EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "FINNØY" 1931-1940 / 1945-1948 / 1955-1959   FOTOGRAFI   OPPDATERT 22.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1931 - 1940 / 1945 - 1948 / 1955 - 1959     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       MTLB 1916 - 1935 2  [P] "Skipet" 3/1992  
  3           LFKR 1935 - 1971 3    
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Alstein I" 1916 - 1931 6  [P] "Skipet" 3/1992  
  7       "Finnøy" 1931 - 1971 7  [P] "Skipet" 2/1992  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD       Thorstein Nygaard, Stavanger 1916 - etter 1917 8  [P] "Skipet" 3/1992  
  9       Johan T. Østbø, Stavanger etter 1917 - 1931 9    
  10       P/r Olav Reilstad og Alfred Reilstad, Reilstad 1931 - 1956 10    
  11       Olav Reilstad, Reilstad 1956 - 1959 11  [P] "Skipet" 3/1992  
  12           David Hagen, Erfjord 1959 - 1971 12    
 
  13  BYGGEÅR       1916   13  [P] "Skipet" 3/1992  
  14  BYGGENUMMER           14    
  15  SKROG       ukjent, FornesThe International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   15  [P] "Skipet" 3/1992  
  16  UTRUSTNING       ukjent, FornesThe International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   16  [P] "Skipet" 3/1992  
  17  TYPE           17    
  18  SKROG       Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19  KLASSE           19    
  20  MATERIALE       Tre   20  [P] "Skipet" 2/1992  
  21  MASKINFABRIKANT   [2] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1931 - 1971 21    
  22  MASKIN PRODUSERT           22    
  23  MASKIN   [1] 1 x Ideal 1917 - 1931 23  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  24     [2] 1 x Wichmann 2J 2 syl. diesel 1931 - ca.1945 24    
  25           [3] 1 x Wichmann 2F diesel ca.1945 - 1959 25  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  26  EFFEKT   [1] 030 bhk 1917 - 1931 26  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  27     [2] 060 bhk 1931 - ca.1945 27    
  28     [3] 120 bhk ca.1945 - 1959 28  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  29  FART           29    
  30  FORBRUK           30    
  31  LENGDE   [1] 16.46 m 1916 - 1931 31  [P] "Skipet" 3/1992  
  32           [2] 19.69 m 1931 - 1971 32  [P] "Skipet" 3/1992  
  33  BREDDE   [1] 04.45 m 1916 - 1931 33  [P] "Skipet" 3/1992  
  34           [2] 04.51 m 1931 - 1971 34  [P] "Skipet" 3/1992  
  35  DYBDE   [1] 01.59 m 1916 - 1931 35  [P] "Skipet" 3/1992  
  36           [2] 01.77 m 1931 - 1971 36  [P] "Skipet" 3/1992  
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 25.00 t 1916 - 1931 37  [P] "Skipet" 3/1992  
  38           [2] 37.93 t 1931 - 1971 38  [P] "Skipet" 3/1992  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 08.00 t 1916 - 1931 39  [P] "Skipet" 3/1992  
  40           [2] 16.86 t 1931 - 1971 40  [P] "Skipet" 3/1992  
  41  DØDVEKTTONNASJE           41    
  42  BILER       42    
  43  TRAILERE       0   43  Observasjon  
  44  PASSASJERER   [1] 0 1916 - 1931 44  Observasjon  
  45     [2] 118 1931 - 1959 45  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  46     [4] 0 1959 - 1971 46  Observasjon  
  47  MANNSKAP           47    
  48  PASSASJERLUGARER       0   48  Observasjon  
  49  MANNSKAPSLUGARER       Ja   49  Observasjon  
  50  DEKKSHØYDE       0   50  Observasjon  
  51  AKSELTRYKK       0   51  Observasjon  
  52  TILLEGGSINFORMASJON       2 salonger   52  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  53  STATUS       Senket 1971 53    
 
  54 1916   : Levert fra ukjent bygger, Fornes til Thorstein Nygaard, Stavanger som "Alstein I" [1]. 54  [P] "Skipet" 3/1992  
  55    : Klassifisert som fraktefartøy. 55    
  56 1917    : Solgt til Johan T. Østbø, Stavanger. 56    
  57 1931   : Solgt til p/r Olav Reilstad og Alfred Reilstad, Reilstad. Omdøpt "Finnøy". Ombygget til passasjerfartøy, Sagvåg: Forlenget, salong på dekk 1 og 2 samt ny maskin [2]. Satt i trafikk Stavanger - Sjernarøy. 57  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  58 05.11.1935   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LFKR. 58  [P] "Skipet" 3/1992  
  59 ca.1940   : Utleid og satt i trafikk Odda - Tyssedal. 59  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  60 ca.1945   : Tilbakelevert. 60  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  61    : Maskin ombygget [3]. 61  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  62 ca.1948   : Utleid til Det Midthordlandske Dampskibsselskab a/s. Satt i trafikk Lindås - Bergen. 62    
  63 1955   : Tilbakelevert. 63  Observasjon  
  64 ca.1955   : Utleid til Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad. Satt i trafikk Haugesund - Dalen. Senere tilbakelevert. 64  - / [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  65 19.01.1956   : Solgt til Olav Reilstad, Reilstad. 65  [P] "Skipet" 3/1992  
  66 1959   : Solgt til David Hagen, Erfjord. Omklassifisert til arbeidsfartøy [4]. Maskinen overført til slepefartøyet "Jadarholm". I bruk til skjellsandgrabbing. 66  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  67 1968   : Utrangert. 67  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  68 22.01.1971   : Slettet fra Stavanger Skipsregister som senket, Erfjordkjeften. 68  [P] "Skipet" 3/1992