HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "RYFYLKE" 1975-1987 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 14.01.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1975 - 1987     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       JXTM   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       7405948   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257292400   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Ryfylke" 1975 - 1987 5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
6           "Karlsøy" 1987 - 6  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1975 - 1987 7  [P] "Skipet" 1/1991
8     Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø 1987 - 2006 8  [N] sjofartsdir.no
9     Hurtigruten Group ASA, Narvik 2006 - 2007 9  [N] sjofartsdir.no
10     Hurtigruten ASA, Narvik 2007 - 2009 10  [N] sjofartsdir.no
11           Torghatten Nord a/s, Tromsø 2009 - 11  [N] sjofartsdir.no
12  BYGGEÅR       1975   12  [N] sjofartsdir.no
13  BYGGENUMMER       37 [skrog], 224 [utrustning]   13  [N] sjofartsdir.no
14  SKROG           14  
15  UTRUSTNING       Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal   15  [N] sjofartsdir.no
16  TYPE       FOF   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon
18  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
19         NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
20  MATERIALE       Helsveist stål [skrog], aluminium [overbygg]   20  [P] "Fjordabåtene"
21  MASKINFABRIKANT   1 Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1975 - 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
22  MASKIN PRODUSERT       1 1975   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
23           5 2000   23        
24  MASKIN       1 1 x 5AX 2T DM 5 syl. diesel 1975 - 2000 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
25  EFFEKT       1 1375 bhk 1975 - 2000 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
26  FART       1 12.5 kn 1975 - 2000 26  [P] "Fjordabåtene"
27  FORBRUK           27  
28  LENGDE   40.20 m   28  [N] sjofartsdir.no      
29  BREDDE       10.01 m   29  [N] sjofartsdir.no      
30  DYBDE   1 03.34 m 1975 - 1994 30  [N] sjofartsdir.no      
31     2 04.20 m 1994 - 31  [N] sjofartsdir.no      
32  BRUTTO REGISTERTONNASJE       1 363.62 t 1975 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no      
33     2 640.00 t 1994 - 1996 33  [N] sjofartsdir.no      
34     4 659.00 t 1996 - 34  [N] sjofartsdir.no      
35  NETTO REGISTERTONNASJE       1 174.23 t 1975 - 1994 35  [N] sjofartsdir.no      
36     2 265.00 t 1994 - 1996 36  [N] sjofartsdir.no      
37     4 290.00 t 1996 - 37  [N] sjofartsdir.no      
38  DØDVEKTTONNASJE       150 t   38  [N] marinetraffic.com
39  BILER   1 25 1975 - etter 2004 39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
40     3 18 etter 2004 - 40  
41  TRAILERE       Ja   41  Observasjon
42  PASSASJERER   1 250 1975 - etter 2004 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
43     3 220 etter 2004 - 43  
44  MANNSKAP           44  
45  PASSASJERLUGARER       0   45  Observasjon
46  MANNSKAPSLUGARER       Ja   46  Observasjon
47  DEKKSHØYDE       4.50 m   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
48  AKSELTRYKK       13 t   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
49  TILLEGGSINFORMASJON       Baugpropell. Lengde bildekk: 36 m.   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
50  STATUS       I trafikk 50  
46 12.07.1974   : Innført i Stavanger Skipsregister. 46  [N] sjofartsdir.no
52 13.05.1975   : Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ryfylke" 1►. Hjemmehavn: Stavanger. 47  [P] "Skipet" 1/1991
53    : Døpt av Hildur Mauritzen, Rosendal. 48  [P] "Fjordabåtene"
54 14.05.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 49  [P] "Fjordabåtene"
55 01.06.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 50  
56 31.10.1975   : I opplag, Stavanger. 51  
57 01.03.1976   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 52  
58 24.01.1977   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 53  [P] "Skipet" 1/1991
59 27.05.1977   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 54  
60 30.09.1977   : I opplag, Stavanger. 55  
61 01.05.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 56  
62 30.07.1978   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 57  
63 01.10.1978   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 58  
64 02.01.1979   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Vikevåg. 59  
65 30.09.1980   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 60  [A] Stavanger Aftenblad 27.09.1980
66 12.1980    : Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 61  
67 16.05.1981   : Tatt ut av trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 62  
68 02.07.1981   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 63  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1981
69 19.04.1982   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 64  [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1982
70 21.03.1987   : I opplag, Stavanger. 65  
71 26.06.1987   : Solgt til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. Salgssum: 4 mill NOK. 66  [N] sjofartsdir.no
72 07.1987   : Omdøpt "Karlsøy". Satt i trafikk Hannes - Vannøy. 67  [P] "Skipet" 3/1987
73 06.1989   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 68  
74 09.1989   : Tilbakelevert. I opplag, Tromsø. 69  
75 pr.10.07.1991   : I opplag, Tromsø. 70  [P] "Skipet" 4/1991
76 26.03.1992   : Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 71  [P] "Skipet" 3/1992
77    : Tilbakelevert samme år. 72  
78 1992   : Satt i trafikk Skjervøy - Lauksundskaret. 73  
79 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 74  [N] sjofartsdir.no
80 19.07.1994   : Ommålt 2►. 75  [N] sjofartsdir.no
81 17.09.1996   : Ommålt 4►. 76  [N] sjofartsdir.no
82 1996   : I opplag. 77  
83 ca.06.1999   : Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 78  [P] "Skipet" 3/1999
84 ca.08.1999   : I opplag. 79  Observasjon
85 01.2000   : Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 80  [P] "Skipet" 1/2000
86 02.2000   : Ombygget med ny maskin ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset 5►. 81  [P] "Skipet" 2/2000
87 01.07.2000   : Satt i trafikk Kvaløya - Botnhamn. 82  [P] "Skipet" 3/2000
88 03.09.2000   : I opplag, Tromsø [reservevfartøy]. 83  [P] "Skipet" 4/2000
89 medio 10.2000   : Satt i trafikk Hansnes - Reinøy. 84  [P] "Skipet" 1/2001
90 09.12.2000   : Tatt ut av trafikk Hansnes - Reinøy. 85  [P] "Skipet" 1/2001
91 ca.06.2001   : Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 86  
92 ca.08.2001   : Tilbakelevert. 87  
93 07.07.2004   : Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 88  
94 02.08.2004   : Grunnstøtte ved Skrolsvik. To besetningsmedlemmer skadet under bergningsaksjonen da slepewire røk. 89  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2004
95 15.08.2004   : Tilbakelevert. 90  
96 23.08.2004   : Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 91  
97 2004    : Kapasitet og sertifikat endret 3►. 92  
98 2005   : Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 93  
99 01.03.2006   : Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 94  
100 19.04.2006   : Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 95  [N] sjofartsdir.no
101 06.2006   : I opplag. 96  
102 11.09.2007   : Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 97  [N] sjofartsdir.no
103 25.03.2008   : Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 98  
104 05.01.2009   : Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Salgssum: 456 922 NOK. 99  [N] sjofartsdir.no
105    : Samme trafikk. 100  
106 29.05.2012   : Tatt ut av trafikk Belvik - Vengsøy. 101  
107 25.06.2012   : Satt i trafikk Stornes - Skrolsvik. 102  
108 20.08.2012   : I opplag, Tromsø. 103  
109 ca.09.2012   : Satt i trafikk Storstein - Lauksundskaret. 104  
110 30.10.2012   : Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 105  
111 15.06.2013   : Tatt ut av trafikk Belvik - Vengsøy. 106  
107 17.06.2013   : Satt i trafikk Stornes - Skrolsvik. 107  
108 18.08.2013   : I opplag, Tromsø. 108  
109 03.12.2013   : Tatt ut av opplag. 109  
110 17.01.2014   : I opplag, Tromsø. 110  
111 16.03.2014   : Satt i trafikk Hanses - Stakkvik. 111  
112 19.05.2014   : Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 112  
113 26.10.2017   : Gikk på land, Vågsøya. 113  [N] nordlys.no 26.10.2017