HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B55       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "ØLEN" 2012 - 2013   FOTOGRAFI   OPPDATERT 03.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 2012 - 2013   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LFMU   2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  3   IMO-nummer 7633698   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257032700   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Ølen"   5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
             
  6   Rederi / eierforhold Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1977 - 2001 6  [P] "Over fjord og fjell"  
  7   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sdir.no  
  8   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 8  [N] sdir.no  
  9   Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sdir.no  
 
  10   Byggeår 1977   10  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  11   Byggenummer 783   11  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  12   Skrog Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   12  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  13   Utrustning Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   13  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  14   Type PS 40   14  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  15   Skrogutforming Pendel   15  Observasjon  
  16   Klasse 1A1K DNV 1977 - før 1983 16  [A] Sunnhordland 14.09.1977  
  17   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18   NSC før 2000 - 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   Materiale Aluminium [overbygg], helsveist stål [skrog]   19  [A] Sunnhordland 14.09.1977  
  20   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   Maskin produsert 1977   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Maskin 1 x 4AXA 2TEV DM 4 syl. diesel   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Effekt 1250 bhk   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Fart [1]  12.2 kn 1977 - 1990 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   [2]  13.0 kn 1990 - 25  [A] Sunnhordland 11.07.1990  
  26   Forbruk -   26  -  
  27   Lengde [1]  52.12 m 1977 - 1990 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   [2]  69.10 m 1990 - 28  [N] sdir.no  
  29   Bredde 11.25 m   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   Dybde 4.20 m   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31   Brutto registertonnasje [1]  487 t 1977 - 1980 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32   [2]  904 t 1990 - 32  [N] sdir.no  
  33   Netto registertonnasje [1]  239 t 1977 - 1980 33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34   [2]  280 t 1990 - 34  [N] sdir.no  
  35   Dødtvekttonnasje [2]  220 t 1990 - 35  [N] marinetraffic.com  
  36   Biler [1]  40 1977 - 1990 36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37   [2]  73 [54 dekk 2, 19 (henge)dekk 3] 1990 - ca.2005 37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38   [4]  51 [39 dekk 2, 12 (henge)dekk 3] ca.2005 - 38  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / -  
  39   Trailere Ja   39  Observasjon  
  40   Passasjerer [1]  350 1977 - 1990 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [2]  399 1990 - ca.1999 41  [A] Sunnhordland 11.07.1990  
  42   [3]  310 ca.1999 - ca.2005 42  -  
  43   [4]  255 ca.2005 - 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44   Mannskap -   44  -  
  45   Passasjerlugarer 0   45  Observasjon  
  46   Mannskapslugarer 7   46  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  47   Dekkshøyde 4.00 m dekk 2 1977 - 1990 47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   4.50 m dekk 2, 2.85 m u/ dekk 3 [senket] 1990 - 48  [A] Sunnhordland 11.07.1990 / 02.05.2001  
  49   Akseltrykk 13 t dekk 2   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   Tilleggsinformasjon Sitterplasser dekk 1: 112. Sitteplasser dekk 3: 104.   50  [A] Sunnhordland 14.09.1977  
  51   Overrislingsanlegg. 1990 - 51  [A] Sunnhordland 11.07.1990  
  52   Status I opplag [reservefartøy] 52  [N] "Skipet" 1/2016  
 
  53 08.07.1977   : Døpt "Ølen" av Kjellaug Dalheim, Trondheim. 53  [A] Sunnhordland 12.07.1977  
  54 25.08.1977   : Innnført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 54  [N] sdir.no  
  55 09.09.1977   : Levert fra Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. 55  [P] "Over fjord og fjell"  
  56 09.1977   : Satt i trafikk Hatvik - Fusa. 56  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  57 1977   : Satt i trafikk Leirvik - Utbjoa. 57  -  
  58 13.08.1979   : Mann over bord, Leirvik. Tatt om bord igjen ved hjelp av livbåt. 58  [A] Sunnhordland 15.08.1979  
  59 primo 04.1982   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 59  [A] Sunnhordland 05.04.1982  
  60 18.05.1983   : Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 60  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  61 08.1983 ►   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 61  [A] Sunnhordland 02.08.1983  
  62 ultimo 09.1984   : Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 62  [A] Sunnhordland 05.09.1984  
  63 1987   : Kolliderte med Kilstraumen bru. 63  -  
  64 ca.1987   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 64  -  
  65 04.1990   : Til Mjellem & Carlsen a/s, Bergen for ombygging. 65  [P] "Skipet" 3/1990  
  66 15.06.1990   : Ombygget ved Mjellem & Carlsen a/s, Bergen: forlenget og hengedekk montert [2]. 66  [P] "Skipet" 3/1990  
  67    : Maskin modifisert og overrinslingsanlegg installert. Sertifikat endret [2]. Total kostnad: 15 mill NOK. 67  [A] Sunnhordland 11.07.1990  
  68 01.07.1990   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 68  [A] Sunnhordland 11.07.1990  
  69 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 69  [N] sdir.no  
  70 ► 1993   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 70  [A] Sunnhordland 18.06.1993  
  71 19.06.1993   : Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit. 71  [A] Sunnhordland 18.06.1993  
  72 13.08.1998   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 72  [P] "Skipet" 4/1998  
  73 primo u. 41 1998   : Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 73  [A] Bømlo-nytt 12.10.1998  
  74 ca.1999   : Sertifikat endret [3]. 74  -  
  75 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 75  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  76 01.05.2001   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 76  [P] "Skipet" 1/2001  
  77 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 77  [N] sdir.no  
  78 24.08.2003   : Grunnstøtte, Krokeide etter maskinproblemer. 78  [P] "Skipet" 3/2003  
  79 01.05.2004   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 79  -  
  80 ► 11.2004   : I opplag, Kleppestø. 80  -  
  81 02.2005   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 81  -  
  82 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [4]. 82  -  
  83 09.2005   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 83  -  
  84 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 84  [P] "Skipet" 4/2006  
  85 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 85  [N] sdir.no  
  86 14.05.2007   : Grunnstøtte, Krokeide. 86  -  
  87 16.09.2007   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 87  -  
  88 17.12.2007   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 88  -  
  89 12.2007   : I opplag ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand som reservefartøy. 89  [P] "Skipet" 2/2008  
  90 03.2008   : Tatt ut av opplag. 90  -  
  91 25.05.2008   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 91  -  
  92 01.12.2010   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 92  -  
  93 20.08.2011   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 93  -  
  94 02.11.2011   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 94  -  
  95 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 95  [P] "Skipet" 1/2012  
  96 04.01.2012   : Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 96  -  
  97 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 97  [N] sdir.no  
  98 23.06.2012   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 98  -  
  99 30.08.2012   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 99  -  
  100 11.10.2012   : Tatt ut av trafikk Holmastø - Jelsa. 100  -  
  101 15.10.2012   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 101  -  
  102 11.2012   : Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 102  -  
  103 14.06.2013   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 103  -  
  104 01.08.2013   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 104  -  
  105 05.09.2013   : Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 105  -  
  106 20.10.2013   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 106  -  
  107 16.12.2013   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 107  -  
  108 07.01.2014   : Maskinproblemer. Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 108  -  
  109 21.09.2014   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 109  -  
  110 20.10.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 110  -  
  111 16.11.2014   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 111  -  
  112 08.01.2015   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 112  - / [P] "Skipet" 1/2015  
  113 24.03.2015   : Kolliderte med kaien, Årvika. 113  [N] smp.no 24.03.2015  
  114    : Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for reparasjon. 114  Observasjon  
  115 20.04.2015   : Ferdig reparert ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 115  -  
  116 08.12.2015   : I opplag, Volda [reservefartøy]. 116  [N] "Skipet" 1/2016  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau