EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "SØLYST" 1972-2014   FOTOGRAFI   OPPDATERT 15.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1972 - 2014     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LHPH   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       K103608   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Sølyst" 1972 - 2014 5  [N] sjofartsdir.no  
  6           "Shjandtor 2" 2014 - 2018 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Stavanger Kommune, Stavanger 1972 - 1985 7  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005  
  8     Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger 1985 - 1998 8    
  9     Helge Geir Helgesen, Vassøy 1998 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy 1998 - 2003 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 2003 - 2014 11  [N] sjofartsdir.no  
  12           Skyssbåtservice Torgeir Vareberg, Vestre Åmøy 2014 - 2018 12  [N] sjofartsdir.no  
 
  13  BYGGEÅR       1972   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  BYGGENUMMER       272   14  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  15  SKROG       Lindstøls Skibs & Båtbyggeri a/s, Risør   15    
  16  UTRUSTNING       Lindstøls Skibs & Båtbyggeri a/s, Risør   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  TYPE           17    
  18  SKROG       Pendel   18  Observasjon  
  19  KLASSE       NSC før 2000 - 2018 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT       21    
  22  MASKIN PRODUSERT           22    
  23  MASKIN       1 x Callesen 425D diesel   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  EFFEKT       240 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  FART       8.5 kn   25  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005  
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   32.09 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       07.49 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE       02.18 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE       99.91 t 1972 - 2014 30  [N] sjofartsdir.no  
  31  NETTO REGISTERTONNASJE       36.43 t 1972 - 2014 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DØDVEKTTONNASJE           32    
  33  BILER   [1] 17 1972 - ca. 2005 33  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005  
  34     [2] 11 ca.2005 - 2014 34    
  35           [3] 0 2014 - 2018 35  Observasjon  
  36  TRAILERE   [1] 1 1972 - 2014 36  Observasjon  
  37           [3] 0 2014 - 2018 37  Observasjon  
  38  PASSASJERER   [1] 99 1972 - 2014 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39     [3] 0 2014 - 2018 39  Observasjon  
  40  MANNSKAP       Fører, billettør 1972 - 2014 40  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005  
  41  PASSASJERLUGARER       0   41  Observasjon  
  42  MANNSKAPSLUGARER           42    
  43  DEKKSHØYDE       4.00 m   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44  AKSELTRYKK       10 t   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45  TILLEGGSINFORMASJON   Sitteplasser dekk 1: 60.   45  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005  
  46           Dekkslast: 45 t.   46  [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1998  
  47  STATUS       Opphogget 2018 47    
       
  48 21.09.1972   : Innført i Stavanger Skipsregister som "Sølyst". 48  [N] sjofartsdir.no  
  49 22.09.1972   : Levert fra Lindstøls Skibs & Båtbyggeri a/s, Risør til Stavanger Kommune, Stavanger som "Sølyst" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Døpt av Marit Jansen, Risør. 49  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005  
  50 10.1972   : Satt i trafikk Jorenholmen - Sølyst, Stavanger havn. 50  [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2005  
  51 30.12.1977   : Tatt ut av trafikk Jorenholmen - Sølyst, Stavanger havn. 51  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.1977  
  52 01.04.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Åmøy [lasteferge] / Stavanger - Langøy. 52  [P] "Skipet" 4/1981  
  53 09.11.1978   : Grunnstøtte etter teknisk feil. 53    
  54 31.07.1982   : Stjålet av en vikarkaptein og ført med promille til Østhusvik. 54  [A] Stavanger Aftenblad 02.08.1982  
  55 02.1985   : Drift og eierskap overført til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. 55    
  56 22.07.1987   : Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for ombygging. 56  [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1987  
  57 28.08.1987   : Ferdig ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: hydraulisk kjørerampe montert. 57  [A] Stavanger Aftenblad 26.08.1987  
  58 06.02.1989   : Satt i trafikk Stavanger - Helgøysund [frakttrafikk] / Stavanger - Langøy. 58  [A] Stavanger Aftenblad 06.02.1989  
  59 02.1989 ►   : Tatt ut av frakttrafikk Stavanger - Helgøysund. 59    
  60 30.01.1992   : Kolliderte i tykk tåke med m/fe "Tau" ved innseilingen til Stavanger havn. 60  [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1992  
  61    : Årsak: m/fe "Sølyst" overholdt ikke seilingsleden. 61  [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1992  
  62 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 62  [N] sjofartsdir.no  
  63 05.01.1993   : Kjørte inn i en skøyte ved kai, Langøy etter at en boltsplint falt ut og hindret reversering. 63  [A] Stavanger Aftenblad 06.01.1993  
  64 09.1993   : Til Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger for klassing. Store reduksjoner i ståltykkelsen oppdaget. 64  [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1993  
  65 10.1993 ►   : Ferdig klasset og reparert ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger. Kostnad: 1.1 mill NOK. Satt i trafikk Stavanger - Langøy. 65    
  66 10.1994   : I opplag, Stavanger med maskinhavari. 66  [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1994  
  67 11.1994   : Ferdig reparert. Satt i trafikk Stavanger - Langøy. 67  [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1994  
  68 30.10.1995   : MOB og MOB-krane montert. 68  [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1995  
  69 07.02.1997   : Grunnstøtte, Vassøyskjæret. 69  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1997  
  70 11.1997   : Utleid til L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. Samme trafikk. 70  [A] Stavanger Aftenblad 10.12.2005  
  71 06.05.1998   : Solgt til Helge Geir Helgesen, Vassøy. Salgssum: 411 000 NOK. Videresolgt samme dag til L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. Salgssum: 411 000 NOK. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72    : Samme trafikk. 72  Observasjon  
  73 19.10.1998   : I opplag, Stavanger. 73  Observasjon  
  74 02.01.2002   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Judaberg. 74  [A] Stavanger Aftenblad 28.12.2001  
  75 03.01.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 75  [A] Stavanger Aftenblad 28.12.2001  
  76 21.06.2002   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 76  Observasjon  
  77 14.08.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Judaberg. 77  [A] Stavanger Aftenblad 14.08.2002  
  78 08.01.2003   : I opplag, Stavanger. 78  [A] Stavanger Aftenblad 08.01.2003  
  79 10.03.2003   : Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 730 000 NOK. 79  [N] sjofartsdir.no  
  80 ca.2005   : Kapasitet endret [2]. 80    
  81 12.08.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 81    
  82 19.09.2007   : I opplag, Stavanger. 82    
  83 ► 2008   : Satt i frakttrafikk Stavanger - Usken. 83    
  84 11.01.2010   : Utleid til Stavanger kommune, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Ormøy. 84    
  85 12.02.2010   : Tilbakelevert. 85    
  86 16.02.2010   : Satt i frakttrafikk Stavanger - Usken. 86    
  87 09.2013   : I opplag, Stavanger med maskinhavari. 87    
  88 11.03.2014   : Slept til Sevlandsvik Slip og Mekaniske Verksted, Sævelandsvik for verkstedsopphold. 88    
  89 05.04.2014   : Nedrigget til lekter. Bl.a. skorsteiner, ror og propeller fjernet. I opplag, Ladstein. Kapasitet og sertifikat endret [3]. 89    
  90 30.04.2014   : Solgt til Skyssbåtservice Torgeir Vareberg, Vestre Åmøy. Salgssum: 150 000 NOK. Omdøpt "'Shjandtor 2". 90  [N] sjofartsdir.no  
  91 28.02.2018   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som opphogget. 91  [N] sjofartsdir.no