H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "RYFYLKE" 2013 - 2019  
    Fortegnelse nr. B100  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     2013 - 2019 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L D G Y 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   9662710 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   258844000 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Ryfylke" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Norled a/s, Stavanger 5 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Byggeår   2013 6 -   6 [N] sdir.no  
  7 Byggenummer   2709/1 7 -   7 [N] sdir.no  
  8 Skrog   Remontowa Shipbuilding S.A., Gdansk, Polen 8 -   8 [N] sdir.no  
  9 Utrustning   Remontowa Shipbuilding S.A., Gdansk, Polen 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Type   SKS 165 10 -   10 [N] skipsrevyen.no 22.04.2014  
  11 Skrogutforming   Pendel 11 -   11 HMI  
  12 Klasse   NMA + DNV 1A1-R4-Car Ferry-B-E0 12 -   12 [P] Norled  
  13 Materiale   - 13 -   13 -  
  14 Maskinfabrikant   Mitsubishi 14 -   14 [P] Norled  
  15 Maskin produsert   2013 15 -   15 [P] Norled  
  16 Maskin   4 x GS16R-MPTK Miller Cycle gass 16 -   16 [P] Norled  
  17 Effekt   5364 bhk 17 -   17 [P] Norled  
  18 Fart   20.0 kn 18 -   18 HMI  
  19 Forbruk   - 19 -   19 -  
  20 Lengde   123.20 m 20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Bredde   17.65 m 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Dybde   5.12 m 22 -   22 [N] sdir.no  
  23 Brutto registertonnasje   3999 t 23 -   23 [N] sdir.no  
  24 Netto registertonnasje   1199 t 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Dødvekttonnasje   750 t 25 -   25 [N] marinetraffic.com  
  26 Bilkapasitet   139 [119 dekk 2, 20 (sidehus)dekk 3] 26 -   26 HMI  
  27 Trailerkapasitet   18 [19 m] 27 -   27 [P] Norled  
  28 Passasjersertifikat   550 28 -   28 [P] Norled  
  29 Mannskap   Kaptein, styrmann, 1.ste styrmann, 3 matroser, maskinsjef, maskinist, motormann, 2 restauratører 29 -   29 HMI  
  30 Passasjerlugarer   0 30 -   30 HMI  
  31 Mannskapslugarer   9 31 -   31 [P] Norled  
  32 Dekkshøyde   4.50 m dekk 2, 2.50 m (sidehus)dekk 3, 2.10 m under dekk 3 32 -   32 HMI  
  33 Akseltrykk   15 t dekk 2, 1.3 t (sidehus)dekk 3 33 -   33 HMI  
  34 Tilleggsinformasjon   Lagringskapasitet for LNG: 125 000 l. Propeller: Azimuth shottel STP 1515FP twin. 34 -   34 [P] Norled  
  35     Omdreininger: 1500 o/m. 35 -   35 [P] Norled  
  36     Flåter: 2 x 302 pers. Survitec Zodiac MES MIS System + 2 x 151 pers. Zodiac. 36 -   36 [P] Norled  
  37     Fartsområde: 2. 37 -   37 [N] boreal.no 31.10.2019  
  38     Sitteplasser: 476. 38 -   38 [P] Norled  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  39 11.10.2013   Målt. 39 [N] sdir.no  
  40 25.11.2013     Levert fra Remontowa Shipbuilding S.A., Gdansk, Polen til Norled a/s, Stavanger som "Ryfylke". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 40 [N] sdir.no  
  41 28.11.2013     Forlot verftet. 41 [N] marinetraffic.com  
  42 02.12.2013     Ankom Stavanger. 42 [P] "Skipet" 1/2014  
  43       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for diverse tilpasninger. 43 HMI  
  44 18.12.2013     Døpt av fylkesordfører Janne Johnsen, Stavanger. 44 HMI  
  45 30.12.2013     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 45 [P] "Skipet" 1/2014  
  46 15.10.2015     Fikk 'blackout' ved Lindøy. Assistert av m/fe "Stord" og slept til Stavanger av slepefartøy. 46 [N] stavanger-aftenblad.no 15.10.2015  
  47 28.12.2019     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 47 HMI  
  48 01.01.2020     Satt i trafikk Mannheller - Fodnes. 48 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau