A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "FARMANN" 1908 - 1916    
       
  Fortegnelse nr.:   P97          
  Oppdatert:   07.11.2019          
  Periode:   1908 - 1919          
  Fotografi:            
  Status:   Forlist          
       
       
1  Byggeår    1881   1  [P] "Skipet" 3/1989    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia   3  [P] "Skipet" 3/1989    
4  Utrustning    T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia   4  [P] "Skipet" 3/1989    
             
5  Kjenningssignal    M F K N   5  -   5  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Heather Bell"   8  1881 - 1887   8  [P] "Skipet" 3/1989    
9      "Black Pearl"   9  1887 - 1908   9  [P] "Skipet" 3/1989    
10      "Farmann"   10  1908 - 1918   10  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
11  Rederi / eierforhold    H. Robertson, Glasgow, Storbritannia   11  1881 - 1887   11  [P] "Skipet" 3/1989    
12      J.E. Chandler, Glasgow, Storbritannia   12  1887 - 1897   12  [P] "Skipet" 3/1989    
13      Lord Dunsandler, Storbritannia   13  1897 - etter 1897   13  [P] "Skipet" 3/1989    
14      Max Schultz, Southampton, Storbritannia   14  etter 1897 - 1908   14  [P] "Fjordabådane"    
15      Andreas Endresen Høviskeland, Næshavn   15  1908   15  [P] "Skipet" 3/1989    
16      Øibuens Dampskibsselskab a/s, Bergen   16  1908 - 1911   16  [P] "Fjordabådane"    
17      Sandnæs - Stavanger - Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs   17  1911 - 1916   17  [P] "Skipet" 3/1989    
18      The Phoenix Packing Company Ltd., Bergen   18  1916 - 1918   18  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
19  Type    -   19  -   19  -    
                     
20  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   20  -   20  [P] "Fjordabådane"    
                     
21  Klasse    -   21  -   21  -    
                     
22  Materiale    Jern   22  -   22  [P] "Fjordabådane"    
                     
23  Maskinfabrikant    Campbell & Sons, Glasgow, Storbritannia   23  -   23  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
24  Maskin produsert    1881   24  -   24  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
25  Maskin    1 x Compound 2 syl. damp i tandem   25  -   25  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
26  Effekt    45 nhk   26  -   26  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
27  Fart    -   27  -   27  -    
                     
28  Forbruk    -   28  -   28  -    
                     
29  Lengde    47.31 m   29  -   29  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
30  Bredde    6.04 m   30  -   30  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
31  Dyptgående    3.05 m   31  -   31  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
32  Brutto registertonn A  186 t   32  1881 - 1908   32  [P] "Skipet" 3/1989    
33   B  195.24 t   33  1908 - 1916   33  [P] "Fjordabådane"    
34   D  186 t   34  1916 - 1918   34  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
35  Netto registertonn A  88 t   35  1881 - 1908   35  [P] "Skipet" 3/1989    
36   B  104.86 t   36  1908 - 1916   36  [P] "Fjordabådane"    
37   D  88 t   37  1916 - 1918   37  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
38  Dødvekttonn    -   38  -   38  -    
                     
39  Bilkapasitet    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Trailerkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Passasjersertifikat B  300   41  1908 - 1911   41  [P] "Skipet" 2/1991    
42   C  333   42  1911 - 1916   42  [P] "Fjordvegen"    
43   D  0   43  1916 - 1918   43  HMI    
                     
44  Mannskap    Ja   44  -   44  HMI    
                     
45  Passasjerlugarer    Ja   45  -   45  HMI    
                     
46  Mannskapslugarer    Ja   46  -   46  HMI    
                     
47  Dekkshøyde    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Tillatt akseltrykk    0   48  -   48  HMI    
                     
49  Tilleggsinformasjon    -   49  -   49  -    
       
       
50   1881   Levert fra T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia til H. Robertson, Glasgow, GB  som "Heather Bell" [A]. 50 [P] "Skipet" 3/1989    
51       Klassifisert som fritidsfartøy. Hjemmehavn: Glasgow, GB. 51 [P] "Fjordabådane"    
52  
1887
  Solgt til J.E. Chandler, Glasgow, GB. 52 [P] "Skipet" 3/1989    
53   1897   Solgt til Lord Dunsandler, GB. Omdøpt "Black Pearl". 53 [P] "Skipet" 3/1989    
54   1897 ►   Solgt til Max Schultz, Southampton, GB. 54 [P] "Fjordabådane"    
55   15.06.1908   Solgt til Andreas Endresen Høviskeland, Næshavn. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 55 [P] "Skipet" 3/1989    
56       Salgssum: 1450 GBP. 56 [P] "Fjordabådane"    
57   26.10.1908   Ombygget, Rosendal og omklassifisert til passasjerfartøy [B]. 57 [P] "Fjordabådane" / [P] "Skipet" 2/1991    
58       Kostnad: 50 000 NOK. 58 [P] "Fjordabådane"    
59   10.1908   Omdøpt "Farmann". 59 - / [P] "Skipet" 3/1989    
60   23.11.1908   Satt i trafikk Sunnhordland - Stavanger. 60 [P] "Fjordabådane" / [P] "I rute"    
61   30.11.1908   Solgt til Øibuens Dampskibsselskab a/s, Bergen. 61 [P] "Fjordabådane"    
62       Salgssum: 29 000 NOK. 62 [P] "Fjordabådane"    
63   29.05.1909   Kolliderte med d/s "Sotra". Årsak: Feilmanøvrering av d/s "Farmann". 63 [P] "Fjordabådane"    
64   høst 1909   Satt i trafikk Bergen - Stavanger / 64 [P] "Over fjord og fjell"    
65       Bergen - Hardanger. 65 [P] "Over fjord og fjell"    
66   03.1910   I opplag, Bergen. 66 - / [P] "Fjordabådane"    
67   01.05.1911   Solgt til Sandnæs - Stavanger - Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs. Salgssum: 13 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 67 [P] "Skipet" 3/1989    
68       Sertifikat endret [C]. 68 [P] "Fjordabådane"    
69   31.07.1911   Satt i trafikk Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 69 [P] "Fjordabådane"    
70   15.03.1916   Solgt til The Phoenix Packing Company Ltd., Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 70 [P] "Skipet" 3/1989    
71   05.1916   Ombygget og omklassifisert til fraktefartøy [D]. 71 - / [P] "Skipet" 2/1991    
72   11.09.1918   Kolliderte med d/s "Quarrydene" og sank, Alstenfjorden. 72 [P] "Skipet" 3/1989    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau