H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "FORRA I" 1920 - 1940  
    Fortegnelse nr. P155  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     20.08.2020    
    PERIODE:     1920 - 1940 Status for fartøyet: SENKET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   M Q F D 1 1916 - 1934   1 [P] "Skipet" 1/1990  
  2     L D W M 2 1934 - ca.1965   2 [P] "Skipet" 1/1990  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Ideal" 5 1916 - 1920   5 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  6     "Forra I" 6 1920 - 1940   6 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  7     "Jadar" 7 1940 - etter 1940   7 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  8     "Ena" 8 etter 1940 - ca.1965   8 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Stavanger og Omegn Meieri, Stavanger 9 1920 - 1938   9 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  10 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 10 1938 - 1940   10 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  11 Brødrene Anda a/s, Stavanger 11 1940 - 1949   11 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  12 Harald Kristiansen, Sævelandsvik 12 1949 - 1956   12 [N] warsailors.com  
  13 P/r Einar Carlson, Odda 13 1956 - ca.1965   13 [N] warsailors.com  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  14 Byggeår   1916 14 -   14 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  15 Byggenummer   - 15 -   15 -  
  16 Skrog   ukjent, Romsdal 16 -   16 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  17 Utrustning   ukjent, Romsdal 17 -   17 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  18 Type   - 18 -   18 -  
  19 Skrogutforming   Konvensjonelt, rigget som kutter 19 -   19 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  20 Klasse   - 20 -   20 -  
  21 Materiale   Tre 21 -   21 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  22 Maskinfabrikant [ B ] Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 22 1926 - etter 1926   22 [N] warsailors.com  
  23 Maskin produsert   - 23 -   23 -  
  24 Maskin [ A ] 1 x forbrenningsmotor 24 1916 - etter 1916   24 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  25   [ B ] 1 x høytrykks damp [9” sylinder diameter, 9” slaglengde] 25 etter 1916 - etter 1940   25 -  
  26   [ C ] 1 x 4TEV Deutz DM  4 syl. diesel 26 etter 1940 - ca.1965   26 [N] warsailors.com  
  27 Effekt [ B ] 8 nom. hk 27 etter 1916 - etter 1940   27 -  
  28   [ C ] 40 bhk 28 etter 1940 - ca.1965   28 [N] warsailors.com  
  29 Fart [ B ] 8.0 kn 29 etter 1916 - etter 1940   29 -  
  30 Forbruk [ B ] 1/2 tønne kull / time 30 etter 1916 - etter 1940   30 -  
  31 Lengde   18.99 m 31 -   31 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  32 Bredde   - 32 -   32 -  
  33 Dybde   - 33 -   33 -  
  34 Brutto registertonnasje [ A ] 31 t 34 1916 - etter 1916   34 [N] warsailors.com  
  35   [ B ] 35 t     35 etter 1916 - ca.1965   35 [N] warsailors.com  
  36 Netto registertonnasje   - 36 -   36 -  
  37 Dødvekttonnasje   - 37 -   37 -  
  38 Bilkapasitet   - 38 -   38 -  
  39 Trailerkapasitet   0 39 -   39 HMI  
  40 Passasjersertifikat   Ja 40 1916 - etter 1940   40 HMI  
  41 Mannskap   Ja 41 -   41 HMI  
  42 Passasjerlugarer   0 42 -   42 HMI  
  43 Mannskapslugarer   - 43 -   43 -  
  44 Dekkshøyde   0 44 -   44 HMI  
  45 Akseltrykk   0 45 -   45 HMI  
  46 Tilleggsinformasjon   - 46 -   46 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  47 1916     Bygget i Romsdal som m/k "Ideal" [ A ]. 47 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  48       Kjenningssignal: MQFD. 48 [P] "Skipet" 1/1990  
  49 1920     Solgt til Stavanger og Omegn Meieri, Stavanger. Omdøpt "Forra I". Satt i trafikk Stavanger - byøyene. 49 -  
  50
1921
    Ombygget med ny maskin [ B ]. Maskin hentet fra d/s "Forra" av 1872. 50 -  
  51 1921 ►     Salong på akterdekket fjernet p.g.a. ustabilitet. 51 -  
  52 1931     Tatt ut av trafikk. 52 -  
  53 1934     Nytt kjenningssignal: LDWM. 53 [P] "Skipet" 1/1990  
  54 05.1938     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 54 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  55
1940
    Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. Omdøpt "Jadar". I bruk som transportfartøy, 55 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  56 1940 ►     Ombygget med ny maskin [ C ]. 56 [N] warsailors.com  
  57 etter 1940     Omdøpt "Ena" og tatt i bruk som fraktefartøy. 57 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  58 1949     Solgt til Harald Kristiansen, Sævelandsvik. 58 [N] warsailors.com  
  59 1956     Solgt til p/r Einar Carlson, Odda. 59 [N] warsailors.com  
  60 ca.1965     Havarerte. Senket, Ulvikfjorden. 60 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau