EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "SOGNEFJORD" 2001 / 2015-2016   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.01.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2001 / 2015 - 2016     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LNEG   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       8311302   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257373400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Sognefjord"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø 1984 - 2001 6  [N] sjofartsdir.no  
  7     Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø 2001 - 2012 7  [N] wikipedia.no  
  8           Fjord1 a/s, Florø 2012 - 8  [N] sjofartsdir.no  
 
  9  BYGGEÅR       1984   9  [N] sjofartsdir.no  
  10  BYGGENUMMER       52   10  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  11  SKROG       Trønderverftet a/s. Hommelvik   11  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  12  UTRUSTNING       Trønderverftet a/s. Hommelvik   12  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  13  TYPE       PS 90   19  [P] "85 år med norske bilferjer"  
  14  SKROG       Konvensjonelt   14  Observasjon  
  15  KLASSE   DNV + 1A1, R-5, Car Ferry B, Ice C, E0 før 1986 - før 1989 15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17           NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  MATERIALE       Stål   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MASKIN PRODUSERT       1984   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MASKIN       1 x Wichmann 7AXA(G) diesel   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  EFFEKT       1971 bhk   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  FART       14.5 kn   23    
  24  FORBRUK           24    
  25  LENGDE   73.50 m   25  [N] sjofartsdir.no      
  26  BREDDE       13.70 m   26  [N] sjofartsdir.no      
  27  DYBDE       04.50 m   27  [N] sjofartsdir.no      
  28  BRUTTO REGISTERTONNASJE       1439 t   28  [N] sjofartsdir.no      
  29  NETTO REGISTERTONNASJE       470 t   29  [N] sjofartsdir.no      
  30  DØDVEKTTONNASJE   [1] 420 t 1983 - 2003 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31         [3] 607 t 2003 - 31  [N] marinetraffic.com  
  32  BILER   [1] 70 dekk 2, 20 dekk 3 [hengedekk] 1984 - ca. 2005 32    
  33     [2] 54 dekk 2, 10 dekk 3 [hengedekk] ca.2005 - 33    
  34  TRAILERE       9   34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35  PASSASJERER   [1] 399 1984 - ca. 2005 35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36     [2] 483 ca.2005 - 36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37  MANNSKAP           37    
  38  PASSASJERLUGARER       0   38  Observasjon  
  39  MANNSKAPSLUGARER       Ja   39  Observasjon  
  40  DEKKSHØYDE       4.50 m dekk 2, 2.0 m dekk 3   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  AKSELTRYKK       13 t dekk 2, 1.3 t dekk 3   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42  TILLEGGSINFORMASJON       Lengde bildekk: 68.50 m.   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43  STATUS       I opplag [reservefartøy] 43    
 
  44 21.05.1984   : Levert fra Trønderverftet a/s, Hommelvik til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø [1]. Innført i Sunnfjord Skipsregister. Hjemmehavn: Florø. 44  [N] sjofartsdir.no  
  45 05.1984   : Satt i trafikk Kaupanger - Refsnes. 45  [N] stp-norway.com 28.05.2010  
  46 ca.09.1984   : Satt i trafikk Kaupanger - Gudvangen. 46  [P] "Skipet" 2/1984  
  47 1985   : Satt i trafikk Lavik - Brekke. Satt i trafikk Årdalstangen - Kaupanger senere samme år. 47  [N] stp-norway.com 07.10.2007  
  48 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 48  [N] sjofartsdir.no  
  49 10.1993   : Satt i trafikk Kaupanger - Gudvangen. 49  [N] stp-norway.com 28.05.2010  
  50 10.1994   : Tatt ut av trafikk Kaupanger - Gudvangen. 50  [N] stp-norway.com 28.05.2010  
  51 2001   : Drift og eierskap overført til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø.   51  [N] wikipedia.no      
  52 pr.primo 2001   : I opplag, Kaupanger [reservefartøy], samt i bruk i isbrytertjeneste Kaupanger - Frønningen. 52  [P] "Skipet" 1/2001  
  53 15.05.2001   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen. 53  [P] "Skipet" 1/2001  
  54 15.09.2001   : I opplag, Kaupanger. 54  [P] "Skipet" 1/2001  
  55 22.10.2001   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 55  [P] "Skipet" 1/2002  
  56 07.12.2001   : Kolliderte med Bybrua, Stavanger havn etter stopp på hjelpemaskinen. 56  [A] Stavanger Aftenblad 08.12.2001  
  57 07.12.2001 ►   : Tilbakelevert etter reparasjoner ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. 57  [P] "Skipet" 1/2002  
  58    : Tidvis i bruk som isbryter, Nærøyfjorden. 58  [P] "Skipet" 1/2001  
  59 02.03.2002   : Grunnstøtte, Ånnelandssundet. Skader på propell, aksling og ror. Til NSD-Wärstilä a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 59    
  60 09.2002   : I opplag, Kaupanger. 60  [N] stp-norway.com 24.03.2002  
  61 05.2003   : Ombygget: øvre salong utvidet [3]. 61  [N] stp-norway.com 06.05.2003  
  62 ca.06.2003   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen. 62  [N] stp-norway.com 06.10.2003  
  63 09.2003   : I opplag, Kaupanger. 63  [N] stp-norway.com 06.10.2003  
  64 02.2004   : Satt i trafikk Molde - Vestnes. 64  [N] stp-norway.com 29.02.2004  
  65 02.04.2004   : Tatt ut av trafikk Molde - Vestnes. 65    
  66 01.05.2004   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen. 66  [N] stp-norway.com 31.03.2004  
  67 09.2004   : I opplag, Kaupanger. 67  [N] stp-norway.com 18.11.2005  
  68 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [2]. 68    
  69 ca.06.2005   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen. 69  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  70 09.2005   : I opplag, Kaupanger. 70  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  71 ca.06.2006   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen. 71  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  72 09.2006   : I opplag, Kaupanger. 72  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  73 ca.06.2007   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen. 73  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  74 09.2007   : I opplag, Kaupanger. 74  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  75 ca.06.2008   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen. 75  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  76 09.2008   : I opplag, Kaupanger. 76  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  77 ca.06.2009   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen. 77  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  78 09.2009   : I opplag, Kaupanger. 78  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  79 01.06.2010   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen. 79  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  80 28.12.2010   : I opplag, Ulvik. 80  [N] stp-norway.com 28.12.2010  
  81 ca.06.2011   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen. 81  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  82 09.2011   : I opplag, Kaupanger. 82  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  83 25.04.2012   : Drift og eierskap overført til Fjord1 a/s, Florø. 83  [N] sjofartsdir.no  
  84 ca.06.2012   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen. 84  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  85 09.2012   : I opplag, Kaupanger. 85  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  86 ca.06.2013   : Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen. 86  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  87 09.2013   : Tatt ut av trafikk Lærdal - Gudvangen. 87  [N] stp-norway.com 24.03.2008  
  88 01.06.2015   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 88  [N] visitflam.com  
  89 31.08.2015   : Tatt ut av trafikk Lauvvik - Lysebotn. 89  [N] visitflam.com  
  90 02.09.2015   : I opplag, Deknepollen. 90  [P] "Skipet" 3/2015 / 2/2016  
  91 20.11.2015   : I opplag, Lærdal. 91  [N] aisnorge.aisonline.com/stat  
  92 07.01.2016   : Satt i trafikk Mannheller - Fodnes. 92  [P] "Skipet" 1/2016  
  93 28.02.2016   : I opplag, Kaupanger. 93  [N] aisnorge.aisonline.com/stat  
  94 01.06.2016   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 94  [N] visitflam.com  
  95 31.08.2016   : Tatt ut av trafikk Lauvvik - Lysebotn. 95  [N] visitflam.com  
  96 09.2016   : I opplag, Måløy [reservefartøy]. 96  [P] "Skipet" 3/2016