HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B25       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "ULLENSVANG" 2010 - 2014   FOTOGRAFI   OPPDATERT 08.01.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1   Periode 2010 - 2014   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JXES   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 8513596   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257020700   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Ullensvang"   5  [N] sdir.no  
           
  6   Rederi / eierforhold Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1986 - 2001 6  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  7   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sdir.no  
  8   Tide Sjø a/s, Bergen.    2006 - 2012 8  -  
  9   Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sdir.no  
   
  10   Byggeår 1986   10  [N] sdir.no  
  11   Byggenummer 23   11  [N] sdir.no  
  12   Skrog Ankerløkken Verft a/s, Førde   12  [N] sdir.no  
  13   Utrustning Ankerløkken Verft a/s, Førde   13  [N] sdir.no  
  14   Type PS2D140   14  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  15   Skrogutforming Pendel   15  Observasjon  
  16   Klasse DNV + 1A1 R15 Carferry A E0 bis før 1989 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17   NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18   Materiale Stål   18  [N] sdir.no  
  19   Maskinfabrikant Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset   19  [A] Bømlo-nytt 17.07.1985  
  20   Maskin produsert 1986   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   Maskin 1 x 2T DM Wichmann WX28V8 8 syl. diesel   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Effekt 2700 bhk   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Fart 16.0 kn   23  -  
  24   Forbruk 280 l/t [tungolje v/ 15.0 kn]   24  [A] Sunnhordland 21.10.1987  
  25   Lengde 87.03 m   25  [N] sdir.no  
  26   Bredde 14.50 m   26  [N] sdir.no  
  27   Dybde 4.50 m   27  [N] sdir.no  
  28   Brutto registertonnasje [1]  2871 t 1986 - 1990 28  [N] sdir.no  
  29   [3]  2871 t 1997 - 2014 29  [N] sdir.no  
  30   Netto registertonnasje [1]  861 t 1986 - 1990 30  [N] sdir.no  
  31   [3]  861 t 1997 - 2014 31  [N] sdir.no  
  32   Dødtvekttonnasje [1]  803 t 1986 - 1990 32  -  
  33   [3]  790 t 1997 - 2014 33  [N] marinetraffic.com  
  34   Biler [1]  134 [49 dekk 2, 85 dekk 3] 1986 - ca.2005 34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35   [2]  157 [49 dekk 2, 85 dekk , 23 (henge)dekk 4] 1990 - 1997 35  [A] Sunnhordland 29.11.1990  
  36   [3]  134 [49 dekk 2, 85 dekk 3] 1997 - 36  [A] Sunnhordland 06.05.1997  
  37   [4]  106 [42 dekk 2, 65 dekk 3] ca.2005 - 37  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / -  
  38   [5]  121 [52 dekk 2, 69 dekk 3] 2014 - 38  -  
  39   Trailere 12 [18m]   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   Passasjerer [1]  500 1986 - ca.2005 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [4]  399 ca.2005 - 41  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  42   Mannskap 7 + 3 i restaurasjonen   42  [A] Sunnhordland 15.07.1986  
  43   Passasjerlugarer 0   43  Observasjon  
  44   Mannskapslugarer [1]  10 1986 - 1990 44  Observasjon  
  45   [2]  12 1990 - 45  Observasjon  
  46   Dekkshøyde 2.10 m dekk 2, 4.50 m dekk 3   46  Observasjon  
  47   4.40 m under hevet hengedekk / 2.50 m under senket hengedekk, 1.90 m dekk 4 1990 - ca.1996 47  Observasjon  
  48   Akseltrykk 1.3 t dekk 2, 13 t dekk 3   48  Observasjon  
  49   1.3 t dekk 4             1990 - ca.1996 49  Observasjon  
  50   Tilleggsinformasjon 3 dusjrom for sjåfører på dekk 1.   50  [A] Sunnhordland 15.07.1986  
  51   Status I trafikk 51  [P] "Skipet" 2/2019  
 
  52 22.04.1986   : Sjøsatt ved Ankerløkken Verft a/s, Førde. 52  [A] Sunnhordland 25.04.1986  
  53 24.05.1986   : Levert fra Ankerløkken Verft a/s, Førde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Ullensvang" [1]. Døpt av Ragnhild Randal, Førde. 53  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  54 18.06.1986   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 54  [N] sdir.no  
  55 21.06.1986   : Gikk teknisk prøvetur. 55  [A] Sunnhordland 23.06.1986  
  56 27.06.1986   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 56  [A] Sunnhordland 27.06.1986  
  57 09.03.1988   : Kolliderte med rampen, Sandvikvåg. Rampen knust og skader på flere kjøretøy. Årsak: feilberegning. 57  [A] Bømlo-nytt 16.03.1988  
  58    : Fikk slått hull på begge sider av baugen. 58  [A] Sunnhordland 22.03.1988  
  59 1989   : Varebil trillet over bord og sank. 59  [A] Stavanger Aftenblad 09.05.1995  
  60 04.07.1990   : Gikk på land, Sandvikvåg. Skader på rorstamme og propell. 60  [A] Sunnhordland 05.07.1990  
  61 30.09.1990   : Til verksted for montering av hengedekk. 61  [A] Sunnhordland 28.09.1990  
  62 uke 47 1990   : Ombygget: hengedekk montert [2]. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 62  [A] Sunnhordland 29.11.1990  
  63    : Mannskapsseksjon påbygget. 63  Observasjon  
  64    : Kostnad: 4.8 mill NOK. 64  [A] Bømlo-nytt 19.01.1990  
  65 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 65  [N] sdir.no  
  66 05.1996   : Evakueringssklie erstattet med redningsstrømpe. 66  [A] Sunnhordland 04.07.1996  
  67 vår 1997   : Ombygget: hengedekk demontert [3]. 67  [A] Sunnhordland 06.05.1997  
  68 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 68  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  69 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 69  [N] sdir.no  
  70 10.06.2003   : Assisterte m/fe "Sunnhordland" etter brann i maskinrommet. Slepte fartøyet til Venjaneset. 70  [P] "Skipet" 3/2003  
  71 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [4]. 71  -  
  72 10.03.2006   : Assisterte m/fe "Sunnhordland" ved maskinstans, Halhjem. 72  -  
  73 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 73  [P] "Skipet" 4/2006  
  74 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 74  [N] sdir.no  
  75 29.12.2006   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 75  [P] "Skipet" 1/2007  
  76 29.07.2009   : Grunnberøring etter maskinstans, Halhjem. Assistert til kai av m/fe "Fanafjord". 76  [P] "Skipet" 3/2009  
  77 30.12.2009   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge. 77  [P] "Skipet" 1/2010  
  78 07.01.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 78  Observasjon  
  79 29.05.2010   : Kolliderte med rampen, Stavanger. 79  [A] Stavanger Aftenblad 31.05.2010  
  80 04.04.2011   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 80  Observasjon  
  81 02.05.2011   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 81  Observasjon  
  82 27.11.2011   : Ble tatt av vinden og ført inn i forsyningsskipet m/s "Olympic Hera", Stavanger havn. Fikk skader i kafeteria og på overbygg. 82  [A] Stavanger Aftenblad 28.11.2011  
  83 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 83  [P] "Skipet" 1/2012  
  84 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 84  [N] sdir.no  
  85 07.01.2013   : I opplag, Stavanger med fuktskader mellom salong– og lugardekk. 85  Observasjon  
  86 16.04.2013   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 86  Observasjon  
  87 23.05.2013   : I opplag, Stavanger. 87  Observasjon  
  88 22.06.2013   : Tatt ut av opplag. 88  Observasjon  
  89 31.07.2013   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 89  Observasjon  
  90 05.09.2013   : Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 90  Observasjon  
  91 07.10.2013   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 91  Observasjon  
  92 05.12.2013   : En sideport på dekk 3 blåste opp i storm og høy sjø på overfarten. 92  [A] Stavanger Aftenblad 06.12.2013  
  93 03.01.2014   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 93  Observasjon  
  94 01.02.2014   : Satt i trafikk Stangnes - Sørrollnes. 94  [P] "Skipet" 1/2014  
  95 09.05.2014   : Tatt ut av trafikk Stangnes - Sørrollnes. 95  [P] "Skipet" 2/2014  
  96 25.05.2014   : Til Skude Industri a/s, Skudeneshavn for ombygging. 96  [P] "Skipet" 2/2014  
  97 12.2014   : Ferdig ombygget ved Skude Industri a/s, Skudeneshavn [5]. 97  [P] "Skipet" 1/2015  
  98 29.12.2014   : Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 98  [P] "Skipet" 1/2015  
  99 27.01.2015   : Branntilløp i maskinrommet. 99  [N] smp.no 27.01.2015  
  100 07.10.2015   : Kolliderte med rampen, Sulesund. Èn person lettere skadet samt litt materielle skader på kjøretøy. 100  [N] smp.no 07.10.2015  
  101 01.09.2017   : Kolliderte med moloen. Rorstamme ødelagt. 101  [P] "Skipet" 3/2017  
  102    : Årsak: menneskelig svikt. 102  [N] smp.no 22.09.2017  
  103 31.12.2018   : Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 103  [N] smp.no 31.12.2018  
  104 06.01.2019   : Til Hellesøy Verft a/s, Løfallstrand for vedlikehold. 104  [P] "Skipet" 2/2019  
  105 06.02.2019   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 105  [P] "Skipet" 2/2019  
  106 08.01.2020   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 106  Observasjon  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau