EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "ROPEID" 1946-1965     M/Fe "BRU" 1965-1975   FOTOGRAFI   OPPDATERT 01.01.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1946 - 1975     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LLMZ 1946 - 2009 2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Inger" 1912 - 1946 5    
  6   "Ropeid" 1946 - 1965 6  [P] "Skipet" 1/1991  
  7           "Bru" 1965 - 2009 7  [N] sjofartsdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Middelfart Dampskibsselskab a/s, Middelfart, Danmark 1912 - 1935 8    
  9     L. J. Nielsen, Bogø, Danmark 1936 - 1945 9  [P] "Skipet" 1/1991  
  10     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1945 - 1975 10    
  11     Protan & Fagertun a/s, Drammen 1975 - 1990 11  [N] sjofartsdir.no  
  12     Protan a/s, Haugesund 1990 - 1991 12    
  13     Protan Biopolymer a/s, Haugesund 1991 - 1993 13    
  14     Pronova Biopolymer a/s, Haugesund 1993 - 1995 14    
  15     Protan a/s, Drammen 1995 - 2007 15  [N] sjofartsdir.no  
  16     Protan Eiendom a/s, Drammen 2007 - 2009 16  [N] sjofartsdir.no  
  17           Bachesvei 1 Drammen a/s, Oslo 2009 17  [N] sjofartsdir.no  
 
  18  BYGGEÅR       1912   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  BYGGENUMMER           19    
  20  SKROG       Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark   20  [P] "Skipet" 1/1991  
  21  UTRUSTNING       Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark   21  [P] "Skipet" 1/1991  
  22  TYPE           22    
  23  SKROG       Pendel   23  Observasjon  
  24  KLASSE           24    
  25  MATERIALE       Stål   25  [N] sjofartsdir.no  
  26  MASKINFABRIKANT   [2] Tuxham a/s, København, Danmark 1938 - 2009 26    
  27  MASKIN PRODUSERT       [2] 1938   27    
  28  MASKIN   [1] 1 x Alpha 3 syl. diesel 1912 - 1938 28    
  29           [2] 1 x Tuxham diesel 1938 - 2009 29    
  30  EFFEKT   [1] 62 bhk 1912 - 1938 30    
  31           [2] 79 bhk 1938 - 2009 31    
  32  FART       [2] 9.0 kn 1938 - 2009 32    
  33  FORBRUK           33    
  34  LENGDE   16.02 m   34  [N] sjofartsdir.no  
  35  BREDDE       05.52 m   35  [N] sjofartsdir.no  
  36  DYBDE       02.01 m   36  [N] sjofartsdir.no  
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 40.50 t 1912 - 1945 37    
  38           [3] 47.24 t 1945 - 2009 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 17.00 t 1912 - 1945 39  [P] Skipet 1/1991  
  40           [3] 20.83 t 1945 - 2009 40  [N] sjofartsdir.no  
  41  DØDVEKTTONNASJE           41    
  42  BILER   [1] 8 1912 - 1975 42  [P] "Skipet" 1/1991  
  43           [4] 0 1975 - 2009 43  Observasjon  
  44  TRAILERE   [1] 1 1912 - 1975 44  Observasjon  
  45           [4] 0 1975 - 2009 45  Observasjon  
  46  PASSASJERER   [1] 40 1912 - 1975 46  [P] "Skipet" 1/1991  
  47     [4] 0 1975 - 2009 47  Observasjon  
  48  MANNSKAP           48    
  49  PASSASJERLUGARER       0   49  Observasjon  
  50  MANNSKAPSLUGARER       Ja   50  Observasjon  
  51  DEKKSHØYDE           51    
  52  AKSELTRYKK           52    
  53  TILLEGGSINFORMASJON           53    
  54  STATUS       Opphogget 2009 54  [N] sjofartsdir.no  
       
  55 07.1912   : Levert fra Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark til Middelfart Dampskibsselskab a/s, Middelfart, DK som "Inger" [1]. Satt i trafikk Middelfart - Snoghøj, DK. 55    
  56 06.06.1935   : Solgt til et partsrederi, Hirtshals, DK. Hjemmehavn: Bogø, DK. Satt i trafikk Bogø - Stubbekøbing, DK. 56    
  57 29.07.1936   : Solgt til L. J. Nielsen, Bogø, DK. 57  - / [P] "Skipet" 1/1991  
  58 1938   : Ombygget og ny maskin installert [2]. 58    
  59 ► 12.1945   : Ombygget [3]. 59    
  60 12.1945   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 60    
  61 10.01.1946   : Fikk utstedt et midlertidig norsk nasjonalitetsbevis av legasjonen, København, Danmark. 61    
  62 05.02.1946   : Omdøpt "Ropeid". 62    
  63 02.03.1946   : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 63  [N] sjofartsdir.no  
  64 1946   : Satt i trafikk Sand - Ropeid. 64    
  65 22.03.1965   : Omdøpt "Bru". 65    
  66 01.06.1965   :  I opplag, Stavanger. 66    
  67 24.11.1975   : Solgt til Protan & Fagertun a/s, Drammen. Salgssum: 15 000 NOK. 67  [N] sjofartsdir.no  
  68 1975   : Omklassifisert til arbeidsfartøy [4]. Tatt i bruk som losji– og verkstedsfartøy ved tarehøsting. 68    
  69 1990   : Drift og eierskap overført til Protan a/s, Haugesund. 69    
  70 1991   : Drift og eierskap overført til Protan Biopolymer a/s, Haugesund. 70    
  71 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72 1993   : Drift og eierskap overført til Pronova Biopolymer a/s, Haugesund. 72    
  73 31.08.1995   : Drift og eierskap overført til Protan a/s, Drammen. 73  [N] sjofartsdir.no  
  74 09.2003   : Observert liggende som vrak, Solskjeløya. 74  [N] stp-norway.com  
  75 23.01.2007   : Drift og eierskap overført til Protan Eiendom a/s, Drammen. 75  [N] sjofartsdir.no  
  76 26.01.2009   : Drift og eierskap overført til Bachesvei 1 Drammen a/s, Oslo. 76  [N] sjofartsdir.no  
  77 23.04.2009   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som opphogget. 77  [N] sjofartsdir.no