HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B72       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "SJERNARØY" 1999 -   FOTOGRAFI   OPPDATERT 29.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1999 -   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LJTM   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 9192480   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 259593000   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Sjernarøy"   5  [N] sdir.no  
             
  6   Rederi / eierforhold Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1999 - 2000 6  [N] sdir.no  
  7   Rogaland Trafikkselskap Finnøysambandet a/s, Stavanger 2000 - 2003 7  [N] sdir.no  
  8   Stavangerske Finnøysambandet a/s, Stavanger 2003 - 2008 8  [N] sdir.no  
  9   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 9  [N] sdir.no  
  10   Norled a/s, Stavanger 2012 - 10  [N] sdir.no  
 
  11   Byggeår 1999   11  [N] sdir.no  
  12   Byggenummer 45/1   12  [N] sdir.no  
  13   Skrog Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen   13  [N] sdir.no  
  14   Utrustning Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen   14  [N] sdir.no  
  15   Type -   15  -  
  16   Skrogutforming Pendel   16  Observasjon  
  17   Klasse DNV 1999 - etter 2000 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18   Sjøfartsfirektoratet etter 2000 - 18  [N] sdir.no  
  19   Materiale -   19  -  
  20   Maskinfabrikant Mitsubishi HI Ltd., Sagamihara, Japan   20  -  
  21   Maskin produsert 1999   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Maskin 4 x 4T DM S6R-MPTA 6 syl. diesel   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Effekt 2800 bhk   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Fart 12.5 kn   24  -  
  25   Forbruk -   25  -  
  26   Lengde 65.30 m   26  [N] sdir.no  
  27   Bredde 13.40 m   27  [N] sdir.no  
  28   Dybde 5.20 m   28  [N] sdir.no  
  29   Brutto registertonnasje 1656 t   29  [N] sdir.no  
  30   Netto registertonnasje 496 t   30  [N] sdir.no  
  31   Dødtvekttonnasje 405 t   31  [N] marinetraffic.com  
  32   Biler 48   32  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  33   Trailere Ja   33  Observasjon  
  34   Passasjerer [1]  96 1999 34  [A] Stavanger Aftenblad 14.10.1999  
  35   [2]  200 1999 - 35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36   Mannskap -   36  -  
  37   Passasjerlugarer 0   37  Observasjon  
  38   Mannskapslugarer Ja   38  Observasjon  
  39   Dekkshøyde 5.00 m   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   Akseltrykk 15 t   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   Tilleggsinformasjon Propeller: 2 x Aquamaster US 1201CRP. Hjelpemaskin: 2 x Siemens 1LL8 405-4PM90-Z 750 kW dieselelektrisk.   41  -  
  42   Sitteplasser: 96.   42  Observasjon  
  43   Status I trafikk 43  HMI  
 
  44 30.08.1999   : Levert fra Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Sjernarøy". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 44  [N] sdir.no  
  45 03.09.1999   : Ankom Stavanger. 45  [A] Stavanger Aftenblad 04.09.1999  
  46 uke 40 1999   : Sertifisert [1]. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 46  [P] "Skipet" 4/1999  
  47 03.11.1999   : I opplag, Stavanger. 47  [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1999  
  48 13.11.1999   : Døpt av Jorunn Strand Vestbø, Judaberg. 48  [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1999  
  49 12.1999   : Sertifikat endret [2]. 49  Observasjon  
  50 01.01.2000   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 50  [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1999  
  51 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Finnøysambandet a/s, Stavanger. 51  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  52 09.06.2000   : Eierksap overført til Rogaland Trafikkselskap Finnøysambandet a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 65 396 910 NOK. 52  [N] sdir.no  
  53 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Finnøysambandet a/s, Stavanger. 53  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  54 05.09.2003   : Eierskap overført til Stavangerske Finnøysambandet a/s, Stavanger. 54  [N] sdir.no / [P] "Skipet" 1/2004  
  55 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 55  [N] sdir.no  
  56 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 56  [N] sdir.no  
  57 30.10.2009   : Kolliderte med rampen, Judaberg. 57  [A] Stavanger Aftenblad 12.11.2009  
  58 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 58  [P] "Skipet" 1/2012  
  59 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 59  [N] sdir.no  
  60 12.10.2014   : Gikk på land, Nord-Hidle. Èn av mannskapet lettere skadet. 60  [N] stavanger-aftenblad 13.10.2014  
  61 13.10.2014   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 61  Observasjon  
  62 13.11.2014   : Ferdig reparert ved GMc Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 62  -  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau