H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "FORRA I" 1920 - 1940  
    Fortegnelse nr. P155  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     21.04.2020    
    PERIODE:     1920 - 1940 Status for fartøyet: SENKET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   - 1 -   1 -  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Ideal" 4 1916 - 1920   4 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  5     "Forra I" 5 1920 - 1940   5 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  6     "Jadar" 6 1940 - etter 1940   6 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  7     "Ena" 7 etter 1940 - ca.1965   7 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Stavanger og Omegn Meieri, Stavanger 8 1920 - 1938   8 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  9 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 9 1938 - 1940   9 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  10 Brødrene Anda a/s, Stavanger 10 1940 - 1949   10 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  11 Harald Kristiansen, Sævelandsvik 11 1949 - 1956   11 [N] warsailors.com  
  12 P/r Einar Carlson, Odda 12 1956 - ca.1965   12 [N] warsailors.com  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  13 Byggeår   1916 13 -   13 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  14 Byggenummer   - 14 -   14 -  
  15 Skrog   ukjent, Romsdal 15 -   15 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  16 Utrustning   ukjent, Romsdal 16 -   16 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  17 Type   - 17 -   17 -  
  18 Skrogutforming   Konvensjonelt, rigget som kutter 18 -   18 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  19 Klasse   - 19 -   19 -  
  20 Materiale   Tre 20 -   20 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  21 Maskinfabrikant [ B ] Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 21 1926 - etter 1926   21 [N] warsailors.com  
  22 Maskin produsert   - 22 -   22 -  
  23 Maskin [ A ] 1 x forbrenningsmotor 23 1916 - etter 1916   23 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  24   [ B ] 1 x høytrykks damp [9” sylinder diameter, 9” slaglengde] 24 etter 1916 - etter 1940   24 -  
  25   [ C ] 1 x 4TEV Deutz DM  4 syl. diesel 25 etter 1940 - ca.1965   25 [N] warsailors.com  
  26 Effekt [ B ] 8 nom. hk 26 etter 1916 - etter 1940   26 -  
  27   [ C ] 40 bhk 27 etter 1940 - ca.1965   27 [N] warsailors.com  
  28 Fart [ B ] 8.0 kn 28 etter 1916 - etter 1940   28 -  
  29 Forbruk [ B ] 1/2 tønne kull / time 29 etter 1916 - etter 1940   29 -  
  30 Lengde   18.99 m 30 -   30 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  31 Bredde   - 31 -   31 -  
  32 Dybde   - 32 -   32 -  
  33 Brutto registertonnasje [ A ] 31 t 33 1916 - etter 1916   33 [N] warsailors.com  
  34   [ B ] 35 t     34 etter 1916 - ca.1965   34 [N] warsailors.com  
  35 Netto registertonnasje   - 35 -   35 -  
  36 Dødvekttonnasje   - 36 -   36 -  
  37 Bilkapasitet   - 37 -   37 -  
  38 Trailerkapasitet   0 38 -   38 HMI  
  39 Passasjersertifikat   Ja 39 1916 - etter 1940   39 HMI  
  40 Mannskap   Ja 40 -   40 HMI  
  41 Passasjerlugarer   0 41 -   41 HMI  
  42 Mannskapslugarer   - 42 -   42 -  
  43 Dekkshøyde   0 43 -   43 HMI  
  44 Akseltrykk   0 44 -   44 HMI  
  45 Tilleggsinformasjon   - 45 -   45 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  46 1916     Bygget i Romsdal som m/k "Ideal" [ A ]. 46 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  47 1920     Solgt til Stavanger og Omegn Meieri, Stavanger. Omdøpt "Forra I". Satt i trafikk Stavanger - byøyene. 47 -  
  48
1921
    Ombygget med ny maskin [ B ]. Maskin hentet fra d/s "Forra" av 1872. 48 -  
  49 1921 ►     Salong på akterdekket fjernet p.g.a. ustabilitet. 49 -  
  50 1931     Tatt ut av trafikk. 50 -  
  51 05.1938     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 51 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  52
1940
    Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. Omdøpt "Jadar". I bruk som transportfartøy, 52 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  53 1940 ►     Ombygget med ny maskin [ C ]. 53 [N] warsailors.com  
  54 etter 1940     Omdøpt "Ena" og tatt i bruk som fraktefartøy. 54 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  55 1949     Solgt til Harald Kristiansen, Sævelandsvik. 55 [N] warsailors.com  
  56 1956     Solgt til p/r Einar Carlson, Odda. 56 [N] warsailors.com  
  57 ca.1965     Havarerte. Senket, Ulvikfjorden. 57 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau