A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "FRIDTJOF" 1933 - 1936    
  M/s "SLETTEN" 1936 - 1960    
       
  Fortegnelse nr.:   P80          
  Oppdatert:   04.11.2019          
  Periode:   1933 - 1960          
  Fotografi:            
  Status:   Oppbrent          
       
       
1  Byggeår    1908   1  [K] Ivar Thorstensen    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   3  [K] Ivar Thorstensen    
4  Utrustning    Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   4  [K] Ivar Thorstensen    
             
5  Kjenningssignal    R - 2 - S Ø   5  -   5  [K] Knut Gunnar Vier    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Fridtjof"   8  før 1936 - 1936   8  [K] Knut Gunnar Vier    
9      "Sletten"   9  1936 - ca.1985   9  [K] Knut Gunnar Vier    
                     
10  Rederi / eierforhold    Anders Jørstad, Jørstadvågen   10  ca.1930 - ca.1933   10  [K] Knut Gunnar Vier    
11      Sverre Jørstad, Jørstadvågen   11  ca.1933 - 1935   11  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1935    
12      Imanuel Sletten og Olaus Sletten, Sletten   12  1935 - 1960   12  [K] Knut Gunnar Vier    
                     
13  Type    -   13  -   13  -    
                     
14  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som kutter   14  -   14  [K] Knut Gunnar Vier    
                     
15  Klasse    -   15  -   15  -    
                     
16  Materiale    Tre   16  -   16  HMI    
                     
17  Maskinfabrikant D  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset   17  1938 - 1960   17  [K] Ivar Thorstensen    
                     
18  Maskin produsert    -   18  -   18  -    
                     
19  Maskin A  1 x Lysekil diesel   19  1908 - 1909   19  [K] Knut Gunnar Vier    
20   C  1 x Verdandi diesel   20  1909 - 1938   20  [K] Knut Gunnar Vier    
21   D  1 x Wichmann 1 syl. diesel   21  1938 - 1960   21  [K] Ivar Thorstensen    
                     
22  Effekt A  25 bhk   22  1908 - 1909   22  [K] Knut Gunnar Vier    
23   C  30 bhk   23  1909 - 1938   23  [K] Knut Gunnar Vier    
24   D  40 bhk   24  1938 - 1960   24  [K] Ivar Thorstensen    
                     
25  Fart D  9.0 kn   25  1938 - 1960   25  [K] Ivar Thorstensen    
                     
26  Forbruk    -   26  -   26  -    
                     
27  Lengde B  16.40 m   27  1935 - ca.1985   27  [K] Knut Gunnar Vier    
                     
28  Bredde B  4.40 m   28  1935 - ca.1985   28  [K] Knut Gunnar Vier    
                     
29  Dyptgående B  2.00 m   29  1935 - ca.1985   29  [K] Knut Gunnar Vier    
                     
30  Brutto registertonn    -   30  -   30  -    
                     
31  Netto registertonn    -   31  -   31  -    
                     
32  Dødvekttonn    -   32  -   32  -    
                     
33  Bilkapasitet    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Trailerkapasitet    0   34  -   34  HMI    
                     
35  Passasjersertifikat A  0   35  1908 - 1936   35  HMI    
36   B  98   36  1936 - 1960   36  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                     
37  Mannskap    Ja   37  -   37  HMI    
                     
38  Passasjerlugarer    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Mannskapslugarer    -   39  -   39  -    
                     
40  Dekkshøyde    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Tillatt akseltrykk    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Tilleggsinformasjon    -   42  -   42  -    
       
       
43   1908   Levert fra Ottesen Skibsbyggeri a/s, Stord som fraktefartøy [A]. 43 -    
44   1909   Ombygget med ny maskin [C]. 44 [K] Knut Gunnar Vier    
45  
31.08.1920
  I registeret for Sjernarøy. Navn: "Fridtjof". 45 [K] Knut Gunnar Vier    
46   ca.1930   Solgt til Anders Jørstad, Jørstadvågen. 46 [K] Knut Gunnar Vier    
47   ca.1933   Solgt til Sverre Jørstad, Jørstadvågen. Satt i melkerute Ombo - Stavanger. 47 [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1935    
48   08.08.1935   Solgt til Imanuel Sletten og Olaus Sletten, Sletten. Omdøpt "Sletten". 48 [K] Knut Gunnar Vier    
49  
1936
  Ombygget til passasjerfartøy ved Sverre Sagens Båtbyggeri, Hommersåk [B]. Satt i trafikk Stavanger - Naustervik. 49 [K] Knut Gunnar Vier    
50   ca.04.1938   Opprustet samt ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset [D]. Kostnad: 9 000 NOK. Fratrekk på 1 000 NOK for en Skandia-maskin. 50 [K] Knut Gunnar Vier    
51   pr.sommer 1938   I trafikk Stavanger - Kvalvåg. 51 [P] "Riskafjord kom seilande"    
52   1951   Utleid til Knut Vier, Vier. Satt i trafikk Stavanger - Vier. Tilbakelevert samme år. 52 [K] Knut Gunnar Vier    
53   høst 1960   Solgt for 20 000 NOK. 53 [P] "Riskafjord kom seilande"    
54       Tatt i bruk som dynamittlekter. Maskin flyttet over til en sandskøyte. 54 [K] Knut Gunnar Vier    
55   ca.1985   Oppbrent på St.Hans-bål, Tau. 55 [K] Knut Gunnar Vier / [P] "Riskafjord kom seilande"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau