A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "ROPEID" 1946 - 1965    
  M/Fe "BRU" 1965 - 1975    
       
  Fortegnelse nr.:   B108          
  Oppdatert:   13.12.2020          
  Periode:   1946 - 1975          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1912   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark   3  [P] "Skipet" 1/1991    
4  Utrustning    Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark   4  [P] "Skipet" 1/1991    
             
5  Kjenningssignal    L L M Z   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Inger"   8  1912 - 1946   8  [P] "Ferje-Rogaland"    
9      "Ropeid"   9  1946 - 1965   9  [P] "Skipet" 1/1991    
10      "Bru"   10  1965 - 2009   10  [N] sdir.no    
                     
11  Rederi / eierforhold    Middelfart Dampskibsselskab a/s, Middelfart, Danmark   11  1912 - 1935   11  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
12      L. J. Nielsen, Bogø, Danmark   12  1936 - 1945   12  [P] "Skipet" 1/1991    
13      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   13  1945 - 1975   13  [P] "Ferje-Rogaland"    
14      Protan & Fagertun a/s, Drammen   14  1975 - 1990   14  [N] sdir.no    
15      Protan a/s, Haugesund   15  1990 - 1991   15  -    
16      Protan Biopolymer a/s, Haugesund   16  1991 - 1993   16  -    
17      Pronova Biopolymer a/s, Haugesund   17  1993 - 1995   17  -    
18      Protan a/s, Drammen   18  1995 - 2007   18  [N] sdir.no    
19      Protan Eiendom a/s, Drammen   19  2007 - 2009   19  [N] sdir.no    
20      Bachesvei 1 Drammen a/s, Oslo   20  2009   20  [N] sdir.no    
                     
21  Type    -   21  -   21  -    
                     
22  Skrogutforming    Pendel   22  -   22  HMI    
                     
23  Klasse    -   23  -   23  -    
                     
24  Materiale    Stål   24  -   24  [N] sdir.no    
                     
25  Maskinfabrikant B  Tuxham a/s, København, Danmark   25  1937 - 2009   25  [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1945    
                     
26  Maskin produsert B  1937   26  -   26  [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1945    
                     
27  Maskin A  1 x Alpha 3 syl.   27  1912 - 1937   27  -    
28   B  1 x Tuxham diesel   28  1937 - 2009   28  [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1945    
                     
29  Effekt A  62 bhk   29  1912 - 1937   29  [P] "Fjordabådane"    
30   B  79 bhk   30  1937 - 2009   30  [P] "Fjordabådane"    
                     
31  Fart B  9.0 kn   31  1937 - etter 1975   31  -    
                     
32  Forbruk    -   32  -   32  -    
                     
33  Lengde A  16.03 m   33  1912 - 1945   33  [P] "Fjordabådane"    
34   C  16.02 m   34  1945 [målt 1963] - 2009   34  [N] sdir.no    
                     
35  Bredde    5.52 m   35  -   35  [N] sdir.no    
                     
36  Dyptgående    2.01 m   36  -   36  [N] sdir.no    
                     
37  Brutto registertonn A  40.50 t   37  1912 - 1945   37  [P] "Fjordabådane"    
38   C  47.24 t   38  1945 [målt 1963] - etter 1975   38  [N] sdir.no    
                     
39  Netto registertonn A  17 t   39  1912 - 1945   39  [P] "Skipet" 1/1991    
40   C  20.83 t   40  1945 [målt 1963] - etter 1975   40  [N] sdir.no    
                     
41  Dødvekttonn    -   41  -   41  -    
                     
42  Bilkapasitet A  6   42  1912 - 1975   42  [P] "Ferje-Rogaland"    
43   D  0   43  1975 - 2009   43  HMI    
                     
44  Trailerkapasitet A  Ja   44  1912 - 1975   44  HMI    
45   D  0   45  1975 - 2009   45  HMI    
                     
46  Passasjersertifikat A  157   46  1912 - 1975   46  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"    
47   D  0   47  1975 - 2009   47  HMI    
                     
48  Mannskap    Ja   48  1912 - 1975   48  HMI    
                     
49  Passasjerlugarer    0   49  -   49  HMI    
                     
50  Mannskapslugarer    Ja   50  -   50  HMI    
                     
51  Dekkshøyde    -   51  -   51  -    
                     
52  Tillatt akseltrykk    -   52  -   52  -    
                     
53  Tilleggsinformasjon    -   53  -   53  -    
       
       
54   07.1912   Levert fra Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark til Middelfart Dampskibsselskab a/s, Middelfart, DK som "Inger" [A]. Satt i trafikk Middelfart - Snoghøj, DK. 54 [P] "Fjordabådane"    
55   06.06.1935   Solgt til et partsrederi, Hirtshals, DK. Hjemmehavn: Bogø, DK. Satt i trafikk Bogø - Stubbekøbing, DK. 55 [P] "Fjordabådane"    
56   29.07.1936   Solgt til L. J. Nielsen, Bogø, DK. 56 [P] "Fjordabådane"    
57   1937   Ombygget med ny maskin [B]. 57 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1945    
58   1943   Nyklassifisert. 58 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
59   ► 12.1945   Ombygget [C]. 59 [P] "Fjordabådane"    
60   12.1945   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 60 [P] "Fjordabådane"    
61   10.01.1946   Fikk utstedt et midlertidig norsk nasjonalitetsbevis av legasjonen, København, Danmark. 61 [P] "Fjordabådane"    
62   05.02.1946   Omdøpt "Ropeid". 62 [P] "Fjordabådane"    
63   02.03.1946   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 63 [N] sdir.no    
64   1946   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 64 [P] "Ferje-Rogaland"    
65   22.03.1965   Omdøpt "Bru". 65 [P] "Fjordabådane"    
66   01.06.1965   I opplag, Stavanger som reservefartøy samt supplering Sand - Ropeid [sommer]. 66 [P] "Fjordabådane"    
67   03.12.1965   Ommålt [C]. 67 [N] sdir.no    
68   24.11.1975   Solgt til Protan & Fagertun a/s, Drammen. Salgssum: 15 000 NOK. 68 [N] sdir.no    
69   1975   Omklassifisert til arbeidsfartøy [D]. Tatt i bruk som losji– og verkstedsfartøy ved tarehøsting. 69 -    
70   1990   Drift og eierskap overført til Protan a/s, Haugesund. 70 -    
71   1991   Drift og eierskap overført til Protan Biopolymer a/s, Haugesund. 71 -    
72   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 72 [N] sdir.no    
73   1993   Drift og eierskap overført til Pronova Biopolymer a/s, Haugesund. 73 -    
74   31.08.1995   Drift og eierskap overført til Protan a/s, Drammen. 74 [N] sdir.no    
75   09.2003   Observert liggende som vrak, Solskjeløya. 75 [N] stp-norway.com    
76   23.01.2007   Drift og eierskap overført til Protan Eiendom a/s, Drammen. 76 [N] sdir.no    
77   26.01.2009   Drift og eierskap overført til Bachesvei 1 Drammen a/s, Oslo. 77 [N] sdir.no    
78   23.04.2009   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som opphogget. 78 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau