H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "RYFYLKE" 1975  
                   
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © ukjent  
                   
                   
                   
    Oppdatert:   12.10.2021          
    Status:   I trafikk          
                   
      Fortegnelse nr. B-64  
      "RYFYLKE"  [1975 - 1987]  
                   
1   Periode       1975 - 1987 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1975 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       224/37 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal 5 [N] sdir.no  
6   Type       FOF 6 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
7   Skrogutforming       Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Helsveist stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [P] "Fjordabåtene"  
9           9      
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1975 - 1987       "Ryfylke" 12 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
13   1987 -       "Karlsøy" 13 [N] sdir.no  
14           Kallesignal 14    
15           JXTM 15 [N] sdir.no  
16           IMO-nummer 16    
17   1987 -       7405948 17 [N] sdir.no  
18           MMSI-nummer 18    
19           257292400 19 [N] marinetraffic.com  
20           20      
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1975 - 1987       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 23 [P] "Skipet" 1/1991  
24   1987 - 2006       Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø+E214 24 [N] sdir.no  
25   2006 - 2007       Hurtigruten Group ASA, Narvik 25 [N] sdir.no  
26   2007 - 2009       Hurtigruten ASA, Narvik 26 [N] sdir.no  
27   2009 -       Torghatten Nord a/s, Tromsø 27 [N] sdir.no  
28           28      
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31   etter 1975 - før 2000       Skipskontrollen 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
32   før 2000 -       NSC 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
33           33      
34   ▼ MASKINERI 34    
35   Periode       Fabrikant 35    
36   1975 - 2000   A   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           Produsert 37    
38       A   1975 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
39       E   2000 39    
40           Maskin 40    
41   1975 - 2000   A   1 x 5AX 2T DM 5 syl. Diesel 41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
42           Effekt 42    
43   1975 - 2000   A   1375 bhk 43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
44   2000 -   E   1330 bhk 44 [N] torghatten-nord.no  
45           Fart 45    
46   1975 - 2000   A   12.5 kn 46 [P] "Fjordabåtene"  
47           Forbruk 47    
48         -- 48    
49           49      
50   ▼ MÅL 50    
51   Periode       Lengde 51    
52           40.20 m 52 [N] sdir.no  
53           Bredde 53    
54           10.01 m 54 [N] sdir.no  
55           Dybde 55    
56   1975 - 1994   A   3.34 m 56 [N] sdir.no  
57   1994 -   B   4.20 m 57 [N] sdir.no  
58           Brutto tonnasje 58    
59   1975 - 1994   A   363.62 brt 59 [N] sdir.no  
60   1994 - 1996   B   640 bt 60 [N] sdir.no  
61   1996 -   D   659 bt 61 [N] sdir.no  
62           Netto tonnasje 62    
63   1975 - 1994   A   174.23 nrt 63 [N] sdir.no  
64   1994 - 1996   B   265 nt 64 [N] sdir.no  
65   1996 -   D   290 nt 65 [N] sdir.no  
66           Dødvekttonn 66    
67           150 dvt 67 [N] marinetraffic.com  
68           68      
69   ▼ KAPASITET 69    
70   Periode       Personbiler 70    
71   1975 - etter 2004   A   25 71 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
72   etter 2004 -   C   18 72 [N] torghatten-nord.no  
73           Trailere 73    
74         Ja 74 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
75           Passasjerer 75    
76   1975 - etter 2004   A   250 76 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
77   etter 2004 -   C   214 77 [N] torghatten-nord.no  
78           Passasjerlugarer 78    
79         0 79 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
80           Mannskapslugarer 80    
81           Ja 81 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
82           Mannskap 82    
83   1975 - 1987       Kaptein, 2 matroser, maskinist 83 [P] "Fjordabåtene"  
84           Dekkshøyde 84    
85         4.50 m 85 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
86           Tillatt akseltrykk 86    
87         13 t 87 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
88           88      
89   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 89    
90   Baugpropell. Lengde bildekk: 36 m. 90 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
91   Fartsområde: 4. 91 [N] torghatten-nord.no  
92   Sitteplasser: 87 [dekk 1] - 73 [dekk 3]. 92 [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1975  
93     93      
94   ▼ HISTORIKK 94    
95 12.07.1974       Innført i Stavanger Skipsregister som "Ryfylke". 95 [N] sdir.no  
96 29.01.1975       Sjøsatt. 96 [A] Stavanger Aftenblad 01.02.1975  
97 07.05.1975   A   Målt. 97 [N] sdir.no  
98 13.05.1975   A   Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Stavanger. 98 [P] "Skipet" 1/1991  
99         Byggesum: 6.95 mill NOK. 99 [A] Stavanger Aftenblad 18.08.1975  
100         Døpt av Hildur Mauritzen, Rosendal. 100 [P] "Fjordabåtene"  
101 01.06.1975       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 101 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1975"  
102 02.06.1975       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 102 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1975"  
103 31.10.1975       I opplag, Stavanger som reservefartøy. 103 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1975" | HMI  
104 01.03.1976       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 104 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1976"  
105 08.06.1976       Fikk slagside etter at en bulldoser skled inn i skottet ved kai, Stavanger. 105 [A] Stavanger Aftenblad 08.06.1976  
106 24.01.1977       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 106 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1977  
107 01.05.1977       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 107 [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1977  
108 30.09.1977       I opplag, Stavanger som reservefartøy. 108 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1977" | HMI  
109 01.05.1978       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 109 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"  
110 29.07.1978       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 110 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"  
111 01.10.1978       Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 111 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1978/79"  
112 02.01.1979       Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Vikevåg. 112 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"  
113 30.09.1980       Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 113 [A] Stavanger Aftenblad 27.09.1980  
114 05.10.1980       Satt i trafikk Stavanger - Nesheim / Stavanger - Vikevåg. 114 [A] Stavanger Aftenblad 02.10.1980  
115 12.1980 ►       Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 115 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
116 16.05.1981       Tatt ut av trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 116    
117 02.07.1981       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 117 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1981  
118 19.04.1982       Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 118 [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1982  
119 19.04.1982 ►       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 119 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
120 21.03.1987       I opplag, Stavanger. 120 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
121 26.06.1987       Solgt til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. Salgssum: 4 mill NOK. 121 [N] sdir.no  
122 07.1987       Omdøpt "Karlsøy". Satt i trafikk Hannes - Vannøy. 122 [P] "Skipet" 3/1987  
123 06.1989       Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 123    
124 09.1989       Tilbakelevert. I opplag, Tromsø. 124    
125 07.1991       I opplag, Tromsø. 125 [N] skipshistorie.net  
126 ► 26.03.1992       Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 126 [P] "Skipet" 3/1992  
127         Tilbakelevert samme år. 127 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
128 1992       Satt i trafikk Skjervøy - Lauksundskaret. 128 [N] fjordfaehren.de  
129 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 129 [N] sdir.no  
130 13.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 130 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
131 16.09.1996   D   Ommålt. 131 [N] sdir.no  
132 1996       I opplag som reservefartøy. 132 [N] fjordfaehren.de  
133 ca.06.1999       Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 133 [P] "Skipet" 3/1999  
134 ca.08.1999       I opplag som reservefartøy. 134 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
135 01.2000       Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 135 [P] "Skipet" 1/2000  
136 02.2000   E   Ombygget med ny maskin ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset. 136 [P] "Skipet" 1/2000  
137 01.07.2000       Satt i trafikk Kvaløya - Botnhamn. 137 [P] "Skipet" 3/2000  
138 03.09.2000       I opplag, Tromsø som reservefartøy. 138 [P] "Skipet" 4/2000  
139 medio 10.2000       Satt i trafikk Hansnes - Reinøy. 139 [P] "Skipet" 1/2001  
140 09.12.2000       Tatt ut av trafikk Hansnes - Reinøy. 140 [P] "Skipet" 1/2001  
141 12.07.2001       Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 141 [P] "Skipet" 3/2001  
142 12.08.2001       Tilbakelevert. 142 [P] "Skipet" 3/2001  
143 07.06.2002       Utleid til Malangenforbindelsen a/s. Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 143 [P] "Skipet" 3/2002  
144 25.08.2002       Tilbakelevert. 144 [P] "Skipet" 3/2002  
145 31.05.2003       Utleid til Malangenforbindelsen a/s. Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 145 [P] "Skipet" 2/2003  
146 27.06.2003       Tilbakelevert. Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 146 [P] "Skipet" 3/2003  
147 17.08.2003       Tilbakelevert. 147 [P] "Skipet" 3/2003  
148 05.09.2003       Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 148 [P] "Skipet" 3/2003  
149 07.07.2004       Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 149    
150 02.08.2004       Grunnstøtte ved Skrolsvik. To besetningsmedlemmer skadet under bergningsaksjonen da slepewire røk. 150 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2004  
151 15.08.2004       Tilbakelevert. 151 [P] "Skipet" 3/2004  
152 23.08.2004       Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 152 [N] stp-norway.com  
153 2004 ►   C   Kapasitet og sertifikat endret. 153 [N] torghatten-nord.no  
154 sommer 2005       I trafikk Brensholmen - Botnhamn. 154 [N] stp-norway.com  
155 02.2006       Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 155 [N] wikipedia.org  
156 19.04.2006       Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 156 [N] sdir.no  
157 primo 06.2006       I opplag. 157 [P] "Skipet" 2/2006  
158 11.09.2007       Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 158 [N] sdir.no  
159 25.03.2008       Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 159 [N] stp-norway.com  
160 05.01.2009       Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Salgssum: 456 922 NOK. 160 [N] sdir.no  
161         Samme trafikk. 161 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
162 29.05.2012       Tatt ut av trafikk Belvik - Vengsøy. 162 [P] "Skipet" 2/2012  
163 25.06.2012       Satt i trafikk Stornes - Skrolsvik. 163 [P] "Skipet" 3/2012  
164 20.08.2012       I opplag, Tromsø. 164 [N] stp-norway.com  
165 ca.09.2012       Satt i trafikk Storstein - Lauksundskaret. 165 [N] stp-norway.com  
166 02.11.2012       Satt i trafikk Småge - Ona. 166 [P] "Skipet" 4/2012  
167 17.06.2013       Satt i trafikk Stornes - Skrolsvik. 167 [P] "Skipet" 2/2013  
168 18.08.2013       I opplag, Tromsø. 168 [P] "Skipet" 2/2013  
169 03.12.2013       Tatt ut av opplag. 169 [N] stp-norway.com  
170 17.01.2014       I opplag, Tromsø. 170 [N] stp-norway.com  
171 16.03.2014       Satt i trafikk Hanses - Stakkvik. 171 [N] stp-norway.com  
172 19.05.2014       Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 172 [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 3/2014  
173 26.10.2017       Gikk på land, Vågsøya. 173 [N] nordlys.no 26.10.2017  
                 
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/4      
 
  Avbildet som: "Ryfylke"    
    I original utgave for         Lokalisering: Askje    
    Det Stavangerske         Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.         Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: stp-norway.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/4      
  Avbildet som: "Karlsøy"    
    Overtatt av Troms Fylkes         Lokalisering: Belvik    
    Dampskibsselskab         Tidspunkt: Juli 2005    
    med nytt navn.         Rettighetshaver: Marko Stampehl    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/4      
  Avbildet som: "Karlsøy"    
    Overført til Hurtigruten.         Lokalisering: Belvik    
              Tidspunkt: 15. juni 2008    
            Rettighetshaver: Uwe Jakob    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/4      
  Avbildet som: "Karlsøy"    
    Overtatt av         Lokalisering: Tromsø    
    Torghatten Nord.         Tidspunkt: 19. juni 2012    
            Rettighetshaver: Olaf Horsevik    
            Hentet fra: stp-norway.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau