EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "ÅMØYFJORD" 1956-1978   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.04.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1956 - 1978     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LJPU 1956 - ca.1982 2  [P] "Skipet" 1/1980  
  3   R-266-K ca.1982 - 1986 3  [P] "Skipet" 3/1983  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Åmøyfjord"   6  [P] "Skipet" 1/1980  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD       Åmøyfjord a/l, Stavanger 1956 - 1973 7  [P] "Skipet" 4/1986  
  8       Stavanger kommune, Stavanger 1973 - 1978 8  [P] "Skipet" 4/1986  
  9       Oluf Bergsagel, Stavanger 1978 - 1980 9  [P] "Skipet" 4/1986  
  10       Maritime GMC a/s, Stavanger 1980 - 1981 10  [P] "Skipet" 1/1980  
  11       Jan G. Helgesen, Stavanger 1981 - 1982 11  [P] "Skipet" 4/1981  
  12           Tønnes Wilhelmsen, Sævelandsvik 1982 - 1986 12  [P] "Skipet" 3/1983  
 
  13  BYGGEÅR       1956   13  [P] "Skipet" 1/1980  
  14  BYGGENUMMER           14    
  15  SKROG       Westermoens Båtbyggeri og Mekaniske Verksted a/s, Mandal   15  [P] "Skipet" 4/1986  
  16  UTRUSTNING       Westermoens Båtbyggeri og Mekaniske Verksted a/s, Mandal   16  [P] "Skipet" 4/1986  
  17  TYPE           17    
  18  SKROG       Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19  KLASSE           19    
  20  MATERIALE       Stål   20  [P] "Skipet" 4/1986  
  21  MASKINFABRIKANT       21    
  22  MASKIN PRODUSERT       1956   22    
  23  MASKIN       1 x 2TEV Union 3 syl. diesel   23    
  24  EFFEKT       100 bhk   24  [P] "Skipet" 4/1986  
  25  FART       9.5 kn   25    
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   [1] 17.60 m 1956 - 1982 27    
  28     [3] 18.01 m 1982 - 1986 28  [P] "Skipet" 4/1986  
  29  BREDDE       05.20 m   29    
  30  DYBDE       02.44 m   30    
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE       47 t   31  [P] "Skipet" 1/1980  
  32  NETTO REGISTERTONNASJE           32    
  33  DØDVEKTTONNASJE           33    
  34  BILER   [1] 2 1956 - etter 1978 34  [P] "Fjordabåtene"  
  35     [2] 0 etter 1978 - 1986 35  Observasjon  
  36  TRAILERE       0   36  Observasjon  
  37  PASSASJERER   [1] 100 1956 - etter 1978 37  [P] "Skipet" 3/1983  
  38     [2] 0 etter 1978 - 1986 38  Observasjon  
  39  MANNSKAP       Fører, billettør 1956 - 1978 39  [P] "Fjordabåtene"  
  40  PASSASJERLUGARER       0   40  Observasjon  
  41  MANNSKAPSLUGARER           41    
  42  DEKKSHØYDE       0   42  Observasjon  
  43  AKSELTRYKK       0   43  Observasjon  
  44  TILLEGGSINFORMASJON           44    
  45  STATUS         Senket 1986 45  [P] "Fjordabåtene"  
 
  46 1956   : Levert fra Westermoens Båtbyggeri og Mekaniske Verksted a/s, Mandal til Åmøyfjord a/l, Stavanger som "Åmøyfjord" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LJPU. 46  [P] "Skipet" 4/1986  
  47    : Slept til Buøy, Stavanger for installering av maskin. Satt i trafikk Stavanger - Austre Åmøy. 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48 11.1973   : Solgt til Stavanger kommune, Stavanger. Samme trafikk. 48  [P] "Skipet" 4/1986  
  49 27.02.1975   : I opplag. 49    
  50 10.1978   : Solgt til Oluf Bergsagel, Stavanger. 50  [P] "Skipet" 4/1986  
  51 10.1978 ►   : Sertifikat endret [2]. 51  Observasjon  
  52 01.1980   : Solgt til Maritime GMC a/s, Stavanger. 52  [P] "Skipet" 1/1980  
  53 11.1981   : Solgt til Jan G. Helgesen, Stavanger. 53  [P] "Skipet" 4/1981  
  54 12.1982   : Solgt til Tønnes Wilhelmsen, Sævelandsvik. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik. Ombygget til reketråler [3]. Kjenningssignal: R-266-K. 54  [P] "Skipet" 3/1983  
  55 1986   : Nedrigget, Veavågen. 55    
  56    : Senket, Nedstrandsfjorden. 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57 12.09.1986   : Slettet fra Haugesund Skipsregister. 57  [P] "Skipet" 4/1986