HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P97       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "FARMANN" 1908 - 1916   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.01.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1908 - 1916   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL MFKN 1908 - 1918 2  [P] "Skipet" 3/1989  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Heather Bell" 1881 - 1897 5  [P] "Skipet" 3/1989  
  6   "Black Pearl" 1897 - 1908 6  [P] "Skipet" 3/1989  
  7   "Farmann" 1908 - 1918 7  [P] "Skipet" 3/1989  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD H. Robertson, Glasgow, Storbritannia 1881 - 1887 8  [P] "Skipet" 3/1989  
  9   J.E. Chandler, Glasgow, Storbritannia 1887 - 1897 9  [P] "Skipet" 3/1989  
  10   Lord Dunsandler, Storbritannia 1897 - 1908 10  [P] "Skipet" 3/1989  
  11   Andreas Endresen Høviskeland, Næshavn 1908 11  [P] "Skipet" 3/1989  
  12   Øybuens Dampskibsselskab a/s, Bergen 1908 - 1911 12  [P] "Skipet" 2/1991  
  13   Sandnæs - Stavanger - Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs 1911 - 1916 13  [P] "Skipet" 3/1989  
  14   The Phoenix Packing Company Ltd., Bergen 1916 - 1918 14  [P] "Skipet" 3/1989  
 
  15  BYGGEÅR 1881   15  [P] "Skipet" 3/1989  
  16  BYGGENUMMER -   16    
  17  SKROG T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia   17  [P] "Skipet" 3/1989  
  18  UTRUSTNING T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia   18  [P] "Skipet" 3/1989  
  19  TYPE -   19    
  20  SKROG Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21  KLASSE -   21    
  22  MATERIALE Jern   22  [P] "Skipet" 3/1989  
  23  MASKINFABRIKANT Campbell & Sons, Glasgow, Storbritannia   23  [P] "Skipet" 3/1989  
  24  MASKIN PRODUSERT 1881   24  [P] "Skipet" 3/1989  
  25  MASKIN 1 x Compound 2 syl. damp i tandem   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  EFFEKT 45 nhk   26  [P] "Skipet" 3/1989  
  27  FART -   27    
  28  FORBRUK -   28    
  29  LENGDE 47.31 m   29  [P] "Skipet" 3/1989  
  30  BREDDE 6.04 m   30  [P] "Skipet" 3/1989  
  31  DYBDE 3.05 m   31  [P] "Skipet" 3/1989  
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  186.00 t 1881 - 1908 32  [P] "Skipet" 3/1989  
  33   [2]  195.24 t 1908 - 1916 33    
  34   [4]  186.00 t 1916 - 1918 34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  88.00 t 1881 - 1908 35  [P] "Skipet" 3/1989  
  36   [2]  104.86 t 1908 - 1916 36    
  37   [4]  88.00 t 1916 - 1918 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38  DØDVEKTTONNASJE -   38    
  39  BILER 0   39  Observasjon  
  40  TRAILERE 0   40  Observasjon  
  41  PASSASJERER [2]  300 1908 - 1911 41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42   [3]  333 1911 - 1916 42    
  43   [4]  0 1916 - 1918 43  Observasjon  
  44  MANNSKAP -   44    
  45  PASSASJERLUGARER Ja   45  Observasjon  
  46  MANNSKAPSLUGARER Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE 0   47  Observasjon  
  48  AKSELTRYKK 0   48  Observasjon  
  49  TILLEGGSINFORMASJON -   49    
  50  STATUS Forlist 1918 50  [P] "Skipet" 3/1989  
 
  51 1881   : Levert fra T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia til H. Robertson, Glasgow, GB  som "Heather Bell" [1]. 51  [P] "Skipet" 3/1989  
  52    : Klassifisert som fritidsfartøy. Hjemmehavn: Glasgow, GB. 52    
  53 1887   : Solgt til J.E. Chandler, Glasgow, GB. 53  [P] "Skipet" 3/1989  
  54 1897   : Solgt til Lord Dunsandler, GB. Omdøpt "Black Pearl". 54  [P] "Skipet" 3/1989  
  55 15.06.1908   : Solgt til Andreas Endresen Høviskeland, Næshavn. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 55  [P] "Skipet" 3/1989  
  56    : Salgssum: 1450 GBP. 56    
  57 26.10.1908   : Ombygget, Rosendal og omklassifisert til passasjerfartøy [2]. 57  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  58 10.1908   : Omdøpt "Farmann". 58    
  59 30.11.1908   : Solgt til Øybuens Dampskibsselskab a/s, Bergen. 59  [P] "Skipet" 2/1991  
  60    : Salgssum: 27 000 NOK. 60    
  61 12.1908   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 61    
  62 29.05.1909   : Kolliderte med d/s "Sotra". 62    
  63 høst 1909   :  Satt i trafikk Bergen - Stavanger / Bergen - Hardanger. 63  [P] "Over fjord og fjell"  
  64 03.1910   : I opplag, Bergen. 64    
  65 01.05.1911   : Solgt til Sandnæs - Stavanger - Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs. Salgssum: 13 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 65  [P] "Skipet" 3/1989  
  66    : Sertifikat endret [3]. 66    
  67 31.07.1911   : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 67    
  68 15.03.1916   : Solgt til The Phoenix Packing Company Ltd., Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 68  [P] "Skipet" 3/1989  
  69 05.1916   : Ombygget og omklassifisert til fraktefartøy [4]. 69  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  70 11.09.1918   : Kolliderte med d/s "Quarrydene", Alstenfjorden. 70  [P] "Skipet" 3/1989  
  71    : Sank på ca. 250 meters dyp. 71    
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau