SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "EXCELLENCEN" 1885-1904/1906-1911                        
         
 
1 -   PERIODE   : 1885-1904/1906-1911       1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : JCPG         2 -   [P] Skipet 1/2000      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1859] "Ystad"     5 -   [P] Skipet 1/2000      
  6 -      : [ca. 1865] "Excellencen Toll"       6 -   [P] Skipet 1/2000      
 
7 -      : [1873] "Excellencen"       7 -   [P] Skipet 3/1977      
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
10.06.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Anders Beer Wilse 13 -                13 -           
  Lokalisering: Ukjent, 1929 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1859                     15 -   [P] Skipet 3/1977      
  16  BYGGNUMMER   : -                     16 -           
  17  SKROG   : Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige                 17 -   [P] Skipet 3/1977      
  18  UTRUSTNING   : Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige     18 -   [P] Skipet 3/1977      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt, hjuldamper [1859-ca.1865]                 20 -   [P] Skipet 1/2000      
  21  KLASSE   : -                     21 -           
  22  MATERIALE   : Jern     22 -   [P] Skipet 1/1979      
  23  MASKINFABRIKANT : [1] [2] Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige [1859] [1876]               23 -   [2] [P] Skipet 1/2000      
  24  MASKIN PRODUSERT : [1] 1859 [2] 1876                   24 -   [P] Skipet 3/1977      
  25  MASKIN   : [1] 1 x Compound damp [1859] [2] 1 x Compound 33,1" - 57,7" x 23,3" 2 syl. damp [1876]             25 -   [P] Skipet 3/1977      
  26  EFFEKT   : [2] 480 ihk [1876]                   26 -   [P] Skipet 1/2000      
  27  FART   : [2] 12.0 kn [1876]                   27 -   [P] Skipet 1/2000      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 48.52 m     29 -   [P] Skipet 3/1977      
  30  BREDDE   : 07.04 m                     30 -   [P] Skipet 3/1977      
  31  DYBDE   : 05.03 m                     31 -   [P] Skipet 3/1977      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 393 t [1859] [3] 425 t [1901]                   32 -   [1] [P] Skipet 1/1979 [3] [P] Skipet 3/1977    
  33  NETTO REG. TONN : 241 t                     33 -   [P] Skipet 1/2000      
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : 235                     37 -           
  38  PASSASJERLUGARER  : Ja                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Opphogget                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
1859  44 : Levert fra Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige til Malmö Ångbåtsbolag, Malmö, S som hjuldamper "Ystad" [1]. Hjemmehavn: Malmö. S. Satt i trafikk København, Danmark - Christiania.     44 -   [P] Skipet 1/2000      
ca.1865  45 : Ombygget til propelldamper og omdøpt "Excellencen Toll".                   45 -   [P] Skipet 1/2000      
11.1873  46 : Solgt til Dampskibsselskabet Excellensens Rederi a/s, Christiansand. Omdøpt "Excellencen". Salgssum: 32 500 spd. Hjemmehavn: Christiansand. Satt i trafikk Christiania - Kristiansand.     46 -   [P] Skipet 1/2000      
1875  47 : Drift og eierskap overført J.W. Prebensen, Christiansand. Videre overført til Nils Christensen samme år.               47 -   [P] Skipet 1/2000      
1876  48 : Ombygget med ny maskin ved Motala Varv a/b, Norrköping, S [2].                   48 -   [P] Skipet 3/1977      
01.1879  49 : Solgt på tvangsauksjon til J.W. Prebensen, Kristiansand. Salgssum: 25 000 NOK.                 49 -   [P] Skipet 3/1977      
1882  50 : Hjemmehavn: Kristiania.                       50 -   [P] Skipet 3/1977      
1882  51 : Overført til Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Risør.                   51 -   [P] Skipet 3/1977      
1884  52 : Ombygget med ny kjele ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania.                 52 -   [P] Skipet 1/2000      
1885  53 : Satt i trafikk Christiania - Bergen.                       53 -   [P] Skipet 1/2000      
11.1899  54 : Solgt til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal. Samme trafikk.                   54 -   [P] Skipet 1/2000      
1901  55 : Ombygget [3].         55 -   [P] Skipet 3/1977      
15.06.1904  56 : Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen.                     56 -   [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1904    
1904  57 : Satt i trafikk Arendal - Kristiania.                       57 -   [P] Skipet 3/1977      
1906  58 : Satt i trafikk Kristiania - Bergen.         58 -           
pr. 1910  59 : Reservefartøy for Kristiania - Bergen.                     59 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1911  60 : Satt i trafikk Kristiansand - Brevik.         60 -   [P] Skipet 1/2000      
vår 1912  61 : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania.                     61 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1912  62 : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania.                     62 -   [P] Skipet 1/2000      
sommer 1913  63 : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania.                     63 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1913  64 : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania.                     64 -   [P] Skipet 1/2000      
02.1914  65 : Grunnstøtte, Høievarde. Til reparasjon.                     65 -   [P] Skipet 1/2000      
sommer 1914  66 : Ferdig reparert. Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania.                   66 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1914  67 : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania.                     67 -   [P] Skipet 1/2000      
vår 1915  68 : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania.                     68 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1915  69 : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania.                     69 -   [P] Skipet 1/2000      
vår 1916  70 : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania.                     70 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1916  71 : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania.                     71 -   [P] Skipet 1/2000      
vår 1917  72 : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania.                     72 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1917  73 : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania.                     73 -   [P] Skipet 1/2000      
vår 1918  74 : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania.                     74 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1918  75 : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania.                     75 -   [P] Skipet 1/2000      
vår 1919  76 : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania.                     76 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1919  77 : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania.                     77 -   [P] Skipet 1/2000      
vår 1920  78 : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania.                     78 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1920  79 : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania.                     79 -   [P] Skipet 1/2000      
vår 1921  80 : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania.                     80 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1921  81 : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania.                     81 -   [P] Skipet 1/2000      
vår 1922  82 : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania.                     82 -   [P] Skipet 1/2000      
høst 1922  83 : Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania.                     83 -   [P] Skipet 1/2000      
vår 1923  84 : Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania.                     84 -   [P] Skipet 1/2000      
1927  85 : Satt i trafikk Kristiansand - Brevik.                     85 -   [P] Skipet 1/2000      
01.05.1934  86 : Satt i trafikk Kristiansand - Kragerø.                     86 -   [P] Skipet 1/2000      
07.1935  87 : Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger for opphogging.                 87 -   [P] Skipet 3/1977