HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "FOLGEFONDEN" 1876-1900 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 13.04.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1876 - 1900   1  
2  KJENNINGSSIGNAL       JQMH   2  [P] "Skipet" 2/1984
3  IMO-NUMMER           3  
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN       "Folgefonden"   5  [P] "Skipet" 2/1984
6  REDERI / EIERFORHOLD       I/s for dampskibet Folgefonden, Bergen 1875 - 1878 6  [P] "Skipet" 2/1984
7   Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1878 - 1883 7  [P] "Skipet" 2/1984
8           Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1883 - 1908 8  [P] "Over fjord og fjell"
9  BYGGEÅR       1875   9  [P] "Skipet" 2/1984
10  BYGGENUMMER       324   10  
11  SKROG       C. Mitchell & Co., Newcastle, Storbritannia   11  [P] "Skipet" 2/1984
12  UTRUSTNING       C. Mitchell & Co., Newcastle, Storbritannia   12  [P] "Skipet" 2/1984
13  TYPE           13  
14  SKROG       Konvensjonelt   14  Observasjon
15  KLASSE           15  
16  MATERIALE           16  
17  MASKINFABRIKANT   Thompson & Boyd   17  [P] "Skipet" 2/1984
18  MASKIN PRODUSERT       1875   18  [P] "Skipet" 2/1984
19  MASKIN       1 x Compound 2 syl. damp   19  [P] "Skipet" 2/1984
20  EFFEKT       45 nhk   20  [P] "Skipet" 2/1984
21  FART       10.5 kn   21  
22  FORBRUK       2 tønner kull v/ 10.5 kn   22  [P] "Over fjord og fjell"
23  LENGDE   36.73 m   23  [P] "Skipet" 2/1984
24  BREDDE       05.82 m   24  [P] "Skipet" 2/1984
25  DYBDE       02.90 m   25  [P] "Skipet" 2/1984
26  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 196 t 1875 - 1898 26  [P] "Over fjord og fjell"
27     2 210 t 1898 - 1908 27  [P] "Over fjord og fjell"
28  NETTO REGISTERTONNASJE       19 t   28  [P] "Skipet" 2/1984
29  DØDVEKTTONNASJE           29  
30  BILER   0   30  Observasjon
31  TRAILERE       0   31  Observasjon
32  PASSASJERER   200   32  [P] "Skipet" 2/1984
33  MANNSKAP           33  
34  PASSASJERLUGARER       31 [køyer, 1.ste plass]   34  [P] "Over fjord og fjell"
35  MANNSKAPSLUGARER       Ja   35  Observasjon
36  DEKKSHØYDE       0   36  Observasjon
37  AKSELTRYKK       0   37  Observasjon
38  TILLEGGSINFORMASJON           38  
39  STATUS       Opphogget 1908 39  [P] "Over fjord og fjell"
40 11.1875   : Levert fra C. Mitchell & Co., Newcastle, Storbritannia til i/s for dampskibet Folgefonden, Bergen som "Folgefonden" 1►. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 40  [P] "Skipet" 2/1984
41    : Byggesum: 140 000 NOK. 41  [P] "Over fjord og fjell"
42
27.11.1875 
 : Ankom Bergen fra verftet. 42  [P] "Over fjord og fjell"
43 01.01.1876   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 43  [P] "Over fjord og fjell"
44 1877   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger / Bergen - Hardanger. 44  [P] "Over fjord og fjell"
45 03.1878   : Drift og eierskap overført til Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 45  [P] "Skipet" 2/1984
46 01.05.1883   : Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 46  [P] "Over fjord og fjell"
47 vinter 1898   : Ombygget: fast dekk og lugarer i akterbrønnen samt nye dekkshus på stormdekket 2►. 47  [P] "Over fjord og fjell"
48 1900   : Tatt ut av trafikk Bergen - Stavanger. 48  [P] "Over fjord og fjell"
49 1903   : Ombygget med ny kjele. 49  [P] "Over fjord og fjell"
50 22.08.1908   : Grunnstøtte på Trønskenesflua ved Skånevik og sank på 45 meters dyp. 23 passasjerer og 3 av mannskapet omkom. 50  [P] "Skipet" 2/1984
51 08.1908    : Hevet og opphogget. 51  [P] "Over fjord og fjell"