EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "VOLLSØY" 1982-1996   FOTOGRAFI   OPPDATERT 22.02.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1982 - 1996     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LNOR 1970 - 1996 2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7031759   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Nordkappferja" 1970 - 1982 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6   "Vollsøy" 1982 - 1996 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7   "The Big Boss" 1996 - etter 1996 7  [P] "Fjordabåtene"  
  8           "Bo Galion" etter 1996 - 2004 8  [N] shipspotting.com  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest 1970 - 1982 9    
  10   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1982 - 1991 10  [P] "Skipet" 3/1982  
  11     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 1996 11  [N] sjofartsdir.no  
  12           Sogemar SA, Gabon 1996 - 2004 12  [P] "Skipet" 2/1996  
 
  13  BYGGEÅR       1970   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  BYGGENUMMER       16   14  [P] "Skipet" 2/1991  
  15  SKROG       Einar S. Nielsens Mekaniske Verksted a/s, Harstad   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16  UTRUSTNING       Einar S. Nielsens Mekaniske Verksted a/s, Harstad   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17  TYPE       FL   17  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  18  SKROG       Konvensjonelt   18  Observasjon  
  19  KLASSE       Skipskontrollen før 1989 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN PRODUSERT       1970   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN       1 x 4T DM Normo 6 syl. diesel   23    
  24  EFFEKT       540 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  FART       11.5 kn   25  [P] "Fjordabåtene"  
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   35.80 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       09.02 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE       02.58 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE       258.57 t   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE       117.62 t   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE           32    
  33  BILER   18   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34  TRAILERE       Ja   34  Observasjon  
  35  PASSASJERER       167   35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36  MANNSKAP       Kaptein, maskinist, matros, billettør 1982 - 1996 36  [P] "Fjordabåtene"  
  37  PASSASJERLUGARER       0   37  Observasjon  
  38  MANNSKAPSLUGARER       Ja   38  Observasjon  
  39  DEKKSHØYDE       4.20 m   39  [A] Stavanger Aftenblad 28.07.1982  
  40  AKSELTRYKK       12 t   40  [A] Stavanger Aftenblad 28.07.1982  
  41  TILLEGGSINFORMASJON       Baugpropell: Brunvoll 100 hk.   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42  STATUS       Forlist 2004 42  [P] "Fjordabåtene"  
       
  43 31.07.1970   : Levert fra Einar S. Nielsens Mekaniske Verksted a/s, Harstad Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest som "Nordkappferja". Hjemmehavn: Hammerfest. 43    
  44 01.08.1970   : Satt i trafikk Honningsvåg - Repvåg. 44  - / [P] "Fjordabåtene"  
  45 20.08.1970   : Innført i Hammerfest Skipsregister. 45  [N] sjofartsdir.no  
  46 07.1976   : Satt i trafikk Honningsvåg - Kåfjord 46    
  47 07.1982   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Vollsøy". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 47  [P] "Skipet" 3/1982  
  48 25.07.1982   : Ankom Stavanger. 48  [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1982  
  49 31.07.1982   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 49  [A] Stavanger Aftenblad 28.07.1982  
  50 09.10.1983   : Kolliderte med kaien, Mekjarvik. 50    
  51 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 51  [P] "Skipet" 2/1991  
  52 01.05.1990   : Satt i trafikk Lauvvik - Oanes [supplering]. 52    
  53 01.10.1990   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 53    
  54 ca.04.1991   : I opplag, Stavanger. 54  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  55 ca.09.1991   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 55  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1991  
  56 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 135 938 NOK. 56  [N] sjofartsdir.no  
  57 31.03.1992   : I opplag, Stavanger. 57  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1992  
  58 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59 01.09.1992   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 59    
  60 09.10.1992   : I opplag, Stavanger. 60    
  61 21.06.1994   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 61  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  62 18.08.1994   : I opplag, Stavanger. 62  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  63 10.1994   : Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy. 63  [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1994  
  64 11.1994   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 64  [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1994  
  65 1995   : Utleid til Hans-Erik Saks, Bergen for innspilling av serien "Julefergå". Tilbakelevert samme år. 65  [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995  
  66 22.03.1996   : Solgt til Sogemar SA, Gabon. 66  - / [P] "Skipet" 2/1996  
  67 05.06.1996   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 67  [N] sjofartsdir.no  
  68    : Omdøpt "The Big Boss". 68  - / [P] "Fjordabåtene"  
  69 05.06.1996 ►   : Omdøpt "Bo Galion". 69  [N] shipspotting.com  
  70 22.01.2002   : Observert kantret, Douala, Kameruun. 70  [N] shipspotting.com  
  71 2004   : Sank på grunt vann. 71  [P] "Fjordabåtene"