HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B83       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "TAU" 1961 - 1976     M/Fe "OMBO" 1976 - 1992   FOTOGRAFI   OPPDATERT 15.01.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1961 - 1992   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JXNR 1961 - 1992 2  [N] sdir.no  
  3   3EZA9 1992 - før 2010 3  [P] "Skipet" 3/1994  
  4   IMO-nummer 8623195   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Tau" 1961 - 1976 6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7   "Ombo" 1976 - 1992 7  [N] sdir.no  
  8   "Soledad II" 1992 - før 2010 8  [P] "Skipet" 1-2/1994  
             
  9   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1961 - 1991 9  [P] "Fjordabåtene"  
  10   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 1992 10  [N] sdir.no  
  11   Expreso Del Este S.A., Panama 1992 - før 2010 11  -  
 
  12   Byggeår 1961   12  [N] sdir.no  
  13   Byggenummer 14 [skrog]   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14   Skrog Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund   14  [N] sdir.no  
  15   Utrustning Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   15  [P] "Skipet" 1/1991  
  16   Type FÅOD   16  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  17   Skrogutforming Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18   Klasse DNV +1A1 1961 - før 1983 18  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.1961  
  19   Skipskontrollen før 1983- 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Materiale Stål   20  [N] sdir.no  
  21   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Maskin produsert 1961   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Maskin 2 x 2T DM 5 syl. diesel   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Effekt 1270 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Fart 14.5 kn   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   Forbruk -   26  -  
  27   Lengde 47.14 m   27  [N] sdir.no  
  28   Bredde 9.27 m   28  [N] sdir.no  
  29   Dybde 2.44 m   29  [N] sdir.no  
  30   Brutto registertonnasje 349.79 t   30  [N] sdir.no  
  31   Netto registertonnasje 141.91 t   31  [N] sdir.no  
  32   Dødtvekttonnasje -   32  -  
  33   Biler 30   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34   Trailere Ja   34  Observasjon  
  35   Passasjerer [1]  475 1961 - ca.1975 35  [P] "Fjordabåtene"  
  36   [2]  399 ca.1975 - ca.1992 36  -  
  37   Mannskap Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann   37  [P] "Fjordabåtene"  
  38   Passasjerlugarer 2   38  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.1961  
  39   Mannskapslugarer Ja   39  Observasjon  
  40   Dekkshøyde 3.60 m   40  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"  
  41   Akseltrykk 10 t   41  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"  
  42   Tilleggsinformasjon 2 skyveporter som kunne lukke bildekket forut.   42  Observasjon  
  43   Propeller: 2.   43  [P] "Vi bygget skipene"  
  44   Sitteplasser salong dekk 1: 206. Sitteplasser salong dekk 3: 112   44  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.1961  
  45   Status Opphogget pr. 2010 45  -  
 
  46 27.08.1960   : Sjøsatt og døpt "Tau" av Elisabeth Willumsen. 46  [P] "Vi bygget skipene"  
  47    : Levert fra Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau". Kjenningssignal: JXNR. 47  [N] sdir.no  
  48    : Slept til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for utrustning. 48  [P] "Vi bygget skipene"  
  49 03.1961   : Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [1]. 49  [P] "Vi bygget skipene"  
  50 24.03.1961   : Gikk presentasjonstur til Tau. 50  [P] "Fjordabåtene"  
  51 25.03.1961   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 51  [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1961  
  52 08.04.1961   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 52  [N] sdir.no  
  53 07.1962   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Kopervik. 53  [P] "Ferje-Rogaland"  
  54 08.1962   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Kopervik. 54  [P] "Ferje-Rogaland"  
  55 28.04.1968   : Styrmannen reddet èn mann fra å drukne under nattligge, Stavanger. 55  [A] Stavanger Aftenblad 28.04.1968  
  56 ca.15.07.1973   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 56  [A] Stavanger Aftenblad 20.07.2019  
  57 01.09.1973   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 57  [A] Stavanger Aftenblad 20.07.2019  
  58 01.06.1974   : Satt i trafikk Stavanger - Vikedal. 58  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  59 ca.1975   : Sertifikat endret [2]. 59  -  
  60 01.04.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 60  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  61 12.1976   : Omdøpt "Ombo". 61  [P] "Skipet" 2/1976  
  62 28.04.1979   : I opplag, Stavanger. 62  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"  
  63 16.03.1980   : Innbrudd ombord, Stavanger. Stort omfang av kioskvarer stjålet. 63  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.1980  
  64 09.05.1980   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 64  -  
  65 30.09.1980   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 65  [A] Stavanger Aftenblad 02.10.1980  
  66 01.1981   : Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjoner. 66  [A] Stavanger Aftenblad 09.02.1981  
  67 02.1981   : Ferdig ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 67  -  
  68 02.07.1981   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 68  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1981  
  69 ► 10.1981   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 69  -  
  70 23.10.1981   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 70  -  
  71 12.1981   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 71  -  
  72 20.05.1982   : Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 72  -  
  73 05.07.1982   : I opplag, Stavanger som reservefartøy. 73  Observasjon / [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
  74 20.02.1984   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 74  [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1984  
  75 01.04.1984   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 75  -  
  76 05.03.1985   : Kolliderte med kaien i kraftig vind og strøm, Eidssund. 76  [A] Stavanger Aftenblad 06.03.1985  
  77 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 77  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  78 24.06.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 78  [A] Stavanger Aftenblad 20.06.1990  
  79 23.09.1990   : I opplag, Stavanger. 79  [A] Stavanger Aftenblad 20.06.1990  
  80 13.02.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 300 000 NOK. 80  [N] sdir.no  
  81 01.06.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 81  [A] Stavanger Aftenblad 08.03.1991  
  82 31.08.1991   : I opplag, Stavanger. 82  [A] Stavanger Aftenblad 08.03.1991  
  83 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 83  [N] sdir.no  
  84 20.10.1992   : Solgt til Expreso Del Este S.A., Panama. 84  -  
  85    : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 85  [N] sdir.no  
  86    : Omdøpt "Soledad II". Kjenningssignal: 3EZA9. Registrert i Panama. 86  [P] "Skipet" 1/1991  
  87 20.10.1992 ►   : Mindre ombygget i Spania for tilpassning for kailigge. 87  [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1992  
  88 25.12.2002   : Rapportert liggende som vrak, Malabo, Ekvatorial-Guinea. 88  -  
  89 pr.2010   : Vraket fjernet og sannsynligvis opphogget. 89  -  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau