EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "TAU" 1961-1976     M/Fe "OMBO" 1976-1992   FOTOGRAFI   OPPDATERT 02.05.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1961 - 1992     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JXNR 1961 - 1992 2  [N] sjofartsdir.no  
  3   3EZA9 1992 - før 2010 3  [P] "Skipet" 3/1994      
  4  IMO-NUMMER       8623195   4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Tau" 1961 - 1976 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7   "Ombo" 1976 - 1992 7  [N] sjofartsdir.no  
  8           "Soledad II" 1992 - før 2010 8  [P] "Skipet" 1-2/1994  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1961 - 1991 9  [P] "Fjordabåtene"  
  10     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 1992 10  [N] sjofartsdir.no  
  11           Expreso Del Este S.A., Panama 1992 - før 2010 11    
 
  12  BYGGEÅR       1961   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  BYGGENUMMER       14 [skrog]   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14  SKROG       Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  UTRUSTNING       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   15  [P] "Skipet" 1/1991  
  16  TYPE       FÅOD   16  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE   DNV +1A1 1961 - før 1983 18  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.1961  
  19           Skipskontrollen før 1983- 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN PRODUSERT       1961   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN       2 x 2T DM 5 syl. diesel   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  EFFEKT       1270 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  FART       14.5 kn   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   47.14 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       09.27 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE       02.44 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE       349.79 t   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE       141.91 t   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE           32    
  33  BILER   30   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34  TRAILERE       Ja   34  Observasjon  
  35  PASSASJERER   [1] 475 1961 - ca.1975 35  [P] "Fjordabåtene"  
  36     [2] 399 ca.1975 - ca.1992 36    
  37  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann   37  [P] "Fjordabåtene"  
  38  PASSASJERLUGARER       2   38  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.1961  
  39  MANNSKAPSLUGARER       Ja   39  Observasjon  
  40  DEKKSHØYDE       3.60 m   40  Observasjon  
  41  AKSELTRYKK       10.0 t   41  Observasjon  
  42  TILLEGGSINFORMASJON   2 skyveporter som kunne lukke bildekket forut.   42  Observasjon  
  43           Sitteplasser salong dekk 1: 206. Sitteplasser salong dekk 3: 112   43  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.1961  
  44  STATUS       Opphogget pr. 2010 44    
 
  45 27.08.1960   : Levert fra Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau". Kjenningssignal: JXNR. 45  [N] sjofartsdir.no  
  46 ► 24.03.1961   : Utrustet og maskin installert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [1]. 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47 24.03.1961   : Gikk presentasjonstur til Tau. 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48 25.03.1961   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 48  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.1961  
  49 08.04.1961   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 49  [N] sjofartsdir.no  
  50 07.1962   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Kopervik. 50    
  51 08.1962   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kopervik. 51    
  52 28.04.1968   : Styrmannen reddet èn mann fra å drukne under nattligge, Stavanger. 52  [A] Stavanger Aftenblad 28.04.1968  
  53 ca.07.1973   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 53  [P] "Skipet" 1/1991  
  54 01.06.1974   : Satt i trafikk Stavanger - Vikedal. 54    
  55 ca.1975   : Sertifikat endret [2]. 55    
  56 01.04.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 56    
  57 12.1976   : Omdøpt "Ombo". 57  [P] "Skipet" 2/1976  
  58 01.01.1979   : I opplag, Stavanger. 58    
  59 16.03.1980   : Innbrudd ombord, Stavanger. Stort omfang av kioskvarer stjålet. 59  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.1980  
  60 09.05.1980   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 60    
  61 07.12.1980   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 61  [A] Stavanger Aftenblad 29.11.1980  
  62 01.1981   : Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjoner. 62  [A] Stavanger Aftenblad 09.02.1981  
  63 02.1981   : Ferdig ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 63    
  64 02.07.1981   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 64  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1981  
  65 ► 10.1981   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 65    
  66 23.10.1981   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 66    
  67 12.1981   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 67    
  68 20.05.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 68    
  69 06.07.1982   : I opplag, Stavanger. 69    
  70 20.02.1984   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 70  [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1984  
  71 01.04.1984   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 71    
  72 05.03.1985   : Kolliderte med kaien i kraftig vind og strøm, Eidssund. 72  [A] Stavanger Aftenblad 06.03.1985  
  73 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 73  [P] "Skipet" 1/1991  
  74 24.06.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 74  [A] Stavanger Aftenblad 20.06.1990  
  75 23.09.1990   : I opplag, Stavanger. 75  [A] Stavanger Aftenblad 20.06.1990  
  76 13.02.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 300 000 NOK. 76  [N] sjofartsdir.no  
  77 01.06.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 77  [A] Stavanger Aftenblad 08.03.1991  
  78 31.08.1991   : I opplag, Stavanger. 78  [A] Stavanger Aftenblad 08.03.1991  
  79 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 79  [N] sjofartsdir.no  
  80 20.10.1992   : Solgt til Expreso Del Este S.A., Panama. 80    
  81    : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 81  [N] sjofartsdir.no  
  82    : Omdøpt "Soledad II". Kjenningssignal: 3EZA9. Registrert i Panama. 82  [P] "Skipet" 1/1991  
  83 20.10.1992 ►   : Mindre ombygget i Spania for tilpassning for kailigge. 83  [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1992  
  84 25.12.2002   : Rapportert liggende som vrak, Malabo, Ekvatorial-Guinea. 84    
  85 pr.2010   : Vraket fjernet og sannsynligvis opphogget. 85