HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "LØDINGEN" 1983-1984 / 1986 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 05.01.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1983 - 1984 / 1986     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LGFU   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       7214583   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257262500   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Lødingen" 1972 - 2012 5  [N] sjofartsdir.no
6           "Skutvik" 2012 - 6  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD Nord-Ferjer a/s, Narvik 1972 - 1990 7  [P] "Skipet" 4/1992
8     Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 1990 - 2006 8  [N] sjofartsdir.no
9     Hurtigruten Group ASA, Narvik 2006 - 2007 9  [N] sjofartsdir.no
10     Hurtigruten ASA, Narvik 2007 - 2009 10  [N] sjofartsdir.no
11           Torghatten Nord a/s, Tromsø 2009 - 11  [N] sjofartsdir.no
12  BYGGEÅR       1972   12  [N] sjofartsdir.no
13  BYGGENUMMER       73   13  [N] sjofartsdir.no
14  SKROG       Kaarbøverkstedet a/s, Harstad   14  [N] sjofartsdir.no
15  UTRUSTNING       Kaarbøverkstedet a/s, Harstad   15  [N] sjofartsdir.no
16  TYPE       FL   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon
18  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
19         NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no
21  MASKINFABRIKANT   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   21  [P] "Skipet" 4/1992
22  MASKIN PRODUSERT       1972   22  [P] "Skipet" 4/1992
23  MASKIN       2 x Normo DM 8 syl. diesel   23  [P] "Skipet" 4/1992
24  EFFEKT       2200 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
25  FART       14.0 kn   25  
26  FORBRUK       420 l/t   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27  LENGDE   61.29 m   27  [N] sjofartsdir.no      
28  BREDDE       11.20 m   28  [N] sjofartsdir.no      
29  DYBDE   04.29 m   29  [N] sjofartsdir.no      
30  BRUTTO REGISTERTONNASJE       1 806.82 t 1972 - 1994 30  [N] sjofartsdir.no      
31     2 1393 t 1994 - 31  [N] sjofartsdir.no      
32  NETTO REGISTERTONNASJE       1 377.74 t 1972 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no      
33     2 508 t 1994 - 33  [N] sjofartsdir.no      
34  DØDVEKTTONNASJE       344 t   34  [N] marinetraffic.com
35  BILER   1 43 1972 - ca.2005 35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
36     3 30 ca.2005 - 36  
37  TRAILERE       Ja   37  Observasjon
38  PASSASJERER   1 350 1972 - ca.2005 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
39     3 200 ca.2005 - 39  
40  MANNSKAP           40  
41  PASSASJERLUGARER       0   41  Observasjon
42  MANNSKAPSLUGARER       Ja   42  Observasjon
43  DEKKSHØYDE       4.50 m   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
44  AKSELTRYKK       13 t   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
45  TILLEGGSINFORMASJON       Baugpropell: 1 x Brunvoll, 220 bhk.   45  [P] "Skipet" 4/1992
46  STATUS       I trafikk 46  
47 19.05.1972   : Levert fra Kaarbøverkstedet a/s, Harstad til Nord-Ferjer a/s, Narvik som "Lødingen" 1. Hjemmehavn: Narvik. Byggekostnad: 7.258 mill NOK. 47  [P] "Skipet" 4/1992
48 23.05.1972   : Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 48  
49 14.09.1972   : Innført i Narvik Skipsregister. 49  [N] sjofartsdir.no
50 ca.10.1977   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 50  
51 ca.04.1978   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 51  
52 31.05.1978   : Kolliderte med kaianlegg p.g.a. maskinstans. 52  
53 ca.10.1979   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Aursnes - Magerholm. 53  
54 10.1979    : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 54  
55 07.10.1983   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 55  
56 10.10.1983   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 56  [A] Stavanger Aftenblad 08.10.1983
57 12.05.1984   : Tilbakelevert. 57  
58 06.1984   : Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 58  
59 24.02.1986   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 59  
60 27.04.1986   : Tilbakelevert. 60  
61 ca.10.1986   : Utleid til Nordtrafikk a/s, Sortland. Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 61  
62 ca.06.1987   : Tilbakelevert. Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 62  [P] "Skipet" 3/1987
63 ca.09.1987   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 63  
64 07.1988   : Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen [reservefartøy]. 64  [P] "Skipet" 4/1992
65 ca.06.1989   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 65  
66 ca.09.1989   : Tilbakelevert. 66  
67 01.01.1990   : Drift overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 67  [P] "Skipet" 4/1992
68 1990   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 68  
69 19.06.1990   : Eierskap overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 69  [N] sjofartsdir.no
70 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 70  [N] sjofartsdir.no
71 19.07.1994   : Ommålt 2►. 71  [N] sjofartsdir.no
72 1994    : Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 72  
73 15.07.1996   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 73  
74 1997   : Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 74  
75 23.09.1998   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 75  [P] "Skipet" 1/1999
76 01.01.1999   : Tilbakelevert. 76  [P] "Skipet" 1/1999
77 02.02.1999   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 77  [P] "Skipet" 1/1999
78 26.04.1999   : Tilbakelevert. 78  [P] "Skipet" 1/1999
79    : Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 79  
80 høst 1999   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 80  [P] "Skipet" 4/1999
81 05.2000   : Tilbakelevert. 81  [P] "Skipet" 3/2000
82 ca.06.2000   : Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 82  [P] "Skipet" 3/2000
83 08.2000   : Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 83  [P] "Skipet" 3/2000
84 10.08.2000   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 84  [P] "Skipet" 3/2000
85 10.08.2000    : Tilbakelevert. 85  Observasjon
86 2001   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 86  
87 2002   : Satt i trafikk Drag - Kjøpsvik. 87  
88 2004   : Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 88  
89 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret 3►. 89  
90 01.03.2006   : Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 90  
91 30.03.2006   : Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 91  [N] sjofartsdir.no
92 11.09.2007   : Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 92  [N] sjofartsdir.no
93 05.01.2009   : Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 93  [N] sjofartsdir.no
94    : Samme trafikk. 94  
95 29.05.2009   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 95  
96 30.08.2009   : Tatt ut av trafikk Andenes - Gryllefjord. 96  
97 05.2010   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 97  
98 08.2010   : Tatt ut av trafikk Andenes - Gryllefjord. 98  
99 27.05.2011   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 99  
100 28.08.2011   : I opplag, Harstad. 100  
101 09.05.2012   : Omdøpt "Skutvik". 101  [N] sjofartsdir.no
102 25.05.2012   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 102  
103 27.08.2012   : I opplag, Stokmarknes. 103  
104 05.10.2012   : Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 104  
105 02.11.2012   : I opplag, Stokmarknes. 105  
106 03.03.2013   : Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 106  
107 24.05.2013   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 107  
108 02.09.2013   : I opplag, Harstad. 108  
109 23.05.2014   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 109  
110 12.08.2014   : Maskinhavari. 110  
111 13.08.2014   : Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for reparasjon. 111  
112 22.05.2015   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 112  
113 30.08.2015   : I opplag, Harstad. 113  [N] marinetraffic.com
114 20.05.2016   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 114  
115 04.09.2016   : Tatt ut av trafikk Andenes - Gryllefjord. 115  
116 12.06.2017   : Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 116  [N] thn.no / [P] "Skipet" 3/2017
117 20.08.2017   : Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 117  [N] thn.no
118 pr.09.2017   : I opplag, Stokmarknes. 118  [P] "Skipet" 3/2017