H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "SJERNARØY" 1999 -  
    Fortegnelse nr. B72  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     01.09.2020    
    PERIODE:     1999 - Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L J T M 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   9192480 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   259593000 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Sjernarøy" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 5 1999 - 2000   5 [N] sdir.no  
  6 Rogaland Trafikkselskap Finnøysambandet a/s, Stavanger 6 2000 - 2003   6 [N] sdir.no  
  7 Høgsfjord a/s, Stavanger 7 2003 - 2008   7 [N] sdir.no  
  8 Tide Sjø a/s, Bergen 8 2008 - 2012   8 [N] sdir.no  
  9 Norled a/s, Stavanger 9 2012 -   9 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Byggeår   1999 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Byggenummer   45/1 11 -   11 [N] skipsrevyen.no 17.09.2006  
  12 Skrog   Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen 12 -   12 [N] skipsrevyen.no 17.09.2006  
  13 Utrustning   Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen 13 -   13 [N] skipsrevyen.no 17.09.2006  
  14 Type   - 14 -   14 -  
  15 Skrogutforming   Pendel 15 -   15 HMI  
  16 Klasse   DNV 16 1999 - etter 2000   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17     Sjøfartsdirektoratet 17 etter 2000 -   17 [N] sdir.no  
  18 Materiale   - 18 -   18 -  
  19 Maskinfabrikant   Mitsubishi HI Ltd., Sagamihara, Japan 19 -   19 -  
  20 Maskin produsert   1999 20 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Maskin   4 x 4T DM S6R-MPTA 6 syl. diesel 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Effekt   2800 bhk 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Fart   13.5 kn 23 -   23 [N] norled.no  
  24 Forbruk   - 24 -   24 -  
  25 Lengde   65.30 m 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Bredde   13.40 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Dybde   5.20 m 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Brutto registertonnasje   1656 t 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Netto registertonnasje   496 t 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Dødvekttonnasje   405 t 30 -   30 [N] marinetraffic.com  
  31 Bilkapasitet   48 31 -   31 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  32 Trailerkapasitet   6 32 -   32 HMI  
  33 Passasjersertifikat [ A ] 96 33 1999   33 [A] Stavanger Aftenblad 14.10.1999  
  34   [ B ] 200 34 1999 -   34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35 Mannskap   Ja 35 -   35 HMI  
  36 Passasjerlugarer   0 36 -   36 HMI  
  37 Mannskapslugarer   Ja 37 -   37 HMI  
  38 Dekkshøyde   4.90 m 38 -   38 HMI  
  39 Akseltrykk   15 t 39 -   39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40 Tilleggsinformasjon   Propeller: 2 x Aquamaster US 1201CRP. 40 -   40 -  
  41     Hjelpemaskin: 2 x Siemens 1LL8 405-4PM90-Z 750 kW dieselelektrisk. 41 -   41 -  
  42     Sitteplasser: 96. 42 -   42 HMI  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  43 26.08.1999   Målt. 43 [N] sdir.no  
  44 30.08.1999     Levert fra Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Sjernarøy". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 44 [N] sdir.no  
  45 03.09.1999     Ankom Stavanger. 45 [A] Stavanger Aftenblad 04.09.1999  
  46 uke 40 1999     Sertifisert [ A ]. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 46 [P] "Skipet" 4/1999  
  47 03.11.1999     I opplag, Stavanger. 47 [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1999  
  48 13.11.1999     Døpt av Jorunn Strand Vestbø, Judaberg. 48 [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1999  
  49 12.1999     Sertifikat endret [ B ]. 49 HMI  
  50 01.01.2000     Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 50 [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1999  
  51 2000     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Finnøysambandet a/s, Stavanger. 51 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  52 09.06.2000     Eierskap overført til Høgsfjord a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 65 396 910 NOK. 52 [N] sdir.no  
  53 01.01.2003     Drift overført til Stavangerske Finnøysambandet a/s, Stavanger. 53 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  54 05.09.2003     Eierskap overført til Stavangerske Finnøysambandet a/s, Stavanger. 54 [N] sdir.no / [P] "Skipet" 1/2004  
  55 03.10.2007     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 55 [N] sdir.no  
  56 21.02.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 56 [N] sdir.no  
  57 30.10.2009     Kolliderte med rampen, Judaberg. 57 [A] Stavanger Aftenblad 12.11.2009  
  58 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 58 [P] "Skipet" 1/2012  
  59 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 59 [N] sdir.no  
  60 12.10.2014     Gikk på land, Nord-Hidle. Èn av mannskapet lettere skadet. 60 [N] stavanger-aftenblad 13.10.2014  
  61 13.10.2014     Til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 61 HMI  
  62 13.11.2014     Ferdig reparert ved GMc Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 62 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau