H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "GANDAL" 1924 - ca.1929 / 1937 - 1939 / ca.1949 - 1967  
    Fortegnelse nr. P131  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     05.03.2017    
    PERIODE:     1924 - ca.1929 / 1937 - 1939 / ca.1949 - 1967 Status for fartøyet: SENKET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   - 1 -   1 -  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Gandal" 4 -   4 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Torstein Kvinnesland og Knut Surnevik, Odland 5 1924 - ca.1929   5 [P] "Skipet" 3/1998  
  6 Tormod Åserød og Thomas Kristiansen, Jelsa 6 1937 - ca.1949   6 [P] "Skipet" 3/1998  
  7 Johannes Borgø og Borgfinn Olsen, Haugesund 7 ca.1949 - ca.1955   7 [P] "Skipet" 3/1998  
  8 Marton Gundersen og Øystein Trosnavåg 8 ca.1955 - 1959   8 [P] "Skipet" 3/1998  
  9 Per Ognøy og Sigurd Grønnestad 9 1959 - 1967   9 [P] "Skipet" 3/1998  
  10 Reidar Birkeland, Avaldsnes 10 1967 - 1969   10 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   - 11 -   11 -  
  12 Byggenummer   - 12 -   12 -  
  13 Skrog   ukjent, Sandnes 13 -   13 [P] "Skipet" 3/1998  
  14 Utrustning   ukjent, Sandnes 14 -   14 [P] "Skipet" 3/1998  
  15 Type   - 15 -   15 -  
  16 Skrogutforming   Konvensjonelt, motorkutter 16 -   16 [P] "Skipet" 3/1998  
  17 Klasse   - 17 -   17 -  
  18 Materiale   - 18 -   18 -  
  19 Maskinfabrikant   - 19 -   19 -  
  20 Maskin produsert   - 20 -   20 -  
  21 Maskin [ A ] 1 x Grei semidiesel 21 1921 - etter 1921   21 [P] "Skipet" 3/1998  
  22   [ B ] 1 x Rap semidiesel 22 etter 1921 - 1969   22 [P] "Skipet" 3/1998  
  23 Effekt [ B ] 35 bhk 23 etter 1921 - 1969   23 [P] "Skipet" 3/1998  
  24 Fart   - 24 -   24 -  
  25 Forbruk   - 25 -   25 -  
  26 Lengde   17.07 m 26 -   26 [P] "Skipet" 3/1998  
  27 Bredde   - 27 -   27 -  
  28 Dybde   - 28 -   28 -  
  29 Brutto registertonnasje   - 29 -   29 -  
  30 Netto registertonnasje   - 30 -   30 -  
  31 Dødvekttonnasje   - 31 -   31 -  
  32 Bilkapasitet   - 32 -   32 -  
  33 Trailerkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Passasjersertifikat   Ja 34 -   34 HMI  
  35 Mannskap   Ja 35 -   35 HMI  
  36 Passasjerlugarer   0 36 -   36 HMI  
  37 Mannskapslugarer   - 37 -   37 -  
  38 Dekkshøyde   0 38 -   38 HMI  
  39 Akseltrykk   0 39 -   39 HMI  
  40 Tilleggsinformasjon   - 40 -   40 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  41 ► 1921     Levert fra ukjent bygger, Sandnes som "Gandal" [ A ]. 41 [P] "Skipet" 3/1998  
  42 03.01.1921     Satt i godstrafikk Haugesund - Stavanger. 42 [P] "Skipet" 3/1998  
  43
1921 ►
    Ombygget med ny maskin [ B ]. 43 [P] "Skipet" 3/1998  
  44 1924     Solgt til Torstein Kvinnesland og Knut Surnevik, Odland. Satt i trafikk Tysvær - Haugesund. 44 [P] "Skipet" 3/1998  
  45 ca.1929     Solgt til Kristiansand. 45 [P] "Skipet" 3/1998  
  46 1937     Solgt til Tormod Åserød og Thomas Kristiansen, Jelsa. Salgssum: 10 000 NOK. Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Jelsa - Sauda. 46 [P] "Skipet" 3/1998  
  47
1939
    Tilbakelevert. Tatt i bruk som vaktbåt under okkupasjonen. 47 [P] "Skipet" 3/1998  
  48 1945 ►     Drev på land og forliste, Fjøløy fort. Hevet og reparert. 48 [P] "Skipet" 3/1998  
  49 ca.1949     Solgt til Johannes Borgø og Borgfinn Olsen, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Bokn. 49 [P] "Skipet" 3/1998  
  50 ca.1955     Solgt til Marton Gundersen og Øystein Trosnavåg. Samme trafikk. 50 [P] "Skipet" 3/1998  
  51 1959     Solgt til Per Ognøy og Sigurd Grønnestad. Samme trafikk. 51 [P] "Skipet" 3/1998  
  52 1961     I opplag, Alvestadkroken. 52 [P] "Skipet" 3/1998  
  53 24.04.1967     Solgt som vrak til Reidar Birkeland, Avaldsnes. 53 [P] "Skipet" 3/1998  
  54 1969     Nedrigget og senket, Nedstrandsfjorden. 54 [P] "Skipet" 3/1998  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau