HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B38       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "STORD" 2010 -   FOTOGRAFI   OPPDATERT 23.03.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1  PERIODE 2010 -   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL JXLL   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER 8513601   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257026800   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Stord"   5  [N] sjofartsdir.no  
           
  6  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1987 - 2001 6  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  7   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no  
  8   Tide Sjø a/s, Bergen.    2006 - 2012 8    
  9   Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no  
   
  10  BYGGEÅR 1987   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER 24   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  SKROG Ankerløkken Verft a/s, Førde   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  UTRUSTNING Ankerløkken Verft a/s, Førde   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE PS2D140   14  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  15  SKROG Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE DNV + 1A1 R15 Carferry A E0 bis   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17  MATERIALE Stål   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  MASKINFABRIKANT Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset   18  [P] "Skipet" 3/1987  
  19  MASKIN PRODUSERT 1986   19  [P] "Skipet" 3/1987  
  20  MASKIN 1 x 2T DM Wichmann WX8V 8 syl. diesel   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   590 o/min   21  [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  22  EFFEKT 2700 bhk   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  FART 16.0 kn   23  Observasjon  
  24  FORBRUK 280 l/t [tungolje v/ 15.0 kn]   24  [A] Sunnhordland 21.10.1987  
  25  LENGDE 87.00 m   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  BREDDE 14.50 m   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  DYBDE 4.50 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  2871 t 1987 - 1991 28  [N] sjofartsdir.no  
  29   [3]  2871 t 1997 - 29  [N] sjofartsdir.no  
  30  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  861 t 1987 - 1991 30  [N] sjofartsdir.no  
  31   [3]  861 t 1997 - 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE [1]  817 t 1987 - 1991 32    
  33   [3]  817 t 1997 - 33  [N] marinetraffic.com  
  34  BILER [1]  134 [49 dekk 2, 85 dekk 3] 1987 - 1991 34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35   [2]  157 [49 dekk 2, 85 dekk , 23 (henge)dekk 4] 1991 - 1997 35  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  36   [3]  134 [49 dekk 2, 85 dekk 3] 1997 - ca.2005 36  [A] Sunnhordland 06.05.1997  
  37   [4]  111 [42 dekk 2, 69 dekk 3] ca.2005 - 37    
  38  TRAILERE 12 [18m]   38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39  PASSASJERER [1]  500 1987 - ca.2005 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [4]  399 ca.2005 - 40    
  41  MANNSKAP -   41    
  42  PASSASJERLUGARER 0   42  Observasjon  
  43  MANNSKAPSLUGARER [1]  10 1986 - 1990 43  Observasjon  
  44   [2]  12 1990 - 44  Observasjon  
  45  DEKKSHØYDE 2.10 m dekk 2, 4.50 m dekk 3   45  Observasjon  
  46   4.40 m under hevet hengedekk / 2.50 m under senket hengedekk, 1.90 m dekk 4 1991 - ca.1996 46  Observasjon  
  47  AKSELTRYKK 1.3 t dekk 2, 13 t dekk 3   47  Observasjon  
  48   1.3 t dekk 4             1991 - ca.1996 48  Observasjon  
  49  TILLEGGSINFORMASJON 3 dusjrom for sjåfører på dekk 1.   49  [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  50  STATUS I trafikk 50    
 
  51 17.10.1986   : Sjøsatt ved Ankerløkken Verft a/s, Førde. 51    
  52 13.02.1987   : Innført i Bergen Skipsregister som "Stord". Hjemmehavn: Bergen. 52  [N] sjofartsdir.no  
  53 17.02.1986   : Levert fra Ankerløkken Verft a/s, Førde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. Byggekostnad: 46.5 mill NOK. 53  [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  54 28.02.1987   : Døpt av Magda Eriksen, Bergen. 54  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  55 03.03.1987   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 55  [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  56 uke 47 1990   : Til verksted for montering av hengedekk. 56  [A] Sunnhordland 29.11.1990  
  57 20.01.1990   : Ombygget: Hengedekk montert og påbygget i mannkapsseksjonen [2]. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 57  Observasjon  
  58 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59 27.08.1993   : Kolliderte med rampen, Sandvikvåg. Én passasjer lettere skadet. 59  [A] Sunnhordland 30.08.1993  
  60    : Ødela fallem og hydraulisk sylinder til visir. 60  [A] Sunnhordland 31.08.1993  
  61    : Årsak: Prosedyresvikt. 61  [A] Sunnhordland 02.09.1993  
  62 21.11.1994   : Maskinhavari, Sandvikvåg. Assistert av m/fe "Odda". 62  [A] Sunnhordland 22.11.1994  
  63 12.05.1995   : Den ene rampen på hengedekket løsnet i låsemekanismen, og falt ned. 63    
  64 05.1996   : Evakueringssklie erstattet med redningsstrømpe. 64  [A] Sunnhordland 04.07.1996  
  65 vår 1997   : Ombygget: hengedekk demontert [3]. 65  [A] Sunnhordland 06.05.1997  
  66 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 66  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  67 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 67  [N] sjofartsdir.no  
  68 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [4]. 68    
  69 14.12.2005   : Grunnstøtte, Halhjem. 69  [A] Sunnhordland 15.12.2005  
  70    : Årsak: Menneskelig svikt. 70  [A] Sunnhordland 16.12.2005  
  71 03.11.2006   : Drift og eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 71    
  72 01.01.2007   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 72    
  73 24.01.2007   : Tilbakelevert. 73  [A] Sunnhordland 23.01.2007  
  74 26.02.2007   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 74    
  75 26.03.2007   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 75    
  76 17.11.2007   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 76    
  77 16.02.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 77    
  78 28.05.2010   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 78     
  79 09.07.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 79  Observasjon  
  80 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 80    
  81 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 81    
  82 05.03.2012   : To passasjerer knivstukket og skadet i kafeteriaen. 82  [N] stavanger-aftenblad.no 06.03.2012  
  83 29.05.2012   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 83  Observasjon  
  84 28.06.2012   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 84  Observasjon  
  85 04.02.2014   : Assisterte m/fe "Hardanger" etter at denne fikk "blackout" etter avgang Tau. 85  Observasjon  
  86 03.07.2014   : Brann i maskinrommet. 2 av mannskapet lettere røykskadet. Til reparasjon ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 86  [N] nrk.no/rogaland 03.07.2014  
  87 08.2014   : Ferdig reparert ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 87  Observasjon  
  88 12.12.2014   : Gikk på land, Tau havn etter svikt i styremekanismen. 88  [N] stavanger-aftenblad.no 12.12.2014  
  89    : Til reparasjon ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 89  Observasjon  
  90 12.10.2015   : Fikk maskinstans p.g.a. diesellekkasje i maskinrommet, Pinå. Slept til Stavanger av slepefartøyene "Buddy" og "Mega Mammut". 90  [N] stavanger-aftenblad.no 12.10.2015  
  91 06.05.2016   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 91  Observasjon  
  92 06.06.2016   : Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 92  Observasjon  
  93 26.06.2016   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 93  [N] norled.no 26.06.2016  
  94 15.08.2016   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 94  Observasjon  
  95 01.12.2016   : Maskinstans, Kvitsøyfjorden. Lå på anker, og senere slept til Mekjarvik av slepfartøyet "Mega Mammut". 95  [N] stavanger-aftenblad.no 01.12.2016  
  96 05.05.2017   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau for vedlikehold. 96  Observasjon  
  97 12.06.2017   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 97  Observasjon  
  98 08.10.2018   : Mannskapet oppdaget en død kvinne i sjøen ved Lindøy. 98  [N] stavanger-aftenblad 08.10.2018  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau