H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "SULDALSPORTEN" 1939 - 1979  
    Fortegnelse nr. B22  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     06.09.2020    
    PERIODE:     1939 - 1979 Status for fartøyet: SENKET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L K H G 1 -   1 [P] "Skipet" 4/1983  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Suldalsporten" 4 -   4 [P] "Skipet" 1/1979  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Suldal Dampskibsselskab a/s, Solheimsvik 5 1939 - 1979   5 [P] "Skipet" 3/1991  
  6 Arne Nessa, Førdesfjorden og Jan Nessa, Halsnøy 6 1979   6 [P] "Skipet" 3/1991  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Byggeår   1939 7 -   7 [P] "Skipet" 1/1979  
  8 Byggenummer   296 [skrog] 8 -   8 [P] "Skipet" 3/1991  
  9 Skrog   Gravdal Skibsbyggeri og Trelastforretning a/s, Sunde 9 -   9 [P] "Skipet" 3/1991  
  10 Utrustning   Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde 10 -   10 [P] "Fjordabådane"  
  11 Type   FÅOD 11 -   11 [P] "85 år med norske bilferjer"  
  12 Skrogutforming   Konvensjonelt 12 -   12 HMI  
  13 Klasse   - 13 -   13 -  
  14 Materiale   Tre 14 -   14 [P] "Skipet" 1/1979  
  15 Maskinfabrikant [ A ] De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 15 1939 - 1976   15 [P] "Skipet" 4/1983  
  16 Maskin produsert [ A ] 1939 16 -   16 [P] "Skipet" 4/1983  
  17 Maskin [ A ] 1 x Union 2TEV 4 syl. diesel 17 1939 - 1976   17 [P] "Skipet" 3/1991  
  18   [ B ] 1 x Caterpillar diesel 18 1976 - 1979   18 [P] "Skipet" 4/1983  
  19 Effekt [ A ] 250 bhk 19 1939 - 1976   19 [P] "Skipet" 4/1983  
  20   [ B ] 335 bhk 20 1976 - 1979   20 [P] "Skipet" 4/1983  
  21 Fart [ A ] 8.0 kn 21 1939 - 1976   21 [P] "Fjordabåtene"  
  22   [ B ] 9.0 kn 22 1976 - 1979   22 [P] "Fjordabåtene"  
  23 Forbruk   - 23 -   23 -  
  24 Lengde   29.11 m 24 -   24 [P] "Skipet" 3/1991  
  25 Bredde   7.22 m 25 -   25 [P] "Skipet" 3/1991  
  26 Dybde   2.62 m 26 -   26 [P] "Skipet" 3/1991  
  27 Brutto registertonnasje   127.99 t 27 -   27 [P] "Skipet" 3/1991  
  28 Netto registertonnasje   49.30 t 28 -   28 [P] "Skipet" 3/1991  
  29 Dødvekttonnasje   - 29 -   29 -  
  30 Bilkapasitet   12 30 -   30 [P] "Skipet" 3/1991  
  31 Trailerkapasitet   - 31 -   31 -  
  32 Passasjersertifikat   348 32 -   32 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"  
  33 Mannskap [ A ] Kaptein, styrmann, 3 matroser, 2 maskinister 33 1939 - etter 1947   33 [P] "Fjordabåtene"  
  34   [ C ] Kaptein, styrmann, 2 matroser, 1 maskinist 34 etter 1947 - 1978   34 [P] "Fjordabåtene"  
  35 Passasjerlugarer   0 35 -   35 HMI  
  36 Mannskapslugarer   - 36 -   36 -  
  37 Dekkshøyde   - 37 -   37 -  
  38 Akseltrykk   3 t 38 -   38 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1976/77"  
  39 Tilleggsinformasjon   Sitterplasser dekk 1: 60. 39 -   39 [P] "Ferje-Rogaland"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  40 31.05.1939     Ferdig montert og sjøsatt ved Vekamoen. 40 [P] "Skipet" 3/1991  
  41 06.1939     Levert fra Gravdal Skibsbyggeri og Trelastforretning a/s, Sunde til Suldal Dampskibsselskab a/s, Solheimsvik som "Suldalsporten" [ A ]. 41 [P] "Skipet" 3/1991  
  42       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 151 000 NOK. 42 [P] "Skipet" 3/1991  
  43 15.06.1939     Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 43 [P] "Skipet" 4/1983  
  44 07.07.1939     Målt. 44 [P] "Fjordabådane"  
  45 31.08.1939     I opplag. 45 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"  
  46 05.1945     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 46 -  
  47 31.08.1945     I opplag. 47 -  
  48 02.06.1946     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 48 -  
  49 31.08.1946     I opplag. 49 -  
  50 02.06.1947     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 50 -  
  51 31.08.1947     I opplag. 51 -  
  52 1947 ►     Besetning endret [ C ]. 52 [P] "Fjordabåtene"  
  53 05.06.1948     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 53 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"  
  54 31.08.1948     I opplag. 54 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"  
  55 02.06.1949     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 55 -  
  56 31.08.1949     I opplag. 56 -  
  57 02.06.1950     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 57 -  
  58 31.08.1950     I opplag. 58 -  
  59 02.06.1951     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 59 -  
  60 31.08.1951     I opplag. 60 -  
  61 02.06.1952     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 61 -  
  62 31.08.1952     Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Roalkvam. Reparasjon av tre-skroget påbegynt. 62 -  
  63 30.05.1953     Ferdig reparert. 63 -  
  64       Kostnad: 20 000 NOK. 64 [P] "Fjordabådane"  
  65       Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 65 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
  66 30.09.1953     Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 66 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
  67       Reparasjon av tre-skroget påbegynt. 67 -  
  68 09.06.1954     Ferdig reparert. 68 -  
  69       Kostnad: 20 000 NOK. 69 [P] "Fjordabådane"  
  70       Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 70 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"  
  71 15.09.1954     I opplag. 71 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"  
  72 01.06.1955     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 72 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1955"  
  73 02.10.1955     I opplag. 73 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1955"  
  74 ca.06.1956     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 74 -  
  75 ca.09.1956     I opplag. 75 -  
  76 ca.06.1957     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 76 -  
  77 ca.09.1957     I opplag. 77 -  
  78 ca.06.1958     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 78 -  
  79 ca.09.1958     Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Roalkvam. Reparasjon av tre-skroget påbegynt. 79 -  
  80 02.06.1959     Ferdig reparert: Hud, dekk og spant skiftet ut.  Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 80 [P] "Fjordabådane"  
  81 15.09.1959     I opplag. 81 -  
  82 ca.06.1960     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 82 -  
  83 ca.09.1960     I opplag. 83 -  
  84 ca.06.1951     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 84 -  
  85 ca.09.1961     I opplag. 85 -  
  86 ca.06.1962     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 86 -  
  87 ca.09.1962     I opplag. 87 -  
  88 04.06.1963     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 88 -  
  89 15.09.1963     I opplag. 89 -  
  90 01.06.1964     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 90 -  
  91 15.09.1964     I opplag. 91 -  
  92 07.1965     Skrog forsterket med ishud. Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 92 -  
  93 1968     Reparert: Spant, plank og støtter skiftet. 93 [P] "Skipet" 3/1991  
  94 17.02.1970     I opplag, Nesflaten p.g.a. vanskelige isforhold. 94 [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1970  
  95 20.03.1970     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 95 [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1970  
  96 12.05.1970     Slippsatt for restaurasjonsarbeid, Suldalsosen. 96 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1970 / 19.05.1970  
  97 08.07.1970     Sjøsatt etter restaurasjonsarbeid: 97 [A] Stavanger Aftenblad 10.07.1970  
  98       Baugparti skiftet ut. 98 [P] "Fjordabådane"  
  99 18.07.1970     Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 99 [A] Stavanger Aftenblad 18.07.1970  
  100 07.1971 ►     Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 100 HMI  
  101 05.10.1971     Satt på slipp for vedlikeholdsarbeid. 101 [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1971  
  102 10.02.1972     Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 102 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1972  
  103 12.07.1972     Grunnstøtte på en sandbanke, Solheimsvik etter problemer med reverseringen. Trukket av banken av to lastebiler. 103 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1972  
  104 07.1975     I opplag med røket hovedaksling. 104 [P] "Skipet" 3/1991  
  105 06.1976     Ombygget med ny maskin [ B ]. 105 - / [P] "Skipet" 3/1991  
  106       Kostnad: 300 000 NOK. Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 106 [P] "Skipet" 3/1991  
  107 31.12.1978     I opplag, Solheimsvik. 107 [P] "Skipet" 1/1979  
  108 26.06.1979     Solgt til Arne Nessa, Førdesfjorden og Jan Nessa, Halsnøy. Salgssum: 31 000 NOK. Maskin og utstyr demontert. Maskin solgt til Sogn og Fjordane. 108 [P] "Skipet" 3/1991  
  109 04.07.1979     Slept til Lalid av m/s "Suldal" og senket på 100 m. 109 [P] "Skipet" 4/1983  
  110 1983     Slettet fra Stavanger Skipsregister. 110 [P] "Skipet" 4/1983  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau