HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P10       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "GALEI" 1918 - ?   FOTOGRAFI   OPPDATERT 23.12.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1918 - ?   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL -   2    
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Galei"   5  [P] kalender - Varmestuens Venner  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Galei a/s, Stavanger 1918 - ? 6  [P] kalender - Varmestuens Venner  
 
  7  BYGGEÅR -   7    
  8  BYGGENUMMER -   8    
  9  SKROG -   9    
  10  UTRUSTNING -   10    
  11  TYPE -   11    
  12  SKROG Konvensjonelt   12  Observasjon  
  13  KLASSE -   13    
  14  MATERIALE Tre   14  Observasjon  
  15  MASKINFABRIKANT -   15    
  16  MASKIN PRODUSERT -   16    
  17  MASKIN -   17    
  18  EFFEKT -   18    
  19  FART -   19    
  20  FORBRUK -   20    
  21  LENGDE -   21    
  22  BREDDE -   22    
  23  DYBDE -   23    
  24  BRUTTO REGISTERTONNASJE -   24    
  25  NETTO REGISTERTONNASJE -   25    
  26  DØDVEKTTONNASJE -   26    
  27  BILER 0   27  Observasjon  
  28  TRAILERE 0   28  Observasjon  
  29  PASSASJERER Ja   29  Observasjon  
  30  MANNSKAP -   30    
  31  PASSASJERLUGARER -   31    
  32  MANNSKAPSLUGARER 0   32  Observasjon  
  33  DEKKSHØYDE 0   33  Observasjon  
  34  AKSELTRYKK 0   34  Observasjon  
  35  TILLEGGSINFORMASJON -   35    
  36  STATUS Ukjent 36    
 
  37 1918   : Bygget i Gøteborg som losfartøy. 37  [P] kalender - Varmestuens Venner  
  38 1915   : Solgt til Stavanger. 38  [P] kalender - Varmestuens Venner  
  39 1918   : Solgt til Galei a/s, Stavanger. Satt i trafikk Steinkarkaien - Galeivågen / Steinkarkaien - Lundekaien, Stavanger havn. 39  [P] kalender - Varmestuens Venner  
  40 09.1939   : Tatt ut av trafikk Steinkarkaien - Galeivågen / Steinkarkaien - Lundekaien, Stavanger havn. 40  [P] kalender - Varmestuens Venner  
  41 04.1940   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Kvitsøy. 41  [P] kalender - Varmestuens Venner  
  42 06.11.1940   : Tilbakelevert. 42  [P] kalender - Varmestuens Venner  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau