EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "FARMANN" 1908-1916   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.01.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1908 - 1916     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       MFKN 1908 - 1918 2  [P] "Skipet" 3/1989  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Heather Bell" 1881 - 1897 5  [P] "Skipet" 3/1989  
  6   "Black Pearl" 1897 - 1908 6  [P] "Skipet" 3/1989  
  7       "Farmann" 1908 - 1918 7  [P] "Skipet" 3/1989  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD       H. Robertson, Glasgow, Storbritannia 1881 - 1887 8  [P] "Skipet" 3/1989  
  9       J.E. Chandler, Glasgow, Storbritannia 1887 - 1897 9  [P] "Skipet" 3/1989  
  10       Lord Dunsandler, Storbritannia 1897 - 1908 10  [P] "Skipet" 3/1989  
  11       Andreas Endresen Høviskeland, Næshavn 1908 11  [P] "Skipet" 3/1989  
  12       Øybuens Dampskibsselskab a/s, Bergen 1908 - 1911 12  [P] "Skipet" 2/1991  
  13       Sandnæs - Stavanger - Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs 1911 - 1916 13  [P] "Skipet" 3/1989  
  14           The Phoenix Packing Company Ltd., Bergen 1916 - 1918 14  [P] "Skipet" 3/1989  
 
  15  BYGGEÅR       1881   15  [P] "Skipet" 3/1989  
  16  BYGGENUMMER           16    
  17  SKROG       T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia   17  [P] "Skipet" 3/1989  
  18  UTRUSTNING       T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia   18  [P] "Skipet" 3/1989  
  19  TYPE           19    
  20  SKROG       Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21  KLASSE           21    
  22  MATERIALE       Jern   22  [P] "Skipet" 3/1989  
  23  MASKINFABRIKANT   Campbell & Sons, Glasgow, Storbritannia   23  [P] "Skipet" 3/1989  
  24  MASKIN PRODUSERT       1881   24  [P] "Skipet" 3/1989  
  25  MASKIN       1 x Compound 2 syl. damp i tandem   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  EFFEKT       45 nhk   26  [P] "Skipet" 3/1989  
  27  FART           27    
  28  FORBRUK           28    
  29  LENGDE   47.31 m   29  [P] "Skipet" 3/1989  
  30  BREDDE       06.04 m   30  [P] "Skipet" 3/1989  
  31  DYBDE       03.05 m   31  [P] "Skipet" 3/1989  
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 186.00 t 1881 - 1908 32  [P] "Skipet" 3/1989  
  33     [2] 195.24 t 1908 - 1916 33    
  34           [4] 186.00 t 1916 - 1918 34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 088.00 t 1881 - 1908 35  [P] "Skipet" 3/1989  
  36     [2] 104.86 t 1908 - 1916 36    
  37           [4] 088.00 t 1916 - 1918 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38  DØDVEKTTONNASJE           38    
  39  BILER   0   39  Observasjon  
  40  TRAILERE       0   40  Observasjon  
  41  PASSASJERER   [2] 300 1908 - 1911 41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42     [3] 333 1911 - 1916 42    
  43     [4] 0 1916 - 1918 43  Observasjon  
  44  MANNSKAP           44    
  45  PASSASJERLUGARER       Ja   45  Observasjon  
  46  MANNSKAPSLUGARER       Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE       0   47  Observasjon  
  48  AKSELTRYKK       0   48  Observasjon  
  49  TILLEGGSINFORMASJON           49    
  50  STATUS       Forlist 1918 50  [P] "Skipet" 3/1989  
 
  51 1881   : Levert fra T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia til H. Robertson, Glasgow, GB  som "Heather Bell" [1]. 51  [P] "Skipet" 3/1989  
  52    : Klassifisert som fritidsfartøy. Hjemmehavn: Glasgow, GB. 52    
  53 1887   : Solgt til J.E. Chandler, Glasgow, GB. 53  [P] "Skipet" 3/1989  
  54 1897   : Solgt til Lord Dunsandler, GB. Omdøpt "Black Pearl". 54  [P] "Skipet" 3/1989  
  55 15.06.1908   : Solgt til Andreas Endresen Høviskeland, Næshavn. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 55  [P] "Skipet" 3/1989  
  56    : Salgssum: 1450 GBP. 56    
  57 26.10.1908   : Ombygget, Rosendal og omklassifisert til passasjerfartøy [2].  57  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  58 10.1908   : Omdøpt "Farmann". 58    
  59 30.11.1908   : Solgt til Øybuens Dampskibsselskab a/s, Bergen. 59  [P] "Skipet" 2/1991  
  60    : Salgssum: 27 000 NOK. 60    
  61 12.1908   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 61    
  62 29.05.1909   : Kolliderte med d/s "Sotra". 62    
  63 høst 1909   :  Satt i trafikk Bergen - Stavanger / Bergen - Hardanger. 63  [P] "Over fjord og fjell"  
  64 03.1910   : I opplag, Bergen. 64    
  65 01.05.1911   : Solgt til Sandnæs - Stavanger - Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs. Salgssum: 13 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 65  [P] "Skipet" 3/1989  
  66    : Sertifikat endret [3]. 66    
  67 31.07.1911   : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 67    
  68 15.03.1916   : Solgt til The Phoenix Packing Company Ltd., Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 68  [P] "Skipet" 3/1989  
  69 05.1916   : Ombygget og omklassifisert til fraktefartøy [4]. 69  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  70 11.09.1918   : Kolliderte med d/s "Quarrydene", Alstenfjorden. 70  [P] "Skipet" 3/1989  
  71    : Sank på ca. 250 meters dyp. 71