H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "SKUDENES" 1970 - 1987          M/Fe "RYFYLKE" 1987 - 1990  
    Fortegnelse nr. B42  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     08.09.2020    
    PERIODE:     1970 - 1990 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L N O L  1 1970 - 1990   1 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  2     E A C C 2 1990 - etter 1990   2 [P] "Skipet" 4/1994  
  3     D 4 E S 3 etter 1990 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 IMO-nummer   7022708 4 -   4 [N] marinetraffic.com  
  5 MMSI-nummer   617064000 5 -   5 [N] marinetraffic.com  
  6 Navn   "Skudenes" 6 1970 - 1987   6 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7     "Ryfylke" 7 1987 - 1990   7 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8     "Pitiusas" 8 1990   8 HMI  
  9     "Islas Pitiusas" 9 1990 - 1995   9 [N] marinetraffic.com  
  10     "Volcan de Tindaya" 10 1995 - 2003   10 [N] marinetraffic.com  
  11     "Tindaya" 11 2003   11 [N] faktaomfartyg.se  
  12     "Marta Andrea" 12 2003 - 2004   12 [N] faktaomfartyg.se  
  13     "Mar d' Canal" 13 2004 -   13 [N] faktaomfartyg.se  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  14 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 14 1970 - 1990   14 [P] "Skipet" 1/1991  
  15 Pitiusa de Transporte, Ibiza, Spania 15 1990 - 1996   15 [P] "Skipet" 4/1994  
  16 Antonio Armas Curbelo S.A., Santa Cruz, Spania 16 1996 - 2004   16 [N] faktaomfartyg.se  
  17 Anarafe S.L, Cape Verde, Spania 17 2004 -   17 [N] faktaomfartyg.se  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  18 Byggeår   1970 18 -   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19 Byggenummer   30 19 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20 Skrog   Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg 20 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Utrustning   Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Type   FL 22 -   22 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  23 Skrogutforming   Konvensjonelt 23 -   23 HMI  
  24 Klasse   Skipskontrollen 24 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Materiale   - 25 -   25 -  
  26 Maskinfabrikant   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 26 -   26 [P] "Skipet" 1/1991  
  27 Maskin produsert   1970 27 -   27 [P] "Skipet" 1/1991  
  28 Maskin   2 x Normo 4TEN DM 8 syl. diesel 28 -   28 [P] "Skipet" 1/1991  
  29 Effekt   2080 bhk 29 -   29 [P] "Skipet" 1/1991  
  30 Fart   15. 0 kn 30 -   30 [P] "Fjordabåtene"  
  31 Forbruk   - 31 -   31 -  
  32 Lengde [ A ] 58.86 m 32 1970 - 1983   32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33   [ B ] 70.85 m 33 1983 - 1990   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34   [ C ] 71.70 m 34 1990 -   34 -  
  35 Bredde   10.65 m 35 -   35 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36 Dybde [ A ] 3.02 m 36 1970 - 1990   36 [P] "Skipet" 1/1991  
  37   [ C ] 4.50 m 37 1990 -   37 -  
  38 Brutto registertonnasje [ A ] 709 t 38 1970 - 1983   38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39   [ B ] 1574 t 39 1983 - 1990   39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [ C ] 1638 t 40 1990 -   40 -  
  41 Netto registertonnasje [ A ] 270 t 41 1970 - 1983   41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [ B ] 674 t 42 1983 - 1990   42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [ C ] 309 t 43 1990 -   43 -  
  44 Dødvekttonnasje   - 44 -   44 -  
  45 Bilkapasitet [ A ] 42 45 1970 - 1983   45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46   [ B ] 57 46 1983 - 2004   46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   [ D ] 60 47 2004 -   47 -  
  48 Trailerkapasitet   Ja 48 -   48 HMI  
  49 Passasjersertifikat [ A ] 399 49 1970 - 2004   49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   [ D ] 450 50 2004 -   50 -  
  51 Mannskap   Ja 51 -   51 HMI  
  52 Passasjerlugarer   3 52 -   52 [P] "Fjordabåtene"  
  53 Mannskapslugarer   Ja 53 -   53 HMI  
  54 Dekkshøyde   4.20 m 54 -   54 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55 Akseltrykk   13 t 55 -   55 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  56 Tilleggsinformasjon   Baugpropell: Dobbeltskruet. 56 -   56 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  57     Baugpropell: Effekt: 250 hk. 57 -   57 [A] Stavanger Aftenblad 11.07.1970  
  58     2 x vridbare propeller. 58 -   58 [A] Stavanger Aftenblad 18.07.1970  
  59     Stabiliseringstanker. 2 salonger dekk 3. Sitteplasser salong dekk 1: 75. 59 -   59 [P] "Fjordabåtene"  
  60     Sitteplasser dekk 3: 170. 60 -   60 [A] Stavanger Aftenblad 23.02.1970  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  61 25.04.1970     Sjøsatt. 61 [A] Stavanger Aftenblad 20.04.1970  
  62 11.07.1970     Døpt av Sigrid Torpp, Tjørvåg. 62 [A] Stavanger Aftenblad 11.07.1970  
  63 21.07.1970     Levert fra Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Skudenes" [ A ]. Byggekostnad: 5.8 mill NOK. 63 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  64       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 64 [N] sdir.no  
  65       Kjenningssignal: LNOL. 65 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  66 22.07.1970     Ankom Skudeneshavn. 66 [A] Stavanger Aftenblad 23.07.1970  
  67 25.07.1970     Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 67 [A] Stavanger Aftenblad 21.07.1970  
  68 10.09.1970     Mistet det ene ankeret etter en feil på låsemekanismen, Boknafjorden. 68 [A] Stavanger Aftenblad 11.09.1970  
  69 01.09.1971     Trailer veltet etter krafting krenging, Boknafjorden. 69 [A] Stavanger Aftenblad 02.09.1971  
  70 28.09.1973     Eldre mann falt over bord, Boknafjorden. Tatt om bord igjen i livbåt. 70 [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1973  
  71 06.11.1973     Fikk slått hull i skroget etter å ha blitt ført inn i kaien av kraftig vind, Stavanger. 71 [A] Stavanger Aftenblad 07.11.1973  
  72 27.12.1975     Tre personbiler skadet om bord etter at en trailerhenger veltet i høy sjø ved Skudeneshavn. 72 -  
  73 05.07.1978     Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 73 [P] "Skipet" 1/1991  
  74 08.04.1980     Satt i trafikk Mekjarvik - Kopervik. 74 [A] Stavanger Aftenblad 08.04.1980  
  75 09.05.1980     Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 75 [A] Stavanger Aftenblad 07.05.1980  
  76 21.11.1982     Fire personbiler skadet om bord p.g.a. slingring i høy sjø. 76 -  
  77 28.10.1983     Tatt ut av trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 77 [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1983  
  78 29.10.1983     Ankom Horten Verft a/s, Horten for ombygging. 78 [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1983  
  79 24.12.1983     Ferdig ombygget ved Horten Verft a/s, Horten: Forlenget med ny midtseksjon samt byttet til flap-ror [ B ]. 79 -  
  80       Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 80 -  
  81 12.08.1985     Rente inn i en sjark og et bolighus etter teknisk svikt, Skudeneshavn. 81 -  
  82 30.06.1986     Utleid til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 82 [A] Stavanger Aftenblad 28.06.1986  
  83 07.1986     Satt i trafikk Svolvær - Skutvik. 83 [P] "Skipet" 1/1995  
  84 08.08.1986     Tilbakelevert. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 84 [A] Stavanger Aftenblad 28.06.1986  
  85 11.07.1987     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 85 [A] Stavanger Aftenblad 10.07.1987  
  86       Også reservefartøy for Mekjarvik - Skudeneshavn. 86 [P] "Skipet" 1/1991  
  87 21.07.1987     Omdøpt "Ryfylke". 87 - / [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  88 27.08.1988     Innbrudd ved kai, Stavanger. 4000 NOK + tobakk stjålet. 88 [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1988  
  89 31.08.1988     Reddet to personer etter båtvelt, Nedstrandsfjorden. 89 [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1988  
  90 ca.06.1989     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 90 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989  
  91 ► 28.09.1989     Tilbakelevert. 91 HMI  
  92 28.09.1989     Deltok i en felles skandinavisk redningsøvelse, Nedstrandsfjorden. I opplag, Stavanger. 92 [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1989  
  93 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 93 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  94 14.03.1990     Kolliderte med kaien etter at maskinene låste seg på full fart forover, Talgje. 94 [A] Stavanger Aftenblad 15.03.1990  
  95 06.1990     Solgt til Pitiusa de Transporte, Ibiza, Spania. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Kjenningssignal: EACC. 95 [P] "Skipet" 4/1994  
  96       Omdøpt "Pitiusas". 96 HMI  
  97 13.06.1990     Avgikk mot Spania etter dokksetting ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. 97 [P] "Skipet" 3/1990  
  98 13.06.1990 ►     Ommålt [ C ]. Omdøpt "Islas Pitiusas". Satt i trafikk Ibiza - Denia, ESP. 98 -  
  99 1990     Satt i trafikk Ibiza - Denia, ESP. 99 [N] faktaomfartyg.se  
  100 18.02.1993     Grunnstøtte ved Ibiza, ESP. Til reparasjon, Palma de Mallorca, ESP. 100 [N] faktaomfartyg.se  
  101 06.03.1993     Tauet til Palma de Mallorca, ESP for reparasjon. 101 [N] faktaomfartyg.se  
  102 01.03.1995     Utleid til Naviera Antonio Armas Curbelo S.A., Las Palmas, ESP. Omdøpt "Volcan de Tindaya". Hjemmehavn: Gijon, ESP. Satt i trafikk Blanca - Corralejo, ESP. 102 [N] faktaomfartyg.se  
  103 1995     Satt i trafikk Fuerteventura - Lanzarote, ESP. 103 [N] faktaomfartyg.se  
  104 1996     Solgt til Antonio Armas Curbelo S.A., Santa Cruz, ESP. Satt i trafikk Blanca - Corralejo, ESP. 104 [N] faktaomfartyg.se  
  105 2001     Hjemmehavn: Las Palmas, ESP. 105 -  
  106 05.2003     Omdøpt "Tindaya". 106 [N] faktaomfartyg.se  
  107 10.2003     Omdøpt "Marta Andrea". 107 [N] faktaomfartyg.se  
  108 01.2004     Solgt til Cabo Verde, Sao Vicente, ESP. Omdøpt "Mar d’ Canal". Flagg: Kapp Verde. Kapasitet og sertifikat endret [ D ]. Satt i trafikk Mindelo - Porto Novo, ESP 108 [N] faktaomfartyg.se  
  109       Kapasitet og sertifikat endret [ D ]. 109 -  
  110       Satt i trafikk Mindelo - Porto Novo, ESP. 110 [N] faktaomfartyg.se  
  111 pr.02.08.2016     I trafikk Mindelo - Porto Novo, ESP. 111 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau