H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "ULLENSVANG" 2010 - 2014  
    Fortegnelse nr. B25  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     16.09.2020    
    PERIODE:     2010 - 2014 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J X E S 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   8513596 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257020700 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Ullensvang" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 5 1986 - 2001   5 [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  6 HSD Sjø a/s, Bergen 6 2001 - 2006   6 [N] sdir.no  
  7 Tide Sjø a/s, Bergen 7 2006 - 2012   7 -  
  8 Norled a/s, Stavanger 8 2012 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1986 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   23 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Skrog   Ankerløkken Verft a/s, Førde 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Utrustning   Ankerløkken Verft a/s, Førde 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Type   PS2D140 13 -   13 [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  14 Skrogutforming   Pendel 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   DNV + 1A1 R15 Carferry A E0 bis 15 1986 - før 2000   15 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16     NSC 16 før 2000 -   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17 Materiale   Stål 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Maskinfabrikant   Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset 18 -   18 [A] Bømlo-nytt 17.07.1985  
  19 Maskin produsert   1986 19 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20 Maskin   1 x 2T DM Wichmann WX8V 8 syl. diesel 20 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Effekt   2700 bhk 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Fart   16.0 kn 22 -   22 HMI  
  23 Forbruk   280 l/t [tungolje v/ 15.0 kn] 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Lengde   97.03 m 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Bredde   14.50 m 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Dybde   4.50 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Brutto registertonnasje [ A ] 2871 t 27 1986 - 1990   27 [N] sdir.no  
  28   [ C ] 2871 t 28 1997 - 2014   28 [N] sdir.no  
  29 Netto registertonnasje [ A ] 861 t 29 1986 - 1990   29 [N] sdir.no  
  30   [ C ] 861 t 30 1997 - 2014   30 [N] sdir.no  
  31 Dødvekttonnasje [ A ] 803 31 1986 - 1990   31 -  
  32   [ C ] 790 32 1997 - 2014   32 [N] marinetraffic.com  
  33 Bilkapasitet [ A ] 134 [49 dekk 2, 85 dekk 3] 33 1986 - 1990   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" / HMI  
  34   [ B ] 157 [49 dekk 2, 85 dekk , 23 (henge)dekk 4] 34 1990 - 1997   34 [A] Sunnhordland 29.11.1990  
  35   [ C ] 134 [49 dekk 2, 85 dekk 3] 35 1997 - ca.2005   35 [A] Sunnhordland 06.05.1997  
  36   [ D ] 106 [41 dekk 2, 65 dekk 3] 36 ca.2005 - 2014   36 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / HMI  
  37   [ E ] 121 [52 dekk 2, 69 dekk 3] 37 2014 - før 2020   37 [N] norled.no / HMI  
  38   [ F ] 100 [52 dekk 2, 48 dekk 3] 38 før 2020 -   38 HMI  
  39 Trailerkapasitet [ A ] 12 [18 m] 39 1986 - før 2020   39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [ F ] 8 [18 m] 40 før 2020 -   40 HMI  
  41 Passasjersertifikat [ A ] 500 41 1986 - 1990   41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [ D ] 399 42 1990 -   42 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  43 Mannskap   7 +  3 i restaurasjonen 43 -   43 [A] Sunnhordland 15.07.1986  
  44 Passasjerlugarer   0 44 -   44 HMI  
  45 Mannskapslugarer [ A ] 10 45 1986 - 1990   45 HMI  
  46   [ B ] 12 46 1990 -   46 HMI  
  47 Dekkshøyde   2.10 m dekk 2, 4.50 m dekk 3 47 -   47 HMI  
  48   [ B ] 4.40 m under hevet (henge)dekk 4 / 2.50 m under senket (henge)dekk 4, 1.90 m (henge)dekk 4 48 1990 - 1997   48 HMI  
  49 Akseltrykk   1.3 t dekk 2, 13 t dekk 3 49 -   49 HMI  
  50   [ B ] 1.3 t (henge)dekk 4 50 1990 - 1997   50 HMI  
  51 Tilleggsinformasjon   3 dusjrom for sjåfører på dekk 1. 51 -   51 [A] Sunnhordland 15.07.1986  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  52 22.04.1986     Sjøsatt. 52 [A] Sunnhordland 25.04.1986  
  53 24.05.1986     Levert fra Ankerløkken Verft a/s, Førde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Ullensvang" [ A ]. Døpt av Ragnhild Randal, Førde. 53 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  54 18.06.1986     Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 54 [N] sdir.no  
  55 21.06.1986     Gikk teknisk prøvetur. 55 [A] Sunnhordland 23.06.1986  
  56 27.06.1986     Målt [ A ]. 56 [N] sdir.no  
  57       Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 57 [A] Sunnhordland 27.06.1986  
  58 09.03.1988     Kolliderte med rampen, Sandvikvåg. Rampen knust og skader på flere kjøretøy. Årsak: Feilberegning. 58 [A] Bømlo-nytt 16.03.1988  
  59       Fikk slått hull på begge sider av baugen. 59 [A] Sunnhordland 22.03.1988  
  60 1989     Varebil trillet over bord og sank. 60 [A] Stavanger Aftenblad 09.05.1995  
  61 04.07.1990     Gikk på land, Sandvikvåg. Skader på rorstamme og propell. 61 [A] Sunnhordland 05.07.1990  
  62 30.09.1990     Til verksted for montering av hengedekk. 62 [A] Sunnhordland 28.09.1990  
  63 uke 47 1990     Ombygget: Hengedekk montert. 63 [A] Sunnhordland 29.11.1990  
  64       Mannkapsseksjonen påbygget [ B ]. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 64 HMI  
  65       Kostnad: 4.8 mill NOK. 65 [A] Bømlo-nytt 19.01.1990  
  66 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66 [N] sdir.no  
  67 05.1996     Evakueringssklie erstattet med redningsstrømpe. 67 [A] Sunnhordland 04.07.1996  
  68 vår 1997     Ombygget: Hengedekk demontert [ C ]. 68 [A] Sunnhordland 06.05.1997  
  69 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 69 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  70 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 70 [N] sdir.no  
  71 10.06.2003     Assisterte m/fe "Sunnhordland" etter brann i maskinrommet. Slepte fartøyet til Venjaneset. 71 [P] "Skipet" 3/2003  
  72 ca.2005     Kapasitet og sertifikat endret [ F ]. 72 -  
  73 10.03.2006     Assisterte m/fe "Sunnhordland" ved maskinstans, Halhjem. 73 -  
  74 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 74 [P] "Skipet" 4/2006  
  75 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 75 [N] sdir.no  
  76 29.12.2006     Satt i trafikk Halhjem - Våge. 76 [P] "Skipet" 1/2007  
  77 29.07.2009     Grunnberøring etter maskinstans, Halhjem. Assistert til kai av m/fe "Fanafjord". 77 [P] "Skipet" 3/2009  
  78 30.12.2009     Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge. 78 [P] "Skipet" 1/2010  
  79 07.01.2010     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 79 HMI  
  80 29.05.2010     Kolliderte med rampen, Stavanger. 80 [A] Stavanger Aftenblad 31.05.2010  
  81 04.04.2011     Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 81 HMI  
  82 02.05.2011     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 82 HMI  
  83 27.11.2011     Ble tatt av vinden og ført inn i forsyningsskipet m/s "Olympic Hera", Stavanger havn. Fikk skader i kafeteria og på overbygg. 83 [A] Stavanger Aftenblad 28.11.2011  
  84 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 84 [P] "Skipet" 1/2012  
  85 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 85 [N] sdir.no  
  86 07.01.2013     I opplag, Stavanger med fuktskader mellom salong– og lugardekk. 86 HMI  
  87 16.04.2013     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 87 HMI  
  88 23.05.2013     I opplag, Stavanger. 88 HMI  
  89 22.06.2013     Tatt ut av opplag. 89 HMI  
  90 31.07.2013     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 90 HMI  
  91 05.09.2013     Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 91 HMI  
  92 07.10.2013     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 92 HMI  
  93 05.12.2013     En sideport på dekk 3 blåste opp i storm og høy sjø på overfarten. 93 [A] Stavanger Aftenblad 06.12.2013  
  94 03.01.2014     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 94 HMI  
  95 01.02.2014     Satt i trafikk Stangnes - Sørrollnes. 95 [P] "Skipet" 1/2014  
  96 09.05.2014     Tatt ut av trafikk Stangnes - Sørrollnes. 96 [P] "Skipet" 2/2014  
  97 25.05.2014     Til Skude Industri a/s, Skudeneshavn for ombygging. 97 [P] "Skipet" 2/2014  
  98 12.2014     Ferdig ombygget ved Skude Industri a/s, Skudeneshavn. 98 [P] "Skipet" 1/2015  
  99       En av trappeoppgangene fjernet slik at nedre bildekk [dekk 2] ble utvidet [ F ]. 99 HMI  
  100 29.12.2014     Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 100 [P] "Skipet" 1/2015  
  101 27.01.2015     Branntilløp i maskinrommet. 101 [N] smp.no 27.01.2015  
  102 07.10.2015     Kolliderte med rampen, Sulesund. Èn person lettere skadet samt litt materielle skader på kjøretøy. 102 [N] smp.no 07.10.2015  
  103 01.09.2017     Kolliderte med moloen, Hareid. Rorstamme ødelagt. 103 [P] "Skipet" 3/2017  
  104       Årsak: Menneskelig svikt. 104 [N] smp.no 22.09.2017  
  105 31.12.2018     Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 105 [N] smp.no 31.12.2018  
  106 06.01.2019     Til Hellesøy Verft a/s, Løfallstrand for vedlikehold. 106 [P] "Skipet" 2/2019  
  107 06.02.2019     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 107 [P] "Skipet" 2/2019  
  108 ► 2020     Rullestolfortau montert på hver side av bildekk på dekk 3. Kapasitet endret [ F ]. 108 HMI  
  109 08.01.2020     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 109 HMI  
  110 11.01.2020     Satt i trafikk Festøya - Solavågen. 110 [P] "Skipet" 1/2020  
  111 primo 09.2020     Satt i trafikk Mannheller - Fodnes. 111 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau