EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "RYFYLKE" 1975-1987   FOTOGRAFI   OPPDATERT 30.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1975 - 1987     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JXTM   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7405948   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257292400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Ryfylke" 1975 - 1987 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6           "Karlsøy" 1987 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1975 - 1987 7  [P] "Skipet" 1/1991  
  8     Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø 1987 - 2006 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     Hurtigruten Group ASA, Narvik 2006 - 2007 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Hurtigruten ASA, Narvik 2007 - 2009 10  [N] sjofartsdir.no  
  11           Torghatten Nord a/s, Tromsø 2009 - 11  [N] sjofartsdir.no  
 
  12  BYGGEÅR       1975   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  BYGGENUMMER       37 [skrog], 224 [utrustning]   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  SKROG           14    
  15  UTRUSTNING       Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  TYPE       FOF   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19         NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE       Helsveist stål [skrog], aluminium [overbygg]   20  [P] "Fjordabåtene"  
  21  MASKINFABRIKANT       [1] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1975 - 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN PRODUSERT   [1] 1975   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23     [5] 2000   23      
  24  MASKIN       [1] 1 x 5AX 2T DM 5 syl. diesel 1975 - 2000 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  EFFEKT       [1] 1375 bhk 1975 - 2000 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FART       [1] 12.5 kn 1975 - 2000 26  [P] "Fjordabåtene"  
  27  FORBRUK           27    
  28  LENGDE   40.20 m   28  [N] sjofartsdir.no      
  29  BREDDE       10.01 m   29  [N] sjofartsdir.no      
  30  DYBDE   [1] 03.34 m 1975 - 1994 30  [N] sjofartsdir.no      
  31         [2] 04.20 m 1994 - 31  [N] sjofartsdir.no      
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 363.62 t 1975 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no      
  33     [2] 640.00 t 1994 - 1996 33  [N] sjofartsdir.no      
  34         [4] 659.00 t 1996 - 34  [N] sjofartsdir.no      
  35  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 174.23 t 1975 - 1994 35  [N] sjofartsdir.no      
  36     [2] 265.00 t 1994 - 1996 36  [N] sjofartsdir.no      
  37         [4] 290.00 t 1996 - 37  [N] sjofartsdir.no      
  38  DØDVEKTTONNASJE       150 t   38  [N] marinetraffic.com  
  39  BILER   [1] 25 1975 - etter 2004 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40     [3] 18 etter 2004 - 40    
  41  TRAILERE       Ja   41  Observasjon  
  42  PASSASJERER   [1] 250 1975 - etter 2004 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43     [3] 220 etter 2004 - 43    
  44  MANNSKAP       Kaptein, 2 matroser, maskinist 1975 - 1987 44  [P] "Fjordabåtene"  
  45  PASSASJERLUGARER       0   45  Observasjon  
  46  MANNSKAPSLUGARER       Ja   46  Observasjon  
  47  DEKKSHØYDE       4.50 m   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48  AKSELTRYKK       13 t   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49  TILLEGGSINFORMASJON       Baugpropell. Lengde bildekk: 36 m.   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50  STATUS       I trafikk 50    
 
  51 12.07.1974   : Innført i Stavanger Skipsregister. 51  [N] sjofartsdir.no  
  52 13.05.1975   : Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ryfylke" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. 52  [P] "Skipet" 1/1991  
  53    : Døpt av Hildur Mauritzen, Rosendal. 53  [P] "Fjordabåtene"  
  54 14.05.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 54  [P] "Fjordabåtene"  
  55 01.06.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 55    
  56 31.10.1975   : I opplag, Stavanger. 56    
  57 01.03.1976   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 57    
  58 24.01.1977   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 58  [P] "Skipet" 1/1991  
  59 27.05.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 59    
  60 30.09.1977   : I opplag, Stavanger. 60    
  61 01.05.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 61    
  62 30.07.1978   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 62    
  63 01.10.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 63    
  64 02.01.1979   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Vikevåg. 64    
  65 30.09.1980   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 65  [A] Stavanger Aftenblad 27.09.1980  
  66 12.1980 ►   : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 66    
  67 16.05.1981   : Tatt ut av trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 67    
  68 02.07.1981   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 68  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1981  
  69 19.04.1982   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 69  [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1982  
  70 21.03.1987   : I opplag, Stavanger. 70    
  71 26.06.1987   : Solgt til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. Salgssum: 4 mill NOK. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72 07.1987   : Omdøpt "Karlsøy". Satt i trafikk Hannes - Vannøy. 72  [P] "Skipet" 3/1987  
  73 06.1989   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 73    
  74 09.1989   : Tilbakelevert. I opplag, Tromsø. 74    
  75 pr.10.07.1991   : I opplag, Tromsø. 75  [P] "Skipet" 4/1991  
  76 ► 26.03.1992   : Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 76  [P] "Skipet" 3/1992  
  77    : Tilbakelevert samme år. 77    
  78 1992   : Satt i trafikk Skjervøy - Lauksundskaret. 78    
  79 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 79  [N] sjofartsdir.no  
  80 19.07.1994   : Ommålt [2]. 80  [N] sjofartsdir.no  
  81 17.09.1996   : Ommålt [4]. 81  [N] sjofartsdir.no  
  82 1996   : I opplag. 82    
  83 ca.06.1999   : Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 83  [P] "Skipet" 3/1999  
  84 ca.08.1999   : I opplag. 84  Observasjon  
  85 01.2000   : Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 85  [P] "Skipet" 1/2000  
  86 02.2000   : Ombygget med ny maskin ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset [5]. 86  [P] "Skipet" 2/2000  
  87 01.07.2000   : Satt i trafikk Kvaløya - Botnhamn. 87  [P] "Skipet" 3/2000  
  88 03.09.2000   : I opplag, Tromsø [reservevfartøy]. 88  [P] "Skipet" 4/2000  
  89 medio 10.2000   : Satt i trafikk Hansnes - Reinøy. 89  [P] "Skipet" 1/2001  
  90 09.12.2000   : Tatt ut av trafikk Hansnes - Reinøy. 90  [P] "Skipet" 1/2001  
  91 12.07.2001   : Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 91  [P] "Skipet" 3/2001  
  92 12.08.2001   : Tilbakelevert. 92  [P] "Skipet" 3/2001  
  93 07.06.2002   : Utleid til Malangenforbindelsen a/s. Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 93  [P] "Skipet" 3/2002  
  94 25.08.2002   : Tilbakelevert. 94  [P] "Skipet" 3/2002  
  95 07.07.2004   : Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 95    
  96 02.08.2004   : Grunnstøtte ved Skrolsvik. To besetningsmedlemmer skadet under bergningsaksjonen da slepewire røk. 96  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2004  
  97 15.08.2004   : Tilbakelevert. 97    
  98 23.08.2004   : Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 98    
  99 2004 ►   : Kapasitet og sertifikat endret [3]. 99    
  100 2005   : Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 100    
  101 01.03.2006   : Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 101    
  102 19.04.2006   : Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 102  [N] sjofartsdir.no  
  103 06.2006   : I opplag. 103    
  104 11.09.2007   : Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 104  [N] sjofartsdir.no  
  105 25.03.2008   : Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 105    
  106 05.01.2009   : Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Salgssum: 456 922 NOK. 106  [N] sjofartsdir.no  
  107    : Samme trafikk. 107    
  108 29.05.2012   : Tatt ut av trafikk Belvik - Vengsøy. 108    
  109 25.06.2012   : Satt i trafikk Stornes - Skrolsvik. 109    
  110 20.08.2012   : I opplag, Tromsø. 110    
  111 ca.09.2012   : Satt i trafikk Storstein - Lauksundskaret. 111    
  107 30.10.2012   : Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 107    
  108 15.06.2013   : Tatt ut av trafikk Belvik - Vengsøy. 108    
  109 17.06.2013   : Satt i trafikk Stornes - Skrolsvik. 109    
  110 18.08.2013   : I opplag, Tromsø. 110    
  111 03.12.2013   : Tatt ut av opplag. 111    
  112 17.01.2014   : I opplag, Tromsø. 112    
  113 16.03.2014   : Satt i trafikk Hanses - Stakkvik. 113    
  114 19.05.2014   : Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 114    
  115 26.10.2017   : Gikk på land, Vågsøya. 115  [N] nordlys.no 26.10.2017