SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/Fe "ROPEID" 1946-1965     M/Fe "BRU" 1965-1975                        
         
 
1 -   PERIODE   : 1946-1975         1 -   [O]    
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LLMZ [1946]         2 -   [N] sjofartsdir.no    
  3 -   IMO-NUMMER   : -     3 -       
 
4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -       
  5 -   NAVN   : [1912] "Inger"     5 -       
  6 -      : [1946] "Ropeid"       6 -   [P] Skipet 1/1991    
  7 -      : [1965] "Bru"         7 -   [N] sjofartsdir.no    
  8 -                8 -       
OPPDATERT 9 -                9 -       
01.01.2017 10 -                10 -       
  11 -                11 -       
  12 -                12 -       
  © Fotografi: NSS Jenssen-samlingen 13 -                13 -       
  Lokalisering: Ukjent 14 -                14 -       
         
  15  BYGGET    : 1912                     15 -   [N] sjofartsdir.no    
  16  BYGGNUMMER   : -     16 -       
  17  SKROG   : Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark     17 -   [P] Skipet 1/1991    
  18  UTRUSTNING   : Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark     18 -   [P] Skipet 1/1991    
  19  TYPE   : -                     19 -       
  20  SKROG   : Pendel     20 -   [O]    
  21  KLASSE   : -                     21 -       
  22  MATERIALE   : Stål     22 -   [N] sjofartsdir.no    
  23  MASKINFABRIKANT : [2] Tuxham a/s, København, Danmark [1938]                 23 -       
  24  MASKIN PRODUSERT : [2] 1938     24 -       
  25  MASKIN   : [1] 1 x Alpha 3 syl. diesel [1912] [2] 1 x Tuxham diesel [1938]     25 -       
  26  EFFEKT   : [1] 62 bhk [1912] [2] 79 bhk [1938]     26 -       
  27  FART   : [2] 9.0 kn [1938]     27 -       
  28  FORBRUK   : -                     28 -       
  29  LENGDE   : 16.02 m     29 -   [N] sjofartsdir.no    
  30  BREDDE   : 05.52 m     30 -   [N] sjofartsdir.no    
  31  DYBDE   : 02.01 m     31 -   [N] sjofartsdir.no    
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 40.50 t [1912] [3] 47.24 t [1945]     32 -   [3] [N] sjofartsdir.no    
  33  NETTO REG. TONN : [1] 17.00 t [1912] [3] 20.83 t [1945]     33 -   [1] [P] Skipet 1/1991 [3] [N] sjofartsdir.no    
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -       
  35  BILER   : [1] 8 [1912] [4] 0 [1975]                   35 -   [1] [P] Skipet 1/1991 [4] [O]    
  36  TRAILERE   : [1] 1 [1912] [4] 0 [1975]     36 -   [O]    
  37  PASSASJERER   : [1] 40 [4] 0 [1975]     37 -   [1] [P] Skipet 1/1991 [4] [O]    
  38  PASSASJERLUGARER  : 0     38 -   [O]    
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja     39 -   [O]    
  40  DEKKSHØYDE   : -     40 -       
  41  AKSELTRYKK   : -                     41 -       
  42  STATUS   Opphogget                     42 -       
         
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -       
     
                                   
     
     
                                   
07.1912  44 : Levert fra Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark til Middelfart Dampskibsselskab a/s, Middelfart, DK som "Inger" [1]. Satt i trafikk Middelfart - Snoghøj, DK.     44 -       
06.06.1935  45 : Solgt til et partsrederi, Hirtshals, DK. Hjemmehavn: Bogø, DK. Satt i trafikk Bogø - Stubbekøbing, DK.     45 -       
29.07.1936  46 : Solgt til L. J. Nielsen, Bogø, DK.     46 -   - | [P] Skipet 1/1991    
1938  47 : Ombygget og ny maskin installert [2].     47 -       
12.1945  48 : Ombygget [3].     48 -       
12.1945  49 : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.     49 -       
10.01.1946  50 : Fikk utstedt et midlertidig norsk nasjonalitetsbevis av legasjonen, København, Danmark.               50 -       
05.02.1946  51 : Omdøpt "Ropeid".     51 -       
02.03.1946  52 : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.     52 -   [N] sjofartsdir.no    
1946  53 : Satt i trafikk Sand - Ropeid.     53 -       
22.03.1965  54 : Omdøpt "Bru".     54 -       
01.06.1965  55 : I opplag, Stavanger.                       55 -       
24.11.1975  56 : Solgt til Protan & Fagertun a/s, Drammen. Salgssum: 15 000 NOK.     56 -   [N] sjofartsdir.no    
1975  57 : Omklassifisert til arbeidsfartøy [4]. Tatt i bruk som losji– og verkstedsfartøy ved tarehøsting.     57 -       
1990  58 : Drift og eierskap overført til Protan a/s, Haugesund.     58 -       
1991  59 : Drift og eierskap overført til Protan Biopolymer a/s, Haugesund.     59 -       
01.08.1992  60 : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.     60 -   [N] sjofartsdir.no    
1993  61 : Drift og eierskap overført til Pronova Biopolymer a/s, Haugesund.     61 -       
31.08.1995  62 : Drift og eierskap overført til Protan a/s, Drammen.     62 -   [N] sjofartsdir.no    
09.2003  63 : Observert liggende som vrak, Solskjeløya.     63 -       
23.01.2007  64 : Drift og eierskap overført til Protan Eiendom a/s, Drammen.     64 -   [N] sjofartsdir.no    
26.01.2009  65 : Drift og eierskap overført til Bachesvei 1 Drammen a/s, Oslo.     65 -   [N] sjofartsdir.no    
23.04.2009  66 : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som opphogget.     66 -   [N] sjofartsdir.no