HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B2       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "ØSTFOLD" 1998 - 1999   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1998 - 1999   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LIKN 1979 - 1999 2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  3   IBHU 1999 - 2015 3  [P] "Skipet" 1/2000  
  4   UBEN7 2015 - ca.2018 4  [N] marinetraffic.com  
  5   TCA5269 ca.2018 - 5  [N] marinetraffic.com  
  6  IMO-NUMMER 7727425   6  [N] marinetraffic.com  
  7  MMSI-NUMMER 273377650   7  [N] marinetraffic.com  
  8   271046426 ca.2018 - 8  [N] marinetraffic.com  
  9  NAVN "Bastø II" 1979 - 1991 9  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  10   "Østfold" 1991 - 1999 10  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  11   "Ostfold" 1999 - 2015 11  [N] marinetraffic.com  
  12   "Krym" 2015 - ca.2018 12  [N] marinetraffic.com  
  13   "Yener Ciner" ca.2018 - 13  [N] marinetraffic.com  
             
  14  REDERI / EIERFORHOLD Alpha a/s, Moss 1979 - 1988 14  [P] "Skipet" 3/1995  
  15   Kosmos a/s, Sandefjord 1988 - 1989 15  [P] "Skipet" 1/1989  
  16   Gokstad a/s, Sandefjord 1989 - 1997 16  [N] sdir.no  
  17   Gokstad Holding a/s, Oslo 1997 - 1998 17  - / [P] "Skipet" 1/1997  
  18   Stavangerske Westamarin a/s,  Stavanger 1998 - 1999 18  [N] sjofartsdir.no  
  19   Ulisse Shipping S.r.l., Reggio di Calabria, Italia 1999 - 2014 19  [P] "Skipet" 1/2000  
  20   Anrusstrans, Moskva, Russland 2014 - ca.2018 20    
 
  21  BYGGEÅR 1979   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  BYGGENUMMER 209 [utrustning]   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  SKROG Framnæs Mekaniske Verksted a/s, Sandefjord   23    
  24  UTRUSTNING Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  TYPE -   25    
  26  SKROG Pendel   26  Observasjon  
  27  KLASSE DNV + 1A1-K, Car Ferry B, E0, ICE C   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  MATERIALE Stål   28  [N] sdir.no  
  29  MASKINFABRIKANT Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  MASKIN PRODUSERT 1979   30  [P] "Skipet" 3/1995  
  31  MASKIN 4 x Normo LDGB 6 syl. Diesel   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32  EFFEKT 4603 bhk   32  [P] "Skipet" 3/1979  
  33  FART 15.0 kn   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34  FORBRUK 600 l/t   34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35  LENGDE [1]  99.52 m 1979 - før 2015 35  [N] sdir.no  
  36   [4]  92.30 m før 2015 - 36  [N] rosmorport.com  
  37  BREDDE 17.82 m   37  [N] sdir.no  
  38  DYBDE [1]  3.79 m 1979 - 1994 38  [N] sdir.no  
  39   [2]  5.35 m 1994 - etter 1999 39  [N] sdir.no  
  40   [4]  3.80 m etter 1999 - 40  [N] rosmorport.com  
  41  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  2536.44 t 1979 - 1994 41  [N] sdir.no  
  42   [2]  4959 t 1994 42  [N] sdir.no  
  43   [3]  2471.1 t 1994 - 43    
  44  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  952 t 1979 - 1994 44  [N] sdir.no  
  45   [2]  1733 t 1994 - 45  [N] sdir.no  
  46  DØDVEKTTONNASJE [1]  1103 t 1979 - etter 1999 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47   [3]  1086 t etter 1999 - 47  [N] marinetraffic.com  
  48  BILER [1]  190 [110 dekk 2, 80 dekk 3] 1979 - før 2015 48    
  49   [4]  160 før 2015 - 49  [N] rosmorport.com  
  50  TRAILERE 20 [18 m]   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51  PASSASJERER [1]  700 1979 - før 2015 51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52   [4]  685 før 2015 - 52  [N] rosmorport.com  
  53  MANNSKAP 10   53  [P] "Bastøfergen 1892-1992"  
  54  PASSASJERLUGARER 0   54    
  55  MANNSKAPSLUGARER Ja   55    
  56  DEKKSHØYDE 4.30 m dekk 2   56  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  57   2.5 m under dekk 3   57  Observasjon        
  58  AKSELTRYKK 12 t dekk 2   58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59   1.5 t dekk 3                 59  Observasjon        
  60  TILLEGGSINFORMASJON Bygget flatbunnet i endene for å kunne strandsettes med militære kjøretøy for Forsvaret.   60  [K] Rosenberg Verft a/s 2006  
  61   Propeller: 4 x Azimuth Thrusters.   61  [P] "Skipet" 3/1995  
  62  STATUS I bruk 62    
     
  63 07.06.1979   : Innført i Fredrikstad Skipsregister som "Bastø II". Hjemmehavn: Moss. Kjenningssignal: LIKN. 63  [N] sdir.no  
  64 08.06.1979   : Levert fra Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger til Alpha a/s, Moss [1]. Byggesum: 44.208 mill NOK. Satt i trafikk Moss - Horten. 64  [P] "Skipet" 3/1995  
  65 31.12.1984   : Drift overført til Kosmos a/s, Sandefjord. 65  [P] "Skipet" 3/1995  
  66 23.12.1988   : Eierskap overført til Kosmos a/s, Sandefjord. 66  [P] "Skipet" 1/1989  
  67 01.03.1989   : Drift overført til Gokstad a/s, Sandefjord. 67  [P] "Skipet" 3/1995  
  68 01.10.1989   : Solgt til Gokstad a/s, Sandefjord. 68  [N] sdir.no  
  69    : Samme trafikk. 69    
  70 01.06.1991   : Omdøpt "Østfold". 70  [P] "Skipet" 3/1995  
  71 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 71  [N] sdir.no  
  72 08.1994   : Ommålt [2]. 72  [P] "Skipet" 3/1995  
  73 01.01.1996   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Samme trafikk. 73  [P] "Skipet" 1/1996  
  74 12.01.1996   : Tilbakelevert. 74  [P] "Skipet" 3/2008  
  75    : I opplag, Sandefjord. 75  [P] "Skipet" 1/1996  
  76 01.01.1997   : Drift og eierskap overført til Gokstad Holding a/s, Oslo. 76  - / [P] "Skipet" 1/1997  
  77 27.01.1998   : Solgt til Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger. 77  [N] sdir.no  
  78 30.01.1998   : I opplag, Tau. 78  [A] Stavanger Aftenblad 31.01.1998  
  79 01.1999   : Solgt til Ulisse Shipping S.r.l., Reggio di Calabria, Italia. 79  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1999 / [P] Skipet 1/2000  
  80 02.03.1999   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 80  [N] sdir.no  
  81    : Omdøpt "Ostfold". Hjemmehavn: Reggio di Calabria, I. 81    
  82    : Kjenningssignal: IBHU. 82  [P] "Skipet" 1/2000  
  83 03.1999    : Ombygget ved Eide Marine Service a/s, Høylandsbygd [3]. 83  [P] "Skipet" 2/1999  
  84    : Satt i trafikk Reggio di Calabria - Messina, Italia. 84    
  85 2001   : I opplag, Messia, I. 85    
  86 ca.08.2003   : Satt i trafikk Reggio di Calabria - Messina, Italia. 86    
  87 06.2006   : Utleid til Meridiano Lines S.p.A., Reggio di Calabria, I. Satt i trafikk Reggio di Calabria - Tremestiere, I. 87    
  88 ca.09.2006   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Reggio di Calabria - Messina, I. 88    
  89 06.2007   : Utleid til Meridiano Lines S.p.A., Reggio di Calabria, I. Satt i trafikk Reggio di Calabria - Tremestiere, I. 89    
  90 ca.09.2007   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Reggio di Calabria - Messina, I. 90    
  91 06.2008   : Utleid til Meridiano Lines S.p.A., Reggio di Calabria, I. Satt i trafikk Reggio di Calabria - Tremestiere, I. 91    
  92 ca.09.2008   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Reggio di Calabria - Messina, I. 92    
  93 06.2010   : Utleid til Meridiano Lines S.p.A., Reggio di Calabria, I. Satt i trafikk Reggio di Calabria - Tremestiere, I. 93    
  94 ca.09.2010   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Reggio di Calabria - Messina, I. 94    
  95 06.2011   : Utleid til Meridiano Lines S.p.A., Reggio di Calabria, I. Satt i trafikk Reggio di Calabria - Tremestiere, I. 95    
  96 ca.09.2011   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Reggio di Calabria - Messina, I. 96    
  97 ca.2012   : Satt i trafikk Porto Ferraio - Piombino, I. 97    
  98 04.05.2012   : I opplag, Messia, I. 98    
  99 05.2012    : Tatt ut av opplag. 99    
  100 02.09.2013   : I opplag, Messia, I. 100    
  101 2013    : Hjemmehavn: Melekeok, Palau. 101    
  102 09.2014   : Solgt til Anrusstrans, Moskva, Russland. 102    
  103 09.2014    : Til Sevastopol, Ukraine for opprustning. Omdøpt "Krym". 103    
  104 2015   : Ommålt, samt kapasitet og sertifikat endret [4]. 104  [N] rosmorport.com  
  105    : Hjemmehavn: Novorossyisk, Russland. 105  [N] anrusstrans.com  
  106 25.03.2015   : Ferdig opprustet i Sevastopl, UA. 106    
  107 28.03.2015   : Ankom Kavkaz,  Russland. 107    
  108 03.2015    : Satt i trafikk Kavkaz, RUS - Crimea, Ukraina. 108    
  109 05.2018   : Tatt ut av trafikk Kavkaz, RUS - Crimea, UA. 109  Observasjon  
  110 ca.ultimo 2018   : Solgt til Tyrkia. Omdøpt "Yener Ciner". Hjemmehavn: Istanbul, TR. 110  [N] marinetraffic.com  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau