A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "SØLYST" 1972 - 2014    
       
  Fortegnelse nr.:   B50          
  Oppdatert:   21.03.2021          
  Periode:   1972 - 2014        
  Fotografi:          
  Status:   Opphogget        
       
       
1  Byggeår    1972   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    272   2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
3  Skrog    Lindstøls Skibs & Båtbyggeri a/s, Risør   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Lindstøls Skibs & Båtbyggeri a/s, Risør   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L H P H   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    K103608   6  -   6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Sølyst"   8  1972 - 2014   8  [N] sdir.no    
9      "Shjandtor 2"   9  2014 - 2018   9  [N] sdir.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Stavanger Kommune, Stavanger   10  1972 - 1985   10  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005    
11      Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger   11  1985 - 1998   11  -    
12      Helge Geir Helgesen, Vassøy   12  1998   12  [N] sdir.no    
13      P/r L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy   13  1998 - 2003   13  [N] sdir.no    
14      Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy   14  2003 - 2014   14  [N] sdir.no    
15      Skyssbåtservice Torgeir Vareberg, Vestre Åmøy   15  2014 - 2018   15  [N] sdir.no    
                     
16  Type    -   16  -   16  -    
                     
17  Skrogutforming    Pendel   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    NSC   18  -   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
19  Materiale    Stål   19  -   19  [N] sdir.no    
                     
20  Maskinfabrikant    -   20  -   20  -    
                     
21  Maskin produsert    -   21  -   21  -    
                     
22  Maskin    1 x Callesen 425D diesel   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
23  Effekt    240 bhk   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
24  Fart    8.5 kn   24  -   24  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005    
                     
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                     
26  Lengde    32.09 m   26  -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Bredde    7.49 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Dyptgående    2.18 m   28  1972 - 2014   28  [N] sdir.no    
                     
29  Brutto registertonn    99.91 t   29  1972 - 2014   29  [N] sdir.no    
                     
30  Netto registertonn    36.43 t   30  1972 - 2014   30  [N] sdir.no    
                     
31  Dødvekttonn    -   31  -   31  -    
                     
32  Bilkapasitet A  17   32  1972 - ca.2005   32  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005    
33   B  11   33  ca.2005 - 2014   33  -    
34   C  0   34  2014 - 2018   34  HMI    
                     
35  Trailerkapasitet A  1   35  1972 - 2014   35  HMI    
36   C  0   36  2014 - 2018   36  HMI    
                     
37  Passasjersertifikat A  99   37  1972 - 2014   37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
38   C  0   38  2014 - 2018   38  HMI    
                     
39  Mannskap    Fører, billettør   39  1972 - 2014   39  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005    
                     
40  Passasjerlugarer    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Mannskapslugarer    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Dekkshøyde    4.50 m   42  -   42  [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 02.01.02-30.04.02"    
                     
43  Tillatt akseltrykk    10 t   43  -   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
44  Tilleggsinformasjon    Sitteplasser dekk 1: 60   44  -   44  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005    
45      Dekkslast: 45 t   45  -   45  [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1998    
       
       
46   29.08.1972   Målt. 46 [N] sdir.no    
47   21.09.1972   Innført i Stavanger Skipsregister som "Sølyst". 47 [N] sdir.no    
48   22.09.1972   Levert fra Lindstøls Skibs & Båtbyggeri a/s, Risør til Stavanger Kommune, Stavanger [A]. Hjemmehavn: Stavanger. Døpt av Marit Jansen, Risør. 48 [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005    
49       Byggesum: 1.81 mill NOK. 49 [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1971    
50   08.10.1972   Ankom Stavanger. 50 [A] Stavanger Aftenblad 09.10.1972    
51   16.10.1972   Satt i trafikk Jorenholmen - Sølyst, Stavanger havn. 51 [A] Stavanger Aftenblad 12.10.1972    
52   30.10.1975   Satt i trafikk Jorenholmen - Sølyst, Stavanger havn / Stavanger - Vassøy. 52 HMI / [A] Stavanger Aftenblad 12.03.1976    
53   30.04.1977   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vassøy. 53 HMI    
54   04.09.1977   Kolliderte med en fritdsbåt, Stavanger havn. Fører av denne var beruset. 54 [A] Stavanger Aftenblad 05.09.1977    
55   30.12.1977   Tatt ut av trafikk Jorenholmen - Sølyst, Stavanger havn. 55 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.1977    
56   01.04.1978   Satt i trafikk Stavanger - Åmøy [lasteferge] / Stavanger - Langøy. 56 [P] "Skipet" 4/1981    
57   09.11.1978   Grunnstøtte etter teknisk feil. 57 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"    
58   31.07.1982   Stjålet av en vikarkaptein og ført med promille til Østhusvik. 58 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.1982    
59   02.1985   Drift og eierskap overført til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. 59 -    
60   22.07.1987   Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for ombygging. 60 [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1987    
61   28.08.1987   Ferdig ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: Hydraulisk kjørerampe montert. 61 [A] Stavanger Aftenblad 26.08.1987    
62   06.02.1989   Satt i trafikk Stavanger - Helgøysund [frakttrafikk] / Stavanger - Langøy. 62 [A] Stavanger Aftenblad 06.02.1989    
63   02.1989 ►   Tatt ut av frakttrafikk Stavanger - Helgøysund. 63 -    
64   30.01.1992   Kolliderte i tykk tåke med m/fe "Tau" ved innseilingen til Stavanger havn. 64 [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1992    
65       Årsak: M/fe "Sølyst" overholdt ikke seilingsleden. 65 [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1992    
66   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66 [N] sdir.no    
67   05.01.1993   Kjørte inn i en skøyte ved kai, Langøy etter at en boltsplint falt ut og hindret reversering. 67 [A] Stavanger Aftenblad 06.01.1993    
68   09.1993   Til Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger for klassing. Store reduksjoner i ståltykkelsen oppdaget. 68 [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1993    
69   10.1993 ►   Ferdig klasset og reparert ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger. Kostnad: 1.1 mill NOK. Satt i trafikk Stavanger - Langøy. 69 -    
70   10.1994   I opplag, Stavanger med maskinhavari. 70 [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1994    
71   11.1994   Ferdig reparert. Satt i trafikk Stavanger - Langøy. 71 [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1994    
72   30.10.1995   MOB og MOB-krane montert. 72 [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1995    
73   07.02.1997   Grunnstøtte, Vassøyskjæret. 73 [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1997    
74   11.1997   Utleid til L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. Samme trafikk. 74 [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005    
75   06.05.1998   Solgt til Helge Geir Helgesen, Vassøy. Salgssum: 411 000 NOK. Videresolgt samme dag til p/r L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. Salgssum: 411 000 NOK. 75 [N] sdir.no    
76       Samme trafikk. 76 HMI    
77   19.10.1998   I opplag, Stavanger. 77 HMI    
78   02.01.2002   Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Judaberg. 78 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.2001    
79   03.01.2002   Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 79 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.2001    
80   21.06.2002   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 80 HMI    
81   14.08.2002   Satt i trafikk Stavanger - Judaberg. 81 [A] Stavanger Aftenblad 14.08.2002    
82   08.01.2003   I opplag, Stavanger. 82 [A] Stavanger Aftenblad 08.01.2003    
83   10.03.2003   Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 730 000 NOK. 83 [N] sdir.no    
84   pr.2004   I trafikk Stavanger - Hommersåk [lasterute]. 84 [P] "Riskafjord kom seilande"    
85   ca.2005   Kapasitet endret [B]. 85 -    
86   12.08.2007   Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 86 -    
87   19.09.2007   I opplag, Stavanger. 87 -    
88   ► 2008   Satt i frakttrafikk Stavanger - Usken. 88 -    
89   11.01.2010   Utleid til Stavanger kommune, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Ormøy. 89 -    
90   12.02.2010   Tilbakelevert. 90 -    
91   16.02.2010   Satt i frakttrafikk Stavanger - Usken. 91 -    
92   09.2013   I opplag, Stavanger med maskinhavari. 92 -    
93   11.03.2014   Slept av slepefartøyet "Ribo" til Sevlandsvik Slip og Mekaniske Verksted, Sævelandsvik for verkstedsopphold. 93 [P] "Skipet" 2/2014    
94   05.04.2014   Nedrigget til lekter. Bl.a. skorsteiner, ror og propeller fjernet. Slept av slepefartøyet "Ribo" til Stavanger. 94 [P] "Skipet" 2/2014    
95       Kapasitet og sertifikat endret [C]. 95 -    
96   30.04.2014   Solgt til Skyssbåtservice Torgeir Vareberg, Vestre Åmøy. Salgssum: 150 000 NOK. Omdøpt "'Shjandtor 2". 96 [N] sdir.no    
97   28.02.2018   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som opphogget. 97 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau