H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "RYFYLKE" 1975 - 1987  
    Fortegnelse nr. B64  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1975 - 1987 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J X T M 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7405948 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257292400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Ryfylke" 4 1975 - 1987   4 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  5     "Karlsøy" 5 1987 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 6 1975 - 1987   6 [P] "Skipet" 1/1991  
  7 Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø 7 1987 - 2006   7 [N] sdir.no  
  8 Hurtigruten Group ASA, Narvik 8 2006 - 2007   8 [N] sdir.no  
  9 Hurtigruten ASA, Narvik 9 2007 - 2009   9 [N] sdir.no  
  10 Torghatten Nord a/s, Tromsø 10 2009 -   10 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   1975 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Byggenummer   37 [skrog], 224 [utrustning] 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Skrog   - 13 -   13 -  
  14 Utrustning   Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Type   FOF 15 -   15 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  16 Skrogutforming   Konvensjonelt 16 -   16 HMI  
  17 Klasse   Skipskontrollen 17 før 1983 - før 2000   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18     NSC 18 før 2000 -   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19 Materiale   Helsveist stål [skrog], aluminium [overbygg] 19 -   19 [P] "Fjordabåtene"  
  20 Maskinfabrikant [ A ] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 20 1975 - 2000   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Maskin produsert [ A ] 1975 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   [ E ] 2000 22 -   22 -  
  23 Maskin [ A ] 1 x 5AX 2T DM 5 syl. diesel 23 1975 - 2000   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Effekt [ A ] 1375 bhk 24 1975 - 2000   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   [ E ] 1330 bhk 25 2000 -   25 [N] torghatten-nord.no  
  26 Fart [ A ] 12.5 kn 26 1975 - 2000   26 [P] "Fjordabåtene"  
  27 Forbruk   - 27 -   27 -  
  28 Lengde   40.20 m 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Bredde   10.01 m 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Dybde [ A ] 3.34 m 30 1975 - 1994   30 [N] sdir.no  
  31   [ B ] 4.20 m 31 1994 -   31 [N] sdir.no  
  32 Brutto registertonnasje [ A ] 363.62 t 32 1975 - 1994   32 [N] sdir.no  
  33   [ B ] 640 t 33 1994 - 1996   33 [N] sdir.no  
  34   [ D ] 659 t 34 1996 -   34 [N] sdir.no  
  35 Netto registertonnasje [ A ] 174.23 t 35 1975 - 1994   35 [N] sdir.no  
  36   [ B ] 265 t 36 1994 - 1996   36 [N] sdir.no  
  37   [ D ] 290 t 37 1996 -   37 [N] sdir.no  
  38 Dødvekttonnasje [ D ] 150 t 38 1996 -   38 [N] marinetraffic.com  
  39 Bilkapasitet [ A ] 25 39 1975 - etter 2004   39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [ C ] 18 40 etter 2004 -   40 [N] torghatten-nord.no  
  41 Trailerkapasitet   Ja 41 -   41 HMI  
  42 Passasjersertifikat [ A ] 250 42 1975 - etter 2004   42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [ C ] 214 43 etter 2004 -   43 [N] torghatten-nord.no  
  44 Mannskap   Kaptein, 2 matroser, maskinist 44 1975 - 1987   44 [P] "Fjordabåtene"  
  45 Passasjerlugarer   0 45 -   45 HMI  
  46 Mannskapslugarer   Ja 46 -   46 HMI  
  47 Dekkshøyde   4.50 m 47 -   47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48 Akseltrykk   13 t 48 -   48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49 Tilleggsinformasjon   Baugpropell. Lengde bildekk: 36 m. 49 -   49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50     Fartsområde: 4. 50 pr.2020   50 [N] torghatten-nord.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  51 12.07.1974     Innført i Stavanger Skipsregister som "Ryfylke". 51 [N] sdir.no  
  52 07.05.1975     Målt [ A ]. 52 [N] sdir.no  
  53 13.05.1975     Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. 53 [P] "Skipet" 1/1991  
  54       Døpt av Hildur Mauritzen, Rosendal. 54 [P] "Fjordabåtene"  
  55 14.05.1975     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 55 [P] "Fjordabåtene"  
  56 02.06.1975     Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 56 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1975"  
  57 31.10.1975     I opplag, Stavanger. 57 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1975"  
  58 01.03.1976     Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 58 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1976"  
  59 24.01.1977     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 59 [P] "Skipet" 1/1991  
  60 27.05.1977     Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 60 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1977"  
  61 30.09.1977     I opplag, Stavanger. 61 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1977"  
  62 01.05.1978     Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 62 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"  
  63 29.07.1978     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 63 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"  
  64 01.10.1978     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 64 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1978/79"  
  65 02.01.1979     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Vikevåg. 65 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"  
  66 30.09.1980     Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 66 [A] Stavanger Aftenblad 27.09.1980  
  67 05.10.1980     Satt i trafikk Stavanger - Nesheim / Stavanger - Vikevåg. 67 [A] Stavanger Aftenblad 02.10.1980  
  68 12.1980 ►     Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 68 HMI  
  69 16.05.1981     Tatt ut av trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 69 -  
  70 02.07.1981     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 70 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1981  
  71 19.04.1982     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 71 [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1982  
  72 19.04.1982 ►     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 72 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"  
  73 21.03.1987     I opplag, Stavanger. 73 -  
  74 26.06.1987     Solgt til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. Salgssum: 4 mill NOK. 74 [N] sdir.no  
  75 07.1987     Omdøpt "Karlsøy". Satt i trafikk Hannes - Vannøy. 75 [P] "Skipet" 3/1987  
  76 06.1989     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 76 -  
  77 09.1989     Tilbakelevert. I opplag, Tromsø. 77 -  
  78 pr.10.07.1991     I opplag, Tromsø. 78 [P] "Skipet" 4/1991  
  79 ► 26.03.1992     Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 79 [P] "Skipet" 3/1992  
  80       Tilbakelevert samme år. 80 -  
  81 1992     Satt i trafikk Skjervøy - Lauksundskaret. 81 -  
  82 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 82 [N] sdir.no  
  83 13.07.1994     Ommålt [ B ]. 83 [N] sdir.no  
  84 16.09.1996     Ommålt [ D ]. 84 [N] sdir.no  
  85 1996     I opplag. 85 -  
  86 ca.06.1999     Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 86 [P] "Skipet" 3/1999  
  87 ca.08.1999     I opplag. 87 HMI  
  88 01.2000     Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 88 [P] "Skipet" 1/2000  
  89 02.2000     Ombygget med ny maskin ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset [ E ]. 89 [P] "Skipet" 2/2000  
  90 01.07.2000     Satt i trafikk Kvaløya - Botnhamn. 90 [P] "Skipet" 3/2000  
  91 03.09.2000     I opplag, Tromsø [reservevfartøy]. 91 [P] "Skipet" 4/2000  
  92 medio 10.2000     Satt i trafikk Hansnes - Reinøy. 92 [P] "Skipet" 1/2001  
  93 09.12.2000     Tatt ut av trafikk Hansnes - Reinøy. 93 [P] "Skipet" 1/2001  
  94 12.07.2001     Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 94 [P] "Skipet" 3/2001  
  95 12.08.2001     Tilbakelevert. 95 [P] "Skipet" 3/2001  
  96 07.06.2002     Utleid til Malangenforbindelsen a/s. Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 96 [P] "Skipet" 3/2002  
  97 25.08.2002     Tilbakelevert. 97 [P] "Skipet" 3/2002  
  98 31.05.2003     Utleid til Malangenforbindelsen a/s. Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 98 [P] "Skipet" 2/2003  
  99 27.06.2003     Tilbakelevert. Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 99 [P] "Skipet" 3/2003  
  100 17.08.2003     Tilbakelevert. 100 [P] "Skipet" 3/2003  
  101 05.09.2003     Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 101 [P] "Skipet" 3/2003  
  102 07.07.2004     Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 102 -  
  103 02.08.2004     Grunnstøtte ved Skrolsvik. To besetningsmedlemmer skadet under bergningsaksjonen da slepewire røk. 103 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2004  
  104 15.08.2004     Tilbakelevert. 104 [P] "Skipet" 3/2004  
  105 23.08.2004     Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 105 -  
  106 2004 ►     Kapasitet og sertifikat endret [ C ]. 106 -  
  107 sommer 2005     I trafikk Brensholmen - Botnhamn. 107 -  
  108 01.03.2006     Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 108 -  
  109 19.04.2006     Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 109 [N] sdir.no  
  110 primo 06.2006     I opplag. 110 [P] "Skipet" 2/2006  
  111 11.09.2007     Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 111 [N] sdir.no  
  112 25.03.2008     Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 112 -  
  113 05.01.2009     Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Salgssum: 456 922 NOK. 113 [N] sdir.no  
  114       Samme trafikk. 114 -  
  115 29.05.2012     Tatt ut av trafikk Belvik - Vengsøy. 115 [P] "Skipet" 2/2012  
  116 25.06.2012     Satt i trafikk Stornes - Skrolsvik. 116 [P] "Skipet" 3/2012  
  117 20.08.2012     I opplag, Tromsø. 117 -  
  118 ca.09.2012     Satt i trafikk Storstein - Lauksundskaret. 118 -  
  119 02.11.2012     Satt i trafikk Småge - Ona. 119 [P] "Skipet" 4/2012  
  120 17.06.2013     Satt i trafikk Stornes - Skrolsvik. 120 [P] "Skipet" 2/2013  
  121 18.08.2013     I opplag, Tromsø. 121 [P] "Skipet" 2/2013  
  122 03.12.2013     Tatt ut av opplag. 122 -  
  123 17.01.2014     I opplag, Tromsø. 123 -  
  124 16.03.2014     Satt i trafikk Hanses - Stakkvik. 124 -  
  125 19.05.2014     Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 125 - / [P] "Skipet" 3/2014  
  126 26.10.2017     Gikk på land, Vågsøya. 126 [N] nordlys.no 26.10.2017  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau