H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "UTSIRA" 1994 - 2004          M/Fe "UTSIRA I" 2004 - 2006  
    Fortegnelse nr. B63  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1994 - 2006 Status for fartøyet: VAKTFARTØY  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L H L W 1 1978 - 2011   1 [N] sdir.no  
  2     V 3 0 K 2 2 2011 - 2012   2 -  
  3     O U W K 2 3 2012 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 IMO-nummer   7719832 4 -   4 [N] sdir.no  
  5 MMSI-nummer   219616000 5 -   5 [N] marinetraffic.com  
  6 Navn   "Folla" 6 1978 - 1994   6 [N] sdir.no  
  7     "Utsira" 7 1994 - 2004   7 [N] sdir.no  
  8     "Utsira I" 8 2004 - 2007   8 [N] sdir.no  
  9     "G. G. Hunter" 9 2007 - 2010   9 [N] sdir.no  
  10     "Hunter Star" 10 2010 - 2011   10 [N] sdir.no  
  11     "Arctic Hunter" 11 2011 -   11 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  12 Namsos Trafikkselskap a/s, Namsos 12 1978 - 1994   12 [N] sdir.no  
  13 Utsira kommune, Utsira 13 1994 - 2006   13 [N] sdir.no  
  14 Anker Shipping a/s, Sandnes 14 2006 - 2008   14 [N] sdir.no  
  15 GG Shipping a/s, Stavanger 15 2008 - 2010   15 [N] sdir.no  
  16 Hunter Marin a/s, Sandnes 16 2010 - 2011   16 [N] sdir.no  
  17 Arctic Offshore ApS, Thyhom, Danmark 17 2011 -   17 skibsregister.dma.dk  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  18 Byggeår   1978 18 -   18 [N] sdir.no  
  19 Byggenummer   36 [utrustning] 19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Skrog   Brattvåg Skipsverft a/s, Brattvåg 20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Utrustning   Brattvåg Skipsinnredning a/s, Brattvåg 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Type   - 22 -   22 -  
  23 Skrogutforming   Konvensjonelt 23 -   23 HMI  
  24 Klasse   Skipskontrollen 24 før 1989 - før 2000   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25     NSC 25 før 2000 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Materiale   Stål 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Maskinfabrikant   - 27 -   27 -  
  28 Maskin produsert   1978 28 -   28 -  
  29 Maskin [ A ] 1 x Caterpillar diesel 12 syl. diesel 29 1978 - 1994   29 [P] "Skipet" 3/1998  
  30   [ B ] 1 x Caterpillar 3512TA diesel 30 1994 -   30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31 Effekt [ A ] 750 bhk 31 1978 - 1994   31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32   [ B ] 1060 bhk 32 1994 -   32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33 Fart [ A ] 10.0. kn 33 1978 - 1994   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34 Forbruk   - 34 -   34 -  
  35 Lengde   40.57 m 35 1977 - 1983   35 [N] sdir.no  
  36 Bredde   9.01 m 36 -   36 [N] sdir.no  
  37 Dybde [ A ] 2.83 m 37 1978 - 1994   37 [N] sdir.no  
  38   [ B ] 3.75 m 38 1994 -   38 [N] sdir.no  
  39 Brutto registertonnasje [ A ] 315.25 t 39 1978 - 1994   39 [N] sdir.no  
  40   [ B ] 443 t 40 1994   40 [N] sdir.no  
  41   [ C ] 444 t 41 1994 - 1997   41 [N] sdir.no  
  42   [ D ] 592 t 42 1997 [målt 1998] - 2007   42 [N] sdir.no  
  43   [ F ] 453 t 43 2007 -   43 [N] sdir.no  
  44 Netto registertonnasje [ A ] 181.29 t 44 1978 - 1994   44 [N] sdir.no  
  45   [ B ] 223 t 45 1994   45 [N] sdir.no  
  46   [ C ] 219 t 46 1994 - 1997   46 [N] sdir.no  
  47   [ D ] 357 t 47 1997 [målt 1998] - 2007   47 [N] sdir.no  
  48   [ F ] 204 t 48 2007 -   48 [N] sdir.no  
  49 Dødvekttonnasje [ D ] 417 t 49 1997 [målt 1998] - 2007   49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   [ F ] 415 t 50 2007 -   50 [N] marinetraffic.com  
  51 Bilkapasitet [ A ] Ja 51 1978 - 1994   51 -  
  52   [ B ] 10 52 1994 - 1997   52 [A] Stavanger Aftenblad 15.04.1994  
  53   [ D ] 13 53 1997 - 2006   53 -  
  54   [ E ] 0 54 2006 -   54 HMI  
  55 Trailerkapasitet   0 55 -   55 HMI  
  56 Passasjersertifikat [ A ] 50 56 1978 - 1994   56 -  
  57   [ F ] 130 57 1994 - 2006   57 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58   [ E ] 0 58 2006 -   58 HMI  
  59 Mannskap   Ja 59 -   59 HMI  
  60 Passasjerlugarer   0 60 -   60 HMI  
  61 Mannskapslugarer   Ja 61 -   61 HMI  
  62 Dekkshøyde   - 62 -   62 -  
  63 Akseltrykk   - 63 -   63 -  
  64 Tilleggsinformasjon   Lastekapasitet: 1Ha 3.99 m x 2.55 m, Cr. 10/15t, 2 Ho, - 64 1978 - 1994   64 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  65     - G/B 880/707 m³ [lasterom] Reef [fryserom] 105 m³. 65 1978 - 1994   65 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  66     Kran: 1 x 15 t. 66 1978 - 1994   66 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  67     Baugpropell: 1 x Brunvoll, 200 bhk. 67 -   67 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  68     Dekksareal: 400 m². Sideporter: 2. Lastemetre: 136 m. DK areal rom/WDK: 305/95 m³ [1997], 68 1994 - 2007   68 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  69     Bredde kjørerampe: 4.80 m. 69 1994 - 2007   69 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  70 04.09.1978   Målt [ A ]. 70 [N] sdir.no  
  71 22.09.1978     Levert fra Brattvåg Skipsinnredning a/s, Brattvåg til Namsos Trafikkselskap a/s, Namsos som "Folla" [ A ]. Innført i Namsos Skipsregister. Hjemmehavn: Namsos. Kjenningssignal: LHLW. 71 [N] sdir.no  
  72       Klassifisert som passasjerfartøy. 72 HMI  
  73 09.1978      Satt i trafikk Namsos - Trondheim. 73 [P] "Skipet" 2/1982  
  74 04.11.1981     Grunnstøtte ved Flatanger. 74 -  
  75 29.11.1981     Totalhavari på hovedmaskin. 75 -  
  76 01.1983     Grunnstøtte ved Vallersund. 76 -  
  77 16.04.1991     Evakuerte passasjerer fra m/s "Narvik" da skipet grunnstøtte i Lysøysund. 77 -  
  78 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 78 [N] sdir.no  
  79 07.02.1994     Solgt til Utsira kommune, Utsira. 79 [N] sdir.no  
  80       Salgssum: 5.75 mill NOK. 80 [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1993  
  81 12.04.1994     Ombygget til bil– og passasjerferge ved Kopervik Slip a/s, Kopervik. 81 - / [P] "Ferje-Rogaland"  
  82       Bl.a. ny maskin [ B ]. 82 -  
  83       Omdøpt "Utsira". Hjemmehavn: Haugesund. 83 [N] sdir.no  
  84       Kostnad: 2 mill NOK. 84 [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1993  
  85 16.04.1994     Satt i trafikk Haugesund - Utsira. 85 [A] Stavanger Aftenblad 15.04.1994  
  86 15.07.1994     Ommålt [ B ]. 86 [N] sdir.no  
  87 07.11.1994     Ommålt [ C ]. 87 [N] sdir.no  
  88 22.01.1997     Kolliderte med bulkfartøyet "Durabulk", Karmsundet. Fikk en flenge i baugpartiet. 88 [A] Stavanger Aftenblad 23.01.1997  
  89 06.1997     Ombygget: Bildekk overbygget og kjørerampe montert akter. Kostnad: 2 mill NOK [ D ]. 89 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1996  
  90 24.06.1998     Ommålt [ D ]. 90 [N] sdir.no  
  91 27.01.2003     Maskinhavari. Fikk skader på kobling, gear og aksling. 91 [P] "Skipet" 1/2003  
  92 20.12.2004     Omdøpt "Utsira I". 92 [N] sdir.no  
  93 12.12.2005     I opplag, Utsira. 93 -  
  94 11.04.2006     Solgt til Anker Shipping a/s, Sandnes. Salgssum: 2 mill NOK. 94 [N] sdir.no  
  95       Omklassifisert til transportfartøy [ E ]. 95 HMI  
  96 04.2007     Ombygget ved Skude Verft a/s, Skudenshavn: Overbygg akter fjernet [ F ]. Utleid til Hydro a/s, Oslo. I bruk som vaktfartøy. 96 -  
  97 24.09.2007     Omdøpt "G.G. Hunter". 97 [N] sdir.no  
  98 24.09.2008     Drift og eierskap overført til GG Shipping a/s, Stavanger. 98 [N] sdir.no  
  99 11.2008     På oppdrag for Western Geco Ltd., Sussex, England / Chevron. I bruk til seismiske undersøkelser på den afrikanske vestkysten. 99 -  
  100 20.10.2010     Solgt til Hunter Marin a/s, Sandnes. Salgssum: 2.7 mill NOK. Omdøpt "Hunter Star". 100 [N] sdir.no  
  101 24.05.2011     Solgt til Arctic Offshore ApS, Thyhom, Danmark. 101 - / skibsregister.dma.dk  
  102       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 102 [N] sdir.no  
  103 18.07.2011     Omdøpt "Arctic Hunter". Registrert i Belize. Kjenningssignal: V30K2. 103 -  
  104 07.03.2012     Registrert på Grønland. Kjenningssignal: OUWK. 104 -  
  105 pr.03.08.2016     I bruk ved Helgoland, Tyskland. 105 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau