H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "SAND" 2007  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © HMI v/ Sølve Hatteland  
                     
                   
                   
    Oppdatert: 11.01.2022                
    Status: I TRAFIKK                
                   
      Fortegnelse nr. B-89  
      "SAND" [2007 - 2015]  
                   
                   
1   Periode       2007 - 2015 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       2007 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       57 [utrustning] 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Westeren Ship Building Yard, Klaipeda, Litauen 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Fiskerstrand Verft a/s, Fiskerstrand 5 [N] sdir.no  
6   Type       MM 63 FE 6 [N] skipsrevyen.no  
7   Skrogutforming       Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Aluminium 8 [N] sdir.no  
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11           "Sand" 11 [N] sdir.no  
12           Kallesignal 12    
13           JWOJ 13 [N] sdir.no  
14           IMO-nummer 14    
15           9387487 15 [N] sdir.no  
16           MMSI-nummer 16    
17           257109000 17 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
18   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 18    
19   Periode       Navn 19    
20   2007 - 2008       Nor-Ferjer a/s, Bergen 20 [N] sdir.no  
21   2008 - 2012       Tide Sjø a/s, Bergen 21 [N] sdir.no  
22   2012 -       Norled a/s, Stavanger 22 [N] sdir.no  
                   
           
                   
23   ▼ KLASSIFISERING 23    
24   Periode       Klasse 24    
25           DNV, 1A1, R4 (nor), Car ferry B, E0 25 [N] skipsrevyen.no  
                   
           
                   
26   ▼ MASKINERI 26    
27   Periode       Fabrikant 27    
28           Nogva Motorfabrikk a/s, Søvik 28    
29           Produsert 29    
30           -- 30    
31           Maskin 31    
32   2007 -   A   4 x Scania DI16 43 M diesel 32 [N] skipsrevyen.no  
33   2022 -   B   Elektrisk 33 [N] skipsfarts-forum.net 06.01.2022  
34           Effekt 34    
35         2366 bhk 35 [N] skipsrevyen.no  
36           Fart 36    
37         12.0 kn 37 [N] norled.no  
38           Forbruk 38    
39           -- 39    
                   
           
                   
40   ▼ MÅL 40    
41   Periode       Lengde 41    
42           64.20 m 42 [N] sdir.no  
43           Bredde 43    
44           13.70 m 44 [N] sdir.no  
45           Dybde 45    
46           4.80 m 46 [N] sdir.no  
47           Brutto tonnasje 47    
48           879 bt 48 [N] sdir.no  
49           Netto tonnasje 49    
50           263 nt 50 [N] sdir.no  
51           Dødvekttonn 51    
52           500 dvt 52 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
53   ▼ KAPASITET 53    
54   Periode       Personbiler 54    
55           50 55 [N] norled.no  
56           Trailere 56    
57         6 57 [N] norled.no  
58           Passasjerer 58    
59           255 59 [N] norled.no  
60           Passasjerlugarer 60    
61         0 61 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
62           Mannskapslugarer 62    
63           Ja 63 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
64           Mannskap 64    
65           Ja 65 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
66           Dekkshøyde 66    
67         5.00 m 67 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
68           Tillatt akseltrykk 68    
69           15 t 68 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
                   
70   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 70    
71   Brennoljekapasitet: 41.4 m³. Ferkvannskapasitet: 10 m³. Fartsområde: 2. Lengde bildekk: 63.00 m. Propeller: 2 x Schottel STP 330. 71 [N] skipsrevyen.no  
                   
             
                 
72   ▼ HISTORIKK 72    
73 05.03.2007       Målt. 73 [N] sdir.no  
74 30.03.2007   A   Levert fra Fiskerstrand Verft a/s, Fiskerstrand til Nor-Ferjer a/s, Bergen som "Sand". 74 [N] sdir.no  
75         Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 75 [N] sdir.no  
76         Drift: Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. Byggekostnad: 60 mill NOK. 76 [A] Stavanger Aftenblad 13.04.2007  
77 31.03.2007       I opplag, Stavanger. 77 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
78 21.05.2007       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 78 [N] stp-norway.com  
79 24.05.2007       Døpt av Magnhild Meltveit Kleppa, Sand. 79 [A] Stavanger Aftenblad 25.05.2007  
80 17.08.2007       Kollidert med kat. "Fjordkatt" ved Sand. 80    
81 03.10.2007       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 81 [N] sdir.no  
82 28.01.2008       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 82 [N] sdir.no  
83 04.11.2010       Kolliderte med fjellveggen, Ropeid etter illebefinnende hos vakthavende. 83 [P] "Skipet" 4/2010  
84         Ett av mannskapet samt fire passasjerer skadet. 84 [N] nrk.no/rogaland 04.11.2010  
85 07.11.2010       Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for reparasjon. 85 [P] "Skipet" 4/2010  
86 06.12.2010       Ferdig reparert ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. Satt i trafikk Sand - Ropeid. 86 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
87 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 87 [P] "Skipet" 1/2012  
88 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 88 [N] sdir.no  
89 02.12.2015       Tatt ut av trafikk Sand - Ropeid. 89 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
90 08.12.2015       Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 90 [N] smp.no 08.12.2015  
91 02.09.2021       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for bytte av maskiner. 91 [P] "Skipet" 3/2021  
92 06.01.2022   AB   Ferdig ombygget til hybriddrift [diesel / elektrisk] ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 92 [N] skipsfarts-forum.net 06.01.2022  
93 10.01.2022       Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 93 [N] norled.no 10.01.2022  
                   
                   
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/4      
 
  Avbildet som: "Sand"    
    I original utgave for         Lokalisering: Stavanger    
    Nor-Ferjer.         Tidspunkt: 31. mars 2007    
              Rettighetshaver: Terje Moen    
            Hentet fra: termaloma.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/4      
  Avbildet som: "Sand"    
    Overført til Tide Sjø.         Lokalisering: Sandsfjorden    
              Tidspunkt: 05. august 2008    
            Rettighetshaver: Arne M. Breiteig    
            Hentet fra: stp-norway.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/4      
  Avbildet som: "Sand"    
    Overført til Norled.         Lokalisering: Ropeid    
              Tidspunkt: 12. februar 2013    
              Rettighetshaver: Tor Jørgen Jørgensen    
              Hentet fra: facebook.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/4      
  Avbildet som: "Sand"    
    Med nytt skorsteins-         Lokalisering: Stavanger    
    merke, fortsatt under         Tidspunkt: 29. okotber 2021    
    Norled.         Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
    Her ved GMC Maritime         Hentet fra: Privat    
    for skifte av maskiner.                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau