HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B63       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "UTSIRA" 1994 - 2004     M/Fe "UTSIRA I" 2004 - 2006   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.02.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1  PERIODE 1994 - 2006   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LHLW 1978 - 2011 2  [N] sdir.no  
  3   V30K2 2011 - 2012 3    
  4   OUWK2 2012 - 4  [N] marinetraffic.com  
  5  IMO-NUMMER 7719832   5  [N] sdir.no  
  6  MMSI-NUMMER 219616000   6  [N] marinetraffic.com  
  7  NAVN "Folla" 1978 - 1994 7  [N] sdir.no  
  8   "Utsira" 1994 - 2004 8  [N] sdir.no  
  9   "Utsira I" 2004  - 2007 9  [N] sdir.no  
  10   "G.G. Hunter" 2007 - 2010 10  [N] sdir.no  
  11   "Hunter Star" 2010 - 2011 11  [N] sdir.no  
  12   "Arctic Hunter" 2011 - 12  [N] marinetraffic.com  
           
  13  REDERI / EIERFORHOLD Namsos Trafikkselskap a/s, Namsos 1978 - 1994 13  [N] sdir.no  
  14   Utsira kommune, Utsira 1994 - 2006 14  [N] sdir.no  
  15   Anker Shipping a/s, Sandnes 2006 - 2008 15  [N] sdir.no  
  16   GG Shipping a/s, Stavanger 2008 - 2010 16  [N] sdir.no  
  17   Hunter Marin a/s, Sandnes 2010 - 2011 17  [N] sdir.no  
 
  18  BYGGEÅR 1978   18  [N] sdir.no  
  19  BYGGENUMMER 36 [utrustning]   19  [N] sdir.no  
  20  SKROG Brattvåg Skipsverft a/s, Brattvåg   20  [N] sdir.no  
  21  UTRUSTNING Brattvåg Skipsinnredning a/s, Brattvåg   21  [N] sdir.no  
  22  TYPE -   22    
  23  SKROG Konvensjonelt   23  Observasjon  
  24  KLASSE Skipskontrollen før 1989 - før 2000 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   NSC før 2000 - 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  MATERIALE Stål   26  [N] sdir.no  
  27  MASKINFABRIKANT -   27    
  28  MASKIN PRODUSERT [1]  1978   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  MASKIN [1]  1 x Caterpillar diesel 12 syl. diesel 1978 - 1994 29  [P] "Skipet" 3/1998  
  30   [2]  1 x Caterpillar 3512TA diesel 1994 - 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  EFFEKT [1]  750 bhk 1978 - 1994 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32   [2]  1060 bhk 1994 - 32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33  FART [1]  10.0 kn 1978 - 1994 33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34  FORBRUK -   34    
  35  LENGDE 40.57 m   35  [N] sdir.no  
  36  BREDDE 9.01 m   36  [N] sdir.no  
  37  DYBDE [1]  2.83 m 1978 - 1994 37  [N] sdir.no  
  38   [2]  3.75 m 1994 - 38  [N] sdir.no  
  39  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  315.25 t 1978 - 1994 39  [N] sdir.no  
  40   [2]  443.00 t 1994 40  [N] sdir.no  
  41   [3]  444.00 t 1994 - 1997 41  [N] sdir.no  
  42   [4]  592.00 t 1997, ommålt 1998 - 2007 42  [N] sdir.no  
  43   [6]  453.00 t 2007 - 43  [N] sdir.no  
  44  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  181.29 t 1978 - 1994 44  [N] sdir.no  
  45   [2]  223.00 t 1994 45  [N] sdir.no  
  46   [3]  219.00 t 1994 - 1997 46  [N] sdir.no  
  47   [4]  357.00 t 1997, ommålt 1998 - 2007 47  [N] sdir.no  
  48   [6]  204.00 t 2007 - 48  [N] sdir.no  
  49  DØDVEKTTONNASJE [4]  417.00 t 1997, ommålt 1998 - 2007 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   [6]  415.00 t 2007 - 50  [N] marinetraffic.com  
  51  BILER [1]  Ja 1978 - 1994 51    
  52   [2]  10 1994 - 1997 52  [A] Stavanger Aftenblad 15.04.1994  
  53   [4]  13 1997 - 2006 53    
  54   [5]  0 2006 - 54  Observasjon  
  55  TRAILERE 0   55  Observasjon  
  56  PASSASJERER [1]  50 1978 - 1994 56    
  57   [2]  130 1994 - 2006 57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58   [5]  0 2006 - 58  Observasjon  
  59  MANNSKAP -   59    
  60  PASSASJERLUGARER 0   60  Observasjon  
  61  MANNSKAPSLUGARER Ja   61  Observasjon  
  62  DEKKSHØYDE [1]  Fri 1978 - 1997 62  Observasjon  
  63  AKSELTRYKK -   63    
  64  TILLEGGSINFORMASJON Lastekapasitet: 1Ha 3.99 m x 2.55 m, Cr. 10/15t, 2 Ho, G/B 880/707 m³ [lasterom] Reef [fryserom] 105 m³. Kran: 1 x 15 t. 1978 - 1994 64  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  65   Baugpropell: 1 x Brunvoll, 200 bhk. 1978 - 65  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  66   Dekksareal: 400 m². Sideporter: 2. Lastemetre: 136 m. DK areal rom/WDK: 305/95 m³ [1997], 1994 - 2007 66  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  67   Bredde kjørerampe: 4.80 m. 1997 - 2007 67  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  68  STATUS Forsyningsfartøy 68    
       
  69 22.09.1978   : Levert fra Brattvåg Skipsinnredning a/s, Brattvåg til Namsos Trafikkselskap a/s, Namsos som "Folla" [1]. Innført i Namsos Skipsregister. Hjemmehavn: Namsos. 69  [N] sdir.no  
  70    : Klassifisert som passasjerfartøy. 70  Observasjon  
  71 09.1978   : Satt i trafikk Namsos - Trondheim. 71  [P] "Skipet" 2/1982  
  72 04.11.1981   : Grunnstøtte ved Flatanger. 72    
  73 29.11.1981   : Totalhavari på hovedmaskin. 73    
  74 01.1983   : Grunnstøtte ved Vallersund. 74    
  75 16.04.1991   : Evakuerte passasjerer fra m/s "Narvik" da skipet grunnstøtte i Lysøysund. 75    
  76 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 76  [N] sdir.no  
  77 07.02.1994   : Solgt til Utsira kommune, Utsira. 77  [N] sdir.no  
  78    : Salgssum: 5.75 mill NOK. 78  [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1993  
  79 12.04.1994   : Ombygget til bil– og passasjerferge ved Kopervik Slip a/s, Kopervik. 79  - / [P] "Ferje-Rogaland"  
  80    : Bl.a. ny maskin [2]. 80          
  81    : Omdøpt "Utsira". Hjemmehavn: Haugesund. 81  [N] sdir.no  
  82    : Kostnad: 2 mill NOK. 82  [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1993  
  83 16.04.1994   : Satt i trafikk Haugesund - Utsira. 83  [A] Stavanger Aftenblad 15.04.1994  
  84 11.11.1994   : Ommålt [3]. 84  [N] sdir.no  
  85 22.01.1997   : Kolliderte med bulkfartøyet "Durabulk", Karmsundet. Fikk en flenge i baugpartiet. 85  [A] Stavanger Aftenblad 23.01.1997  
  86 06.1997   : Ombygget: bildekk overbygget og kjørerampe montert akter. Kostnad: 2 mill NOK [7]. 86  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1996  
  87 26.06.1998   : Ommålt [4]. 87  [N] sdir.no  
  88 27.01.2003   : Maskinhavari. Fikk skader på kobling, gear og aksling. 88  [P] "Skipet" 1/2003  
  89 20.12.2004   : Omdøpt "Utsira I". 89  [N] sdir.no  
  90 12.12.2005   : I opplag, Utsira. 90    
  91 11.04.2006   : Solgt til Anker Shipping a/s, Sandnes. Salgssum: 2 mill NOK. 91  [N] sdir.no  
  92    : Omklassifisert til transportfartøy [5]. 92    
  93 04.2007   : Ombygget ved Skude Verft a/s, Skudenshavn: overbygg akter fjernet [6]. Utleid til Hydro a/s, Oslo. I bruk som vaktfartøy. 93    
  94 24.09.2007   : Omdøpt "G.G. Hunter". 94  [N] sdir.no  
  95 24.09.2008   : Drift og eierskap overført til GG Shipping a/s, Stavanger. 95  [N] sdir.no  
  96 11.2008   : På oppdrag for Western Geco Ltd., Sussex, England / Chevron. I bruk til seismiske undersøkelser på den afrikanske vestkysten. 96    
  97 20.10.2010   : Solgt til Hunter Marin a/s, Sandnes. Salgssum: 2.7 mill NOK. Omdøpt "Hunter Star". 97  [N] sdir.no  
  98 24.05.2011   : Solgt til Danmark og slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 98  [N] sdir.no  
  99 18.07.2011   : Omdøpt "Arctic Hunter". Registrert i Belize. Kjenningssignal: V30K2. 99    
  100 07.03.2012   : Registrert på Grønland. Kjenningssignal: OUWK. 100    
  101 pr.03.08.2016   : I bruk ved Helgoland, Tyskland. 101  [N] marinetraffic.com  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau