HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B72       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "SJERNARØY" 1999 -   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.07.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1999 -   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LJTM   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 9192480   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 259593000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Sjernarøy".   5  [N] sdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1999 - 2000 6  [N] sdir.no  
  7   Rogaland Trafikkselskap Finnøysambandet a/s, Stavanger 2000 - 2003 7  [N] sdir.no  
  8   Stavangerske Finnøysambandet a/s, Stavanger 2003 - 2008 8  [N] sdir.no  
  9   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 9  [N] sdir.no  
  10   Norled a/s, Stavanger 2012 - 10  [N] sdir.no  
 
  11  BYGGEÅR 1999   11  [N] sdir.no  
  12  BYGGENUMMER 45/1   12  [N] sdir.no  
  13  SKROG Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen   13  [N] sdir.no  
  14  UTRUSTNING Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen   14  [N] sdir.no  
  15  TYPE -   15    
  16  SKROG Pendel   16  Observasjon  
  17  KLASSE DNV 1999 - etter 2000 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18   Sjøfartsfirektoratet etter 2000 - 18  [N] sdir.no  
  19  MATERIALE -   19    
  20  MASKINFABRIKANT Mitsubishi HI Ltd., Sagamihara, Japan   20    
  21  MASKIN PRODUSERT 1999   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN 4 x 4T DM S6R-MPTA 6 syl. diesel   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  EFFEKT 2800 bhk   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  FART 12.5 kn   24    
  25  FORBRUK -   25    
  26  LENGDE 65.30 m   26  [N] sdir.no  
  27  BREDDE 13.40 m   27  [N] sdir.no  
  28  DYBDE 5.20 m   28  [N] sdir.no  
  29  BRUTTO REGISTERTONNASJE 1656 t   29  [N] sdir.no  
  30  NETTO REGISTERTONNASJE 496 t   30  [N] sdir.no  
  31  DØDVEKTTONNASJE 405 t   31  [N] marinetraffic.com  
  32  BILER 48   32    
  33  TRAILERE Ja   33  Observasjon  
  34  PASSASJERER [1]  96 1999 34  [A] Stavanger Aftenblad 14.10.1999  
  35   [2]  200 1999 - 35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36  MANNSKAP -   36    
  37  PASSASJERLUGARER 0   37  Observasjon  
  38  MANNSKAPSLUGARER Ja   38  Observasjon  
  39  DEKKSHØYDE 5.00 m   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40  AKSELTRYKK 15 t   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  TILLEGGSINFORMASJON Propeller: 2 x Aquamaster US 1201CRP. Hjelpemaskin: 2 x Siemens 1LL8 405-4PM90-Z 750 kW dieselelektrisk.   41    
  42   Sitteplasser: 96.   42  Observasjon  
  43  STATUS I trafikk 43    
 
  44 30.08.1999   : Levert fra Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Sjernarøy". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 44  [N] sdir.no  
  45 03.09.1999   : Ankom Stavanger. 45  [A] Stavanger Aftenblad 04.09.1999  
  46 uke 40 1999   : Sertifisert [1]. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 46  [P] "Skipet" 4/1999  
  47 03.11.1999   : I opplag, Stavanger. 47  [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1999  
  48 13.11.1999   : Døpt av Jorunn Strand Vestbø, Judaberg. 48  [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1999  
  49 12.1999   : Sertifikat endret [2]. 49  Observasjon  
  50 01.01.2000   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 50  [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1999  
  51 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Finnøysambandet a/s, Stavanger. 51  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  52 09.06.2000   : Eierksap overført til Rogaland Trafikkselskap Finnøysambandet a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 65 396 910 NOK. 52  [N] sdir.no  
  53 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Finnøysambandet a/s, Stavanger. 53  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  54 05.09.2003   : Eierskap overført til Stavangerske Finnøysambandet a/s, Stavanger. 54  [N] sdir.no / [P] "Skipet" 1/2004  
  55 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 55  [N] sdir.no  
  56 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 56  [N] sdir.no  
  57 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 57  [P] "Skipet" 1/2012  
  58 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 58  [N] sdir.no  
  59 12.10.2014   : Gikk på land, Nord-Hidle. Èn av mannskapet lettere skadet. 59  [N] stavanger-aftenblad 13.10.2014  
  60 13.10.2014   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 60  Observasjon  
  61 13.11.2014   : Ferdig reparert ved GMc Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 61    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau