SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/s "FINNØY" 1931-1940/1945-1948                          
         
 
1 -   PERIODE   : 1931-1940/1945-1948       1 -   [O]    
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : MTLB [1916], LFKR [1935]       2 -   [P] Skipet 3/1992    
  3 -   IMO-NUMMER   : -     3 -       
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -       
  5 -   NAVN   : [1916] "Alstein I"     5 -   [P] Skipet 3/1992    
  6 -      : [1931] "Finnøy"         6 -   [P] Skipet 2/1992    
 
7 -                7 -       
  8 -                8 -       
OPPDATERT 9 -                9 -       
24.01.2017 10 -                10 -       
  11 -                11 -       
  12 -                12 -       
  © Fotografi: Einar Reilstad 13 -                13 -       
  Lokalisering: Haugesund, 1955 14 -                14 -       
         
  15  BYGGET    : 1916                     15 -   [P] Skipet 3/1992    
  16  BYGGNUMMER   : -     16 -       
  17  SKROG   : ukjent, Fornes     17 -   [P] Skipet 3/1992    
  18  UTRUSTNING   : ukjent, Fornes     18 -   [P] Skipet 3/1992    
  19  TYPE   : -                     19 -       
  20  SKROG   : Konvensjonelt     20 -   [O]    
  21  KLASSE   : -                     21 -       
  22  MATERIALE   : Tre     22 -   [P] Skipet 2/1992    
  23  MASKINFABRIKANT : [2] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset                 23 -       
  24  MASKIN PRODUSERT : -     24 -       
  25  MASKIN   : [1] 1 x Ideal [1917] [2] 1 x Wichmann 2J 2 syl. diesel [1931] [3] 1 x Wichmann 2F diesel [ca.1945]     25 -       
  26  EFFEKT   : [1] 30 bhk [1917] [2] 60 bhk [1931] [3] 120 bhk [ca.1945]     26 -       
  27  FART   : -     27 -       
  28  FORBRUK   : -                     28 -       
  29  LENGDE   : [1] 16.46 m [1916] [2] 19.69 m [1931]     29 -   [P] Skipet 3/1992    
  30  BREDDE   : [1] 04.45 m [1916] [2] 04.51 m [1931]     30 -   [P] Skipet 3/1992    
  31  DYBDE   : [1] 01.59 m [1916] [2] 01.77 m [1931]     31 -   [P] Skipet 3/1992    
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 25 t [1916] [2] 37.93 t [1931]     32 -   [P] Skipet 3/1992    
  33  NETTO REG. TONN : [1] 08 t [1916] [2] 16.86 t [1931]     33 -   [P] Skipet 3/1992    
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -       
  35  BILER   : -                     35 -       
  36  TRAILERE   : 0     36 -   [O]    
  37  PASSASJERER   : [1] 0 [1917] [2] 118 [1931] [4] 0 [1959]     37 -   [1] [4] [O]    
  38  PASSASJERLUGARER  : 0     38 -       
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja     39 -   [O]    
  40  DEKKSHØYDE   : 0     40 -   [O]    
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]    
  42  STATUS   Senket                     42 -       
         
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -       
     
                                   
     
     
                                   
1916  44 : Levert fra ukjent bygger, Fornes til Thorstein Nygaard, Stavanger som "Alstein I" [1]. Klassifisert som fraktefartøy.     44 -   [P] Skipet 3/1992 | -    
1917   45 : Solgt til Johan T. Østbø, Stavanger.                     45 -       
1931  46 : Solgt til p/r Olav Reilstad og Alfred Reilstad, Reilstad. Omdøpt "Finnøy". Ombygget til passasjerfartøy, Sagvåg: Forlenget, salong på dekk 1 og 2 samt ny maskin [2]. Satt i trafikk Stavanger - Sjernarøy.   46 -       
05.11.1935  47 : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LFKR.     47 -   [P] Skipet 3/1992    
1940  48 : Utleid og satt i trafikk Odda - Tyssedal.                     48 -       
ca.1945  49 : Tilbakelevert. Ombygget med ny maskin [3].                     49 -       
ca.1948  50 : Utleid til Det Midthordlandske Dampskibsselskab a/s. Satt i trafikk Lindås - Bergen.       50 -       
19.01.1956  51 : Solgt til Olav Reilstad, Reilstad.         51 -   [P] Skipet 3/1992    
1959  52 : Tilbakelevert. Solgt til David Hagen, Erfjord. Omklassifisert til arbeidsfartøy [4]. I bruk til skjellsandgrabbing.       52 -       
1968  53 : Utrangert.         53 -       
22.01.1971  54 : Slettet fra Stavanger Skipsregister som senket, Erfjordkjeften.         54 -   [P] Skipet 3/1992