ikke tilgjengelig 13 -                13 -           
  14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : -                     15 -           
  16  BYGGNUMMER   : -                     16 -           
  17  SKROG   : ukjent bygger, Sandnes                   17 -   [P] Skipet 3/1998      
  18  UTRUSTNING   : ukjent bygger, Sandnes     18 -   [P] Skipet 3/1998      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt [motorkutter]                   20 -   [O] | [P] Skipet 3/1998      
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : -     22 -           
  23  MASKINFABRIKANT : -                     23 -           
  24  MASKIN PRODUSERT : -                     24 -           
  25  MASKIN   : [1] 1 x Grei semidiesel [1939] [2] 1 x Rap diesel                 25 -   [P] Skipet 3/1998      
  26  EFFEKT   : [2] 35 bhk                     26 -   [P] Skipet 3/1998      
  27  FART   : -                     27 -           
  28  FORBRUK   : -     28 -           
  29  LENGDE   : 17.07 m                     29 -   [P] Skipet 3/1998      
  30  BREDDE   : -                     30 -           
  31  DYBDE   : -                     31 -           
  32  BRUTTO REG. TONN : -                     32 -           
  33  NETTO REG. TONN : -                     33 -           
  34  DØDVEKTTONN : -                     34 -           
  35  BILER   : 0     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : Ja                     37 -   [O]        
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : -                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Senket                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
1921  44 : Levert fra ukjent bygger, Sandnes som "Gandal" [1]. Senere ombygget med ny maskin [2].               44 -   [P] Skipet 3/1998        
03.01.1921  45 : Satt i godstrafikk Haugesund - Stavanger.                     45 -   [P] Skipet 3/1998      
1924  46 : Solgt til Torstein Kvinnesland og Knut Surnevik, Odland. Satt i trafikk Tysvær - Haugesund.               46 -   [P] Skipet 3/1998      
ca.1929  47 :Solgt til Kristiansand.         47 -   [P] Skipet 3/1998      
1937  48 : Solgt til Tormod Åserød og Thomas Kristiansen, Jelsa. Salgssum: 10 000 NOK. Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Jelsa - Sauda.       48 -   [P] Skipet 3/1998      
1939  49 : Tilbakelevert. Tatt i bruk som vaktbåt under okkupasjonen.                   49 -   [P] Skipet 3/1998      
1945   50 : Drev på land og forliste, Fjøløy fort. Hevet og reparert.                   50 -   [P] Skipet 3/1998      
ca.1949  51 : Solgt til Johannes Borgø og Borgfinn Olsen, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Bokn.       51 -   [P] Skipet 3/1998      
ca.1955  52 : Solgt til Marton Gundersen og Øystein Trosnavåg. Samme trafikk.                   52 -   [P] Skipet 3/1998      
1959  53 : Solgt til Per Ognøy og Sigurd Grønnestad. Samme trafikk.                   53 -   [P] Skipet 3/1998      
1961  54 : I opplag, Alvestadkroken.         54 -   [P] Skipet 3/1998      
24.04.1967  55 : Solgt som vrak til Reidar Birkeland, Avaldsnes.                     55 -   [P] Skipet 3/1998      
1969  56 : Nedrigget og senket, Nedstrandsfjorden.                     56 -   [P] Skipet 3/1998