EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "SJERNARØY" 1999-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.02.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1999 -     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LJTM   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9192480   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       259593000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Sjernarøy".   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1999 - 2003 6  [N] sjofartsdir.no      
  7     Stavangerske a/s, Stavanger 2003 - 2008 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 8  [N] sjofartsdir.no  
  9           Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR       1999   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER       45/1   11  [N] sjofartsdir.no  
  12  SKROG       Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  UTRUSTNING       Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  TYPE           14    
  15  SKROG       Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE   DNV 1999 - etter 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17           Sjøfartsfirektoratet etter 2000 - 17  [N] sjofartsdir.no  
  18  MATERIALE           18    
  19  MASKINFABRIKANT   Mitsubishi HI Ltd., Sagamihara, Japan   19    
  20  MASKIN PRODUSERT       1999   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MASKIN       4 x 4T DM S6R-MPTA 6 syl. diesel   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  EFFEKT       2800 bhk   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  FART       12.5 kn   23    
  24  FORBRUK           24    
  25  LENGDE   65.30 m   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  BREDDE       13.40 m   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  DYBDE       05.20 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BRUTTO REGISTERTONNASJE       1656 t   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  NETTO REGISTERTONNASJE       0496 t   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  DØDVEKTTONNASJE       0405 t   30  [N] marinetraffic.com  
  31  BILER   48   31    
  32  TRAILERE       Ja   32  Observasjon  
  33  PASSASJERER   [1] 96 1999 33  [A] Stavanger Aftenblad 14.10.1999  
  34     [2] 200 1999 - 34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35  MANNSKAP           35    
  36  PASSASJERLUGARER       0   36  Observasjon  
  37  MANNSKAPSLUGARER       Ja   37  Observasjon  
  38  DEKKSHØYDE       5.00 m   38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39  AKSELTRYKK       15 t   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40  TILLEGGSINFORMASJON   Propeller: 2 x Aquamaster US 1201CRP. Hjelpemaskin: 2 x Siemens 1LL8 405-4PM90-Z 750 kW dieselelektrisk.   40    
  41           Sitteplasser: 96.   41  Observasjon  
  42  STATUS       I trafikk 42    
 
  43 30.08.1999   : Levert fra Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Sjernarøy". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 43  [N] sjofartsdir.no  
  44 03.09.1999   : Ankom Stavanger. 44  [A] Stavanger Aftenblad 04.09.1999  
  45 uke 40 1999   : Sertifisert [1]. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 45  [P] "Skipet" 4/1999  
  46 03.11.1999   : I opplag, Stavanger. 46  [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1999  
  47 13.11.1999   : Døpt av Jorunn Strand Vestbø, Judaberg. 47  [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1999  
  48 12.1999   : Sertifikat endret [2]. 48  Observasjon  
  49 01.01.2000   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 49  [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1999  
  50 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Finnøysambandet a/s, Stavanger. 50  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  51 09.06.2000   : Verdifastsettelse: 65 396 910 NOK. 51  [N] sjofartsdir.no  
  52 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Finnøysambandet a/s, Stavanger. 52  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  53 05.09.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 53  [N] sjofartsdir.no  
  54 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 54  [N] sjofartsdir.no  
  55 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 55  [N] sjofartsdir.no  
  56 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 56  [N] sjofartsdir.no  
  57 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 12.10.2014   : Gikk på land, Nord-Hidle. Èn av mannskapet lettere skadet. 58  [N] stavanger-aftenblad 13.10.2014  
  59 13.10.2014   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 59  Observasjon  
  60 13.11.2014   : Ferdig reparert ved GMc Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 60