H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "SAUDA" 1950 - 1969  
    Fortegnelse nr. B17  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     06.09.2020    
    PERIODE:     1950 - 1969 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L L V D 1 ca.1949 - 1972   1 [P] "Skipet" 1-2/1987  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "LCG(M)127" 4 1945 - 1950   4 [P] "Skipet" 1-2/1987  
  5     "Sauda" 5 1950 - 1969   5 [P] "Skipet" 1-2/1987  
  6     "Findøla" 6 1969 - 1977   6 [P] "Skipet" 1-2/1987  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 The Royal Navy, Storbritannia 7 1945 - 1946   7 [P] "Den hvite flåte"  
  8 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 8 1946 - 1969   8 [N] jonelaugaland.blogspot.com 06.03.2019  
  9 Brødrene Sørensen a/s, Stathelle 9 1969 - 1977   9 [N] jonelaugaland.blogspot.com 06.03.2019  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Byggeår   1945 10 -   10 [P] "Skipet" 1-2/1987  
  11 Byggenummer   - 11 -   11 -  
  12 Skrog   Alexander Finlay, Motherwell, Storbritannia 12 -   12 [P] "Skipet" 1/1991  
  13 Utrustning   Alexander Finlay, Motherwell, Storbritannia 13 -   13 [P] "Skipet" 1/1991  
  14 Type   Landgangsfartøy 14 1945 - 1953   14 [P] "Den hvite flåte"  
  15 Skrogutforming   Konvensjonelt, rigget som jakt 15 -   15 [P] "Fjordabådane"  
  16 Klasse   - 16 -   16 -  
  17 Materiale   Stål 17 -   17 [P] "Fjordabådane"  
  18 Maskinfabrikant   Davey, Paxman & Co. Ltd., Colchester, Storbritannia 18 1945 - 1969   18 [P] "Skipet" 1-2/1987  
  19 Maskin produsert   1945 19 -   19 [P] "Skipet" 1-2/1987  
  20 Maskin   2 x 4T DM Paxman Ricardo 12-TPM 12 syl. diesel 20 1945 - 1969   20 [P] "Den hvite flåte"  
  21 Effekt   600 bhk 21 1945 - 1969   21 [N] jonelaugaland.blogspot.com 06.03.2019  
  22 Fart [ A ] 11.75 kn 22 1945 - 1950   22 [P] "Fjordabådane"  
  23   [ B ] 12.00 kn 23 1950 - 1969   23 [P] "Fjordabåtene"  
  24 Forbruk   - 24 -   24 -  
  25 Lengde [ A ] 47.08 m 25 1945 - 1950   25 [P] "Den hvite flåte"  
  26   [ B ] 48.31 m 26 1950 - 1977   26 [P] "Skipet" 1-2/1987  
  27 Bredde [ A ] 6.91 m 27 1945 - 1950   27 [P] "Den hvite flåte"  
  28   [ B ] 6.74 m 28 1950 - 1977   28 [P] "Skipet" 1-2/1987  
  29 Dybde [ A ] 1.70 m 29 1945 - 1950   29 [P] "Den hvite flåte"  
  30   [ C ] 3.08 m   30 1950 - 1977   30 [P] "Fjordabådane"  
  31 Brutto registertonnasje [ A ] 271 t 31 1945 - 1950   31 [P] "Fjordabådane"  
  32   [ C ] 295.25 t 32 1950 - 1977   32 [P] "Den hvite flåte"  
  33 Netto registertonnasje [ C ] 126.67 t 33 1950 - 1977   33 [P] "Fjordabådane"  
  34 Dødvekttonnasje [ A ] 380 t 34 1945 - 1950   34 [P] "Fjordabådane"  
  35 Bilkapasitet [ A ] 0 35 1945 - 1950   35 HMI  
  36   [ C ] 16 [12 dekk 2, 4 dekk 3 (bakk) ] 36 1950 - 1977   36 [N] jonelaugaland.blogspot.com 15.03.2019  
  37 Trailerkapasitet   0 37 -   37 HMI  
  38 Passasjersertifikat [ A ] 0 38 1945 - 1950   38 HMI  
  39   [ C ] 426 39 1950 - 1977   39 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"  
  40 Mannskap [ A ] 31 40 1945   40 [P] "Skipet" 1/1991  
  41 Passasjerlugarer [ A ] 0 41 1945 - 1950   41 HMI  
  42   [ C ] 5 [14 køyplasser] + 1 sykelugar 42 1950 - 1977   42 [P] "Den hvite flåte" / [P] "Fjordabådane"  
  43 Mannskapslugarer   11 43 -   43 [P] "Den hvite flåte"  
  44 Dekkshøyde   - 44 -   44 -  
  45 Akseltrykk   - 45 -   45 -  
  46 Tilleggsinformasjon   Bestykning: 2 x 4.7" kanon. 2 x 2 20mm Oerlikon. 46 1945 - 1946   46 [P] "Den hvite flåte"  
  47     Lastekap. forrom: 5300 m³. Lastekap.: akterrom: 1950 m³. Lastekap. bakk: 3500 m³. 47 1950 - 1977   47 [P] "Den hvite flåte"  
  48     Sitteplasser dekk 2: 28. Sitteplasser dekk 3: 45 48 1950 - 1977   48 [P] "Fjordabådane"  
  49     Elektriske lastebommer: 3 à 5 t, 2 t og 1.5 t. 49 1950 - 1977   49 [N] jonelaugaland.blogspot.com 06.03.2019  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  50 24.11.1944     Kjølstrukket. 50 [P] "Fjordabådane"  
  51 14.05.1945     Sjøsatt. 51 [P] "Fjordabådane"  
  52 07.07.1945     Levert fra Alexander Finlay, Motherwell, GB til The Royal Navy, GB som "LCG(M)127" [ A ]. 52 [P] "Fjordabådane"  
  53       Klassifisert som landgangsfartøy. 53 [P] "Fjordabåtene"  
  54       I opplag, GB. 54 [N] jonelaugaland.blogspot.com 06.03.2019  
  55 18.07.1946     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. I opplag, Stavanger. 55 [P] "Fjordabådane"  
  56 ultimo 1949     Til ombygging ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. 56 [P] "Fjordabådane"  
  57 vår 1950     Skrog ombygget ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund [ B ]. 57 [P] "Fjordabådane"  
  58       Omdøpt "Sauda". Hjemmehavn: Stavanger. 58 HMI  
  59 17.06.1950     Utrustet til bilferge ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [ C ]. 59 [P] "Fjordabådane"  
  60 29.06.1950     Gikk teknisk prøvetur. 60 [P] "Den hvite flåte"  
  61 07.1950     Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Vatlandsvåg. 61 [P] "Fjordabådane"  
  62 05.07.1950     Innført i Stavanger Skipsregister. 62 [P] "Fjordabådane"  
  63 pr.05.1953     I trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Tau. 63 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
  64 30.08.1953     Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 64 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
  65 pr.06.1954     I trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Tau. 65 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"  
  66 29.08.1954     Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 66 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"  
  67 11.06.1955     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Tau. 67 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1955"  
  68 28.08.1955     Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 68 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1955"  
  69 03.05.1957     Hentet i land 70 passasjerer fra m/s "Oslofjord" som ikke kom til kai p.g.a. uvær, Stavanger. 69 [A] Rogaland 04.05.1957  
  70 11.05.1957     Gutt falt i sjøen og ble tatt av dragsuget fra propellen, Kopervik. Reddet i land. 70 [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1957  
  71 28.01.1960     Grunnstøtte ved Fosenøy. 71 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  72 1960     Radar installert. 72 [P] "Den hvite flåte"  
  73 pr.06.1963     I trafikk Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Sandeid. 73 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1963"  
  74 25.06.1963     Satt i trafikk Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Kopervik. 74 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1963"  
  75 29.08.1963     Tatt ut av trafikk Stavanger - Kopervik. 75 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1963"  
  76 02.1964     I opplag, Stavanger. 76 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  77 01.06.1964     Satt i trafikk Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Sandeid. 77 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1964"  
  78 15.06.1964     Satt i trafikk Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Kopervik. 78 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1964"  
  79 31.08.1964     Tatt ut av trafikk Stavanger - Kopervik. 79 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1964"  
  80 06.1965     Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 80 -  
  81 09.1965     I opplag, Stavanger. 81 -  
  82 09.1965 ►     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 82 [P] "Fjordabåtene"  
  83 16.06.1966     I opplag, Stavanger. 83 [P] "Fjordabåtene"  
  84 21.01.1969     Solgt til Brødrene Sørensen a/s, Stathelle. Salgssum: 50 000 NOK. Omdøpt "Findøla". Maskinene tatt ut. I bruk som losjiskip. 84 [P] "Den hvite flåte"  
  85 24.02.1969     Overført til Bamble Skipsregister. Hjemmehavn: Brevik. 85 [P] "Fjordabådane"  
  86 29.08.1972     Slettet fra Bamble Skipsregister. 86 [P] "Fjordabådane"  
  87 1976     I bruk som losjiskip ved Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 87 - / [P] "Fjordabådane"  
  88 1977     Opphogget ved Brødrene Sørensen a/s, Stathelle. 88 [P] "Skipet" 1-2/1987  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau