A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
                   
  Hjem          
  Kontakt          
  Kilder          
  Forklaring          
  Passasjerfartøy        
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "FORRA I" 1920 - 1940    
       
  Fortegnelse nr.:   P155          
  Oppdatert:   20.08.2020          
  Periode:   1920 - 1940          
  Fotografi:   Nei          
  Status:   Senket          
       
       
1  Byggeår    1916   1  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    ukjent, Romsdal   3  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
4  Utrustning    ukjent, Romsdal   4  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
             
5  Kjenningssignal    M Q F D   5  1916 - 1934   5  [P] "Skipet" 1/1990    
6      L D W M   6  1934 - ca.1965   6  [P] "Skipet" 1/1990    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Ideal"   9  1916 - 1920   9  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
10      "Forra I"   10  1920 - 1940   10  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
11      "Jadar"   11  1940 - etter 1940   11  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
12      "Ena"   12  etter 1940 - ca.1965   12  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
                     
13  Rederi / eierforhold    Stavanger og Omegn Meieri, Stavanger   13  1920 - 1938   13  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
14      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  1938 - 1940   14  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
15      Brødrene Anda a/s, Stavanger   15  1940 - 1949   15  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
16      Harald Kristiansen, Sævelandsvik   16  1949 - 1956   16  [N] warsailors.com    
17      P/r Einar Carlson, Odda   17  1956 - ca.1965   17  [N] warsailors.com    
                     
18  Type    -   18  -   18  -    
                     
19  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som kutter   19  -   19  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
                     
20  Klasse    -   20  -   20  -    
                     
21  Materiale    Tre   21  -   21  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
                     
22  Maskinfabrikant B  Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   22  1926 - etter 1926   22  [N] warsailors.com    
                     
23  Maskin produsert    -   23  -   23  -    
                     
24  Maskin A  1 x forbrenningsmotor   24  1916 - etter 1916   24  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
25   B  1 x høytrykks damp [9” sylinder diameter, 9” slaglengde]   25  etter 1916 - etter 1940   25  -    
26   C  1 x 4TEV Deutz DM  4 syl. diesel   26  etter 1940 - ca.1965   26  [N] warsailors.com    
                     
27  Effekt B  8 nom. hk.   27  etter 1916 - etter 1940   27  -    
28   C  40 bhk   28  etter 1940 - ca.1965   28  [N] warsailors.com    
                     
29  Fart B  8.0 kn   29  etter 1916 - etter 1940   29  -    
                     
30  Forbruk B  1/2 tønne kull / t   30  etter 1916 - etter 1940   30  -    
                     
31  Lengde    18.99 m   31  -   31  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
                     
32  Bredde    -   32  -   32  -    
                     
33  Dyptgående    -   33  -   33  -    
                     
34  Brutto registertonn A  31 t   34  1916 - etter 1916   34  [N] warsailors.com    
35   B  35 t   35  etter 1916 - ca.1965   35  [N] warsailors.com    
                     
36  Netto registertonn    -   36  -   36  -    
                     
37  Dødvekttonn    -   37  -   37  -    
                     
38  Bilkapasitet    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Trailerkapasitet    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Passasjersertifikat    Ja   40  -   40  HMI    
                     
41  Mannskap    Ja   41  -   41  HMI    
                     
42  Passasjerlugarer    0   42  1916 - etter 1940   42  HMI    
                     
43  Mannskapslugarer    Ja   43  -   43  HMI    
                     
44  Dekkshøyde    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Tillatt akseltrykk    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Tilleggsinformasjon    -   46  -   46  -    
       
       
47   1916   Bygget i Romsdal som m/k "Ideal" [A]. 47 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
48       Kjenningssignal: MQFD. 48 [P] "Skipet" 1/1990    
49   1920   Solgt til Stavanger og Omegn Meieri, Stavanger. Omdøpt "Forra I". Satt i trafikk Stavanger - byøyene. 49 -    
50  
1921
  Ombygget med ny maskin [B]. Maskin hentet fra d/s "Forra" av 1872. 50 -    
51   1921 ►   Salong på akterdekket fjernet p.g.a. ustabilitet. 51 -    
52   1931   Tatt ut av trafikk. 52 -    
53   1934   Nytt kjenningssignal: LDWM. 53 [P] "Skipet" 1/1990    
54   05.1938   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 54 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
55  
1940
  Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. Omdøpt "Jadar". I bruk som transportfartøy, 55 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
56   1940 ►   Ombygget med ny maskin [C]. 56 [N] warsailors.com    
57   etter 1940   Omdøpt "Ena" og tatt i bruk som fraktefartøy. 57 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
58   1949   Solgt til Harald Kristiansen, Sævelandsvik. 58 [N] warsailors.com    
59   1956   Solgt til p/r Einar Carlson, Odda. 59 [N] warsailors.com    
60   ca.1965   Havarerte. Senket, Ulvikfjorden. 60 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau