HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B22       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "SULDALSPORTEN" 1939 - 1979   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.01.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1  PERIODE 1939 - 1979   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LKHG   2  [P] "Skipet" 4/1983  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Suldalsporten"   5  [P] "Skipet" 1/1979  
           
  6  REDERI / EIERFORHOLD Suldal Dampskibsselskab a/s, Solheimsvik 1939 - 1979 6  [P] "Skipet" 3/1991  
  7   Arne Nessa, Førdesfjorden og Jan Nessa, Halsnøy 1979 7  [P] "Skipet" 3/1991  
 
  8  BYGGEÅR 1939   8  [P] "Skipet" 1/1979  
  9  BYGGENUMMER 296 [skrog]   9  [P] "Skipet" 3/1991  
  10  SKROG Gravdal Skibsbyggeri og Trelastforretning a/s, Sunde   10  [P] "Skipet" 3/1991  
  11  UTRUSTNING Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde   11    
  12  TYPE FÅOD   12  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  13  SKROG Konvensjonelt   13  Observasjon  
  14  KLASSE -   14    
  15  MATERIALE Tre   15  [P] "Skipet" 1/1979  
  16  MASKINFABRIKANT [1]  De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 1939 - 1976 16  [P] "Skipet" 4/1983  
  17  MASKIN PRODUSERT [1]  1939   17  [P] "Skipet" 4/1983  
  18  MASKIN [1]  1 x Union 2TEV 4 syl. diesel 1939 - 1976 18  [P] "Skipet" 3/1991  
  19   [2]  1 x Caterpillar 1976 - 1979 19  [P] "Skipet" 4/1983  
  20  EFFEKT [1]  250 bhk 1939 - 1976 20  [P] "Skipet" 4/1983  
  21   [2]  335 bhk 1976 - 1979 21  [P] "Skipet" 4/1983  
  22  FART [1]  8.0 kn 1939 - 1976 22  [P] "Fjordabåtene"  
  23   [2]  9.0 kn 1976 - 1979 23  [P] "Fjordabåtene"  
  24  FORBRUK -   24    
  25  LENGDE 29.11 m   25  [P] "Skipet" 3/1991  
  26  BREDDE 7.22 m   26  [P] "Skipet" 3/1991  
  27  DYBDE 2.62 m   27  [P] "Skipet" 3/1991  
  28  BRUTTO REGISTERTONNASJE 127.99 t   28  [P] "Skipet" 3/1991  
  29  NETTO REGISTERTONNASJE 49.30 t   29  [P] "Skipet" 3/1991  
  30  DØDVEKTTONNASJE -   30    
  31  BILER 12   31  [P] "Skipet" 3/1991  
  32  TRAILERE 0   32  Observasjon  
  33  PASSASJERER 340   33  [P] "Skipet" 3/1991  
  34  MANNSKAP [1]  Kaptein, styrmann, 3 matroser, 2 maskinister 1939 - etter 1947 34  [P] "Fjordabåtene"  
  35   [3]  Kaptein, styrmann, 2 matroser, 1 maskinist etter 1947 - 1978 35  [P] "Fjordabåtene"  
  36  PASSASJERLUGARER 0   36  Observasjon  
  37  MANNSKAPSLUGARER -   37    
  38  DEKKSHØYDE -   38    
  39  AKSELTRYKK -   39    
  40  TILLEGGSINFORMASJON Sitterplasser dekk 1: 60.   40  [P] "Ferje-Rogaland"  
  41  STATUS Senket 1979 41    
       
  42 31.05.1939   : Ferdig montert og sjøsatt ved Vekamoen. 42  [P] "Skipet" 3/1991  
  43 06.1939   : Levert fra Gravdal Skibsbyggeri og Trelastforretning a/s, Sunde til Suldal Dampskibsselskab a/s, Solheimsvik som "Suldalsporten" [1]. 43  [P] "Skipet" 3/1991  
  44    : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 151 000 NOK. 44  [P] "Skipet" 3/1991  
  45 15.06.1939   : Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 45  [P] "Skipet" 4/1983  
  46 31.08.1939   : I opplag. 46    
  47 05.1945   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 47    
  48 31.08.1945   : I opplag. 48    
  49 02.06.1946   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 49    
  50 31.08.1946   : I opplag. 50    
  51 02.06.1947   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 51    
  52 31.08.1947   : I opplag. 52    
  53 1947 ►   : Besetning endret [3]. 53  [P] "Fjordabåtene"  
  54 05.06.1948   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 54    
  55 31.08.1948   : I opplag. 55    
  56 02.06.1949   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 56    
  57 31.08.1949   : I opplag. 57    
  58 02.06.1950   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 58    
  59 31.08.1950   : I opplag. 59     
  60 02.06.1951   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 60    
  61 31.08.1951   : I opplag. 61    
  62 02.06.1952   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 62    
  63 31.08.1952   : Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Roalkvam. Reparasjon av tre-skroget påbegynt. 63    
  64 30.05.1953   : Ferdig reparert. Kostnad: 20 000 NOK. Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 64    
  65 30.09.1953   : Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Roalkvam. Reparasjon av tre-skroget påbegynt. 65    
  66 09.06.1954   : Ferdig reparert. Kostnad: 20 000 NOK. Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 66    
  67 15.09.1954   : I opplag. 67    
  68 ca.06.1955   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 68    
  69 ca.09.1955   : I opplag. 69    
  70 ca.06.1956   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 70    
  71 ca.09.1956   : I opplag. 71    
  72 ca.06.1957   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 72    
  73 ca.09.1957   : I opplag. 73    
  74 ca.06.1958   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 74    
  75 ca.09.1958   : Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Roalkvam. Reparasjon av tre-skroget påbegynt. 75    
  76 02.06.1959   : Ferdig reparert: Hud, dekk og spant skiftet ut.  Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 76    
  77 15.09.1959   : I opplag. 77    
  78 ca.06.1960   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 78    
  79 ca.09.1960   : I opplag. 79    
  80 ca.06.1951   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 80    
  81 ca.09.1961   : I opplag. 81    
  82 ca.06.1962   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 82    
  83 ca.09.1962   : I opplag. 83    
  84 04.06.1963   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 84    
  85 15.09.1963   : I opplag. 85    
  86 01.06.1964   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 86    
  87 15.09.1964   : I opplag. 87    
  88 07.1965   : Skrog forsterket med ishud. Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 88    
  89 1968   : Reparert: Spant, plank og støtter skiftet. 89  [P] "Skipet" 3/1991  
  90 08.07.1970   : Sjøsatt etter restaurasjonsarbeid: 90  [A] Stavanger Aftenblad 10.07.1970  
  91    : Baugparti skiftet ut. 91    
  92 15.07.1970   : Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 92  [A] Stavanger Aftenblad 10.07.1970  
  93 07.1975   : I opplag med røket hovedaksling. 93  [P] "Skipet" 3/1991  
  94 06.1976   : Ombygget med ny maskin [2]. 94    
  95    : Kostnad: 300 000 NOK. Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 95  [P] "Skipet" 3/1991  
  96 31.12.1978   : I opplag, Solheimsvik. 96  [P] "Skipet" 1/1979  
  97 26.06.1979   : Solgt til Arne Nessa, Førdesfjorden og Jan Nessa, Halsnøy. Salgssum: 31 000 NOK. Maskin og utstyr demontert. Maskin solgt til Sogn og Fjordane. 97  [P] "Skipet" 3/1991  
  98 04.07.1979   : Slept til Lalid av m/s "Suldal" og senket på 100 m. 98  [P] "Skipet" 4/1983  
  99 1983   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 99  [P] "Skipet" 4/1983  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau