HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P131       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "GANDAL" 1924 - ca.1929 / 1937 - 1939 / ca.1949 - 1967   FOTOGRAFI ikke tilgj.   OPPDATERT 05.03.2017  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1924 - ca.1929 / 1937 - 1939 / ca.1949 - 1967   1  HMI  
  2   Kjenningssignal -   2  -  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Gandal"   5  [P] "Skipet" 3/1998  
             
  6   Rederi / eierforhold Torstein Kvinnesland og Knut Surnevik, Odland 1924 - ca.1929 6  [P] "Skipet" 3/1998  
  7   Tormod Åserød og Thomas Kristiansen, Jelsa 1937 - ca.1949 7  [P] "Skipet" 3/1998  
  8   Johannes Borgø og Borgfinn Olsen, Haugesund ca.1949 - ca.1955 8  [P] "Skipet" 3/1998  
  9   Marton Gundersen og Øystein Trosnavåg ca.1955 - 1959 9  [P] "Skipet" 3/1998  
  10   Per Ognøy og Sigurd Grønnestad 1959 - 1967 10  [P] "Skipet" 3/1998  
  11   Reidar Birkeland, Avaldsnes 1967 - 1969 11  [P] "Skipet" 3/1998  
 
  11   Byggeår -   11  -  
  12   Byggenummer -   12  -  
  13   Skrog ukjent bygger, Sandnes   13  [P] "Skipet" 3/1998  
  14   Utrustning ukjent bygger, Sandnes   14  [P] "Skipet" 3/1998  
  15   Type -   15  -  
  16   Skrogutforming Konvensjonelt [motorkutter]   16  [P] "Skipet" 3/1998  
  17   Klasse -   17  -  
  18   Materiale -   18  -  
  19   Maskinfabrikant -   19  -  
  20   Maskin produsert -   20  -  
  21   Maskin [1]  1 x Grei semidiesel 1921 - etter 1921 21  [P] "Skipet" 3/1998  
  22   [2]  1 x Rap semidiesel etter 1921 - 1969 22  [P] "Skipet" 3/1998  
  23   Effekt [2]  35 bhk etter 1921 - 1969 23  [P] "Skipet" 3/1998  
  24   Fart -   24  -  
  25   Forbruk -   25  -  
  26   Lengde 17.07 m   26  [P] "Skipet" 3/1998  
  27   Bredde -   27  -  
  28   Dybde -   28  -  
  29   Brutto registertonnasje -   29  -  
  30   Netto registertonnasje -   30  -  
  31   Dødtvekttonnasje -   31  -  
  32   Biler 0   32  Observasjon  
  33   Trailere 0   33  Observasjon  
  34   Passasjerer Ja   34  Observasjon  
  35   Mannskap -   35  -  
  36   Passasjerlugarer 0   36  Observasjon  
  37   Mannskapslugarer -   37  -  
  38   Dekkshøyde 0   38  Observasjon  
  39   Akseltrykk 0   39  Observasjon  
  40   Tilleggsinformasjon -   40  -  
  41   Status Senket 1969 41  [P] "Skipet" 3/1998  
 
  40 ► 1921   : Levert fra ukjent bygger, Sandnes som "Gandal" [1]. 40  [P] "Skipet" 3/1998  
  41 03.01.1921   : Satt i godstrafikk Haugesund - Stavanger. 41  [P] "Skipet" 3/1998  
  42 1921 ►   : Ombygget med ny maskin [2]. 42  [P] "Skipet" 3/1998  
  43 1924   : Solgt til Torstein Kvinnesland og Knut Surnevik, Odland. Satt i trafikk Tysvær - Haugesund. 43  [P] "Skipet" 3/1998  
  44 ca.1929   : Solgt til Kristiansand. 44  [P] "Skipet" 3/1998  
  45 1937   : Solgt til Tormod Åserød og Thomas Kristiansen, Jelsa. Salgssum: 10 000 NOK. Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Jelsa - Sauda. 45  [P] "Skipet" 3/1998  
  46 1939   : Tilbakelevert. Tatt i bruk som vaktbåt under okkupasjonen. 46  [P] "Skipet" 3/1998  
  47 1945 ►   : Drev på land og forliste, Fjøløy fort. Hevet og reparert. 47  [P] "Skipet" 3/1998  
  48 ca.1949   : Solgt til Johannes Borgø og Borgfinn Olsen, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Bokn. 48  [P] "Skipet" 3/1998  
  49 ca.1955   : Solgt til Marton Gundersen og Øystein Trosnavåg. Samme trafikk. 49  [P] "Skipet" 3/1998  
  50 1959   : Solgt til Per Ognøy og Sigurd Grønnestad. Samme trafikk. 50  [P] "Skipet" 3/1998  
  51 1961   :  I opplag, Alvestadkroken. 51  [P] "Skipet" 3/1998  
  52 24.04.1967   : Solgt som vrak til Reidar Birkeland, Avaldsnes. 52  [P] "Skipet" 3/1998  
  57 1969   : Nedrigget og senket, Nedstrandsfjorden. 57  [P] "Skipet" 3/1998  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau