H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ØLEN" 2012  
                     
    Forside          
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © HMI v/ Sølve Hatteland  
                     
                   
                   
    Oppdatert: 28.10.2021                
    Status: I OPPLAG                
                   
      Fortegnelse nr. B-55  
      "ØLEN" [2012 - 2013 / 2021 - ]  
                   
                   
1   Periode       2012 - 2013 / 2021 - 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1977 2 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
3   Byggenummer       783 3 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
4   Skrog       Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 4 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
5   Utrustning       Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 5 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
6   Type       PS 40 6 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
7   Skrogutforming       Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Helsveist stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [A] Sunnhordland 14.09.1977  
                   
           
                   
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11           "Ølen" 11 [N] sdir.no  
12           Kallesignal 12    
13           LFMU 13 [N] sdir.no  
14           IMO-nummer 14    
15   1987 -       7633698 15 [N] sdir.no  
16           MMSI-nummer 16    
17           257032700 17 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
18   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 18    
19   Periode       Navn 19    
20   1977 - 2001       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 20 [P] "Over fjord og fjell"  
21   2001 - 2006       HSD Sjø a/s, Bergen 21 [N] sdir.no  
22   2006 - 2012       Tide Sjø a/s, Bergen 22 [N] sdir.no  
23   2012 -       Norled a/s, Stavanger 23 [N] sdir.no  
                   
           
                   
24   ▼ KLASSIFISERING 24    
25   Periode       Klasse 25    
26   1977 - før 1983       1A1K DNV 26 [A] Sunnhordland 14.09.1977  
27   før 1983 - før 2000       Skipskontrollen 27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
28   før 2000 - før 2021       NSC 28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
29   før 2021 -       NMD 29 [N] scanbrokers.no  
                   
           
                   
30   ▼ MASKINERI 30    
31   Periode       Fabrikant 31    
32           Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
33           Produsert 33    
34           1977 34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
35           Maskin 35    
36           1 x 4AXA 2TEV DM 4 syl. diesel 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           Effekt 37    
38         1250 bhk 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
39           Fart 39    
40   1977 - 1990   A   12.0 kn 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
41   1990 -   B   13.0 kn 41 [A] Sunnhordland 11.07.1990  
42           Forbruk 42    
43           -- 43    
                   
           
                   
44   ▼ MÅL 44    
45   Periode       Lengde 45    
46   1977 - 1990   A   52.12 m 46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
47   1990 -   B   69.40 m 47 [N] sdir.no  
48           Bredde 48    
49           11.25 m 49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
50           Dybde 50    
51           4.20 m 51 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
52           Brutto tonnasje 52    
53   1977 - 1990   A   487 brt 53 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
54   1990 -   B   904 bt 54 [N] sdir.no  
55           Netto tonnasje 55    
56   1977 - 1990   A   239 nrt 56 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
57   1990 -   B   280 nt 57 [N] sdir.no  
58           Dødvekttonn 58    
59   1990 -   B   220 dvt 59 [N] marinetraffic.com  
                   
           
                   
60   ▼ KAPASITET 60    
61   Periode       Personbiler 61    
62   1977 - 1990   A   40 62 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
63   1990 - ca.2005   B   73 [54 dekk 2] - [19 hengedekk] 63 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
64   ca.2005 -   D   51 [39 dekk 2] - [12 hengedekk] 64 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI  
65           Trailere 65    
66         Ja 66 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
67           Passasjerer 67    
68   1977 - 1990   A   350 68 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
69   1990 - 1997   B   399 69 [A] Sunnhordland 11.07.1990  
70   1997 - ca.2005   C   310 70 [A] Stavanger Aftenblad 14.02.1997 | --  
71   ca.2005 - før 2021   D   255 71 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
72   før 2021 -   E   196 72 [N] scanbrokers.no  
73           Passasjerlugarer 73    
74         0 74 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
75           Mannskapslugarer 75    
76           7 76 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
77           Mannskap 77    
78           Ja 78 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
79           Dekkshøyde 79    
80   1977 - 1990   A   4.00 m [dekk 2] 80 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
81   1990 -   B   4.50 m [dekk 2] - 1.85 m [hengedekk] - 2.45 m [under senket hengedekk] 81 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
82           Tillatt akseltrykk 82    
83         13 t [dekk 2] 83 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
84   1990 -   B   1.3 t [hengedekk] 84 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
                   
85   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 85    
86   Fleksibelt hengedekk som kan heises opp under dørken til salongdekk 4 når det ikke er i bruk [1990 - ]. 86 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
87   Sitteplasser: 112 [dekk 1] - 104 [dekk 3]. 87 [A] Sunnhordland 14.09.1977  
88   Overrislingsanlegg [1990 -]. 88 [A] Sunnhordland 11.07.1990  
                   
             
                 
89   ▼ HISTORIKK 89    
90 08.07.1977       Døpt "Ølen" av Kjellaug Dalheim, Trondheim. 90 [A] Sunnhordland 12.07.1977  
91 25.08.1977       Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 91 [N] sdir.no  
92 09.09.1977   A   Levert fra Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen . 92 [P] "Over fjord og fjell"  
93 09.1977       Satt i trafikk Hatvik - Fusa. 93 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
94 1977       Satt i trafikk Leirvik - Utbjoa. 94    
95 13.08.1979       Mann over bord, Leirvik. Tatt om bord igjen ved hjelp av livbåt. 95 [A] Sunnhordland 15.08.1979  
96 primo 04.1982       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 96 [A] Sunnhordland 05.04.1982  
97 18.05.1983       Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 97 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
98 08.1983 ►       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 98 [A] Sunnhordland 02.08.1983  
99 ultimo 09.1984       Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 99 [A] Sunnhordland 05.09.1984  
100 1987       Kolliderte med Kilstraumen bru. 100    
101 ca.1987       Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 101    
102 04.1990       Til Mjellem & Carlsen a/s, Bergen for ombygging. 102 [P] "Skipet" 3/1990  
103 15.06.1990   B   Ombygget ved Mjellem & Carlsen a/s, Bergen: Forlenget, overbygg forhøyet og hengedekk montert. 103 [P] "Skipet" 3/1990  
104     B   Maskin modifisert og overrinslingsanlegg installert. Sertifikat endret. Total kostnad: 15 mill NOK. 104 [A] Sunnhordland 11.07.1990  
105 01.07.1990       Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 105 [A] Sunnhordland 11.07.1990  
106 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 106 [N] sdir.no  
107 ► 1993       Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 107 [A] Sunnhordland 18.06.1993  
108 19.06.1993       Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit. 108 [A] Sunnhordland 18.06.1993  
109 1997   C   Sertifikat endret. 109 [A] Stavanger Aftenblad 14.02.1997  
110 13.08.1998       Satt i trafikk Halhjem - Våge. 110 [P] "Skipet" 4/1998  
111 primo uke 41 1998       Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 111 [A] Bømlo-nytt 12.10.1998  
112 02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 112 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
113 01.05.2001       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 113 [P] "Skipet" 1/2001  
114 15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 114 [N] sdir.no  
115 24.08.2003       Grunnstøtte, Krokeide etter maskinproblemer. 115 [P] "Skipet" 3/2003  
116 01.05.2004       Satt i trafikk Halhjem - Våge. 116 [N] stp-norway.com  
117 ► 11.2004       I opplag, Kleppestø. 117 [N] stp-norway.com  
118 02.2005       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 118 [N] stp-norway.com  
119 ca.2005   D   Kapasitet og sertifikat endret. 119 -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
120 09.2005       Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 120 [N] stp-norway.com  
121 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 121 [P] "Skipet" 4/2006  
122 04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 122 [N] sdir.no  
123 14.05.2007       Grunnstøtte, Krokeide. 123 [N] stp-norway.com  
124 16.09.2007       Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 124 [N] stp-norway.com  
125 17.12.2007       Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 125 [N] stp-norway.com  
126 12.2007       I opplag ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand som reservefartøy. 126 [P] "Skipet" 2/2008  
127 03.2008       Tatt ut av opplag. 127 [N] stp-norway.com  
128 25.05.2008       Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 128 [N] stp-norway.com  
129 01.12.2010       Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 129 [N] stp-norway.com  
130 20.08.2011       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 130 [N] stp-norway.com  
131 02.11.2011       Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 131 [N] stp-norway.com  
132 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 132 [P] "Skipet" 1/2012  
133 04.01.2012       Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 133 [N] stp-norway.com  
134 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 134 [N] sdir.no  
135 23.06.2012       Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 135 [N] stp-norway.com  
136 30.08.2012       Satt i trafikk Fogn - Jelsa. 136 [N] stp-norway.com  
137 11.10.2012       Tatt ut av trafikk Fogn - Jelsa. 137 [N] stp-norway.com  
138 15.10.2012       Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 138 [N] stp-norway.com  
139 11.2012       Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 139 [N] stp-norway.com  
140 14.06.2013       Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 140 [N] stp-norway.com  
141 01.08.2013       Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 141 [N] stp-norway.com  
142 05.09.2013       Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 142 [N] stp-norway.com  
143 20.10.2013       Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 143 [N] stp-norway.com  
144 16.12.2013       Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 144 [N] stp-norway.com  
145 07.01.2014       Maskinproblemer. Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 145 [N] stp-norway.com  
146 21.09.2014       Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 146 [N] stp-norway.com  
147 20.10.2014       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 147 [N] stp-norway.com  
148 16.11.2014       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 148 [N] stp-norway.com  
149 08.01.2015       Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 149 [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 1/2015  
150 24.03.2015       Kolliderte med kaien, Årvika. 150 [N] smp.no 24.03.2015  
151         Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for reparasjon. 151 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
152 20.04.2015       Ferdig reparert ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 152 [N] stp-norway.com  
153 08.12.2015       I opplag, Volda [reservefartøy]. 153 [P] "Skipet" 1/2016  
154 pr.09.2020       I opplag, Saudane [reservefartøy]. 154 [P] "Skipet" 3/2020  
155 ► 2021   E   Sertifikat endret. 155 [N] scanbrokers.no  
156 30.09.2021       I opplag, Stavanger. 156 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
           
           
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/5      
 
  Avbildet som: "Ølen"    
    I original utgave for         Lokalisering: Ranavik    
    Hardanger         Tidspunkt: August 1987    
    Sunnhordlandske         Rettighetshaver: Harald Sætre    
    Dampskibsselskab.         Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/5      
  Avbildet som: "Ølen"    
    Forlenget, overbygg         Lokalisering: --    
    hevet og hengedekk         Tidspunkt: --    
    montert.         Rettighetshaver: Arne Sognnes    
              Hentet fra: sjohistorie.no    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/5      
  Avbildet som: "Ølen"    
    Overført til Tide Sjø.         Lokalisering: Tørvikbygd    
              Tidspunkt: 05. august 2010    
              Rettighetshaver: Wilhelm Langes    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/5      
  Avbildet som: "Ølen"    
    Overført til Norled.         Lokalisering: Lauvvik    
            Tidspunkt: 05. august 2012    
            Rettighetshaver: Kåre Haga    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 5/5      
  Avbildet som: "Ølen"    
    Nytt skorsteinsmerke         Lokalisering: Stavanger    
    under samme rederi.         Tidspunkt: 01. oktober 2021    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau