HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  D/s "FARMANN" 1908-1916 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 09.01.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1908 - 1916     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       MFKN 1908 - 1918 2  [P] "Skipet" 3/1989
3  IMO-NUMMER           3  
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Heather Bell" 1881 - 1897 5  [P] "Skipet" 3/1989
6   "Black Pearl" 1897 - 1908 6  [P] "Skipet" 3/1989
7       "Farmann" 1908 - 1918 7  [P] "Skipet" 3/1989
8  REDERI / EIERFORHOLD       H. Robertson, Glasgow, Storbritannia 1881 - 1887 8  [P] "Skipet" 3/1989
9     J.E. Chandler, Glasgow, Storbritannia 1887 - 1897 9  [P] "Skipet" 3/1989
10     Lord Dunsandler, Storbritannia 1897 - 1908 10  [P] "Skipet" 3/1989
11     Andreas Endresen Høviskeland, Næshavn 1908 11  [P] "Skipet" 3/1989
12     Øybuens Dampskibsselskab a/s, Bergen 1908 - 1911 12  [P] "Skipet" 2/1991
13     Sandnæs - Stavanger - Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs 1911 - 1916 13  [P] "Skipet" 3/1989
14           The Phoenix Packing Company Ltd., Bergen 1916 - 1918 14  [P] "Skipet" 3/1989
15  BYGGEÅR       1881   15  [P] "Skipet" 3/1989
16  BYGGENUMMER           16  
17  SKROG       T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia   17  [P] "Skipet" 3/1989
18  UTRUSTNING       T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia   18  [P] "Skipet" 3/1989
19  TYPE           19  
20  SKROG       Konvensjonelt   20  Observasjon
21  KLASSE           21  
22  MATERIALE       Jern   22  [P] "Skipet" 3/1989
23  MASKINFABRIKANT   Campbell & Sons, Glasgow, Storbritannia   23  [P] "Skipet" 3/1989
24  MASKIN PRODUSERT       1881   24  [P] "Skipet" 3/1989
25  MASKIN       1 x Compound 2 syl. damp i tandem   25  [P] "Skipet" 2/1991
26  EFFEKT       45 nhk   26  [P] "Skipet" 3/1989
27  FART           27  
28  FORBRUK           28  
29  LENGDE   47.31 m   29  [P] "Skipet" 3/1989
30  BREDDE       06.04 m   30  [P] "Skipet" 3/1989
31  DYBDE       03.05 m   31  [P] "Skipet" 3/1989
32  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 186.00 t 1881 - 1908 32  [P] "Skipet" 3/1989
33     2 195.24 t 1908 - 1916 33  
34           4 186.00 t 1916 - 1918 34  [P] "Skipet" 2/1991
35  NETTO REGISTERTONNASJE   1 088.00 t 1881 - 1908 35  [P] "Skipet" 3/1989
36     2 104.86 t 1908 - 1916 36  
37           4 088.00 t 1916 - 1918 37  [P] "Skipet" 2/1991
38  DØDVEKTTONNASJE           38  
39  BILER   0   39  Observasjon
40  TRAILERE       0   40  Observasjon
41  PASSASJERER   2 300 1908 - 1911 41  [P] "Skipet" 2/1991
42     3 333 1911 - 1916 42  
43           4 0 1916 - 1918 43  Observasjon
44  MANNSKAP           44  
45  PASSASJERLUGARER       Ja   45  Observasjon
46  MANNSKAPSLUGARER       Ja   46  Observasjon
47  DEKKSHØYDE       0   47  Observasjon
48  AKSELTRYKK       0   48  Observasjon
49  TILLEGGSINFORMASJON           49  
50  STATUS       Forlist 1918 50  [P] "Skipet" 3/1989
51 1881   : Levert fra T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia til H. Robertson, Glasgow, GB  som "Heather Bell" 1►. 51  [P] "Skipet" 3/1989
52    : Klassifisert som fritidsfartøy. Hjemmehavn: Glasgow, GB. 52  
53 1887   : Solgt til J.E. Chandler, Glasgow, GB. 53  [P] "Skipet" 3/1989
54 1897   : Solgt til Lord Dunsandler, GB. Omdøpt "Black Pearl". 54  [P] "Skipet" 3/1989
55 15.06.1908   : Solgt til Andreas Endresen Høviskeland, Næshavn. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 55  [P] "Skipet" 3/1989
56    : Salgssum: 1450 GBP. 56  
57 26.10.1908   : Ombygget, Rosendal og omklassifisert til passasjerfartøy 2.  57  - / [P] "Skipet" 2/1991
58 10.1908   : Omdøpt "Farmann". 58  
59 30.11.1908   : Solgt til Øybuens Dampskibsselskab a/s, Bergen. 59  [P] "Skipet" 2/1991
60    : Salgssum: 27 000 NOK. 60  
61 12.1908   : Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 61  
62 29.05.1909   : Kolliderte med d/s "Sotra". 62  
63 høst 1909   :  Satt i trafikk Bergen - Stavanger / Bergen - Hardanger. 63  [P] "Over fjord og fjell"
64 03.1910   : I opplag, Bergen. 64  
65 01.05.1911   : Solgt til Sandnæs - Stavanger - Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs. Salgssum: 13 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 65  [P] "Skipet" 3/1989
66    : Sertifikat endret 3►. 66  
67 31.07.1911   : Satt i trafikk Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 67  
68 15.03.1916   : Solgt til The Phoenix Packing Company Ltd., Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 68  [P] "Skipet" 3/1989
69 05.1916   : Ombygget og omklassifisert til fraktefartøy 4►. 69  - / [P] "Skipet" 2/1991
70 11.09.1918   : Kolliderte med d/s "Quarrydene", Alstenfjorden. 70  [P] "Skipet" 3/1989
71    : Sank på ca. 250 meters dyp. 71