EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "ØLEN" 2012-2013   FOTOGRAFI   OPPDATERT 24.07.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2012 - 2013     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LFMU   2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  3  IMO-NUMMER       7633698   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257032700   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Ølen"   5  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1977 - 2001 6  [P] "Over fjord og fjell"      
  7     HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 8  [N] sjofartsdir.no  
  9           Norled a/s, Stavanger 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR       1977   10  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  11  BYGGENUMMER       783   11  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  12  SKROG       Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   12  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  13  UTRUSTNING       Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   13  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  14  TYPE       PS 40   14  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  15  SKROG       Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE   1A1K DNV 1977 - før 1983 16  [A] Sunnhordland 14.09.1977  
  17     Skipskontrollen før 1983 - før 2000 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18         NSC før 2000 - 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19  MATERIALE       Aluminium [overbygg], helsveist stål [skrog]   19  [A] Sunnhordland 14.09.1977  
  20  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MASKIN PRODUSERT       1977   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN       1 x 4AXA 2TEV DM 4 syl. diesel   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  EFFEKT       1250 bhk   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  FART   [1] 12.2 kn 1977 - 1990 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25           [2] 13.0 kn 1990 - 25  [A] Sunnhordland 11.07.1990  
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   [1] 52.12 m 1977 - 1990 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28     [2] 69.10 m 1990 - 28  [N] sjofartsdir.no      
  29  BREDDE       11.25 m   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  DYBDE       04.20 m   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 487 t 1977 - 1980 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32         [2] 904 t 1990 - 32  [N] sjofartsdir.no      
  33  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 239 t 1977 - 1980 33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34         [2] 280 t 1990 - 34  [N] sjofartsdir.no      
  35  DØDVEKTTONNASJE       [2] 220 t 1990 - 35  [N] marinetraffic.com  
  36  BILER   [1] 40 dekk 2 1977 - 1990 36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37     [2] 54 dekk 2, 19 dekk 3 [hengedekk] 1990 - ca.2005 37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38     [4] 39 dekk 2, 12 dekk 3 [hengedekk] ca.2005 - 38    
  39  TRAILERE       Ja   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER   [1] 350 1977 - 1990 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41     [2] 399 1990 - ca.1999 41  [A] Sunnhordland 11.07.1990  
  42     [3] 310 ca.1999 - ca.2005 42    
  43     [4] 255 ca.2005 - 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44  MANNSKAP           44    
  45  PASSASJERLUGARER       0   45  Observasjon  
  46  MANNSKAPSLUGARER       7   46  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  47  DEKKSHØYDE   4.00 m dekk 2 1977 - 1990 47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48         4.50 m dekk 2, 2.85 m u/ dekk 3 [senket] 1990 - 48  [A] Sunnhordland 11.07.1990 / 02.05.2001  
  49  AKSELTRYKK       13 t dekk 2   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50  TILLEGGSINFORMASJON   Sitterplasser dekk 1: 112. Sitteplasser dekk 3: 104.   50  [A] Sunnhordland 14.09.1977  
  51           Overrislingsanlegg. 1990 - 51  [A] Sunnhordland 11.07.1990  
  52  STATUS       I opplag [reservefartøy] 52    
 
  53 08.07.1977   : Døpt "Ølen" av Kjellaug Dalheim, Trondheim. 53  [A] Sunnhordland 12.07.1977  
  54 25.08.1977   : Innnført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 54  [N] sjofartsdir.no  
  55 09.09.1977   : Levert fra Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. 55  [P] "Over fjord og fjell"  
  56 09.1977   : Satt i trafikk Hatvik - Fusa. 56  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  57 1977   : Satt i trafikk Leirvik - Utbjoa. 57    
  58 13.08.1979   : Mann over bord, Leirvik. Tatt om bord igjen ved hjelp av livbåt. 58  [A] Sunnhordland 15.08.1979  
  59 primo 04.1982   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 59  [A] Sunnhordland 05.04.1982  
  60 18.05.1983   : Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 60  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  61 08.1983    : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 61  [A] Sunnhordland 02.08.1983  
  62 ultimo 09.1984   : Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 62  [A] Sunnhordland 05.09.1984  
  63 1987   : Kolliderte med Kilstraumen bru. 63    
  64 ca.1987   : Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 64    
  65 04.1990   : Til Mjellem & Carlsen a/s, Bergen for ombygging. 65  [P] "Skipet" 3/1990  
  66 15.06.1990   : Ombygget ved Mjellem & Carlsen a/s, Bergen: forlenget og hengedekk montert [2]. 66  [P] "Skipet" 3/1990  
  67    : Maskin modifisert og overrinslingsanlegg installert. Sertifikat endret [2]. Total kostnad: 15 mill NOK. 67  [A] Sunnhordland 11.07.1990  
  68 01.07.1990   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 68  [A] Sunnhordland 11.07.1990  
  69 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 69  [N] sjofartsdir.no  
  70 ► 1993   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 70  [A] Sunnhordland 18.06.1993  
  71 19.06.1993   : Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit. 71  [A] Sunnhordland 18.06.1993  
  72 13.08.1998   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 72  [P] "Skipet" 4/1998  
  73 primo u. 41 1998   : Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 73  [A] Bømlo-nytt 12.10.1998  
  74 ca.1999   : Sertifikat endret [3]. 74    
  75 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 75  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  76 01.05.2001   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 76  [P] "Skipet" 1/2001  
  77 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 77  [N] sjofartsdir.no  
  78 24.08.2003   : Grunnstøtte, Krokeide. 78  [A] Stavanger Aftenblad 25.08.2003  
  79 01.05.2004   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 79    
  80 ► 11.2004   : I opplag, Kleppestø. 80    
  81 02.2005   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 81    
  82 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [4]. 82    
  83 09.2005   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 83    
  84 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 84    
  85 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 85  [N] sjofartsdir.no  
  86 14.05.2007   : Grunnstøtte, Krokeide. 86    
  87 16.09.2007   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 87    
  88 17.12.2007   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 88    
  89 21.12.2007   : I opplag, Tranvåg. 89    
  90 03.2008   : Tatt ut av opplag. 90    
  91 25.05.2008   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 91    
  92 01.12.2010   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 92    
  93 20.08.2011   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 93    
  94 02.11.2011   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 94    
  95 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 95    
  96 04.01.2012   : Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 96    
  97 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 97  [N] sjofartsdir.no  
  98 23.06.2012   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 98    
  99 30.08.2012   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 99    
  100 11.10.2012   : Tatt ut av trafikk Holmastø - Jelsa. 100    
  101 15.10.2012   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 101    
  102 11.2012   : Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 102    
  103 14.06.2013   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 103    
  104 01.08.2013   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 104    
  105 05.09.2013   : Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 105    
  106 20.10.2013   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 106    
  107 16.12.2013   : Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 107    
  108 07.01.2014   : Maskinproblemer. Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 108    
  109 21.09.2014   : Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 109    
  110 20.10.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 110    
  111 16.11.2014   : Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 111    
  112 08.01.2015   : Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 112    
  113 24.03.2015   : Kolliderte med kaien, Årvika. 113  [N] smp.no 24.03.2015  
  114    : Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for reparasjon. 114  Observasjon  
  115 20.04.2015   : Ferdig reparert ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 115    
  116 08.12.2015   : I opplag, Volda [reservefartøy]. 116  [N] "Skipet" 1/2016