H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "DRONNINGEN" 1894 - 1940  
    Fortegnelse nr. P126  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     30.08.2020    
    PERIODE:     1894 - 1940 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J V P Q 1 1894 - etter 1894   1 [P] "Skipet" 1/2000  
  2     L D G Y 2 etter 1894 - 1948   2 [N] sjohistorie.no  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Dronningen" 5 1894 - 1948   5 [P] "Skipet" 3/1977  
  6     "Ionion" 6 1948 - 1963   6 [P] "Skipet" 3/1977  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 7 1894 - 1940   7 [P] "Skipet" 2/1990  
  8 Det Helgelandske Dampskibsselskab a/s, Sandnessjøen 8 1940 - 1947   8 [N] warsailors.com  
  9 Ole T. Flakke, Kristiansund 9 1947 - 1948   9 [P] "Skipet" 3/1977  
  10 Haralambos Typaldos, Pireus, Hellas 10 1948 - 1963   10 [N] wikipedia.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   1894 11 -   11 [P] "Skipet" 1/1976  
  12 Byggenummer   12 12 -   12 [P] "Skipet" 2/1990  
  13 Skrog   Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig 13 -   13 [P] "Skipet" 2/1990  
  14 Utrustning   Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig 14 -   14 [P] "Skipet" 2/1990  
  15 Type   - 15 -   15 -  
  16 Skrogutforming   Konvensjonelt 16 -   16 HMI  
  17 Klasse   DNV1A1 17 -   17 [N] sjohistorie.no  
  18 Materiale   Stål 18 -   18 [N] wikipedia.no  
  19 Maskinfabrikant   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 19 -   19 [P] "Skipet" 3/1977  
  20 Maskin produsert   1894 20 -   20 [P] "Skipet" 3/1977  
  21 Maskin   1 x Tripple Expansion 3 syl. 16.5 - 26,5 - 43.0 x 30.0" damp 21 -   21 [P] "Skipet" 3/1977  
  22 Effekt   750 ihk 22 -   22 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  23 Fart   12.0 kn 23 -   23 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  24 Forbruk   - 24 -   24 -  
  25 Lengde   56.88 m 25 -   25 [P] "Skipet" 3/1977  
  26 Bredde   8.23 m 26 -   26 [P] "Skipet" 1/2000  
  27 Dybde   6.13 m 27 -   27 [P] "Skipet" 1/2000  
  28 Brutto registertonnasje [ A ] 661.50 t 28 1894 - 1940   28 [P] "Skipet" 3/1977  
  29   [ B ] 672 t 29 1940 - 1948   29 [P] "Skipet" 3/1977  
  30 Netto registertonnasje [ A ] 400.12 t 30 1894 - 1940   30 [N] wikipedia.no  
  31   [ B ] 381 t 31 1940 - 1948   31 [P] "Skipet" 2/2019  
  32 Dødvekttonnasje   - 32 -   32 -  
  33 Bilkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Trailerkapasitet   0 34 -   34 HMI  
  35 Passasjersertifikat [ A ] 250 [kystfart], 350 [lokalfart] 35 1894 - 1907   35 [P] "Skipet" 2/2019  
  36   [ C ] 250 [kystfart], 423 [lokalfart] 36 1907 - 1948   36 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  37 Mannskap   1 kaptein, 4 offiserer, 14 dekks-/maskinfolk, 7 forpleining 37 1907 - 1940   37 HMI  
  38     Kaptein, 2 styrmenn, 2 maskinister, 2 loser, 1 båtsmann, 3 matroser, 2 lettmatroser, 38 1940 - 1948   38 [P] "Skipet" 2/2019  
      2 dekksgutter, 1 donkeymann, 1 smører, 3 fyrbøtere, 1 kokk, 1 kokkelærling, 3 piker    
  39 Passasjerlugarer   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Mannskapslugarer   Ja 40 -   40 HMI  
  41 Dekkshøyde   0 41 -   41 HMI  
  42 Akseltrykk   0 42 -   42 HMI  
  43 Tilleggsinformasjon   - 43 -   43 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  44 1893     Sjøsatt. 44 [P] "Skipet" 1/2000  
  45 06.1894     Levert fra Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Dronningen" [ A ]. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 45 [P] "Skipet" 3/1977  
  46       Byggesum: 284 000 NOK. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 46 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  47 1907     Ombygget med ny kjele ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania. 47 [P] "Skipet" 1/2000  
  48 12.08.1921     Grunnstøtte, Wittingskjær. Trukket av grunnen av d/s "Neptun". 48 [P] "Skipet" 2/2019  
  49 20.12.1932     Grunnstøtte, Villingskjærene. 49 [N] warsailors.com  
  50 16.11.1940     Solgt til Det Helgelandske Dampskibsselskab a/s, Sandnessjøen. 50 [N] warsailors.com  
  51       Salgssum: 467 000 NOK. 51 [P] "Skipet" 3/1977  
  52 medio 12.1940     Ombygget ved Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal [ B ]. 52 [P] "Skipet" 2/2019  
  53 01.1941     Satt i trafikk Trondheim - Harstad. 53 [P] "Skipet" 2/2019  
  54 05.1942     Ombygget ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: Bl.a. ny innredning. 54 [N] warsailors.com  
  55 24.03.1943     Grunnstøtte ved Lille Molla. Ca. 5m av kjølen skadet. 55 [P] "Skipet" 2/2019  
  56 ultimo 1943     Endelig reparert ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. 56 [P] "Skipet" 2/2019  
  57 03.02.1945     I opplag, Meisfjorden. 57 [N] warsailors.com  
  58 05.1945     Til Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim for klassifisering og sertifikatfornyelse. 58 [P] "Skipet" 2/2019  
  59 09.1945     Ferdig ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. 59 [P] "Skipet" 2/2019  
  60 25.11.1945     Utleid til Vesteraalens Dampskibsselskab a/s,Sortland. Satt i trafikk Trondheim - Tromsø. 60 [N] wikipedia.no  
  61 12.1946     Tilbakelevert. 61 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  62 15.01.1947     Båtsmannen falt over bord og druknet, Trondheim. 62 [P] "Skipet" 2/2019  
  63 01.1947     I opplag, Meisfjorden. 63 [N] wikipedia.no  
  64 10.1947     Solgt til Ole T. Flakke, Kristiansund. 64 [P] "Skipet" 3/1977  
  65 01.1948     Solgt til Haralambos Typaldos, Pireus, Hellas. Salgssum: £ 12.800. Omdøpt "Ionion". 65 [P] "Skipet" 3/1977  
  66 09.01.1948     Forlot Trondheim. 66 [P] "Skipet" 2/2019  
  67 09.01.1948 ►     Ombygget: Ny utsiktssalong forrest på båtdekket og broparti flyttet ett dekk opp. 67 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  68       Satt i trafikk, Egeerhavet. 68 [P] "Skipet" 2/2019  
  69 1962     Strøket fra registrene. 69 [P] "Skipet" 1/2000  
  70 1963     Opphogget, Pireus, GR. 70 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau