EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "STRAND" 1966-1982     M/Fe "EIDSSUND" 1982-1991   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.06.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1966 - 1991     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LGHL   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       6609913   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257259400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Strand" 1966 - 1982 5  [N] sjofartsdir.no  
  6     "Eidssund" 1982 - 1991 6  [N] sjofartsdir.no  
  7     "Fugløysund" 1991 - 1998 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     "Forsand" 1998 - 2009 8  [N] sjofartsdir.no  
  9           "Showtime" 2009 - 9  [N] sjofartsdir.no  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1966 - 1991 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 11  [P] "Skipet" 2/1991  
  12     Siddis Shipping a/s, Stavanger 1991 - 1998 12  [N] sjofartsdir.no  
  13     Fjordservice a/s, Stavanger 1998 - 2008 13  [N] sjofartsdir.no  
  14     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2009 14  [N] sjofartsdir.no  
  15           Showboat a/s, Kleppestø 2009 - 15  [N] sjofartsdir.no  
 
  16  BYGGEÅR       1966   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  BYGGENUMMER       23   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  SKROG       Løland Verft a/s, Leirvik   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  UTRUSTNING       Løland Verft a/s, Leirvik   19  [N] sjofartsdir.no  
  20  TYPE       FÅOD   20  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  21  SKROG       Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23         NSC før 2000 - 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MATERIALE       Stål   24  [N] sjofartsdir.no  
  25  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   25  [P] "Skipet" 1/1991  
  26  MASKIN PRODUSERT       1966   26  [P] "Skipet" 1/1991  
  27  MASKIN       2 x 2T DM 5ACAT 5 syl. diesel   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  EFFEKT       1500 bhk   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  FART       16.0 kn   29  [P] "Fjordabåtene"  
  30  FORBRUK           30    
  31  LENGDE   45.52 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BREDDE       09.27 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  DYBDE   ◄ 1 ► 02.42 m 1966 - 1994 33  [N] sjofartsdir.no  
  34         ◄ 3 ► 03.75 m 1994 - 34  [N] sjofartsdir.no  
  35  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 351.48 t 1966 - 1994 35        
  36     ◄ 3 ► 546.00 t 1994 - 1996 36  [N] sjofartsdir.no  
  37         ◄ 4 ► 547.00 t  1996 - 37  [N] sjofartsdir.no  
  38  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 133.54 t 1966 - 1994 38        
  39     ◄ 3 ► 217.00 t 1994 - 1996 39  [N] sjofartsdir.no  
  40         ◄ 4 ► 189.00 t  1996 - 40  [N] sjofartsdir.no  
  41  DØDVEKTTONNASJE           41    
  42  BILER   ◄ 1 ► 30 1966 - 1994 42  [P] "Skipet" 1/1991  
  43         ◄ 3 ► 0 1994 - 43  Observasjon  
  44  TRAILERE   ◄ 1 ► Ja 1966 - 1994 44  Observasjon  
  45         ◄ 3 ► 0 1994 - 45  Observasjon  
  46  PASSASJERER   ◄ 1 ► 475 1966 - ca. 1975 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47     ◄ 2 ► 399 ca.1975 - 1994 47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48     ◄ 3 ► 200 1994 - etter 2009 48  [P] "Fjordabåtene"  
  49     ◄ 5 ► 400 etter 2009 - 49  [N] brand.no  
  50  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann 1966 - 1991 36  [P] "Fjordabåtene"  
  51  PASSASJERLUGARER       ◄ 1 ► 2 1966 - etter 1966 51    
  52  MANNSKAPSLUGARER       Ja   52  Observasjon  
  53  DEKKSHØYDE       3.70 m 1966 - 1994 53  Observasjon  
  54  AKSELTRYKK       10 t 1966 - 1994 54  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55  TILLEGGSINFORMASJON   2 skyveporter som kunne lukke bildekket forut. 1966 - 1994 55  Observasjon  
  56           Sitteplasser dekk 2: 134. Sitteplasser: 3: 80. 1998 - 56  [P] Vik - Sandvik  
  57  STATUS       I trafikk   57    
       
  58 03.06.1966   : Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Strand" ◄ 1 ►. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59 17.06.1966   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 59  [P] "Fjordabåtene"  
  60 11.1969   : Fikk slått inn skyveportene på bildekket av kraftig sjø. 60    
  61 ca.1975   : Sertifikat endret ◄ 2 ►. 61    
  62 31.10.1975   :  I opplag, Stavanger. 62    
  63 01.03.1976   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 63    
  64 25.01.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 64  [P] "Skipet" 1/1991  
  65 01.10.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Nesheim. 65    
  66 30.04.1978   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 66    
  67 07.05.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 67    
  68 01.10.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 68    
  69 02.01.1979   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 69    
  70 20.03.1982   : Omdøpt "Eidssund". 70    
  71 08.1987   :  I opplag, Stavanger. 71    
  72 13.08.1989   : Utsatt for innbrudd og omfattende ødeleggelser om bord. 72  [A] Stavanger Aftenblad 14.08.1989  
  73 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 73  [P] "Skipet" 1/1991  
  74 21.02.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 74    
  75 04.1990   :  I opplag, Stavanger. 75    
  76 13.02.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 76  [P] "Skipet" 2/1991  
  77 09.07.1991   : Solgt til Siddis Shipping a/s, Stavanger. Omdøpt "Fugløysund". Salgssum: 1.7 mill NOK. 77  [N] sjofartsdir.no  
  78    : Drift: Party a/s, Stavanger. I bruk til personelltransport til oljeinstallasjoner, Stavanger. 78  [P] "Fjordabåtene"  
  79 09.07.1991 ►   : Utleid til Kværner Installasjon a/s, Stavanger for personelltransport Jåttåvågen - "Sleipner" (Gandsfjorden). 79  [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991  
  80 23.08.1991   : Tatt ut av trafikk Jåttåvågen - "Sleipner" (Gandsfjorden) etter at plattformunderstellet sank. Utleie avsluttet. 80  [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991  
  81 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 81  [N] sjofartsdir.no  
  82 05.1993   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 82    
  83 08.1993   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 83    
  84 ► 05.1994   : Utleid til Kværner Installasjon a/s, Stavanger for personelltransport. 84    
  85 05.1994   : Tilbakelevert. 85  [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1994  
  86    : Ombygget til passasjerfartøy: Bildekket delvis ominnredet til passasjerbekvemmeligheter. Sertifikat endret ◄ 3 ►. 86    
  87 06.1994   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 87    
  88 08.1994   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 88    
  89 05.1995   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 89    
  90 08.1995   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 90    
  91 05.1996   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 91    
  92 08.1996   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 92    
  93 30.08.1996   : Ommålt ◄ 4 ►. 93  [N] sjofartsdir.no  
  94 05.1997   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 94    
  95 08.1997   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 95    
  96 07.01.1998   : Solgt til Fjordservice a/s, Stavanger. Omdøpt "Forsand". Salgssum: 7.5 mill NOK. 96  [N] sjofartsdir.no  
  97 05.1998   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 97    
  98 08.1998   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 98    
  99 1998   : Ombygget og opprustet. Kostnad: 5 mill NOK. 99  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1998  
  100 2004   : Renovert. 100    
  101 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 101  [N] sjofartsdir.no  
  102 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 102  [N] sjofartsdir.no  
  103 30.03.2008   : Kolliderte med kaien i Jåttåvågen, Stavanger. Et par passasjerer skadet. 103    
  104 09.11.2009   : Solgt til Showboat a/s, Kleppestø. Omdøpt "Showtime". Hjemmehavn: Bergen. 104    
  105    : I bruk til utleieturer, Hordaland. 105    
  106 2009 ►   : Sertifikat endret ◄ 5 ►. 106  Observasjon  
  107 sommer 2017   : I trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 107  [P] "Skipet" 3/2017  
  108 pr.02.2018   : Stasjonert i Florvåg. 108  [N] marinetraffic.com  
  109 01.05.2018   : I trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 109  [N] brand.no  
  110 15.10.2018   : Tatt ut av trafikk Flåm - Gudvangen. 110  [N] brand.no