SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "DRONNINGEN" 1894-1940                          
         
 
1 -   PERIODE   : 1894-1940         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : JVPQ         2 -   [P] Skipet 1/2000      
  3 -   IMO-NUMMER   : -         3 -           
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -           
  5 -   NAVN   : [1894] "Dronningen"     5 -   [P] Skipet 3/1977      
  6 -      : [1948] "Ionion"         6 -   [P] Skipet 3/1977      
 
7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
07.06.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Anders Beer Wilse 13 -                13 -           
  Lokalisering: Kragerø, 22. februar 1919 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1894                     15 -   [P] Skipet 3/1977      
  16  BYGGNUMMER   : 12                     16 -   [P] Skipet 3/1977      
  17  SKROG   : Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig                 17 -   [P] Skipet 3/1977      
  18  UTRUSTNING   : Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig     18 -   [P] Skipet 3/1977      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : DNV + 1A1                     21 -   [P] Skipet 1/2000      
  22  MATERIALE   : Stål     22 -   [N] wikipedia.no        
  23  MASKINFABRIKANT : Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen                 23 -   [P] Skipet 3/1977      
  24  MASKIN PRODUSERT : 1894                     24 -   [P] Skipet 3/1977      
  25  MASKIN   : 1 x Tripple Expansion 3 syl. 16,5 - 26,5 - 43.0 x 30,0" damp                25 -   [P] Skipet 3/1977      
  26  EFFEKT   : 1133 nhk                     26 -   [P] Skipet 1/2000      
  27  FART   : 12.0 kn                     27 -   [P] Skipet 1/2000      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 56.88 m     29 -   [P] Skipet 3/1977      
  30  BREDDE   : 08.23 m                     30 -   [P] Skipet 1/2000      
  31  DYBDE   : 06.13 m                     31 -   [P] Skipet 1/2000      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 661.50 t [1894] [2] 672 t [1940]                   32 -   [P] Skipet 3/1977      
  33  NETTO REG. TONN : [1] 400.12 t [1894] [2] 381 t [1940]                   33 -   [N] wikipedia.no        
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]        
  36  TRAILERE   : 0                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : 423 [lokalfart], 250 [kystfart] [1907]                 37 -   [N] wikipedia.no        
  38  PASSASJERLUGARER  : Ja                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : 0                     40 -   [O]        
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]        
  42  STATUS   Opphogget                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : Mannskap: 1 kaptein, 4 offiserer, 14 dekks-/maskinfolk, 7 forpleining [1907]             43 -   [N] wikipedia.no        
     
                                   
     
     
                                       
1893  44 : Sjøsatt ved Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig.                     44 -   [P] Skipet 1/2000    
06.1894  45 : Levert fra Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Dronningen" [1]. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. Satt i trafikk Kristiania - Bergen.   45 -   [P] Skipet 3/1977 | - | [P] Skipet 1/2000    
  46 : Byggesum: 310 000 NOK.       46 -   [P] Skipet 1/2000      
1907  47 : Ombygget med ny kjele ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania.                 47 -   [P] Skipet 1/2000      
12.08.1921  48 : Grunnstøtte, Wittingskjær. Trukket av grunnen av d/s "Neptun".       48 -   [N] wikipedia.no        
11.1940  49 : Solgt til Det Helgelandske Dampskibsselskab a/s, Sandnessjøen. Salgssum: 467 000 NOK.               49 -   [P] Skipet 3/1977      
1940  50 : Ombygget ved Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal [2]. Satt i trafikk Trondheim - Harstad.             50 -   [N] wikipedia.no        
1942  51 : Ombygget ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: Bl.a. ny innredning.                 51 -   [P] Skipet 1/2000      
05.1945  52 : Til Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim for klassifisering og sertifikatfornyelse.               52 -   [N] wikipedia.no        
09.1945  53 : Ferdig ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim.                   53 -   [N] wikipedia.no        
25.11.1945  54 : Utleid til Vesteraalens Dampskibsselskab a/s,Sortland. Satt i trafikk Trondheim - Tromsø.               54 -   [N] wikipedia.no        
12.1946  55 : Tilbakelevert.                         55 -   [N] wikipedia.no        
01.1947  56 : I opplag, Meisfjorden.                       56 -   [N] wikipedia.no        
10.1947  57 : Solgt til Ole T. Flakke, Kristiansund.                     57 -   [P] Skipet 3/1977      
01.1948  58 : Solgt til Haralambos Typaldos, Pireus, Hellas. Salgssum: £ 12.800. Omdøpt "Ionion". Satt i trafikk, Egeerhavet.             58 -   [P] Skipet 3/1977 | [N] wikipedia.no    
1962  59 : Strøket fra registrene.                       59 -   [P] Skipet 1/2000      
1963  60 : Opphogget.                         60 -   [N] wikipedia.no