HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B36       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "STRAND" 1966 - 1982     M/Fe "EIDSSUND" 1982 - 1991   FOTOGRAFI   OPPDATERT 08.01.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1966 - 1991   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LGHL   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 6609913   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257259400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Strand" 1966 - 1982 5  [N] sdir.no  
  6   "Eidssund" 1982 - 1991 6  [N] sdir.no  
  7   "Fugløysund" 1991 - 1998 7  [N] sdir.no  
  8   "Forsand" 1998 - 2009 8  [N] sdir.no  
  9   "Showtime" 2009 - 9  [N] sdir.no  
             
  10   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1966 - 1991 10  [N] sdir.no  
  11   Siddis Shipping a/s, Stavanger 1991 - 1998 11  [N] sdir.no  
  12   Fjordservice a/s, Stavanger 1998 - 2008 12  [N] sdir.no  
  13   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2009 13  [N] sdir.no  
  14   Showboat a/s, Kleppestø 2009 - 2019 14  [N] sdir.no  
  15   Pandora Rederi a/s, Flåm 2019 - 15  [N] sdir.no  
 
  16   Byggeår 1966   16  [N] sdir.no  
  17   Byggenummer 23   17  [N] sdir.no  
  18   Skrog Løland Verft a/s, Leirvik   18  [N] sdir.no  
  19   Utrustning Løland Verft a/s, Leirvik   19  [N] sdir.no  
  20   Type FÅOD   20  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  21   Skrogutforming Konvensjonelt   21  Observasjon  
  22   Klasse Skipskontrollen før 1983 - før 2000 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   NSC før 2000 - 23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Materiale Stål   24  [N] sdir.no  
  25   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   25  [P] "Skipet" 1/1991  
  26   Maskin produsert 1966   26  [P] "Skipet" 1/1991  
  27   Maskin 2 x 2T DM 5ACAT 5 syl. diesel   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Effekt 1500 bhk   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   Fart 16.0 kn   29  [P] "Fjordabåtene"  
  30   Forbruk -   30  -  
  31   Lengde 45.52 m   31  [N] sdir.no  
  32   Bredde 9.27 m   32  [N] sdir.no  
  33   Dybde [1]  2.42 m 1966 - 1994 33  [N] sdir.no  
  34   [3]  3.75 m 1994 - 34  [N] sdir.no  
  35   Brutto registertonnasje [1]  351.48 t 1966 - 1994 35  -  
  36   [3]  546.00 t 1994 - 1996 36  [N] sdir.no  
  37   [4]  547.00 t  1996 - 37  [N] sdir.no  
  38   Netto registertonnasje [1]  113.54 t 1966 - 1994 38  -  
  39   [3]  217.00 t 1994 - 1996 39  [N] sdir.no  
  40   [4]  189.00 t 1996 - 40  [N] sdir.no  
  41   Dødtvekttonnasje -   41  -  
  42   Biler [1]  30 1966 - 1994 42  [P] "Skipet" 1/1991  
  43   [3]  0 1994 - 43  Observasjon  
  44   Trailere [1]  Ja 1966 - 1994 44  Observasjon  
  45   [3]  0 1994 - 45  Observasjon  
  46   Passasjerer [1]  475 1966 - ca.1975 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47   [2]  399 ca.1975 - 1994 47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   [3]  200 1994 - etter 2009 48  [P] "Fjordabåtene"  
  49   [5]  400 etter 2009 - 49  [N] brand.no  
  50   Mannskap Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann 1966 - 1991 50  [P] "Fjordabåtene"  
  51   Passasjerlugarer [1]  2 1966 - etter 1966 51  -  
  52   Mannskapslugarer Ja   52  Observasjon  
  53   Dekkshøyde 3.70 m 1966 - 1994 53  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"  
  54   Akseltrykk 10 t 1966 - 1994 54  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55   Tilleggsinformasjon 2 skyveporter som kunne lukke bildekket forut. 1966 - 1994 55  Observasjon  
  56   Sitteplasser dekk 2: 134. Sitteplasser: 3: 80. 1998 - 56  [P] Vik - Sandvik  
  57   Status I opplag   57  [N] marinetraffic.com  
       
  58 03.06.1966   : Innført i Stavanger Skipsregister som "Strand". Hjemmehavn: Stavanger. 58  [N] sdir.no  
  59 14.06.1966   : Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [1]. 59  [A] Stavanger Aftenblad 15.06.1966  
  60 17.06.1966   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 60  [P] "Fjordabåtene"  
  61 09.01.1970   : Fikk slått inn skyveportene på bildekket av kraftig sjø, Hidlefjorden. 61  [A] Stavanger Aftenblad 10.01.1970  
  62 ca.1975   : Sertifikat endret [2]. 62  -  
  63 31.10.1975   : I opplag, Stavanger. 63  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1976"  
  64 01.03.1976   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 64  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1976"  
  65 25.01.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 65  [P] "Skipet" 1/1991  
  66 01.10.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Nesheim. 66  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1977/78"  
  67 01.05.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 67  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"  
  68 01.10.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Judaberg. 68  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1978/79"  
  69 02.01.1979   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 69  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"  
  70 20.03.1982   : Omdøpt "Eidssund". 70  -  
  71 10.07.1987   : I opplag, Stavanger som reservefartøy. 71  Obs. / [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1988-89"  
  72 13.08.1989   : Utsatt for innbrudd og omfattende ødeleggelser om bord. 72  [A] Stavanger Aftenblad 14.08.1989  
  73 ca.06.1989   : I trafikk Stavanger - Nedstrand. 73  - / [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.10.89-30.4.90"  
  74 10.1989   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 74  [A] Strandbuen 08.01.2020  
  75 1990   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 75  Observasjon  
  76 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 76  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  77 05.04.1990   : I opplag, Stavanger. 77  Observasjon  
  78 09.07.1991   : Solgt til Siddis Shipping a/s, Stavanger. Omdøpt "Fugløysund". Salgssum: 1.7 mill NOK. 78  [N] sdir.no  
  79    : Drift: Party a/s, Stavanger. I bruk til personelltransport til oljeinstallasjoner, Stavanger. 79  [P] "Fjordabåtene"  
  80 09.07.1991 ►   : Utleid til Kværner Installasjon a/s, Stavanger for personelltransport Jåttåvågen - "Sleipner" (Gandsfjorden). 80  [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991  
  81 23.08.1991   : Tatt ut av trafikk Jåttåvågen - "Sleipner" (Gandsfjorden) etter at plattformunderstellet sank. Utleie avsluttet. 81  [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991  
  82 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 82  [N] sdir.no  
  83 05.1993   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 83  -  
  84 08.1993   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 84  -  
  85 ► 05.1994   : Utleid til Kværner Installasjon a/s, Stavanger for personelltransport. 85  -  
  86 05.1994   : Tilbakelevert. 86  [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1994  
  87    : Ombygget til passasjerfartøy: Bildekket delvis ominnredet til passasjerbekvemmeligheter. Sertifikat endret [3]. 87  -  
  88 06.1994   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 88  -  
  89 08.1994   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 89  -  
  90 05.1995   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 90  -  
  91 08.1995   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 91  -  
  92 05.1996   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 92  -  
  93 08.1996   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 93  -  
  94 30.08.1996   : Ommålt [4]. 94  [N] sdir.no  
  95 05.1997   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 95  -  
  96 08.1997   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 96  -  
  97 07.01.1998   : Solgt til Fjordservice a/s, Stavanger. Omdøpt "Forsand". Salgssum: 7.5 mill NOK. 97  [N] sdir.no  
  98 05.1998   : Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 98  -  
  99 08.1998   : Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 99  -  
  100 1998   : Ombygget og opprustet. Kostnad: 5 mill NOK. 100  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1998  
  101 2004   : Renovert. 101  -  
  102 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 102  [N] sdir.no  
  103 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 103  [N] sdir.no  
  104 30.03.2008   : Kolliderte med kaien i Jåttåvågen, Stavanger. Et par passasjerer skadet. 104  -  
  105 03.07.2008   : Kom på rek i havnebassenget, Stavanger etter at fortøyningene ble løsnet av uvedkommende. Hjulpet til kai av slepefartøy. 105  [A] Stavanger Aftenblad 04.07.2008  
  106 09.11.2009   : Solgt til Showboat a/s, Kleppestø. Omdøpt "Showtime". Hjemmehavn: Bergen. 106  [N] sdir.no  
  107    : I bruk til utleieturer, Hordaland. 107  [A] Stavanger Aftenblad 25.11.2009  
  108 2009 ►   : Sertifikat endret [5]. 108  Observasjon  
  109 sommer 2017   : I trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 109  [P] "Skipet" 3/2017  
  110 pr.02.2018   : Stasjonert i Florvåg. 110  [N] marinetraffic.com  
  111 01.05.2018   : I trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 111  [N] brand.no  
  112 25.07.2018   : Drift overført til Showline Norway a/s, Bergen. 112  [N] sdir.no  
  113 15.10.2018   : Tatt ut av trafikk Flåm - Gudvangen. 113  [N] brand.no  
  114 pr.03.2019   : Stasjonert i Florvåg. 114  [N] marinetraffic.com  
  115 22.04.2019   : Satt i trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 115  [N] brand.no  
  116 27.08.2019   : Solgt til Pandora Rederi a/s, Flåm. Salgssum: 1 mill NOK. Drift: Showline Norway a/s, Bergen. 116  [N] sdir.no  
  117 31.08.2019   : Tatt ut av trafikk Flåm - Gudvangen. 117  [N] brand.no  
  118 09.2019   : I opplag, Florvåg. 118  [N] marinetraffic.com  
  119 18.12.2019   : Drift overført til West Charter a/s, Os. 119  [N] sdir.no  
             
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau