HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B94       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "ULVIK" 1981   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.01.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1981   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LKRE   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7303267   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257021700   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Ulvik" 1973 - 2003 5  [N] sdir.no  
  6   "Herlaug" 2003 - 6  [N] sdir.no  
             
  7   Rederi / eierforhold Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1973 - 2001 7  [P] "Over fjord og fjell"  
  8   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2003 8  [N] sdir.no  
  9   Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos 2003 - 2008 9  [N] sdir.no  
  10   FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim 2008 - 10  [N] sdir.no  
 
  11   Byggeår 1973   11  [N] sdir.no  
  12   Byggenummer 114   12  [N] sdir.no  
  13   Skrog Langesund Industri a/s, Langesund   13  [P] "Over fjord og fjell"  
  14   Utrustning Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   14  [N] sdir.no  
  15   Type P M V   15  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  16   Skrogutforming Pendel   16  Observasjon  
  17   Klasse Skipskontrollen før 1989 - før 2000 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18   NSC før 2000 - 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   Materiale Stål   19  [N] sdir.no  
  20   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   20  [P] "Over fjord og fjell"  
  21   Maskin produsert 1972   21  [P] "Over fjord og fjell"  
  22   Maskin 1 x 2TEV DM 5AX Wichmann 5 syl. diesel, maskinnr. 5413   22  -  
  23   Effekt 1250 bhk   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Fart 14.2 kn   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Forbruk -   25  -  
  26   Lengde 64.49 m   26  [N] sdir.no  
  27   Bredde 11.11. m   27  [N] sdir.no  
  28   Dybde [1]  3.51 m 1973 - 1994 28  [N] sdir.no  
  29   [2]  4.20 m 1994 - 29  [N] sdir.no  
  30   Brutto registertonnasje [1]  488.21 t 1973 - 1994 30  [N] sdir.no  
  31   [2]  725.00 t 1994 - 1996 31  [N] sdir.no  
  32   [3]  737.00 t 1996 - 32  [N] sdir.no  
  33   Netto registertonnasje [1]  226.00 t 1973 - 1994 33  [N] sdir.no  
  34   [2]  241.00 t 1994 - 1996 34  [N] sdir.no  
  35   [3]  248.00 t 1996 - 35  [N] sdir.no  
  36   Dødtvekttonnasje 199 t   36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37   Biler [1]  50 1973 - ca.2005 37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38   [7]  35 ca.2005 - 38  -  
  39   Trailere Ja   39  Observasjon  
  40   Passasjerer [1]  325 1973 - før 2000 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [4]  232 før 2000 - etter 2003 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [5]  196 etter 2003 - før 2014 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [6] 146 før 2014 - 43  -  
  44   Mannskap -   44  -  
  45   Passasjerlugarer 0   45  Observasjon  
  46   Mannskapslugarer Ja   46  Observasjon  
  47   Dekkshøyde 4.25 m   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   Akseltrykk 12 t   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   Tilleggsinformasjon -   49  -  
  50   Status Reservefartøy 50  [P] "Skipet" 4/2017  
 
  51 01.08.1972   : Sjøsatt ved Langesund Industri a/s, Langesund. 51  [A] Sunnhordland 25.08.1972  
  52 08.1972   : Skroget slept til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for utrustning. 52  [P] "Over fjord og fjell"  
  53 30.03.1973   : Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Ulvik" [1]. Hjemmehavn: Bergen. 53  [P] "Over fjord og fjell"  
  54    : Døpt av Åsta Lægreid, Bergen. 54  [A] Sunnhordland 02.04.1973  
  55 18.04.1973   : Innført i Bergen Skipsregister. 55  [N] sdir.no  
  56 04.1973   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 56  [P] "Over fjord og fjell"  
  57 ► 1975   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 57  -  
  58 pr.1977   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg / Halhjem - Utbjoa. 58  [P] "Skipet" 1/1977 / Observasjon  
  59 18.07.1977   : Kolliderte med rampen, Sandvikvåg etter maskinstans. 2 passasjerer skadet. 59  [A] Sunnhordland 19.07.1977  
  60 13.12.1977   : Maskinstans, Langenuen. Slept til Halhjem av m/fe "Bjørnefjord". 60  [A] Sunnhordland 14.12.1977  
  61 ► 06.1979   : Satt i trafikk Leirvik - Utbjoa. 61  Observasjon  
  62 26.06.1979   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Utbjoa. 62  [A] Sunnhordland 26.06.1979  
  63 17.05.1981   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 63  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1981  
  64 02.07.1981   : Tilbakelevert. 64  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1981  
  65 12.08.1981   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 65  [A] Stavanger Aftenblad 12.08.1981  
  66 30.09.1981   : Tilbakelevert. 66  [A] Stavanger Aftenblad 12.08.1981  
  67 primo 04.1982   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 67  [A] Sunnhordland 05.04.1982  
  68 04.11.1982   : Kolliderte med rampen, Ranavik. Fallem ødelagt. 68  [A] Sunnhordland 05.11.1982  
  69 08.1983 ►   : Satt i trafikk Jektevik - Flatråker. 69  [A] Sunnhordland 02.08.1983  
  70 ultimo 03.1990   : Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit. 70  [A] Sunnhordland 09.03.1990  
  71 ► 05.1986   : Tatt ut av trafikk Jektevik - Flatråker. 71  Observasjon  
  72 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 72  [N] sdir.no  
  73 ► 09.1993   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 73  [A] Sunnhordland 16.09.1993  
  74 18.09.1993   : Satt i trafikk Jektevik - Flatråker. 74  [A] Sunnhordland 16.09.1993  
  75 20.07.1994   : Ommålt [2]. 75  [N] sdir.no  
  76 03.10.1994   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 76  [A] Sunnhordland 22.09.1994  
  77 høst 1994   : Også i trafikk Halhjem - Sandvikvåg [supplering]. 77  [A] Sunnhordland 17.10.1994  
  78 ► 01.1995   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 78  Observasjon  
  79 01.01.1996   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 79  [A] Sunnhordland 19.12.1995  
  80 02.09.1996   : Ommålt [3]. 80  [N] sdir.no  
  81 ► 2000   : Kapasitet og sertifikat endret [4]. 81  -  
  82 16.04.1999   : Kolliderte med m/fe "Fitjar" ved Ranavik. Årsak: Kommunikasjonssvikt. 82  [A] Sunnhordland 05.05.1999  
  83 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 83  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  84 14.06.2000   : Grunnstøtte, Kubbholmen. Fikk store skader på ror og styremaskin. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 84  [P] "Skipet" 3/2000  
  85 17.08.2000   : Ferdig reparert ved Wärtilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 85  [P] "Skipet" 3/2000  
  86 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 86  [N] sdir.no  
  87 ► 2002   : Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 87  -  
  88 04.10.2002   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 88  [P] "Skipet" 4/2002  
  89 ► 10.2003   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 89  -  
  90 02.10.2003   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 90  -  
  91 21.10.2003   : Solgt til Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos. Salgssum: 6 mill NOK. Hjemmehavn: Namsos. 91  [N] sdir.no  
  92 26.10.2003   : Grunnstøtte, Hofles. Fikk skader på ror og propell. 92  [P] "Skipet" 4/2003  
  93 26.11.2003   : Omdøpt "Herlaug". 93  [N] sdir.no  
  94 2003 ►   : Sertifikat endret [5]. 94  -  
  95 ca. 2005   : Kapasitet endret [7]. 95  -  
  96 medio 06.2006   : Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 96  [P] "Skipet" 2/2006  
  97 08.2006   : Tilbakelevert. 97  [P] "Skipet" 3/2006  
  98 17.10.2006   : Satt i trafikk Hofles - Lund / Hofles - Geisnes. 98  [P] "Skipet" 4/2006  
  99 høst 2006   : Tatt ut av trafikk Hofles - Lund / Hofles - Geisnes. 99  Observasjon  
  100  ca.06.2008   : Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 100  - / [P] "Skipet" 3/2008  
  101 ca.09.2008   : Tilbakelevert. 101  - / [P] "Skipet" 3/2008  
  102 17.09.2008   : Drift og eierskap overført til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 102  [N] sdir.no  
  103 09.03.2009   : Drift overført til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 103  [N] sdir.no  
  104 12.06.2009   : Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 104  [P] "Skipet" 3/2009  
  105 29.08.2009   : Tilbakelevert. 105  [P] "Skipet" 3/2009  
  106 22.02.2010   : Drift overført til Torghatten ASA, Brønnøysund. 106  [N] sdir.no  
  107 25.06.2010   : Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Olderdalen - Svensby. 107  [P] "Skipet" 3/2010  
  108 22.08.2010   : Tatt ut av trafikk Olderdalen - Svensby. 108  [P] "Skipet" 3/2010  
  109 26.08.2010   : Tilbakelevert. I opplag som reservefartøy, Kolvereid. 109  [P] "Skipet" 3/2010  
  110 13.10.2010   : Satt i trafikk Hofles - Lund. 110  [P] "Skipet" 4/2010  
  111 18.02.2011   : Drift overført til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 111  [N] sdir.no  
  112 12.05.2011   : Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 112  [P] "Skipet" 2/2011  
  113 16.09.2011   : I opplag ved Moen Slip a/s, Kolvereid. 113  [P] "Skipet" 3/2011  
  114 26.08.2012   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 114  [P] "Skipet" 3/2012  
  115 ultimo 11.2012   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 115  [P] "Skipet" 4/2012  
  116 07.04.2013   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 116  [P] "Skipet" 2/2013  
  117 16.05.2013   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 117  [P] "Skipet" 2/2013  
  118 03.06.2013   : I opplag, Kolvereid som reservefartøy. 118  [P] "Skipet" 2/2013  
  119 11.11.2013   : Satt i trafikk Søvik - Herøy. 119  [P] "Skipet" 4/2013  
  120 16.12.2013   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 120  [P] "Skipet" 1/2014  
  121 ► 2014   : Sertifikat endret [6]. 121  -  
  122 06.02.2014   : I opplag, Kolvereid som reservefartøy. 122  [P] "Skipet" 1/2014  
  123 ca.22.03.2014   : Tatt ut av opplag. 123  [P] "Skipet" 2/2014  
  124 29.04.2014   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 124  [P] "Skipet" 2/2014  
  125 24.05.2014   : I opplag, Kolvereid som reservefartøy. 125  [P] "Skipet" 2/2014  
  126 08.2014   : Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 126  -  
  127 24.11.2014   : I opplag, Brønnøysund. 127  -  
  128 01.01.2015   : Satt i trafikk Levanger - Hokstad. 128  [P] "Skipet" 1/2015  
  129 01.10.2015   : Tatt ut av trafikk Levanger - Hokstad. 129  [P] "Skipet" 4/2015  
  130 07.10.2015   : Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 130  [P] "Skipet" 4/2015  
  131 30.11.2015   : Tilbakelevert. 131  [P] "Skipet" 4/2015  
  132 15.12.2015   : Satt i trafikk Husavik - Sandvikvåg. 132  [P] "Skipet" 1/2016  
  133 31.12.2017   : Tatt ut av trafikk Husavik - Sandvikvåg. Reservefartøy, Namdalen. 133  [P] "Skipet" 4/2017  
  134 15.10.2019   : Utleid til Osterøy Ferjeselskap a/s, Valestrandfossen. Satt i trafikk Breistein - Valestrandfossen. 134  [P] "Skipet" 3/2019  
  135 2020   : Tilbakelevert. I opplag som reservefartøy, Kolvereid. 135  Observasjon  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau