H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "DRONNINGEN" 1894 - 1940  
    Fortegnelse nr. P126  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     15.07.2019    
    PERIODE:     1894 - 1940 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J V P Q 1 1894 - 1948   1 [P] "Skipet" 1/2000  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Dronningen" 4 1894 - 1948   4 [P] "Skipet" 3/1977  
  5     "Ionion" 5 1948 - 1963   5 [P] "Skipet" 3/1977  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 6 1894 - 1940   6 [P] "Skipet" 2/1990  
  7 Det Helgelandske Dampskibsselskab a/s, Sandnessjøen 7 1940 - 1947   7 [P] "Skipet" 2/1990  
  8 Ole T. Flakke, Kristiansund 8 1947 - 1948   8 [P] "Skipet" 3/1977  
  9 Haralambos Typaldos, Pireus, Hellas 9 1948 - 1963   9 [N] wikipedia.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Byggeår   1894 10 -   10 [P] "Skipet" 1/1976  
  11 Byggenummer   12 11 -   11 [P] "Skipet" 2/1990  
  12 Skrog   Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig 12 -   12 [P] "Skipet" 2/1990  
  13 Utrustning   Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig 13 -   13 [P] "Skipet" 2/1990  
  14 Type   - 14 -   14 -  
  15 Skrogutforming   Konvensjonelt 15 -   15 HMI  
  16 Klasse   - 16 -   16 -  
  17 Materiale   Stål 17 -   17 [N] wikipedia.no  
  18 Maskinfabrikant   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 18 -   18 [P] "Skipet" 3/1977  
  19 Maskin produsert   1894 19 -   19 [P] "Skipet" 3/1977  
  20 Maskin   1 x Tripple Expansion 3 syl. 16.5 - 26,5 - 43.0 x 30.0" damp 20 -   20 [P] "Skipet" 3/1977  
  21 Effekt   750 ihk 21 -   21 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  22 Fart   12.0 kn 22 -   22 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  23 Forbruk   - 23 -   23 -  
  24 Lengde   56.88 m 24 -   24 [P] "Skipet" 3/1977  
  25 Bredde   8.23 m 25 -   25 [P] "Skipet" 1/2000  
  26 Dybde   6.13 m 26 -   26 [P] "Skipet" 1/2000  
  27 Brutto registertonnasje [ A ] 661.50 t 27 1894 - 1940   27 [P] "Skipet" 3/1977  
  28   [ B ] 672 t 28 1940 - 1948   28 [P] "Skipet" 3/1977  
  29 Netto registertonnasje [ A ] 400.12 t 29 1894 - 1940   29 [N] wikipedia.no  
  30   [ B ] 381 t 30 1940 - 1948   30 [P] "Skipet" 2/2019  
  31 Dødvekttonnasje   - 31 -   31 -  
  32 Bilkapasitet   0 32 -   32 HMI  
  33 Trailerkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Passasjersertifikat [ A ] 250 [kystfart], 350 [lokalfart] 34 1894 - 1907   34 [P] "Skipet" 2/2019  
  35   [ C ] 250 [kystfart], 423 [lokalfart] 35 1907 - 1948   35 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  36 Mannskap   1 kaptein, 4 offiserer, 14 dekks-/maskinfolk, 7 forpleining 36 1907 - 1940   36 HMI  
  37     Kaptein, 2 styrmenn, 2 maskinister, 2 loser, 1 båtsmann, 3 matroser, 2 lettmatroser, 37 1940 - 1948   37 [P] "Skipet" 2/2019  
      2 dekksgutter, 1 donkeymann, 1 smører, 3 fyrbøtere, 1 kokk, 1 kokkelærling, 3 piker    
  38 Passasjerlugarer   Ja 38 -   38 HMI  
  39 Mannskapslugarer   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Dekkshøyde   0 40 -   40 HMI  
  41 Akseltrykk   0 41 -   41 HMI  
  42 Tilleggsinformasjon   - 42 -   42 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  43 1893     Sjøsatt. 43 [P] "Skipet" 1/2000  
  44 06.1894     Levert fra Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Dronningen" [ A ]. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 44 [P] "Skipet" 3/1977  
  45       Byggesum: 284 000 NOK. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 45 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  46 1907     Ombygget med ny kjele ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania. 46 [P] "Skipet" 1/2000  
  47 12.08.1921     Grunnstøtte, Wittingskjær. Trukket av grunnen av d/s "Neptun". 47 [P] "Skipet" 2/2019  
  48 12.1932     Grunnstøtte, Villingskjærene. 48 [P] "Skipet" 2/2019  
  49 11.1940     Solgt til Det Helgelandske Dampskibsselskab a/s, Sandnessjøen. Salgssum: 467 000 NOK. 49 [P] "Skipet" 3/1977  
  50 medio 12.1940     Ombygget ved Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal [ B ]. 50 [P] "Skipet" 2/2019  
  51 01.1941     Satt i trafikk Trondheim - Harstad. 51 [P] "Skipet" 2/2019  
  52 1942     Ombygget ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: Bl.a. ny innredning. 52 [P] "Skipet" 1/2000  
  53 24.03.1943     Grunnstøtte ved Lille Molla. Ca. 5m av kjølen skadet. 53 [P] "Skipet" 2/2019  
  54 ultimo 1943     Endelig reparert ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. 54 [P] "Skipet" 2/2019  
  55 05.1945     Til Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim for klassifisering og sertifikatfornyelse. 55 [P] "Skipet" 2/2019  
  56 09.1945     Ferdig ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. 56 [P] "Skipet" 2/2019  
  57 25.11.1945     Utleid til Vesteraalens Dampskibsselskab a/s,Sortland. Satt i trafikk Trondheim - Tromsø. 57 [N] wikipedia.no  
  58 12.1946     Tilbakelevert. 58 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  59 15.01.1947     Båtsmannen falt over bord og druknet, Trondheim. 59 [P] "Skipet" 2/2019  
  60 01.1947     I opplag, Meisfjorden. 60 [N] wikipedia.no  
  61 10.1947     Solgt til Ole T. Flakke, Kristiansund. 61 [P] "Skipet" 3/1977  
  62 01.1948     Solgt til Haralambos Typaldos, Pireus, Hellas. Salgssum: £ 12.800. Omdøpt "Ionion". 62 [P] "Skipet" 3/1977  
  63 09.01.1948     Forlot Trondheim. 63 [P] "Skipet" 2/2019  
  64 09.01.1948 ►     Ombygget: Ny utsiktssalong forrest på båtdekket og broparti flyttet ett dekk opp. 64 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  65       Satt i trafikk, Egeerhavet. 65 [P] "Skipet" 2/2019  
  66 1962     Strøket fra registrene. 66 [P] "Skipet" 1/2000  
  67 1963     Opphogget, Pireus, GR. 67 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau