H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "STORD" 2010 - 2019  
    Fortegnelse nr. B38  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     2010 - 2019 Status for fartøyet: RESERVEFARTØY  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J X L L 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   8513601 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257026800 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Stord" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 5 1987 - 2001   5 [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  6 HSD Sjø a/s, Bergen 6 2001 - 2006   6 [N] sdir.no  
  7 Tide Sjø a/s, Bergen 7 2006 - 2012   7 -  
  8 Norled a/s, Stavanger 8 2012 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1987 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   24 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Skrog   Ankerløkken Verft a/s, Førde 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Utrustning   Ankerløkken Verft a/s, Førde 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Type   PS2D140 13 -   13 [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  14 Skrogutforming   Pendel 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   DNV + 1A1 R15 Carferry A E0 bis 15 -   15 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16 Materiale   Stål 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Maskinfabrikant   Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset 17 -   17 [P] "Skipet" 3/1987  
  18 Maskin produsert   1986 18 -   18 [P] "Skipet" 3/1987  
  19 Maskin   1 x 2T DM Wichmann WX8V 8 syl. diesel 19 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20     590 o/min 20 -   20 [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  21 Effekt   2700 bhk 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Fart   16.0 kn 22 -   22 HMI  
  23 Forbruk   280 l/t [tungolje v/ 15.0 kn] 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Lengde   87.00 m 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Bredde   14.50 m 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Dybde   4.50 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Brutto registertonnasje [ A ] 2871 t 27 1987 - 1991   27 [N] sdir.no  
  28   [ C ] 2871 t 28 1997 -   28 [N] sdir.no  
  29 Netto registertonnasje [ A ] 861 t 29 1987 - 1991   29 [N] sdir.no  
  30   [ C ] 861 t 30 1997 -   30 [N] sdir.no  
  31 Dødvekttonnasje [ A ] 817 t 31 1987 - 1991   31 [N] marinetraffic.com  
  32   [ C ] 817 t 32 1997 -   32 [N] marinetraffic.com  
  33 Bilkapasitet [ A ] 134 [49 dekk 2, 85 dekk 3] 33 1987 - 1991   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" / HMI  
  34   [ B ] 157 [49 dekk 2, 85 dekk , 23 (henge)dekk 4] 34 1991 - 1997   34 [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  35   [ C ] 134 [49 dekk 2, 85 dekk 3] 35 1997 - ca.2005   35 [A] Sunnhordland 06.05.1997  
  36   [ D ] 107 [42 dekk 2, 65 dekk 3] 36 ca.2005 - 2019   36 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / HMI  
  37   [ E ] 90 [42 dekk 2, 48 dekk 3] 37 2019 -   37 HMI  
  38 Trailerkapasitet [ A ] 12 [18 m] 38 1987 - 2019   38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39   [ E ] 8 [18 m] 39 2019 -   39 HMI  
  40 Passasjersertifikat [ A ] 500 40 1987 - ca.2005   40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [ D ] 300 41 ca.2005 - pr.2014   41 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  42   [ F ] 399 42 pr.2014 -   42 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"  
  43 Mannskap   Ja 43 -   43 HMI  
  44 Passasjerlugarer   0 44 -   44 HMI  
  45 Mannskapslugarer [ A ] 10 45 1987 - 1991   45 HMI  
  46   [ B ] 12 46 1991 -   46 HMI  
  47 Dekkshøyde   2.10 m dekk 2, 4.50 m dekk 3 47 -   47 HMI  
  48   [ B ] 4.40 m under hevet (henge)dekk 4 / 2.50 m under senket (henge)dekk 4, 1.90 m (henge)dekk 4 48 1991 - 1997   48 HMI  
  49 Akseltrykk   1.3 t dekk 2, 13 t dekk 3 49 -   49 HMI  
  50   [ B ] 1.3 t (henge)dekk 4 50 1991 - 1997   50 HMI  
  51 Tilleggsinformasjon   3 dusjrom for sjåfører på dekk 1. 51 -   51 [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  52     Sitteplasser salong dekk 5: 167. Sitteplasser kafeteria dekk 5. 60. Sitteplasser salong dekk 6: 62. 52 -   52 HMI  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  53 17.10.1986     Sjøsatt. 53 -  
  54 12.12.1986     Målt [ A ]. 54 [N] sdir.no  
  55 13.02.1987     Innført i Bergen Skipsregister som "Stord". Hjemmehavn: Bergen. 55 [N] sdir.no  
  56 17.02.1987     Levert fra Ankerløkken Verft a/s, Førde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [ A ]. Byggekostnad: 46.5 mill NOK. 56 [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  57 28.02.1987     Døpt av Magda Eriksen, Bergen. 57 [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  58 03.03.1987     Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 58 [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  59 uke 47 1990     Til verksted for montering av hengedekk. 59 [A] Sunnhordland 29.11.1990  
  60 20.01.1990     Ombygget: Hengedekk montert samt påbygg i mannkapsseksjonen [ B ]. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 60 HMI  
  61 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 61 [N] sdir.no  
  62 27.08.1993     Kolliderte med rampen, Sandvikvåg. Én passasjer lettere skadet. 62 [A] Sunnhordland 30.08.1993  
  63       Ødela fallem og hydraulisk sylinder til visir. 63 [A] Sunnhordland 31.08.1993  
  64       Årsak: Prosedyresvikt. 64 [A] Sunnhordland 02.09.1993  
  65 21.11.1994     Maskinhavari, Sandvikvåg. Assistert av m/fe "Odda". 65 [A] Sunnhordland 22.11.1994  
  66 12.05.1995     Den ene rampen på hengedekket løsnet i låsemekanismen, og falt ned. 66 -  
  67 05.1996     Evakueringssklie erstattet med redningsstrømpe. 67 [A] Sunnhordland 04.07.1996  
  68 vår 1997     Ombygget: Hengedekk demontert [ C ]. 68 [A] Sunnhordland 06.05.1997  
  69 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 69 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  70 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 70 [N] sdir.no  
  71 ca.2005     Kapasitet og sertifikat endret [ D ]. 71 -  
  72 14.12.2005     Grunnstøtte, Halhjem. 72 [A] Sunnhordland 15.12.2005  
  73       Årsak: Menneskelig svikt. 73 [A] Sunnhordland 16.12.2005  
  74 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 74 [P] "Skipet" 4/2006  
  75 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 75 [N] sdir.no  
  76 01.01.2007     Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 76 -  
  77 24.01.2007     Tilbakelevert. 77 [A] Sunnhordland 23.01.2007  
  78 26.02.2007     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 78 -  
  79 26.03.2007     Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 79 -  
  80 17.11.2007     Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 80 [P] "Skipet" 4/2007  
  81 16.02.2010     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 81 [P] "Skipet" 2/2010  
  82 28.05.2010     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 82 -  
  83 09.07.2010     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 83 HMI  
  84 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 84 [P] "Skipet" 1/2012  
  85 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 85 -  
  86 05.03.2012     To passasjerer knivstukket og skadet i kafeteriaen. 86 [N] stavanger-aftenblad.no 06.03.2012  
  87 29.05.2012     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 87 HMI  
  88 28.06.2012     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 88 HMI  
  89 pr.2014     Sertifikat endret [ F ]. 89 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"  
  90 04.02.2014     Assisterte m/fe "Hardanger" etter at denne fikk "blackout" etter avgang Tau. 90 [P] "Skipet" 1/2014  
  91 03.07.2014     Brann i maskinrommet. 2 av mannskapet lettere røykskadet. Til reparasjon ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 91 [N] nrk.no/rogaland 03.07.2014  
  92 08.2014     Ferdig reparert ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 92 HMI  
  93 12.12.2014     Gikk på land, Tau havn etter svikt i styremekanismen. 93 [N] stavanger-aftenblad.no 12.12.2014  
  94       Til reparasjon ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 94 HMI  
  95 12.10.2015     Fikk maskinstans p.g.a. diesellekkasje i maskinrommet, Pinå. Slept til Stavanger av slepefartøyene "Buddy" og "Mega Mammut". 95 [N] stavanger-aftenblad.no 12.10.2015  
  96 06.05.2016     Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 96 HMI  
  97 06.06.2016     Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 97 HMI  
  98 26.06.2016     Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 98 [N] norled.no 26.06.2016  
  99 15.08.2016     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 99 HMI  
  100 01.12.2016     Maskinstans, Kvitsøyfjorden som reserveferge Mekjarvik - Vollsøy. Lå på anker, og senere slept til Mekjarvik av slepfartøyet "Mega Mammut". 100 [N] stavanger-aftenblad.no 01.12.2016  
  101 05.05.2017     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau for vedlikehold. 101 HMI  
  102 12.06.2017     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 102 HMI  
  103 08.10.2018     Død kvinne oppdaget i sjøen av mannskapet, Lindøysundet. Tatt om bord i MOB-båt. 103 [N] stavanger-aftenblad 08.10.2018  
  104 medio 11.2019     Rullestolfortau montert på hver side av bildekk på dekk 3. Kapasitet endret [ E ]. 104 HMI  
  105 29.12.2019     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 105 HMI  
  106 30.12.2019     Stasjonert som reservefartøy, Sognefjorden. 106 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau