EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "NORDHORDLAND" 1996-1998   FOTOGRAFI   OPPDATERT 27.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1996 - 1998     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JWMO 1976 - før 2000 2    
  3   LDUU før 2000 - 2003 3  [N] sjofartsdir.no  
  4       MCML3 2003 - 2009 4      
  5  IMO-NUMMER       7523300   5  [N] marinetraffic.com  
  6  MMSI-NUMMER           6    
  7  NAVN   "Nordhordland" 1976 - 2003 7  [N] sjofartsdir.no  
  8   "Bergen Castle" 2003 - 2005 8  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  9           "Stella" 2005 - 2009 9  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 1976 - 1995 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Bergen-Nordhordland Rutelag ASA, Bergen 1995 - 2002 11  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  12     HSD Sjø a/s, Bergen 2002 - 2003 12  [N] sjofartsdir.no  
  13     Red Funnel Group, Kingstown, St. Vincent og Grenadinene 2003 - 2004 13  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  14           Isle of Wight & South of England Royal Mail Steam Packet Public Ltd. Co., Southampton, Storbritannia 2004 - 2005 14  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
 
  15  BYGGEÅR       1976   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  BYGGENUMMER       42   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  SKROG       Løland Verft a/s, Leirvik   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  UTRUSTNING       Løland Verft a/s, Leirvik   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  TYPE           19    
  20  SKROG       Pendel   20  Observasjon  
  21  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22         NSC før 2000 - etter 2000 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MATERIALE       Stål   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  MASKINFABRIKANT   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN PRODUSERT       1976   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  MASKIN       1 x Normo LDMB-9 4-takst 9 syl. diesel   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  EFFEKT       1650 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FART       12.0 kn   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  FORBRUK           29    
  30  LENGDE       66.02 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  BREDDE       12.27 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DYBDE   [1] 04.10 m 1976 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no  
  33         [3] 05.05 m 1994 - 2009 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 0799.13 t 1976 - 1994 34  [N] sjofartsdir.no  
  35     [3] 0817.00 t 1994 - 2007 35  [N] sjofartsdir.no  
  36         [4] 1220.00 t 2007 - 2009 36  [N] sjofartsdir.no  
  37  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 0433.20 t 1976 - 1994 37  [N] sjofartsdir.no  
  38     [3] 0265.00 t 1994 - 2007 38  [N] sjofartsdir.no  
  39         [4] 0425.00 t 2007 - 2009 39  [N] sjofartsdir.no  
  40  DØDVEKTTONNASJE   [3] 0790.00 t 1994 - 2007 40    
  41           [4] 0490.00 t 2007 - 2009 41  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  42  BILER   24 dekk 2, 61 dekk 3   42    
  43  TRAILERE       5   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44  PASSASJERER   [1] 480 1976 - før 1983 44  [P] "Skipet" 4/1980  
  45     [2] 350 før 1983 - før 2000 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46     [5] 440 før 2000 - etter 2000 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47  MANNSKAP       6   47  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  48  PASSASJERLUGARER       0   48  Observasjon  
  49  MANNSKAPSLUGARER       Ja   49  Observasjon  
  50  DEKKSHØYDE       5.50 m dekk 3   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51  AKSELTRYKK       13 t dekk 3   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52  TILLEGGSINFORMASJON       Maskinrom utstyrt med E0-anlegg [ubemannet].   52  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  53  STATUS       Opphogget 2009 53    
       
  54 18.06.1979   : Innført i Bergen Skipsregister som "Nordhordland". Hjemmehavn: Bergen. Kjenningssingal: JWMO. 54  [N] sjofartsdir.no  
  55 15.10.1976   : Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen [1]. 55  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  56 10.1976   : Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 56  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  57 ► 1983   : Sertifikat endret [2]. 57    
  58 04.07.1988   : Maskinhavari. 58  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  59 primo 07.1988   : Utleid til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø. Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 59  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  60 08.1988   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 60  Observasjon  
  61 ca. 06.03.1989   : Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 61  [P] "Skipet" 1/1990  
  62 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 62  [N] sjofartsdir.no  
  63 20.07.1994   : Ommålt [3]. 63  [N] sjofartsdir.no  
  64 31.12.1995   : Drift og eierskap overført til Bergen-Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. 64  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  65 10.1996   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 65  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  66    : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 66    
  67 27.02.1997   : Ommålt [4]. 67  [N] sjofartsdir.no  
  68 15.06.1997   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 68    
  69 14.08.1997   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 69  [P] "Skipet" 3/1997  
  70 03.10.1997   : Tatt ut av trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 70  [P] "Skipet" 4/1997  
  71 27.12.1997   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 71  [P] "Skipet" 1/1998  
  72 07.02.1998   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 72  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  73 06.1998   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 73  [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1998  
  74 08.1998   : Tilbakelevert. 74  Observasjon  
  75 07.09.1998   : Mannskapsinnredningen oppgradert og slingrekjøl montert ved Skjøndal Slip & Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 75  [P] "Skipet" 3/1998  
  76 09.09.1998   : Satt i trafikk Leirvåg - Gråvik. 76  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  77 21.10.1998   : Motorhavari. Til Skjøndal Slip & Mekaniske Verksted a/s, Bergen for reparasjon. 77  [P] "Skipet" 4/1998  
  78 1999   : Ferdig reparert ved Skjøndal Slip & Mekaniske Verksted a/s, Bergen. Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 78    
  79 ► 2000   : Kjenningssignal endret. Kjenningssingal: LDUU. Sertifikat endret [5]. 79    
  80 2000    : Satt i trafikk Leirvåg - Skipavik. 80    
  81 05.2001   : I opplag. 81  [P] "Skipet" 2/2001  
  82 25.11.2001   : Til Mastrevik Mekaniske a/s, Austrheim for vedlikehold av maskin. 82    
  83 22.12.2001   : Satt i trafikk Leirvåg - Skipavik. 83    
  84 31.12.2001   : Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 84  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  85 07.01.2002   : Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. 85  [N] sjofartsdir.no  
  86 2002   : I opplag, Kleppestø. 86  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  87 10.03.2002   : Kolliderte med kaien, Skipavik. Fikk mindre skader. 87  [P] "Skipet" 2/2002  
  88 05.2003   : I opplag, Steinestø. 88  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  89 05.09.2003   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Kingstown, St. Vincent. 89  [N] sjofartsdir.no  
  90 15.09.2003   : Solgt til Red Funnel Group, Kingstown, St. Vincent og Grenadinene.  Omdøpt "Bergen Castle". Kjenningssignal: MCML3. 90  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  91 10.2003   : Satt i trafikk Southampton - Cowes, Storbritannia. 91  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  92 2003   : Overført til Britisk Skipsregister. 92  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  93 26.01.2004   : Solgt til Isle of Wight & South of England Royal Mail Steam Packet Public Ltd. Co., Southampton, GB. 93  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  94 03.2004   : I opplag. 94  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  95 28.11.2005   : Solgt til Wonsan, Nord-Korea. Omdøpt "Stella". Slettet fra britisk skipsregister. Hjemmehavn: Wonsan, KP. 95    
  96 12.2005   : I opplag, Ambelakia Shipyard, Salamina, Hellas. 96    
  97 18.08.2005   : Solg til opphogging, Aliaga, Tyrkia. 97  [N] shipspotting.com  
  98 11.05.2009   : Slettet fra skipsregisteret i Wonsan, Nord-Korea. 98  [N] marinetraffic.com