HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P90       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "FINNØY" 1931 - 1940 / 1945 - 1948 / 1955 - 1959   FOTOGRAFI   OPPDATERT 03.09.2019  
 
 
   
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1931 - 1940 / 1945 - 1948 / 1955 - 1959   1  HMI  
  2   Kjenningssignal MTLB 1916 - 1935 2  [P] "Skipet" 3/1992  
  3   LFKR 1935 - 1971 3  -  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Alstein I" 1916 - 1931 6  [P] "Skipet" 3/1992  
  7   "Finnøy" 1931 - 1971 7  [P] "Skipet" 2/1992  
             
  8   Rederi / eierforhold Thorstein Nygaard, Stavanger 1916 - etter 1917 8  [P] "Skipet" 3/1992  
  9   Johan T. Østbø, Stavanger etter 1917 - 1931 9  -  
  10   P/r Olav Reilstad og Alfred Reilstad, Reilstad 1931 - 1956 10  -  
  11   Olav Reilstad, Reilstad 1956 - 1959 11  [P] "Skipet" 3/1992  
  12   David Hagen, Erfjord 1959 - 1971 12  -  
 
  13   Byggeår 1916   13  [P] "Skipet" 3/1992  
  14   Byggenummer -   14  -  
  15   Skrog ukjent, FornesThe International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   15  [P] "Skipet" 3/1992  
  16   Utrustning ukjent, FornesThe International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   16  [P] "Skipet" 3/1992  
  17   Type -   17  -  
  18   Skrogutforming Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19   Klasse -   19  -  
  20   Materiale Tre   20  [P] "Skipet" 2/1992  
  21   Maskinfabrikant [2]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1931 - 1971 21  -  
  22   Maskin produsert -   22  -  
  23   Maskin [1]  1 x Ideal 1917 - 1931 23  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  24   [2]  1 x Wichmann 2J 2 syl. diesel 1931 - ca.1945 24  -  
  25   [3]  1 x Wichmann 2F diesel ca.1945 - 1959 25  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  26   Effekt [1]  30 bhk 1917 - 1931 26  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  27   [2]  60 bhk 1931 - ca.1945 27  -  
  28   [3]  120 bhk ca.1945 - 1959 28  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  29   Fart [2]  9.0 kn 1931 - ca.1945 29  [P] "Fjordvegen"  
  30   Forbruk -   30  -  
  31   Lengde [1]  16.46 m 1916 - 1931 31  [P] "Skipet" 3/1992  
  32   [2]  19.69 m 1931 - 1971 32  [P] "Skipet" 3/1992  
  33   Bredde [1]  4.45 m 1916 - 1931 33  [P] "Skipet" 3/1992  
  34   [2]  4.51 m 1931 - 1971 34  [P] "Skipet" 3/1992  
  35   Dybde [1]  1.59 m 1916 - 1931 35  [P] "Skipet" 3/1992  
  36   [2]  1.77 m 1931 - 1971 36  [P] "Skipet" 3/1992  
  37   Brutto registertonnasje [1]  25.00 t 1916 - 1931 37  [P] "Skipet" 3/1992  
  38   [2]  37.93 t 1931 - 1971 38  [P] "Skipet" 3/1992  
  39   Netto registertonnasje [1]  8.00 t 1916 - 1931 39  [P] "Skipet" 3/1992  
  40   [2]  16.86 t 1931 - 1971 40  [P] "Skipet" 3/1992  
  41   Dødtvekttonnasje -   41  -  
  42   Biler -   42  -  
  43   Trailere 0   43  Observasjon  
  44   Passasjerer [1]  0 1916 - 1931 44  Observasjon  
  45   [2]  118 1931 - 1959 45  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  46   [4]  0 1959 - 1971 46  Observasjon  
  47   Mannskap Kaptein, styrmann, maskinist   47  [P] "Fjordvegen"  
  48   Passasjerlugarer 3   48  [P] "Fjordvegen"  
  49   Mannskapslugarer Ja   49  Observasjon  
  50   Dekkshøyde 0   50  Observasjon  
  51   Akseltrykk 0   51  Observasjon  
  52   Tilleggsinformasjon 2 salonger   52  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  53   Status Senket 1971 53  [P] "Skipet" 3/1992  
 
  54 1916   : Levert fra ukjent bygger, Fornes til Thorstein Nygaard, Stavanger som "Alstein I" [1]. 54  [P] "Skipet" 3/1992  
  55    : Klassifisert som fraktefartøy. 55  -  
  56 1917 ►   : Solgt til Johan T. Østbø, Stavanger. 56  -  
  57 1931   : Solgt til p/r Olav Reilstad og Alfred Reilstad, Reilstad. Omdøpt "Finnøy". Ombygget til passasjerfartøy, Sagvåg: Forlenget, salong på dekk 1 og 2 samt ny maskin [2]. Satt i trafikk Stavanger - Sjernarøy. 57  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  58    : Satt i trafikk Stavanger - Eik. 58  [P] "Fjordvegen"  
  59 05.11.1935   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LFKR. 59  [P] "Skipet" 3/1992  
  60 ca.1940   : Utleid og satt i trafikk Odda - Tyssedal. 60  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  61 ca.1945   : Tilbakelevert. 61  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  62    : Maskin ombygget [3]. 62  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  63 ca.1948   : Utleid til Det Midthordlandske Dampskibsselskab a/s. Satt i trafikk Lindås - Bergen. 63  -  
  64 ► 1955   : Tilbakelevert. 64  Observasjon  
  65 ca.1955   : Utleid til Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad. Satt i trafikk Haugesund - Dalen. Senere tilbakelevert. 65  - / [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  66 19.01.1956   : Solgt til Olav Reilstad, Reilstad. 66  [P] "Skipet" 3/1992  
  67 1959   : Solgt til David Hagen, Erfjord. Omklassifisert til arbeidsfartøy [4]. Maskinen overført til slepefartøyet "Jadarholm". I bruk til skjellsandgrabbing. 67  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  68 1968   : Utrangert. 68  [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
  69 22.01.1971   : Slettet fra Stavanger Skipsregister som senket, Erfjordkjeften. 69  [P] "Skipet" 3/1992  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau