EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "STORD" 2010-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 10.10.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE     2010 -   1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JXLL   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       8513601   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257026800   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Stord"   5  [N] sjofartsdir.no  
           
  6  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1987 - 2001 6  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  7     HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Tide Sjø a/s, Bergen.    2006 - 2012 8    
  9           Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no  
       
  10  BYGGEÅR       1987   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER       24   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  SKROG       Ankerløkken Verft a/s, Førde   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  UTRUSTNING       Ankerløkken Verft a/s, Førde   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE       PS2D140   14  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  15  SKROG       Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE       DNV + 1A1 R15 Carferry A E0 bis   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17  MATERIALE   Stål   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  MASKINFABRIKANT       Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset   18  [P] "Skipet" 3/1987  
  19  MASKIN PRODUSERT       1986   19  [P] "Skipet" 3/1987  
  20  MASKIN   1 x 2T DM Wichmann WX8V 8 syl. diesel   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21     590 o/min     21  [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  22  EFFEKT       2700 bhk   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  FART       16.0 kn   23  Observasjon  
  24  FORBRUK       280 l/t [tungolje v/ 15.0 kn]   24  [A] Sunnhordland 21.10.1987  
  25  LENGDE   87.00 m   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  BREDDE       14.50 m   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  DYBDE       04.50 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BRUTTO REGISTERTONNASJE       2871 t   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  NETTO REGISTERTONNASJE       0861 t   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  DØDVEKTTONNASJE   0817 t   30  [N] marinetraffic.com  
  31  BILER       [1] 49 dekk 2, 85 dekk 3 1987 - ca.2005 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32     [2] 24 dekk 4 [hengedekk] 1991 - 1997 32  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  33     [3] 0 dekk 4 1997 - 33  [A] Sunnhordland 06.05.1997  
  34     [4] 42 dekk 2, 69 dekk 3   ca.2005 - 34    
  35  TRAILERE       12 [18m]   35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36  PASSASJERER   [1] 500 1987 - ca.2005 36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37     [4] 399 ca.2005 - 37    
  38  MANNSKAP           38    
  39  PASSASJERLUGARER       0   39  Observasjon  
  40  MANNSKAPSLUGARER   [1] 10 1986 - 1990 40  Observasjon  
  41           [2] 12 1990 - 41  Observasjon  
  42  DEKKSHØYDE   2.10 m dekk 2, 4.50 m dekk 3   42  Observasjon  
  43           4.40 m under hevet hengedekk / 2.50 m under senket hengedekk, 1.90 m dekk 4 1991 - ca.1996 43  Observasjon  
  44  AKSELTRYKK   1.3 t dekk 2, 13 t dekk 3   44  Observasjon  
  45           1.3 t dekk 4             1991 - ca.1996 45  Observasjon  
  46  TILLEGGSINFORMASJON       3 dusjrom for sjåfører på dekk 1.   46  [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  47  STATUS       I trafikk 47    
 
  48 17.10.1986   : Sjøsatt ved Ankerløkken Verft a/s, Førde. 48    
  49 13.02.1987   : Innført i Bergen Skipsregister som "Stord". Hjemmehavn: Bergen. 49  [N] sjofartsdir.no  
  50 17.02.1986   : Levert fra Ankerløkken Verft a/s, Førde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. Byggekostnad: 46.5 mill NOK. 50  [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  51 28.02.1987   : Døpt av Magda Eriksen, Bergen. 51  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
  52 03.03.1987   : Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 52  [A] Sunnhordland 03.03.1987  
  53 uke 47 1990   : Til verksted for montering av hengedekk. 53  [A] Sunnhordland 29.11.1990  
  54 20.01.1990   : Ombygget: Hengedekk montert og påbygget i mannkapsseksjonen [2]. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 54  Observasjon  
  55 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 55  [N] sjofartsdir.no  
  56 27.08.1993   : Kolliderte med rampen, Sandvikvåg. Én passasjer lettere skadet. 56  [A] Sunnhordland 30.08.1993  
  57    : Ødela fallem og hydraulisk sylinder til visir. 57  [A] Sunnhordland 31.08.1993  
  58    : Årsak: Prosedyresvikt. 58  [A] Sunnhordland 02.09.1993  
  59 21.11.1994   : Maskinhavari, Sandvikvåg. Assistert av m/fe "Odda". 59  [A] Sunnhordland 22.11.1994  
  60 12.05.1995   : Den ene rampen på hengedekket løsnet i låsemekanismen, og falt ned. 60    
  61 05.1996   : Evakueringssklie erstattet med redningsstrømpe. 61  [A] Sunnhordland 04.07.1996  
  62 vår 1997   : Ombygget: hengedekk demontert [3]. 62  [A] Sunnhordland 06.05.1997  
  63 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 63  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  64 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 64  [N] sjofartsdir.no  
  65 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [4]. 65    
  66 14.12.2005   : Grunnstøtte, Halhjem. 66  [A] Sunnhordland 15.12.2005  
  67    : Årsak: Menneskelig svikt. 67  [A] Sunnhordland 16.12.2005  
  68 03.11.2006   : Drift og eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 68    
  69 01.01.2007   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 69      
  70 24.01.2007   : Tilbakelevert. 70  [A] Sunnhordland 23.01.2007  
  71 26.02.2007   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 71    
  72 26.03.2007   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 72    
  73 17.11.2007   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 73    
  74 16.02.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 74    
  75 28.05.2010   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 75     
  76 09.07.2010   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 76  Observasjon  
  77 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 77    
  78 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 78    
  79 05.03.2012   : To passasjerer knivstukket og skadet i kafeteriaen. 79  [N] stavanger-aftenblad.no 06.03.2012  
  80 29.05.2012   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 80  Observasjon  
  81 28.06.2012   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 81  Observasjon  
  82 04.02.2014   : Assisterte m/fe "Hardanger" etter at denne fikk "blackout" etter avgang Tau. 82  Observasjon  
  83 03.07.2014   : Brann i maskinrommet. 2 av mannskapet lettere røykskadet. Til reparasjon ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 83  [N] nrk.no/rogaland 03.07.2014  
  84 08.2014   : Ferdig reparert ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 84  Observasjon  
  85 12.12.2014   : Gikk på land, Tau havn etter svikt i styremekanismen. 85  [N] stavanger-aftenblad.no 12.12.2014  
  86    : Til reparasjon ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 86  Observasjon  
  87 12.10.2015   : Fikk maskinstans p.g.a. diesellekkasje i maskinrommet, Pinå. Slept til Stavanger av slepefartøyene "Buddy" og "Mega Mammut". 87  [N] stavanger-aftenblad.no 12.10.2015  
  88 06.05.2016   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 88  Observasjon  
  89 06.06.2016   : Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 89  Observasjon  
  90 26.06.2016   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 90  [N] norled.no 26.06.2016  
  91 15.08.2016   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 91  Observasjon  
  92 01.12.2016   : Maskinstans, Kvitsøyfjorden. Lå på anker, og senere slept til Mekjarvik av slepfartøyet "Mega Mammut". 92  [N] stavanger-aftenblad.no 01.12.2016  
  93 05.05.2017   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau for vedlikehold. 93  Observasjon  
  94 12.06.2017   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 94  Observasjon  
  95 08.10.2018   : Mannskapet oppdaget en død kvinne i sjøen ved Lindøy. 95  [N] stavanger-aftenblad 08.10.2018