HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B101       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "SAND" 1953 - 1969   FOTOGRAFI   OPPDATERT 16.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1   Periode 1953 - 1969   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LLVE før 1953 - 1969 2  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "LCG(M)194" 1945 - 1953 5  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  6   "Sand" 1953 - 1969 6  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  7   "Christiana V" 1969 - 1975 7  (P] "Skipet" 1-2/1987  
           
  8   Rederi / eierforhold The Royal Navy, Storbritannia 1945 - 1946 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1946 - 1969 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10   Carlo Carminati, Roma, Italia 1969 - 1975 10  [P] "Skipet" 1/1976  
 
  11   Byggeår 1945   11  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  12   Byggenummer 54   12  -  
  13   Skrog Stewart & Craig Ltd., Hull, Storbritannia   13  [P] "Skipet" 1/1991  
  14   Utrustning Stewart & Craig Ltd., Hull, Storbritannia   14  [P] "Skipet" 1/1991  
  15   Type -   15  -  
  16   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som skonnert   16  [P] "Fjordvegen"  
  17   Klasse -   17  -  
  18   Materiale Stål   18  [P] "Fjordabådane"  
  19   Maskinfabrikant Davey, Paxman & Co. Ltd., Colchester, Storbritannia   19  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  20   Maskin produsert 1945   20  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  21   Maskin 2 x 4T DM Paxman Ricardo 12-TPM 12 syl. diesel   21  [P] "Den hvite flåte"  
  22   Effekt 920 bhk   22  [P] "Skipet" 1/1991  
  23   Fart [1]  11.75 kn 1945 - 1953 23  [P] "Fjordabådane"  
  24   [3]  12.00 kn 1953 - 1975 24  [P] "Fjordabåtene"  
  25   Forbruk -   25  -  
  26   Lengde [1]  47.08 m 1945 - 1953 26  [P] "Den hvite flåte"  
  27   [2]  48.31 m 1953 - 1975 27  [P] "Skipet" 1/1991  
  28   Bredde [1]  6.91 m 1945 - 1953 28  [P] "Den hvite flåte"  
  29   [2]  6.74 m 1953 - 1975 29  [P] "Skipet" 1/1991  
  30   Dybde [1]  1.70 m 1945 - 1953 30  [P] "Den hvite flåte"  
  31   [2]  3.05 m 1953 - 1975 31  [P] "Skipet" 1/1991  
  32   Brutto registertonnasje [1]  271.00 t 1945 - 1953 32  [P] "Fjordabådane"  
  33   [2]  334.72 t 1953 - 1975 33  [P] "Den hvite flåte"  
  34   Netto registertonnasje [3]  160.22 t 1949-1975 34  [P] "Fjordabådane"  
  35   Dødtvekttonnasje [1]  380.00 t 1945 - 1953 35  [P] "Fjordabådane"  
  36   Biler [1]  0 1945 - 1953 36  Observasjon  
  37   [3]  14 [12 dekk 2, 2 (bakk)dekk 3] 1953 - ca.1970 37  [P] "Skipet" 1/1991 / [P] "Fjordabåtene"  
  38   [4]  0 ca.1970 - 1975 38  Observasjon  
  39   Trailere 0   39  Observasjon  
  40   Passasjerer [1]  0 1945 - 1953 40  Observasjon  
  41   [3]  427 1953 - ca.1970 41  [P] "Skipet" 1/1991  
  42   [4]  0 ca.1970 - 1975 42  Observasjon  
  43   Mannskap 31 1945 - 1946 43  [P] "Den hvite flåte"  
  44   Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann, restauratører 1953 - 1969 44  [P] "Fjordabåtene"  
  45   Passasjerlugarer [1]  0 1945 - 1953 45  Observasjon  
  46   [3]  6 [hvorav 1 sykelugar] 1953 - ca.1970 46  [P] "Fjordabådane"  
  47   [4]  0 ca.1970 - 1975 47  Observasjon  
  48   Mannskapslugarer Ja   48  Observasjon  
  49   Dekkshøyde Fri 1953 - ca.1970 49  Observasjon  
  50   Akseltrykk -   50  -  
  51   Tilleggsinformasjon Bestykning: 2 x 4.7" kanon. 2 x 2 20mm Oerlikon. 1945 - 1946 51  [P] "Den hvite flåte"  
  52   Sitteplasser dekk 2: 40. Sitteplasser dekk 3: 60. 1953 - ca.1970 52  [P] "Fjordvegen"  
  53   Lastekap. forrom: 4700 m³. Lastekap.: akterrom: 1950 m³. Lastekap. bakk: 3350 m³. 1953 - ca.1970 53  [P] "Den hvite flåte"  
  54   Status Forlist 1975 54  [P] "Skipet" 1-2/1987  
       
  55 20.11.1944   : Kjølstrukket. 55  [P] "Fjordabådane"  
  56 28.02.1945   : Sjøsatt ved Stewart & Craig Ltd., Hull, Storbritannia. 56  [P] "Fjordabådane"  
  57 22.09.1945   : Levert fra Stewart & Craig Ltd., Hull, GB til The Royal Navy, GB som "LCG(M)194" [1]. 57  [P] "Skipet" 1/1991  
  58    : Klassifisert som landgangsfartøy. 58  [P] "Fjordabåtene"  
  59 15.07.1946   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 59  [P] "Fjordabådane"  
  60 14.08.1946   : Overtatt av Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. I opplag, Stavanger samme år. 60  [P] "Fjordabådane"  
  61 23.08.1946   : Midlertidig nasjonalitetsbevis utstedt av det norske generalkonsulat, London, Storbritannia. 61  -  
  62 1952   : Til ombygging ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. 62  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  63 13.01.1953   : Omdøpt "Sand". 63  [P] "Fjordabådane"  
  64 vår 1953   : Skrog ombygget ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund [2]. 64  - / [P] "Fjordabådane"  
  65 13.03.1953   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 65  [P] "Fjordabådane"  
  66 07.03.1953   : Utrustet til bilferge ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [3]. 66  [P] "Fjordabådane"  
  67 23.03.1953   : Gikk teknisk prøvetur. 67  [P] "Fjordabåtene"  
  68 27.03.1953   : Gikk presentasjonstur, Ryfylke. 68  [A] Stavanger Aftenblad 27.03.1953  
  69 28.03.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 69  -  
  70 30.05.1953   : Satt i trafikk Stavanger - Sand. 70  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
  71 høst 1955   : Satt i frakttrafikk Sandnes - Sauda / Sandnes - Sandeid. 71  [P] "Fjordabådane"  
  72 1960   : Radar installert. Hentet fra d/s "Kong Sverre". Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 72  [P] "Den hvite flåte"  
  73 pr.06.1963   : I trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jørpeland. 73  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1963"  
  74 pr.06.1964   : I trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 74  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1964"  
  75 ► 09.1966   : Ombygget med ny bom og bom-svingere. 75  -  
  76 pr.09.1966   : I trafikk Stavanger - Sørbø. 76  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1966-67"  
  77 15.07.1968   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 77  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  78 25.06.1969   : Tatt ut av trafikk. Solgt til Carlo Carminati, Roma, Italia. Omdøpt "Christiana V". Salgssum: 24 500 $. 78  [P] "Skipet" 1/1976  
  79 03.07.1969   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Panama City, Panama. 79  [P] "Den hvite flåte"  
  80 ca.1970   : Ombygget til fritidsfartøy [4]. 80  [P] "Den hvite flåte"  
  81 1975   : Sank i Middelhavet. 81  [P] "Skipet" 1-2/1987  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau