HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B36       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "STRAND" 1966 - 1982     M/Fe "EIDSSUND" 1982 - 1991   FOTOGRAFI   OPPDATERT 08.10.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1966 - 1991   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LGHL   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 6609913   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257259400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Strand" 1966 - 1982 5  [N] sdir.no  
  6   "Eidssund" 1982 - 1991 6  [N] sdir.no  
  7   "Fugløysund" 1991 - 1998 7  [N] sdir.no  
  8   "Forsand" 1998 - 2009 8  [N] sdir.no  
  9   "Showtime" 2009 - 9  [N] sdir.no  
             
  10   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1966 - 1991 10  [N] sdir.no  
  11   Siddis Shipping a/s, Stavanger 1991 - 1998 11  [N] sdir.no  
  12   Fjordservice a/s, Stavanger 1998 - 2008 12  [N] sdir.no  
  13   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2009 13  [N] sdir.no  
  14   Showboat a/s, Kleppestø 2009 - 14  [N] sdir.no  
 
  15   Byggeår 1966   15  [N] sdir.no  
  16   Byggenummer 23   16  [N] sdir.no  
  17   Skrog Løland Verft a/s, Leirvik   17  [N] sdir.no  
  18   Utrustning Løland Verft a/s, Leirvik   18  [N] sdir.no  
  19   Type FÅOD   19  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  20   Skrogutforming Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21   Klasse Skipskontrollen før 1983 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Materiale Stål   23  [N] sdir.no  
  24   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Skipet" 1/1991  
  25   Maskin produsert 1966   25  [P] "Skipet" 1/1991  
  26   Maskin 2 x 2T DM 5ACAT 5 syl. diesel   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   Effekt 1500 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Fart 16.0 kn   28  [P] "Fjordabåtene"  
  29   Forbruk -   29  -  
  30   Lengde 45.52 m   30  [N] sdir.no  
  31   Bredde 9.27 m   31  [N] sdir.no  
  32   Dybde [1]  2.42 m 1966 - 1994 32  [N] sdir.no  
  33   [3]  3.75 m 1994 - 33  [N] sdir.no  
  34   Brutto registertonnasje [1]  351.48 t 1966 - 1994 34  -  
  35   [3]  546.00 t 1994 - 1996 35  [N] sdir.no  
  36   [4]  547.00 t  1996 - 36  [N] sdir.no  
  37   Netto registertonnasje [1]  113.54 t 1966 - 1994 37  -  
  38   [3]  217.00 t 1994 - 1996 38  [N] sdir.no  
  39   [4]  189.00 t 1996 - 39  [N] sdir.no  
  40   Dødtvekttonnasje -   40  -  
  41   Biler [1]  30 1966 - 1994 41  [P] "Skipet" 1/1991  
  42   [3]  0 1994 - 42  Observasjon  
  43   Trailere [1]  Ja 1966 - 1994 43  Observasjon  
  44   [3]  0 1994 - 44  Observasjon  
  45   Passasjerer [1]  475 1966 - ca. 1975 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46   [2]  399 ca.1975 - 1994 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   [3]  200 1994 - etter 2009 47  [P] "Fjordabåtene"  
  48   [5]  400 etter 2009 - 48  [N] brand.no  
  49   Mannskap Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann 1966 - 1991 49  [P] "Fjordabåtene"  
  50   Passasjerlugarer [1]  2 1966 - etter 1966 50  -  
  51   Mannskapslugarer Ja   51  Observasjon  
  52   Dekkshøyde 3.70 m 1966 - 1994 52  Observasjon  
  53   Akseltrykk 10 t 1966 - 1994 53  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  54   Tilleggsinformasjon 2 skyveporter som kunne lukke bildekket forut. 1966 - 1994 54  Observasjon  
  55   Sitteplasser dekk 2: 134. Sitteplasser: 3: 80. 1998 - 55  [P] Vik - Sandvik  
  56   Status I trafikk   56  [N] marinetraffic.com  
       
  57 03.06.1966   : Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Strand" [1]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 57  [N] sdir.no  
  58 17.06.1966   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 58  [P] "Fjordabåtene"  
  59 11.1969   : Fikk slått inn skyveportene på bildekket av kraftig sjø. 59  -  
  60 ca.1975   : Sertifikat endret [2]. 60  -  
  61 31.10.1975   : I opplag, Stavanger. 61  -  
  62 01.03.1976   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 62  -  
  63 25.01.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 63  [P] "Skipet" 1/1991  
  64 01.10.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Nesheim. 64  -  
  65 30.04.1978   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 65  -  
  66 07.05.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 66  -  
  67 01.10.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 67  -  
  68 02.01.1979   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 68  -  
  69 20.03.1982   : Omdøpt "Eidssund". 69  -  
  70 08.1987   : I opplag, Stavanger. 70  -  
  71 13.08.1989   : Utsatt for innbrudd og omfattende ødeleggelser om bord. 71  [A] Stavanger Aftenblad 14.08.1989  
  72 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 72  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  73 21.02.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 73  -  
  74 04.1990   : I opplag, Stavanger. 74  -  
  75 09.07.1991   : Solgt til Siddis Shipping a/s, Stavanger. Omdøpt "Fugløysund". Salgssum: 1.7 mill NOK. 75  [N] sdir.no  
  76    : Drift: Party a/s, Stavanger. I bruk til personelltransport til oljeinstallasjoner, Stavanger. 76  [P] "Fjordabåtene"  
  77 09.07.1991 ►   : Utleid til Kværner Installasjon a/s, Stavanger for personelltransport Jåttåvågen - "Sleipner" (Gandsfjorden). 77  [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991  
  78 23.08.1991   : Tatt ut av trafikk Jåttåvågen - "Sleipner" (Gandsfjorden) etter at plattformunderstellet sank. Utleie avsluttet. 78  [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991  
  79 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 79  [N] sdir.no  
  80 05.1993   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 80  -  
  81 08.1993   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 81  -  
  82 ► 05.1994   : Utleid til Kværner Installasjon a/s, Stavanger for personelltransport. 82  -  
  83 05.1994   : Tilbakelevert. 83  [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1994  
  84    : Ombygget til passasjerfartøy: Bildekket delvis ominnredet til passasjerbekvemmeligheter. Sertifikat endret [3]. 84  -  
  85 06.1994   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 85  -  
  86 08.1994   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 86  -  
  87 05.1995   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 87  -  
  88 08.1995   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 88  -  
  89 05.1996   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 89  -  
  90 08.1996   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 90  -  
  91 30.08.1996   : Ommålt [4]. 91  [N] sdir.no  
  92 05.1997   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 92  -  
  93 08.1997   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 93  -  
  94 07.01.1998   : Solgt til Fjordservice a/s, Stavanger. Omdøpt "Forsand". Salgssum: 7.5 mill NOK. 94  [N] sdir.no  
  95 05.1998   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 95  -  
  96 08.1998   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 96  -  
  97 1998   : Ombygget og opprustet. Kostnad: 5 mill NOK. 97  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1998  
  98 2004   : Renovert. 98  -  
  99 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 99  [N] sdir.no  
  100 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 100  [N] sdir.no  
  101 30.03.2008   : Kolliderte med kaien i Jåttåvågen, Stavanger. Et par passasjerer skadet. 101  -  
  102 03.07.2008   : Kom på rek i havnebassenget, Stavanger etter at fortøyningene ble løsnet av uvedkommende. Hjulpet til kai av slepefartøy. 102  [A] Stavanger Aftenblad 04.07.2008  
  103 09.11.2009   : Solgt til Showboat a/s, Kleppestø. Omdøpt "Showtime". Hjemmehavn: Bergen. 103  -  
  104    : I bruk til utleieturer, Hordaland. 104  -  
  105 2009 ►   : Sertifikat endret [5]. 105  Observasjon  
  106 sommer 2017   : I trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 106  [P] "Skipet" 3/2017  
  107 pr.02.2018   : Stasjonert i Florvåg. 107  [N] marinetraffic.com  
  108 01.05.2018   : I trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 108  [N] brand.no  
  109 25.07.2018   : Drift overført til Showline Norway a/s, Bergen. 109  [N] sdir.no  
  110 15.10.2018   : Tatt ut av trafikk Flåm - Gudvangen. 110  [N] brand.no  
  111 pr.03.2019   : Stasjonert i Florvåg. 111  [N] marinetraffic.com  
  112 22.04.2019   : Satt i trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 112  [N] brand.no  
  113 31.08.2019   : Tatt ut av trafikk Flåm - Gudvangen. 113  [N] brand.no  
  114 09.2019   : Stasjonert i Florvåg. 114  [N] marinetraffic.com  
             
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau