HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B108       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "ROPEID" 1946 - 1965     M/Fe "BRU" 1965 - 1975   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1946 - 1975   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LLMZ 1946 - 2009 2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Inger" 1912 - 1946 5  [P] "Ferje-Rogaland"  
  6   "Ropeid" 1946 - 1965 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7   "Bru" 1965 - 2009 7  [N] sdir.no  
             
  8   Rederi / eierforhold Middelfart Dampskibsselskab a/s, Middelfart, Danmark 1912 - 1935 8  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  9   L. J. Nielsen, Bogø, Danmark 1936 - 1945 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1975 10  [P] "Ferje-Rogaland"  
  11   Protan & Fagertun a/s, Drammen 1975 - 1990 11  [N] sdir.no  
  12   Protan a/s, Haugesund 1990 - 1991 12  -  
  13   Protan Biopolymer a/s, Haugesund 1991 - 1993 13  -  
  14   Pronova Biopolymer a/s, Haugesund 1993 - 1995 14  -  
  15   Protan a/s, Drammen 1995 - 2007 15  [N] sdir.no  
  16   Protan Eiendom a/s, Drammen 2007 - 2009 16  [N] sdir.no  
  17   Bachesvei 1 Drammen a/s, Oslo 2009 17  [N] sdir.no  
 
  18   Byggeår 1912   18  [N] sdir.no  
  19   Byggenummer -   19  -  
  20   Skrog Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark   20  [P] "Skipet" 1/1991  
  21   Utrustning Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark   21  [P] "Skipet" 1/1991  
  22   Type -   22  -  
  23   Skrogutforming Pendel   23  Observasjon  
  24   Klasse -   24  -  
  25   Materiale Stål   25  [N] sdir.no  
  26   Maskinfabrikant [2]  Tuxham a/s, København, Danmark 1938 - 2009 26  -  
  27   Maskin produsert [2]  1938   27  -  
  28   Maskin [1]  1 x Alpha 3 syl. diesel 1912 - 1938 28  -  
  29   [2]  1 x Tuxham diesel 1938 - 2009 29  -  
  30   Effekt [1]  62 bhk 1912 - 1938 30  [P] "Fjordabådane"  
  31   [2]  79 bhk 1938 - 2009 31  [P] "Fjordabådane"  
  32   Fart [2]  9.0 kn 1938 - 2009 32  -  
  33   Forbruk -   33  -  
  34   Lengde [1]  16.03 m 1912 - 1945 34  [P] "Fjordabådane"  
  35   [3]  16.02 m 1945 (ommålt 1965) - 2009 35  [N] sdir.no  
  36   Bredde 5.52 m   36  [N] sdir.no  
  37   Dybde 2.01 m   37  [N] sdir.no  
  38   Brutto registertonnasje [1]  40.50 t 1912 - 1945 38  [P] "Fjordabådane"  
  39   [3]  47.24 t 1945 (ommålt 1965) - 2009 39  [N] sdir.no  
  40   Netto registertonnasje [1]  17.00 t 1912 - 1945 40  [P] Skipet 1/1991  
  41   [3]  20.83 t 1945 (ommålt 1965) - 2009 41  [N] sdir.no  
  42   Dødtvekttonnasje -   42  -  
  43   Biler [1]  6 1912 - 1975 43  [P] "Ferje-Rogaland"  
  44   [4]  0 1975 - 2009 44  Observasjon  
  45   Trailere [1]  1 1912 - 1975 45  Observasjon  
  46   [4]  0 1975 - 2009 46  Observasjon  
  47   Passasjerer [1]  157 1912 - 1975 47  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"  
  48   [4]  0 1975 - 2009 48  Observasjon  
  49   Mannskap -   49  -  
  50   Passasjerlugarer 0   50  Observasjon  
  51   Mannskapslugarer Ja   51  Observasjon  
  52   Dekkshøyde -   52  -  
  53   Akseltrykk -   53  -  
  54   Tilleggsinformasjon -   54  -  
  55   Status Opphogget 2009 55  [N] sdir.no  
       
  56 07.1912   : Levert fra Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark til Middelfart Dampskibsselskab a/s, Middelfart, DK som "Inger" [1]. Satt i trafikk Middelfart - Snoghøj, DK. 56  [P] "Fjordabådane"  
  57 06.06.1935   : Solgt til et partsrederi, Hirtshals, DK. Hjemmehavn: Bogø, DK. Satt i trafikk Bogø - Stubbekøbing, DK. 57  [P] "Fjordabådane"  
  58 29.07.1936   : Solgt til L. J. Nielsen, Bogø, DK. 58  [P] "Fjordabådane"  
  59 1938   : Ombygget med ny maskin [2]. 59  [P] "Fjordabådane"  
  60 1943   : Nyklassifisert. 60  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  61 ► 12.1945   : Ombygget [3]. 61  [P] "Fjordabådane"  
  62 12.1945   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 62  [P] "Fjordabådane"  
  63 10.01.1946   : Fikk utstedt et midlertidig norsk nasjonalitetsbevis av legasjonen, København, Danmark. 63  [P] "Fjordabådane"  
  64 05.02.1946   : Omdøpt "Ropeid". 64  [P] "Fjordabådane"  
  65 02.03.1946   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 65  [N] sdir.no  
  66 1946   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 66  [P] "Ferje-Rogaland"  
  67 22.03.1965   : Omdøpt "Bru". 67  [P] "Fjordabådane"  
  68 01.06.1965   : I opplag, Stavanger som reservefartøy samt supplering Sand - Ropeid [sommer]. 68  [P] "Fjordabådane"  
  69 03.12.1965   : Ommålt [3]. 69  [N] sdir.no  
  70 24.11.1975   : Solgt til Protan & Fagertun a/s, Drammen. Salgssum: 15 000 NOK. 70  [N] sdir.no  
  71 1975   : Omklassifisert til arbeidsfartøy [4]. Tatt i bruk som losji– og verkstedsfartøy ved tarehøsting. 71  -  
  72 1990   : Drift og eierskap overført til Protan a/s, Haugesund. 72  -  
  73 1991   : Drift og eierskap overført til Protan Biopolymer a/s, Haugesund. 73  -  
  74 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 74  [N] sdir.no  
  75 1993   : Drift og eierskap overført til Pronova Biopolymer a/s, Haugesund. 75  -  
  76 31.08.1995   : Drift og eierskap overført til Protan a/s, Drammen. 76  [N] sdir.no  
  77 09.2003   : Observert liggende som vrak, Solskjeløya. 77  [N] stp-norway.com  
  78 23.01.2007   : Drift og eierskap overført til Protan Eiendom a/s, Drammen. 78  [N] sdir.no  
  79 26.01.2009   : Drift og eierskap overført til Bachesvei 1 Drammen a/s, Oslo. 79  [N] sdir.no  
  80 23.04.2009   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som opphogget. 80  [N] sdir.no  
     
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau