H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "SAND" 2007  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © HMI v/ Sølve Hatteland  
                     
                   
                   
    Oppdatert:   11.01.2022          
    Status:   I trafikk         Posisjon på AIS:     
                   
      Fortegnelse nr. B-89  
      "SAND"  [2007 - 2015]  
                   
1   Periode       2007 - 2015 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       2007 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       57 [utrustning] 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Westeren Ship Building Yard, Klaipeda, Litauen 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Fiskerstrand Verft a/s, Fiskerstrand 5 [N] sdir.no  
6   Type       MM 63 FE 6 [N] skipsrevyen.no  
7   Skrogutforming       Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Aluminium 8 [N] sdir.no  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12           "Sand" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14           JWOJ 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16           9387487 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18           257109000 18 [N] marinetraffic.com  
19           19            
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   2007 - 2008       Nor-Ferjer a/s, Bergen 22 [N] sdir.no  
23   2008 - 2012       Tide Sjø a/s, Bergen 23 [N] sdir.no  
24   2012 -       Norled a/s, Stavanger 24 [N] sdir.no  
25           25            
26   ▼ KLASSIFISERING 26    
27   Periode       Klasse 27    
28           DNV, 1A1, R4 (nor), Car ferry B, E0 28 [N] skipsrevyen.no  
29           29            
30   ▼ MASKINERI 30    
31   Periode       Fabrikant 31    
32           Nogva Motorfabrikk a/s, Søvik 32    
33           Produsert 33    
34           -- 34    
35           Maskin 35    
36   2007 -   A   4 x Scania DI16 43 M diesel 36 [N] skipsrevyen.no  
37   2022 -   B   Elektrisk 37 [N] skipsfarts-forum.net 06.01.2022  
38           Effekt 38    
39         2366 bhk 39 [N] skipsrevyen.no  
40           Fart 40    
41         12.0 kn 41 [N] norled.no  
42           Forbruk 42    
43         -- 43    
44           44            
45   ▼ MÅL 45    
46   Periode       Lengde 46    
47           64.20 m 47 [N] sdir.no  
48           Bredde 48    
49           13.70 m 49 [N] sdir.no  
50           Dybde 50    
51           4.80 m 51 [N] sdir.no  
52           Brutto tonnasje 52    
53           879 bt 53 [N] sdir.no  
54           Netto tonnasje 54    
55           263 nt 55 [N] sdir.no  
56           Dødvekttonn 56    
57           500 dvt 57 [N] marinetraffic.com  
58           58            
59   ▼ KAPASITET 59    
60   Periode       Personbiler 60    
61           50 61 [N] norled.no  
62           Trailere 62    
63         6 63 [N] norled.no  
64           Passasjerer 64    
65           255 65 [N] norled.no  
66           Passasjerlugarer 66    
67         0 67 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
68           Mannskapslugarer 68    
69           Ja 69 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
70           Mannskap 70    
71           Ja 71 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
72           Dekkshøyde 72    
73         5.00 m 73 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
74           Tillatt akseltrykk 74    
75         15 t 75 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
76           76            
77   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 77    
78   Brennoljekapasitet: 41.4 m³. Ferkvannskapasitet: 10 m³. Fartsområde: 2. Lengde bildekk: 63.00 m. Propeller: 2 x Schottel STP 330. 78 [N] skipsrevyen.no  
79         79            
80   ▼ HISTORIKK 80    
81 05.03.2007       Målt. 81 [N] sdir.no  
82 30.03.2007   A   Levert fra Fiskerstrand Verft a/s, Fiskerstrand til Nor-Ferjer a/s, Bergen som "Sand". 82 [N] sdir.no  
83         Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 83 [N] sdir.no  
84         Drift: Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. Byggekostnad: 60 mill NOK. 84 [A] Stavanger Aftenblad 13.04.2007  
85 31.03.2007       I opplag, Stavanger. 85 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
86 21.05.2007       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 86 [N] stp-norway.com  
87 24.05.2007       Døpt av Magnhild Meltveit Kleppa, Sand. 87 [A] Stavanger Aftenblad 25.05.2007  
88 17.08.2007       Kollidert med kat. "Fjordkatt" ved Sand. 88    
89 03.10.2007       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 89 [N] sdir.no  
90 28.01.2008       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 90 [N] sdir.no  
91 04.11.2010       Kolliderte med fjellveggen, Ropeid etter illebefinnende hos vakthavende. 91 [P] "Skipet" 4/2010  
92         Ett av mannskapet samt fire passasjerer skadet. 92 [N] nrk.no/rogaland 04.11.2010  
93 07.11.2010       Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for reparasjon. 93 [P] "Skipet" 4/2010  
94 06.12.2010       Ferdig reparert ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. Satt i trafikk Sand - Ropeid. 94 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
95 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 95 [P] "Skipet" 1/2012  
96 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 96 [N] sdir.no  
97 02.12.2015       Tatt ut av trafikk Sand - Ropeid. 97 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
98 08.12.2015       Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 98 [N] smp.no 08.12.2015  
99 02.09.2021       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for bytte av maskiner. 99 [P] "Skipet" 3/2021  
100 06.01.2022   AB   Ferdig ombygget til hybriddrift [diesel / elektrisk] ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 100 [N] skipsfarts-forum.net 06.01.2022  
101 10.01.2022       Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 101 [N] norled.no 10.01.2022  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/4      
 
  Avbildet som: "Sand"    
    I original utgave for         Lokalisering: Stavanger    
    Nor-Ferjer.         Tidspunkt: 31. mars 2007    
              Rettighetshaver: Terje Moen    
            Hentet fra: termaloma.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/4      
  Avbildet som: "Sand"    
    Overført til Tide Sjø.         Lokalisering: Sandsfjorden    
              Tidspunkt: 05. august 2008    
            Rettighetshaver: Arne M. Breiteig    
            Hentet fra: stp-norway.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/4      
  Avbildet som: "Sand"    
    Overført til Norled.         Lokalisering: Ropeid    
              Tidspunkt: 12. februar 2013    
              Rettighetshaver: Tor Jørgen Jørgensen    
              Hentet fra: facebook.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/4      
  Avbildet som: "Sand"    
    Med nytt skorsteins-         Lokalisering: Stavanger    
    merke, fortsatt under         Tidspunkt: 29. okotber 2021    
    Norled.         Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
    Her ved GMC Maritime         Hentet fra: Privat    
    for skifte av maskiner.                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x