A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "FINNØY" 1931 - 1940 / 1945 - 1948 / 1955 - 1959    
       
  Fortegnelse nr.:   P90          
  Oppdatert:   07.05.2020          
  Periode:   1931 - 1940 / 1945 - 1948 / 1955 - 1959          
  Fotografi:            
  Status:   Senket          
       
       
1  Byggeår    1916   1  [P] "Skipet" 3/1992    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    ukjent, Fornes   3  [P] "Skipet" 3/1992    
4  Utrustning    ukjent, Fornes   4  [P] "Skipet" 3/1992    
             
5  Kjenningssignal    M T L B   5  1916 - 1935   5  [P] "Skipet" 3/1992    
6      L F K R   6  1935 - 1971   6  -    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Alstein I"   9  1916 - 1931   9  [P] "Skipet" 3/1992    
10      "Finnøy"   10  1931 - 1971   10  [P] "Skipet" 3/1992    
                     
11  Rederi / eierforhold    Thorstein Nygaard, Stavanger   11  1916 - etter 1917   11  [P] "Skipet" 3/1992    
12      Johan T. Østbø, Stavanger   12  etter 1917 - 1931   12  -    
13      P/r Olav Reilstad og Alfred Reilstad, Reilstad   13  1931 - 1956   13  -    
14      Olav Reilstad, Reilstad   14  1956 - 1959   14  [P] "Skipet" 3/1992    
15      David Hagen, Erfjord   15  1959 - 1971   15  -    
                     
16  Type    -   16  -   16  -    
                     
17  Skrogutforming    Konvensjonelt   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    -   18  -   18  -    
                     
19  Materiale    Tre   19  -   19  [P] "Skipet" 2/1992    
                     
20  Maskinfabrikant B  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   20  1931 - ca.1945   20  -    
21   C  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  ca.1945 - 1959   21  -    
                     
22  Maskin produsert    -   22  -   22  -    
                     
23  Maskin A  1 x Ideal   23  1917 - 1931   23  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
24   B  1 x Wichmann 2J 2 syl. diesel   24  1931 - ca.1945   24  -    
25   C  1 x Wichmann 2F diesel   25  ca.1945 - 1959   25  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
                     
26  Effekt A  30 bhk   26  1917 - 1931   26  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
27   B  60 bhk   27  1931 - ca.1945   27  -    
28   C  120 bhk   28  ca.1945 - 1959   28  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
                     
29  Fart B  9.0 kn   29  1931 - ca.1945   29  [P] "Fjordvegen"    
                     
30  Forbruk    -   30  -   30  -    
                     
31  Lengde A  16.46 m   31  1916 - 1931   31  [P] "Skipet" 3/1992    
32   B  19.69 m   32  1931 - 1971   32  [P] "Skipet" 3/1992    
                     
33  Bredde A  4.45 m   33  1916 - 1931   33  [P] "Skipet" 3/1992    
34   B  4.51 m   34  1931 - 1971   34  [P] "Skipet" 3/1992    
                     
35  Dyptgående A  1.59 m   35  1916 - 1931   35  [P] "Skipet" 3/1992    
36   B  1.77 m   36  1931 - 1971   36  [P] "Skipet" 3/1992    
                     
37  Brutto registertonn A  25 t   37  1916 - 1931   37  [P] "Skipet" 3/1992    
38   B  37.93 t   38  1931 - 1971   38  [P] "Skipet" 3/1992    
                     
39  Netto registertonn A  8 t   39  1916 - 1931   39  [P] "Skipet" 3/1992    
40   B  16.86 t   40  1931 - 1971   40  [P] "Skipet" 3/1992    
                     
41  Dødvekttonn    -   41  -   41  [P] "Skipet" 4/1994    
                     
42  Bilkapasitet    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Trailerkapasitet    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Passasjersertifikat A  0   44  1916 - 1931   44  HMI    
45   B  118   45  1931 - 1959   45  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
46   D  0   46  1959 - 1971   46  HMI    
                     
47  Mannskap    Kaptein, styrmann, maskinist   47  -   47  [P] "Fjordvegen"    
                     
48  Passasjerlugarer    3   48  -   48  [P] "Fjordvegen"    
                     
49  Mannskapslugarer    Ja   49  -   49  HMI    
                     
50  Dekkshøyde    0   50  -   50  HMI    
                     
51  Tillatt akseltrykk    0   51  -   51  HMI    
                     
52  Tilleggsinformasjon    2 salonger   52  -   52  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
       
       
53   1916   Levert fra ukjent bygger, Fornes til Thorstein Nygaard, Stavanger som "Alstein I" [A]. 53 [P] "Skipet" 3/1992    
54       Klassifisert som fraktefartøy. 54 -    
55  
1917 ►
  Solgt til Johan T. Østbø, Stavanger. 55 -    
56   1931   Solgt til p/r Olav Reilstad og Alfred Reilstad, Reilstad. Omdøpt "Finnøy". Ombygget til passasjerfartøy, Sagvåg: Forlenget, salong på dekk 1 og 2 samt ny maskin [B]. 56 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
57       Satt i trafikk Stavanger - Eik. 57 [P] "Fjordvegen"    
58   05.11.1935   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LFKR. 58 [P] "Skipet" 3/1992    
59   pr.1939   I trafikk Stavanger - Aubøsund. 59 [P] Rutebok for Stavanger og Rogaland - "1938 Vinter-ruter 1939"    
60   ca.1940   Utleid og satt i trafikk Odda - Tyssedal. 60 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
61   ca.1945   Tilbakelevert. 61 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
62       Maskin ombygget [C]. 62 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
63   ca.1948   Utleid til Det Midthordlandske Dampskibsselskab a/s. Satt i trafikk Lindås - Bergen. 63 -    
64   ► 1955   Tilbakelevert. 64 HMI    
65   ca.1955   Utleid til Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad. Satt i trafikk Haugesund - Dalen. Senere tilbakelevert. 65 - / [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
66   19.01.1956   Solgt til Olav Reilstad, Reilstad. 66 [P] "Skipet" 3/1992    
67   1959   Solgt til David Hagen, Erfjord. Omklassifisert til arbeidsfartøy [D]. Maskinen overført til slepefartøyet "Jadarholm". I bruk til skjellsandgrabbing. 67 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
68   1968   Utrangert. 68 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006    
69   22.01.1971   Slettet fra Stavanger Skipsregister som senket, Erfjordkjeften. 69 [P] "Skipet" 3/1992    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau