EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "SJERNARØY" 1999-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 28.03.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1999 -     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LJTM   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9192480   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       259593000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Sjernarøy".   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1999 - 2000 6  [N] sjofartsdir.no      
  7     Rogaland Trafikkselskap Finnøysambandet a/s, Stavanger 2000 - 2003 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Stavangerske Finnøysambandet a/s, Stavanger 2003 - 2008 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 9  [N] sjofartsdir.no  
  10           Norled a/s, Stavanger 2012 - 10  [N] sjofartsdir.no  
 
  11  BYGGEÅR       1999   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  BYGGENUMMER       45/1   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  SKROG       Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  UTRUSTNING       Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  TYPE           15    
  16  SKROG       Pendel   16  Observasjon  
  17  KLASSE   DNV 1999 - etter 2000 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18           Sjøfartsfirektoratet etter 2000 - 18  [N] sjofartsdir.no  
  19  MATERIALE           19    
  20  MASKINFABRIKANT   Mitsubishi HI Ltd., Sagamihara, Japan   20    
  21  MASKIN PRODUSERT       1999   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN       4 x 4T DM S6R-MPTA 6 syl. diesel   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  EFFEKT       2800 bhk   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  FART       12.5 kn   24    
  25  FORBRUK           25    
  26  LENGDE   65.30 m   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  BREDDE       13.40 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  DYBDE       05.20 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  BRUTTO REGISTERTONNASJE       1656 t   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  NETTO REGISTERTONNASJE       0496 t   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  DØDVEKTTONNASJE       0405 t   31  [N] marinetraffic.com  
  32  BILER   48   32    
  33  TRAILERE       Ja   33  Observasjon  
  34  PASSASJERER   [1] 96 1999 34  [A] Stavanger Aftenblad 14.10.1999  
  35     [2] 200 1999 - 35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36  MANNSKAP           36    
  37  PASSASJERLUGARER       0   37  Observasjon  
  38  MANNSKAPSLUGARER       Ja   38  Observasjon  
  39  DEKKSHØYDE       5.00 m   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40  AKSELTRYKK       15 t   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  TILLEGGSINFORMASJON   Propeller: 2 x Aquamaster US 1201CRP. Hjelpemaskin: 2 x Siemens 1LL8 405-4PM90-Z 750 kW dieselelektrisk.   41    
  42           Sitteplasser: 96.   42  Observasjon  
  43  STATUS       I trafikk 43    
 
  44 30.08.1999   : Levert fra Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Sjernarøy". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 44  [N] sjofartsdir.no  
  45 03.09.1999   : Ankom Stavanger. 45  [A] Stavanger Aftenblad 04.09.1999  
  46 uke 40 1999   : Sertifisert [1]. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 46  [P] "Skipet" 4/1999  
  47 03.11.1999   : I opplag, Stavanger. 47  [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1999  
  48 13.11.1999   : Døpt av Jorunn Strand Vestbø, Judaberg. 48  [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1999  
  49 12.1999   : Sertifikat endret [2]. 49  Observasjon  
  50 01.01.2000   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 50  [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1999  
  51 09.06.2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Finnøysambandet a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 65 396 910 NOK. 51  [N] sjofartsdir.no  
  52 05.09.2003   : Drift og eierskap overført til Stavangerske Finnøysambandet a/s, Stavanger. 52  [N] sjofartsdir.no  
  53 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 53  [N] sjofartsdir.no  
  54 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 54  [N] sjofartsdir.no  
  55 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 55  [N] sjofartsdir.no  
  56 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 56  [N] sjofartsdir.no  
  57 12.10.2014   : Gikk på land, Nord-Hidle. Èn av mannskapet lettere skadet. 57  [N] stavanger-aftenblad 13.10.2014  
  58 13.10.2014   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 58  Observasjon  
  59 13.11.2014   : Ferdig reparert ved GMc Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 59