HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B20       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "TRE MÅKER" 1964 - 1972   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.04.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1  PERIODE 1964 - 1972   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL IJTW 1964 - 1972 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3   5RSU 1972 - 1993 3    
  4   OVJO 1993 - 4    
  5  IMO-NUMMER 6417542   5  [N] marinetraffic.com  
  6  MMSI-NUMMER -   6    
  7  NAVN "Tre Måker" 1964 - 1972 7  [P] "Skipet" 2/1982  
  8   "Tre Måsar" 1972 - 1991 8  [P] "Skipet" 2/1982  
  9   "Stevens Cruiser" 1991 - 1995 9    
  10   "Viking Alize" 1995 - 1999 10    
  11   "Alize" 1999 - 2006 11    
  12   "Alize Explorer" 2006 - 12  [N] marinetraffic.com  
           
  13  REDERI / EIERFORHOLD Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1964 - 1968 13  [P] "Skipet" 2/1989  
  14   Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund 1968 - 1972 14  [P] "Skipet" 2/1982  
  15   Rederi Sirnek a/b, Mariehamn, Finland 1972 - 1975 15  [P] "Skipet" 2/1982  
  16   Ålands Landskapsstyrelse, Mariehamn, Finland 1975 - 1991 16    
  17   Stevens Charter & Towage a/s, Svendborg, Danmark 1991 - 1993 17    
  18   Nordane Shipping a/s, Svendborg, Danmark 1993 - 1995 18    
  19   Logimer, Port aux Francais, Kerguelen 1995 - 1999 19    
  20   Long-Liners, Toliara, Madagaskar 2006 - 2011 20    
  21   Pecheries D’ Outre Mer, Boulogne Sur Mer, Frankrike 2011 - 21    
 
  22  BYGGEÅR 1964   22  [P] "Skipet" 2/1982  
  23  BYGGENUMMER 4 [skrog], 26 [utrustning]   23  [P] "Skipet" 2/1982  
  24  SKROG Haugesund Slip a/s, Haugesund   24  [P] "Skipet" 2/1982  
  25  UTRUSTNING Brødrene Lothe a/s, Haugesund   25  [P] "Skipet" 2/1982  
  26  TYPE FOF   26  [P] NOU 1974:50 - "Standardisering av ferjer"  
  27  SKROG Konvensjonelt   27  Observasjon  
  28  KLASSE -   28    
  29  MATERIALE -   29    
  30  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   30  [P] "Skipet" 2/1982  
  31  MASKIN PRODUSERT 1964   31  [P] "Skipet" 2/1982  
  32  MASKIN 2 x ACAT 2TEV 5 syl. diesel   32    
  33  EFFEKT 1500 bhk   33  [P] "Skipet" 2/1982  
  34  FART 13.0 kn   34  [P] "Fjordabåtene"  
  35  FORBRUK -   35    
  36  LENGDE 44.96 m   36  [P] "Skipet" 2/1982  
  37  BREDDE 10.03 m   37  [P] "Skipet" 2/1982  
  38  DYBDE 2.53 m   38  [P] "Skipet" 2/1991  
  39  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  445.81 t 1964 - 1995 39    
  40   [2]  748.00 t 1995 - 40    
  41  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  126.00 t 1964 - 1995 41  [P] "Skipet" 2/1989  
  42   [2]  140.00 t 1995 - 42    
  43  DØDVEKTTONNASJE [2]  140.00 t 2001 - 43  [N] marinetraffic.com  
  44  BILER 30   44    
  45  TRAILERE Ja   45  Observasjon  
  46  PASSASJERER [1]  466 1964 - 1995 46  [P] "Skipet" 2/1989  
  47   [2]  0   47  Observasjon  
  48  MANNSKAP Kaptein, 2 styrmenn, 4 matroser, 2 maskinister, båtsmann, 3 restauratører 1964 - 1972 48  [P] "Fjordabåtene"  
  49  PASSASJERLUGARER 6   49  [P] "Fjordabåtene"  
  50  MANNSKAPSLUGARER Ja   50  Observasjon  
  51  DEKKSHØYDE -   51    
  52  AKSELTRYKK -   52    
  53  TILLEGGSINFORMASJON Propeller: 2 x (280x420mm).   53  [P] "Skipet" 2/1982  
  54   Dieselkapasitet: 68 t. Smøreoljekapasitet: 1.5 m³. Ferskvannskapasitet: 30 m³.   54    
  55   Sitteplasser dekk 4: 120.   55  [A] Haugesunds Avis 04.05.1964  
  56   Lastekapasitet: 150 t / kran: 1 x 4m 1t / lager dekk 2: 130 m³. 1995 - 56    
  57  STATUS Arbeidsfartøy 57    
 
  58 02.05.1964   : Levert fra Brødrene Lothe a/s, Haugesund til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger som "Tre Måker" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 58  [P] Skipet 2/1982 / [P] Skipet 2/1989  
  59    : Kjenningssignal: LJTW. 59  [P] Skipet 2/1991  
  60    :  Utleid til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. 60     
  61 05.05.1964   : Satt i trafikk Haugesund - Stavanger. 61  [P] "Fjordabåtene"  
  62 01.01.1968   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.Solgt til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Samme trafikk. 62  [P] "Skipet" 2/1982  
  63    : Salgssum: 3.2 mill NOK. 63  [P] "Skipet" 2/1989  
  64 18.01.1972   : I opplag, Haugesund. 64  [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
  65 08.1972   : Solgt til Rederi Sirnek a/b, Mariehamn, Finland. Slettet fra Haugesund Skipsregister. Omdøpt "Tre Måsar". 65  [P] "Skipet" 2/1982  
  66    : Salgssum: $ 525 000. 66  [P] "Skipet" 2/1989  
  67    : Kjenningssignal: 5RSU. Hjemmehavn: Mariehamn, SF. Utleid til Åland Landskapsstyrelse, Mariehamn, SF. 67    
  68 23.08.1972   : Satt i trafikk Långnäs - Galtby, SF. 68    
  69 01.06.1973   : Satt i trafikk Långnäs - Galtby, SF / Långnäs - Osnäs, SF. 69    
  70 19.11.1973   : Tatt ut av trafikk Långnäs - Galtby, SF. 70    
  71 19.12.1973   : Satt i trafikk Långnäs - Galtby, SF / Långnäs - Osnäs, SF. 71    
  72 18.02.1975   : I opplag, SF. 72    
  73 24.03.1975   : Solgt til Ålands Landskapsstyrelse, Mariehamn, SF. 73    
  74 30.04.1975   : Satt i trafikk Långnäs - Galtby, SF / Långnäs - Osnäs, SF. 74    
  75 01.02.1991   : Solgt til Stevens Charter & Towage a/s, Svendborg, Danmark. Omdøpt "Stevens Cruiser". Satt i trafikk Lohals - Korsør, DK. 75    
  76 12.02.1993   : Drift og eierskap overført til Nordane Shipping a/s, Svendborg, DK. Hjemmehavn: Svendborg, DK. Kjenningssignal: OVJO. 76    
  77 01.03.1994   : I opplag, Le Havre, Frankrike. 77    
  78 1995   : Solgt til Logimer, Port aux Francais, Kerguelen. Omdøpt "Viking Alize". Ombygget og omklassifisert til arbeidsfartøy, Le Havre, F [2]. 78    
  79    : I bruk som fôrlager i fiskeindustrien. 79    
  80 30.11.1999   : Solgt til Kingstown, St. Vincent. Omdøpt "Alize". Hjemmehavn: Kingstown, WV. Omklassifisert til bil– og passasjerferge. 80    
  81 20.11.2006   : Solgt til Long-Liners, Toliara, Madagaskar. Omdøpt "Alize Explorer". 81    
  82 16.06.2011   : Solgt til Pecheries D’ Outre Mer, Boulogne Sur Mer, Frankrike. Omklassifisert til arbeidsfartøy. I bruk i skalldyrindustrien. 82    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau