H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "RENNESØY" 1992 - 2011  
    Fortegnelse nr. B28  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     11.10.2020    
    PERIODE:     1992 - 2011 Status for fartøyet: I  OPPLAG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L C S A 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   8917340 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257310500 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Nordkapphorn" 4 1990 - 1992   4 [N] sdir.no  
  5     "Rennesøy" 5 1992 - 2011   5 [N] sdir.no  
  6     "Tranøy" 6 2011 - 2013   6 [N] sdir.no  
  7     "Bastø V" 7 2013 - 2016   7 [N] sdir.no  
  8     "Bastø VIII" 8 2016 - 2017   8 [N] sdir.no  
  9     "Tranøy" 9 2017 -   9 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Finnmark fylkeskommune, Vadsø 10 1990 - 1992   10 -  
  11 Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest 11 1992 - 1993   11 [N] sdir.no  
  12 Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 12 1993 - 1999   12 [N] sdir.no  
  13 Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 13 1999 - 2008   13 [N] sdir.no  
  14 Tide Sjø a/s, Bergen 14 2008 - 2011   14 [N] sdir.no  
  15 Torghatten Nord a/s, Tromsø 15 2011 - 2013   15 [N] sdir.no  
  16 T-finans a/s, Sandvika 16 2013 - 2017   16 [N] sdir.no  
  17 Torghatten Nord a/s, Tromsø 17 2017 -   17 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  18 Byggeår   1990 18 -   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19 Byggenummer   66 19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Skrog   Trønderverftet a/s, Hommelvik 20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Utrustning   Trønderverftet a/s, Hommelvik 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Type   - 22 -   22 -  
  23 Skrogutforming   Pendel 23 -   23 HMI  
  24 Klasse   Skipskontrollen 24 1990 - før 2000   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25     NSC 25 før 2000 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Materiale   Stål 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Maskinfabrikant   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 27 -   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28 Maskin produsert   1990 28 -   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29 Maskin   2 x Bergen Diesel type DSI 14 6L M 41 diesel 825 opm 29 -   29 [N] j-gran.no  
  30 Effekt   3553 bhk 30 -   30 [N] j-gran.no  
  31 Fart   16.0 kn 31 -   31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32 Forbruk   660 l/t 32 -   32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33 Lengde   92.00 m 33 -   33 [N] sdir.no  
  34 Bredde   14.50 m 34 -   34 [N] sdir.no  
  35 Dybde [ A ] 4.50 m 35 1990 - 1992   35 [N] sdir.no  
  36   [ B ] 6.60 m 36 1992 [målt 1994] -   36 [N] sdir.no  
  37 Brutto registertonnasje [ A ] 2860 t 37 1990 - 1992   37 [N] sdir.no  
  38   [ B ] 3997 t 38 1992 [målt 1994] -   38 [N] sdir.no  
  39 Netto registertonnasje [ A ] 1170 t 39 1990 - 1992   39 [N] sdir.no  
  40   [ B ] 1601 t 40 1992 [målt 1994] -   40 [N] sdir.no  
  41 Dødvekttonnasje [ A ] 600 t 41 1990 - 1992   41 -  
  42   [ B ] 788 t 42 1992 [målt 1994] -   42 [N] marinetraffic.com  
  43 Bilkapasitet [ A ] 155 [50 dekk 2, 105 dekk 3] 43 1990 - 2004   43 [N] faktaomfartyg.se / HMI  
  44   [ E ] 115 [40 dekk 2, 75 dekk 3] 44 2004 -   44 [N] torghatten-nord.no / HMI  
  45 Trailerkapasitet   11 [18 m] 45 -   45 [N] j-gran.no  
  46 Passasjersertifikat [ A ] 650 46 1990 - 1999   46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   [ C ] 550 47 1999 - 2002   47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   [ D ] 491 48 2002 - før 2015   48 [N] faktaomfartyg.se / -  
  49   [ F ] 399 49 før 2015 -   49 [N] torghatten-nord.no  
  50 Mannskap   Ja 50 -   50 HMI  
  51 Passasjerlugarer   0 51 -   51 HMI  
  52 Mannskapslugarer   11 [25 køyplasser] dekk 5 og 6 52 -   52 HMI  
  53 Dekkshøyde   2.25 m dekk 2, 4.50 m dekk 3 53 -   53 HMI  
  54 Akseltrykk   13 t dekk 3 54 -   54 HMI  
  55 Tilleggsinformasjon   Maskiner koblet direkte til 360° dreibar kompass-thruster av type Ulstein Liaaen. 55 -   55 -  
  56     Sitteplasser salong dekk 5: 325. Sitteplasser dekk 6: 325. 2 hjelpemotorer og 1 nødgenerator á 220 kw. 56 -   56 -  
  57     Fartsområde: 3. 57 1990 - 1993   57 [A] Stavanger Aftenblad 19.01.1993  
  58     Fartsområde: 4. 58 1993 -   58 [A] Stavanger Aftenblad 19.01.1993  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  59 10.06.1990     Levert fra Trønderverftet a/s, Hommelvik til Finnmark fylkeskommune, Vadsø som "Nordkapphorn" [ A ]. Hjemmehavn: Hammerfest. Fartsområde: 3. 59 -  
  60 15.06.1990     Målt [ A ]. 60 [N] sdir.no  
  61       Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. Drift: Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. 61 [N] faktaomfartyg.se / -  
  62 06.07.1990     Innført i Hammerfest Skipsregister. 62 [N] sdir.no  
  63 20.08.1990     Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Molde - Vikebukt. 63 -  
  64 03.05.1991     Tilbakelevert. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 64 -  
  65 10.1991     Utleid til Bastø-Fosen a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 65 -  
  66 18.03.1992     Eierskap overført til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Verdifastsettelse: 91 301 551 NOK. 66 [N] sdir.no  
  67 05.1992     Tilbakelevert. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 67 -  
  68 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 68 [N] sdir.no  
  69 08.1992     Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad for ombygging. 69 -  
  70 26.11.1992     Ferdig ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: Bildekk overbygget [ B ]. 70 [A] Stavanger Aftenblad 27.11.1992  
  71       Omdøpt "Rennesøy". 71 [N] sdir.no  
  72 30.11.1992     Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. Drift: Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. 72 [A] Stavanger Aftenblad 27.11.1992  
  73 12.01.1993     Solgt til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 78 613 954 NOK. Hjemmehavn: Stavanger. Samme trafikk. 73 [N] sdir.no  
  74 02.1993     Fartsområde: 4. 74 [A] Stavanger Aftenblad 19.01.1993  
  75 24.05.1993     Tippet over ca. 30 grader i dokk ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger etter at flere støtte knakk. 75 [A] Stavanger Aftenblad 25.05.1993  
  76 01.06.1993     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 76 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
  77 15.08.1993     Tilbakelevert. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 77 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
  78 24.05.1994     Tatt ut av trafikk Mortavika - Arsvågen. 78 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
  79 06.1994     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 79 [A] Stavanger Aftenblad 18.06.1994  
  80 08.1994     Tatt ut av trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 80 HMI  
  81 19.08.1994     Tilbakelevert. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 81 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  82 14.11.1994     Ommålt [ B ]. 82 [N] sdir.no  
  83 01.05.1995     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 83 [N] faktaomfartyg.se  
  84 01.09.1995     Tilbakelevert. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 84 [N] faktaomfartyg.se  
  85 02.06.1996     Tatt ut av trafikk Mortavika - Arsvågen. 85 [A] Stavanger Aftenblad 03.06.1996  
  86 04.06.1996     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. 86 [P] "Skipet" 3/1996  
  87 06.06.1996     Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 87 [A] Stavanger Aftenblad 25.07.1996  
  88 12.08.1996     Tatt ut av trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 88 [P] "Skipet" 3/1996  
  89 15.08.1996     Tilbakelevert. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 89 [A] Stavanger Aftenblad 25.07.1996  
  90 28.06.1999     Eierskap overført til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 51 939 973 NOK. 90 [N] sdir.no  
  91 1999     Sertifikat endret [ C ]. 91 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  92 29.07.2001     Assisterte en fritidsbåt, Boknafjorden. Tauet til Mortavika av MOB-båten. 92 [A] Stavanger Aftenblad 30.07.2001  
  93 01.2002     Sertifikat endret [ D ]. 93 - / [N] faktaomfartyg.se  
  94 11.10.2004     Tatt ut av trafikk Mortavika - Arsvågen. 94 [P] "Skipet" 4/2004  
  95 27.11.2004     Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 95 [P] "Skipet" 4/2004  
  96 01.2004     Kapasitet endret [ E ]. 96 - / [N] torghatten-nord.no  
  97 27.11.2005     Grunnstøtte to ganger ved Vollsøy som reserveferge i ruten Mekjarvik - Skudeneshavn. Årsak: Feil ved manøvreringssystemet. 97 [A] Stavanger Aftenblad 28.11.2005  
  98       Slept til GMC a/s, Stavanger for reparasjon. 98 [P] "Skipet" 1/2006  
  99 09.02.2006     Ferdig reparert ved GMC a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 99 [P] "Skipet" 1/2006  
  100 01.01.2007     Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 100 [N] faktaomfartyg.se  
  101 28.01.2007     Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 101 [P] "Skipet" 1/2007  
  102 01.05.2007     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 102 [A] Stavanger Aftenblad 24.03.2007  
  103 03.10.2007     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 103 [N] sdir.no  
  104 21.02.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 104 [N] sdir.no  
  105 28.04.2008     Maskinhavari. I opplag, Stavanger. 105 [N] faktaomfartyg.se  
  106 05.06.2008     Ferdig reparert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 106 [N] faktaomfartyg.se  
  107 21.10.2009     Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 107 -  
  108 18.02.2010     Tatt ut av trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 108 -  
  109 14.03.2010     Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 109 - / [N] faktaomfartyg.se  
  110 31.12.2010     I opplag, Lepsøy. 110 [P] "Skipet" 1/2011  
  111 24.02.2011     Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 111 -  
  112 10.05.2011     Tatt ut av trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 112 -  
  113 medio 06.2011     Utleid til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 113 [P] "Skipet" 3/2011  
  114 14.06.2011     Grunnstøtte på Vombanakkane ved Florø. 114 [P] "Skipet" 3/2011  
  115       Årsak: Feilnavigering. 115 -  
  116 27.06.2011     Satt i trafikk Svolvær - Skutvik. 116 [P] "Skipet" 3/2011  
  117 15.08.2011     Tatt ut av trafikk Svolvær - Skutvik. 117 [P] "Skipet" 3/2011  
  118 17.08.2011     Tilbakelevert. I opplag, Vedholmen. 118 [P] "Skipet" 3/2011  
  119 23.09.2011     Tatt ut av opplag. 119 -  
  120 20.10.2011     I opplag, Stavanger. 120 -  
  121 21.12.2011     Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Omdøpt "Tranøy". Hjemmehavn: Tromsø. 121 [N] sdir.no  
  122 16.01.2012     Til Ibestad Bygg– og Skipsservice a/s, Hamnvika for vedlikehold. 122 [P] "Skipet" 1/2012  
  123 05.03.2012     Satt i trafikk Stangnes - Sørrollnes. 123 [P] "Skipet" 2/2012  
  124 15.06.2012     Satt i trafikk Svolvær - Skutvik. 124 - / [N] faktaomfartyg.se  
  125 13.08.2012     Satt i trafikk Stangnes - Sørrollnes. 125 - / [N] faktaomfartyg.se  
  126 31.12.2012     Tatt ut av trafikk Stangnes - Sørrollnes. 126 [P] "Skipet" 1/2013  
  127 10.01.2013     Omdøpt "Bastø V". 127 [N] sdir.no  
  128 24.01.2013     Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. 128 [N] sdir.no  
  129 30.01.2013     Kafeteria, messe og bysse oppgradert ved Orskov Yard a/s, Frederikshavn, Danmark. Satt i trafikk Moss - Horten. 129 -  
  130 08.10.2013     Solgt til T-Finans a/s, Sandvika. Salgssum: 34 245  709 NOK. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. 130 [N] sdir.no  
  131 18.11.2013     Hjemmehavn: Horten. 131 [N] sdir.no  
  132 17.01.2014     Kolliderte med moloen, Moss havn etter feil på manøvreringssystemet. 132 [N] moss-avis.no 17.01.2014  
  133 ► 2015     Sertifikat endret [ F ]. 133 [N] j-gran.no  
  134 22.02.2016     Omdøpt "Bastø VIII". 134 [N] sdir.no  
  135 04.2017     I opplag, Horten. 135 [N] aisnorge.aisonline.com  
  136 30.03.2017     Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Omdøpt "Tranøy". Hjemmehavn: Tromsø. Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 136 [N] sdir.no  
  137       Fortsatt i opplag, Horten. 137 [N] aisnorge.aisonline.com  
  138 20.04.2017     Omdøpt "Tranøy". Hjemmehavn: Tromsø. 138 [N] sdir.no  
  139 10.05.2017     Forlot Horten. 139 [P] "Skipet" 2/2017  
  140 15.05.2017     Tilbakelevert. 140 [N] sdir.no  
  141 07.07.2017     Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 141 [N] torghatten-nord.no 06.07.2017  
  142 31.07.2017     Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 142 [N] torghatten-nord.no  
  143 17.10.2017     Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 143 [P] "Skipet" 4/2017  
  144 uke 46 2017     Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 144 [P] "Skipet" 4/2017  
  145 06.07.2018     Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 145 [P] "Skipet" 3/2018  
  146 05.08.2018     Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 146 [P] "Skipet" 3/2018  
  147 pr.10.2018     I opplag, Sortland. 147 [P] "Skipet" 3/2018  
  148 07.11.2018     Stasjonert i Horten som reservefartøy. 148 [P] "Skipet" 1/2019  
  149 02.04.2019     Forlot Horten. 149 [P] "Skipet" 2/2019  
  150 08.04.2019     Til Westcon Helgeland a/s, Nesna for vedlikehold. 150 [P] "Skipet" 2/2019  
  151 05.07.2019     Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 151 [N] torghatten-nord.no  
  152 04.08.2019     Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 152 [N] torghatten-nord.no  
  153 23.08.2019     I opplag, Sortland. 153 [P] "Skipet" 3/2019  
  154 05.06.2020     Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 154 [N] ruteinfo.thn.no  
  155 23.08.2020     Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 155 [N] ruteinfo.thn.no  
  156 pr.10.2020     I opplag, Lødingen. 156 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau