EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "RYFYLKE" 2013-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 24.03.2016  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2013 -     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LDGY   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       9662710   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       258844000   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Ryfylke"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Norled a/s, Stavanger   6  [N] sjofartsdir.no      
 
  7  BYGGEÅR       2013   7  [N] sjofartsdir.no  
  8  BYGGENUMMER       2709/1   8  [N] sjofartsdir.no  
  9  SKROG       Remontowa Shipbuilding S.A., Gdansk, Polen   9  [N] sjofartsdir.no  
  10  UTRUSTNING       Remontowa Shipbuilding S.A., Gdansk, Polen   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  TYPE       SKS 165   11  [N] skipsrevyen.no 22.04.2014  
  12  SKROG       Pendel   12  Observasjon  
  13  KLASSE       NMA + DNV 1A1-R4-Car Ferry-B-E0   13  [P] Norled  
  14  MATERIALE           14    
  15  MASKINFABRIKANT   Mitsubishi   15  [P] Norled  
  16  MASKIN PRODUSERT       2013   16  [P] Norled  
  17  MASKIN       4 x GS16R-MPTK Miller Cycle gass   17  [P] Norled  
  18  EFFEKT       5364 bhk   18  [P] Norled  
  19  FART       20.0 kn   19  Observasjon  
  20  FORBRUK           20    
  21  LENGDE   123.20 m   21  [N] sjofartsdir.no  
  22  BREDDE       017.65 m   22  [N] sjofartsdir.no  
  23  DYBDE       005.12 m   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  BRUTTO REGISTERTONNASJE       3999 t   24  [N] sjofartsdir.no  
  25  NETTO REGISTERTONNASJE       1199 t   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  DØDVEKTTONNASJE       0750 t   26  [N] marinetraffic.com  
  27  BILER   119 dekk 2, 20 dekk 3 [sidehusdekk]   27  Observasjon  
  28  TRAILERE       18 [19m]   28  [P] Norled  
  29  PASSASJERER       550   29  [P] Norled  
  30  MANNSKAP       Kaptein, styrmann, 1.ste styrmann, 3 matroser, maskinsjef, maskinist, motormann, 2 restauratører   30  Observasjon  
  31  PASSASJERLUGARER       0   31  Observasjon  
  32  MANNSKAPSLUGARER       9   32  [P] Norled  
  33  DEKKSHØYDE       4.50 m dekk 2, 2.50 m dekk 3, 2.10 m under dekk 3   33  Observasjon  
  34  AKSELTRYKK       15 t dekk 2, 1.3 t dekk 3   34  Observasjon  
  35  TILLEGGSINFORMASJON   Sitteplasser: 476. Lagringskapasitet for LNG: 125 000 l. Propeller: Azimuth shottel STP 1515FP twin. Omdreininger: 1500 o/m.   35  [P] Norled  
  36           Flåter: 2 x 302 pers. Survitec Zodiac MES MIS System + 2 x 151 pers. Zodiac.   36  [P] Norled  
  39  STATUS       I trafikk 39    
 
  40 08.03.2013   : Sjøsatt ved Remontowa Shipbuilding S.A., Gdansk, Polen. 40  [N] sjofartsdir.no  
  41 25.11.2013   : Levert fra Remontowa Shipbuilding S.A., Gdansk, Polen til Norled a/s, Stavanger som "Ryfylke". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.     41  [N] sjofartsdir.no  
  42 28.11.2013   : Forlot verftet. 42  Observasjon      
  43 02.12.2013   : Ankom Stavanger. Til GMC Maritime a/s, Stavanger for diverse tilpasninger. 43  Observasjon      
  44 18.12.2013   : Døpt av fylkesordfører Janne Johnsen, Stavanger. 44  Observasjon      
  45 30.12.2013   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 45  Observasjon      
  46 15.10.2015   : Fikk 'blackout' ved Lindøy. Assistert av m/fe "Stord" og slept til Stavanger av slepefartøy. 46  [N] stavanger-aftenblad.no 15.10.2015