EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "FOLGEFONDEN" 1876-1900   FOTOGRAFI   OPPDATERT 13.04.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1876 - 1900   1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JQMH   2  [P] "Skipet" 2/1984  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN       "Folgefonden"   5  [P] "Skipet" 2/1984  
               
  6  REDERI / EIERFORHOLD       I/s for dampskibet Folgefonden, Bergen 1875 - 1878 6  [P] "Skipet" 2/1984  
  7   Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1878 - 1883 7  [P] "Skipet" 2/1984  
  8           Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1883 - 1908 8  [P] "Over fjord og fjell"  
 
  9  BYGGEÅR       1875   9  [P] "Skipet" 2/1984  
  10  BYGGENUMMER       324   10    
  11  SKROG       C. Mitchell & Co., Newcastle, Storbritannia   11  [P] "Skipet" 2/1984  
  12  UTRUSTNING       C. Mitchell & Co., Newcastle, Storbritannia   12  [P] "Skipet" 2/1984  
  13  TYPE           13    
  14  SKROG       Konvensjonelt   14  Observasjon  
  15  KLASSE           15    
  16  MATERIALE           16    
  17  MASKINFABRIKANT   Thompson & Boyd   17  [P] "Skipet" 2/1984  
  18  MASKIN PRODUSERT       1875   18  [P] "Skipet" 2/1984  
  19  MASKIN       1 x Compound 2 syl. damp   19  [P] "Skipet" 2/1984  
  20  EFFEKT       45 nhk   20  [P] "Skipet" 2/1984  
  21  FART       10.5 kn   21    
  22  FORBRUK       2 tønner kull v/ 10.5 kn   22  [P] "Over fjord og fjell"  
  23  LENGDE   36.73 m   23  [P] "Skipet" 2/1984  
  24  BREDDE       05.82 m   24  [P] "Skipet" 2/1984  
  25  DYBDE       02.90 m   25  [P] "Skipet" 2/1984  
  26  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 196 t 1875 - 1898 26  [P] "Over fjord og fjell"  
  27     [2] 210 t 1898 - 1908 27  [P] "Over fjord og fjell"  
  28  NETTO REGISTERTONNASJE       19 t   28  [P] "Skipet" 2/1984  
  29  DØDVEKTTONNASJE           29    
  30  BILER   0   30  Observasjon  
  31  TRAILERE       0   31  Observasjon  
  32  PASSASJERER       200   32  [P] "Skipet" 2/1984  
  33  MANNSKAP           33    
  34  PASSASJERLUGARER       31 [køyer, 1.ste plass]   34  [P] "Over fjord og fjell"  
  35  MANNSKAPSLUGARER       Ja   35  Observasjon  
  36  DEKKSHØYDE       0   36  Observasjon  
  37  AKSELTRYKK       0   37  Observasjon  
  38  TILLEGGSINFORMASJON           38    
  39  STATUS       Opphogget 1908 39  [P] "Over fjord og fjell"  
 
  40 11.1875   : Levert fra C. Mitchell & Co., Newcastle, Storbritannia til i/s for dampskibet Folgefonden, Bergen som "Folgefonden" [1]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 40  [P] "Skipet" 2/1984  
  41    : Byggesum: 140 000 NOK. 41  [P] "Over fjord og fjell"  
  42
27.11.1875 
 : Ankom Bergen fra verftet. 42  [P] "Over fjord og fjell"  
  43 01.01.1876   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 43  [P] "Over fjord og fjell"  
  44 1877   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger / Bergen - Hardanger. 44  [P] "Over fjord og fjell"  
  45 03.1878   : Drift og eierskap overført til Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 45  [P] "Skipet" 2/1984  
  46 01.05.1883   : Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 46  [P] "Over fjord og fjell"  
  47 vinter 1898   : Ombygget: fast dekk og lugarer i akterbrønnen samt nye dekkshus på stormdekket [2]. 47  [P] "Over fjord og fjell"  
  48 1900   : Tatt ut av trafikk Bergen - Stavanger. 48  [P] "Over fjord og fjell"  
  49 1903   : Ombygget med ny kjele. 49  [P] "Over fjord og fjell"  
  50 22.08.1908   : Grunnstøtte på Trønskenesflua ved Skånevik og sank på 45 meters dyp. 23 passasjerer og 3 av mannskapet omkom. 50  [P] "Skipet" 2/1984  
  51 08.1908 ►   : Hevet og opphogget. 51  [P] "Over fjord og fjell"