HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "ROPEID" 1946-1965     M/Fe "BRU" 1965-1975 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 01.01.2017
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1946 - 1975     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LLMZ 1946 - 2009 2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER           3  
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Inger" 1912 - 1946 5  
6   "Ropeid" 1946 - 1965 6  [P] "Skipet" 1/1991
7           "Bru" 1965 - 2009 7  [N] sjofartsdir.no
8  REDERI / EIERFORHOLD Middelfart Dampskibsselskab a/s, Middelfart, Danmark 1912 - 1935 8  
9     L. J. Nielsen, Bogø, Danmark 1936 - 1945 9  [P] "Skipet" 1/1991
10     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1975 10  
11     Protan & Fagertun a/s, Drammen 1975 - 1990 11  [N] sjofartsdir.no
12     Protan a/s, Haugesund 1990 - 1991 12  
13     Protan Biopolymer a/s, Haugesund 1991 - 1993 13  
14     Pronova Biopolymer a/s, Haugesund 1993 - 1995 14  
15     Protan a/s, Drammen 1995 - 2007 15  [N] sjofartsdir.no
16     Protan Eiendom a/s, Drammen 2007 - 2009 16  [N] sjofartsdir.no
17           Bachesvei 1 Drammen a/s, Oslo 2009 17  [N] sjofartsdir.no
18  BYGGEÅR       1912   18  [N] sjofartsdir.no
19  BYGGENUMMER           19  
20  SKROG       Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark   20  [P] "Skipet" 1/1991
21  UTRUSTNING       Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark   21  [P] "Skipet" 1/1991
22  TYPE           22  
23  SKROG       Pendel   23  Observasjon
24  KLASSE           24  
25  MATERIALE       Stål   25  [N] sjofartsdir.no
26  MASKINFABRIKANT   2 Tuxham a/s, København, Danmark 1938 - 2009 26  
27  MASKIN PRODUSERT       2 1938   27  
28  MASKIN       1 1 x Alpha 3 syl. diesel 1912 - 1938 28  
29           2 1 x Tuxham diesel 1938 - 2009 29  
30  EFFEKT   1 62 bhk 1912 - 1938 30  
31           2 79 bhk 1938 - 2009 31  
32  FART       2 9.0 kn 1938 - 2009 32  
33  FORBRUK           33  
34  LENGDE   16.02 m   34  [N] sjofartsdir.no
35  BREDDE       05.52 m   35  [N] sjofartsdir.no
36  DYBDE       02.01 m   36  [N] sjofartsdir.no
37  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 40.50 t 1912 - 1945 37  
38     3 47.24 t 1945 - 2009 38  [N] sjofartsdir.no
39  NETTO REGISTERTONNASJE       1 17.00 t 1912 - 1945 39  [P] Skipet 1/1991
40     3 20.83 t 1945 - 2009 40  [N] sjofartsdir.no
41  DØDVEKTTONNASJE           41  
42  BILER   1 8 1912 - 1975 42  [P] "Skipet" 1/1991
43     4 0 1975 - 2009 43  Observasjon
44  TRAILERE       1 1 1912 - 1975 44  Observasjon
45           4 0 1975 - 2009 45  Observasjon
46  PASSASJERER   1 40 1912 - 1975 46  [P] "Skipet" 1/1991
47     4 0 1975 - 2009 47  Observasjon
48  MANNSKAP           48  
49  PASSASJERLUGARER       0   49  Observasjon
50  MANNSKAPSLUGARER       Ja   50  Observasjon
51  DEKKSHØYDE       51  
52  AKSELTRYKK           52  
53  TILLEGGSINFORMASJON           53  
54  STATUS       Opphogget 2009 54  [N] sjofartsdir.no
 
55 07.1912   : Levert fra Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark til Middelfart Dampskibsselskab a/s, Middelfart, DK som "Inger" 1►. Satt i trafikk Middelfart - Snoghøj, DK. 55  
56 06.06.1935   : Solgt til et partsrederi, Hirtshals, DK. Hjemmehavn: Bogø, DK. Satt i trafikk Bogø - Stubbekøbing, DK. 56  
57 29.07.1936   : Solgt til L. J. Nielsen, Bogø, DK. 57  - / [P] "Skipet" 1/1991
58 1938   : Ombygget og ny maskin installert 2►. 58  
59 12.1945   : Ombygget 3►. 59  
60 12.1945   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 60  
61 10.01.1946   : Fikk utstedt et midlertidig norsk nasjonalitetsbevis av legasjonen, København, Danmark. 61  
62 05.02.1946   : Omdøpt "Ropeid". 62  
63 02.03.1946   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 63  [N] sjofartsdir.no
64 1946   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 64  
65 22.03.1965   : Omdøpt "Bru". 65  
66 01.06.1965   :  I opplag, Stavanger. 66  
67 24.11.1975   : Solgt til Protan & Fagertun a/s, Drammen. Salgssum: 15 000 NOK. 67  [N] sjofartsdir.no
68 1975   : Omklassifisert til arbeidsfartøy 4►. Tatt i bruk som losji– og verkstedsfartøy ved tarehøsting. 68  
69 1990   : Drift og eierskap overført til Protan a/s, Haugesund. 69  
70 1991   : Drift og eierskap overført til Protan Biopolymer a/s, Haugesund. 70  
71 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 71  [N] sjofartsdir.no
72 1993   : Drift og eierskap overført til Pronova Biopolymer a/s, Haugesund. 72  
73 31.08.1995   : Drift og eierskap overført til Protan a/s, Drammen. 73  [N] sjofartsdir.no
74 09.2003   : Observert liggende som vrak, Solskjeløya. 74  [N] stp-norway.com
75 23.01.2007   : Drift og eierskap overført til Protan Eiendom a/s, Drammen. 75  [N] sjofartsdir.no
76 26.01.2009   : Drift og eierskap overført til Bachesvei 1 Drammen a/s, Oslo. 76  [N] sjofartsdir.no
77 23.04.2009   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som opphogget. 77  [N] sjofartsdir.no