HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B38       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "STORD" 2010 -   FOTOGRAFI   OPPDATERT 30.07.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1   Periode 2010 -   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JXLL   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 8513601   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257026800   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Stord"   5  [N] sdir.no  
           
  6   Rederi / eierforhold Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1987 - 2001 6  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  7   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sdir.no  
  8   Tide Sjø a/s, Bergen.    2006 - 2012 8  -  
  9   Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sdir.no  
   
  10   Byggeår 1987   10  [N] sdir.no  
  11   Byggenummer 24   11  [N] sdir.no  
  12   Skrog Ankerløkken Verft a/s, Førde   12  [N] sdir.no  
  13   Utrustning Ankerløkken Verft a/s, Førde   13  [N] sdir.no  
  14   Type PS2D140   14  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  15   Skrogutforming Pendel   15  Observasjon  
  16   Klasse DNV + 1A1 R15 Carferry A E0 bis   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17   Materiale Stål   17  [N] sdir.no  
  18   Maskinfabrikant Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset   18  [P] "Skipet" 3/1987  
  19   Maskin produsert 1986   19  [P] "Skipet" 3/1987  
  20   Maskin 1 x 2T DM Wichmann WX8V 8 syl. diesel   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   590 o/min   21  [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  22   Effekt 2700 bhk   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Fart 16.0 kn   23  Observasjon  
  24   Forbruk 280 l/t [tungolje v/ 15.0 kn]   24  [A] Sunnhordland 21.10.1987  
  25   Lengde 87.00 m   25  [N] sdir.no  
  26   Bredde 14.50 m   26  [N] sdir.no  
  27   Dybde 4.50 m   27  [N] sdir.no  
  28   Brutto registertonnasje [1]  2871 t 1987 - 1991 28  [N] sdir.no  
  29   [3]  2871 t 1997 - 29  [N] sdir.no  
  30   Netto registertonnasje [1]  861 t 1987 - 1991 30  [N] sdir.no  
  31   [3]  861 t 1997 - 31  [N] sdir.no  
  32   Dødtvekttonnasje [1]  817 t 1987 - 1991 32  -  
  33   [3]  817 t 1997 - 33  [N] marinetraffic.com  
  34   Biler [1]  134 [49 dekk 2, 85 dekk 3] 1987 - 1991 34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35   [2]  157 [49 dekk 2, 85 dekk , 23 (henge)dekk 4] 1991 - 1997 35  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  36   [3]  134 [49 dekk 2, 85 dekk 3] 1997 - ca.2005 36  [A] Sunnhordland 06.05.1997  
  37   [4]  111 [42 dekk 2, 69 dekk 3] ca.2005 - 37  -  
  38   Trailere 12 [18m]   38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39   Passasjerer [1]  500 1987 - ca.2005 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [4]  399 ca.2005 - 40  -  
  41   Mannskap -   41  -  
  42   Passasjerlugarer 0   42  Observasjon  
  43   Mannskapslugarer [1]  10 1986 - 1990 43  Observasjon  
  44   [2]  12 1990 - 44  Observasjon  
  45   Dekkshøyde 2.10 m dekk 2, 4.50 m dekk 3   45  Observasjon  
  46   4.40 m under hevet hengedekk / 2.50 m under senket hengedekk, 1.90 m dekk 4 1991 - ca.1996 46  Observasjon  
  47   Akseltrykk 1.3 t dekk 2, 13 t dekk 3   47  Observasjon  
  48   1.3 t dekk 4             1991 - ca.1996 48  Observasjon  
  49   Tilleggsinformasjon 3 dusjrom for sjåfører på dekk 1.   49  [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  50   Sitteplasser salong dekk 5: 167. Sitteplasser kafeteria dekk 5. 60. Sitteplasser salong dekk 6: 62.   50  Observasjon  
  51   Status I trafikk 51  HMI  
 
  52 17.10.1986   : Sjøsatt ved Ankerløkken Verft a/s, Førde. 52  -  
  53 13.02.1987   : Innført i Bergen Skipsregister som "Stord". Hjemmehavn: Bergen. 53  [N] sdir.no  
  54 17.02.1986   : Levert fra Ankerløkken Verft a/s, Førde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. Byggekostnad: 46.5 mill NOK. 54  [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  55 28.02.1987   : Døpt av Magda Eriksen, Bergen. 55  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  56 03.03.1987   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 56  [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  57 uke 47 1990   : Til verksted for montering av hengedekk. 57  [A] Sunnhordland 29.11.1990  
  58 20.01.1990   : Ombygget: Hengedekk montert og påbygget i mannkapsseksjonen [2]. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 58  Observasjon  
  59 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 59  [N] sdir.no  
  60 27.08.1993   : Kolliderte med rampen, Sandvikvåg. Én passasjer lettere skadet. 60  [A] Sunnhordland 30.08.1993  
  61    : Ødela fallem og hydraulisk sylinder til visir. 61  [A] Sunnhordland 31.08.1993  
  62    : Årsak: Prosedyresvikt. 62  [A] Sunnhordland 02.09.1993  
  63 21.11.1994   : Maskinhavari, Sandvikvåg. Assistert av m/fe "Odda". 63  [A] Sunnhordland 22.11.1994  
  64 12.05.1995   : Den ene rampen på hengedekket løsnet i låsemekanismen, og falt ned. 64  -  
  65 05.1996   : Evakueringssklie erstattet med redningsstrømpe. 65  [A] Sunnhordland 04.07.1996  
  66 vår 1997   : Ombygget: hengedekk demontert [3]. 66  [A] Sunnhordland 06.05.1997  
  67 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 67  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  68 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 68  [N] sdir.no  
  69 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [4]. 69  -  
  70 14.12.2005   : Grunnstøtte, Halhjem. 70  [A] Sunnhordland 15.12.2005  
  71    : Årsak: Menneskelig svikt. 71  [A] Sunnhordland 16.12.2005  
  72 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 72  [P] "Skipet" 4/2006  
  73 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 73  [N] sdir.no  
  74 01.01.2007   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 74  -  
  75 24.01.2007   : Tilbakelevert. 75  [A] Sunnhordland 23.01.2007  
  76 26.02.2007   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 76  -  
  77 26.03.2007   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 77  -  
  78 17.11.2007   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 78  [P] "Skipet" 4/2007  
  79 16.02.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 79  [P] "Skipet" 2/2010  
  80 28.05.2010   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 80  -  
  81 09.07.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 81  Observasjon  
  82 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 82  [P] "Skipet" 1/2012  
  83 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 83  -  
  84 05.03.2012   : To passasjerer knivstukket og skadet i kafeteriaen. 84  [N] stavanger-aftenblad.no 06.03.2012  
  85 29.05.2012   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 85  Observasjon  
  86 28.06.2012   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 86  Observasjon  
  87 04.02.2014   : Assisterte m/fe "Hardanger" etter at denne fikk "blackout" etter avgang Tau. 87  [P] "Skipet" 1/2014  
  88 03.07.2014   : Brann i maskinrommet. 2 av mannskapet lettere røykskadet. Til reparasjon ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 88  [N] nrk.no/rogaland 03.07.2014  
  89 08.2014   : Ferdig reparert ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 89  Observasjon  
  90 12.12.2014   : Gikk på land, Tau havn etter svikt i styremekanismen. 90  [N] stavanger-aftenblad.no 12.12.2014  
  91    : Til reparasjon ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 91  Observasjon  
  92 12.10.2015   : Fikk maskinstans p.g.a. diesellekkasje i maskinrommet, Pinå. Slept til Stavanger av slepefartøyene "Buddy" og "Mega Mammut". 92  [N] stavanger-aftenblad.no 12.10.2015  
  93 06.05.2016   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 93  Observasjon  
  94 06.06.2016   : Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 94  Observasjon  
  95 26.06.2016   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 95  [N] norled.no 26.06.2016  
  96 15.08.2016   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 96  Observasjon  
  97 01.12.2016   : Maskinstans, Kvitsøyfjorden som reserveferge Mekjarvik - Vollsøy. Lå på anker, og senere slept til Mekjarvik av slepfartøyet "Mega Mammut". 97  [N] stavanger-aftenblad.no 01.12.2016  
  98 05.05.2017   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau for vedlikehold. 98  Observasjon  
  99 12.06.2017   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 99  Observasjon  
  100 08.10.2018   : Død kvinne oppdaget i sjøen av mannskapet, Lindøysundet. 100  [N] stavanger-aftenblad 08.10.2018  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau