EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "LØDINGEN" 1983-1984 / 1986   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1983 - 1984 / 1986     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LGFU   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7214583   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257262500   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Lødingen" 1972 - 2012 5  [N] sjofartsdir.no  
  6           "Skutvik" 2012 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Nord-Ferjer a/s, Narvik 1972 - 1990 7  [P] "Skipet" 4/1992  
  8     Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 1990 - 2006 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     Hurtigruten Group ASA, Narvik 2006 - 2007 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Hurtigruten ASA, Narvik 2007 - 2009 10  [N] sjofartsdir.no  
  11           Torghatten Nord a/s, Tromsø 2009 - 11  [N] sjofartsdir.no  
 
  12  BYGGEÅR       1972   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  BYGGENUMMER       73   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  SKROG       Kaarbøverkstedet a/s, Harstad   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  UTRUSTNING       Kaarbøverkstedet a/s, Harstad   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  TYPE       FL   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19         NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   21  [P] "Skipet" 4/1992  
  22  MASKIN PRODUSERT       1972   22  [P] "Skipet" 4/1992  
  23  MASKIN       2 x Normo DM 8 syl. diesel   23  [P] "Skipet" 4/1992  
  24  EFFEKT       2200 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  FART       14.0 kn   25    
  26  FORBRUK       420 l/t   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  LENGDE   61.29 m   27  [N] sjofartsdir.no      
  28  BREDDE       11.20 m   28  [N] sjofartsdir.no      
  29  DYBDE       04.29 m   29  [N] sjofartsdir.no      
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 0806.82 t 1972 - 1994 30  [N] sjofartsdir.no      
  31           [2] 1393.00 t 1994 - 31  [N] sjofartsdir.no      
  32  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 0377.74 t 1972 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no      
  33           [2] 0508.00 t 1994 - 33  [N] sjofartsdir.no      
  34  DØDVEKTTONNASJE       [2] 0344.00 t   34  [N] marinetraffic.com  
  35  BILER   [1] 43 1972 - ca.2005 35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36     [3] 30 ca.2005 - 36    
  37  TRAILERE       Ja   37  Observasjon  
  38  PASSASJERER   [1] 350 1972 - ca.2005 38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39     [3] 200 ca.2005 - 39    
  40  MANNSKAP           40    
  41  PASSASJERLUGARER       0   41  Observasjon  
  42  MANNSKAPSLUGARER       Ja   42  Observasjon  
  43  DEKKSHØYDE       4.50 m   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44  AKSELTRYKK       13 t   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45  TILLEGGSINFORMASJON       Baugpropell: 1 x Brunvoll, 220 bhk.   45  [P] "Skipet" 4/1992  
  46  STATUS       I opplag 46    
 
  47 19.05.1972   : Levert fra Kaarbøverkstedet a/s, Harstad til Nord-Ferjer a/s, Narvik som "Lødingen" [1]. Hjemmehavn: Narvik. Byggekostnad: 7.258 mill NOK. 47  [P] "Skipet" 4/1992  
  48 23.05.1972   : Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 48    
  49 14.09.1972   : Innført i Narvik Skipsregister. 49  [N] sjofartsdir.no  
  50 ca.10.1977   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 50    
  51 ca.04.1978   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 51    
  52 31.05.1978   : Kolliderte med kaianlegg p.g.a. maskinstans. 52    
  53 ca.10.1979   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Aursnes - Magerholm. 53    
  54 10.1979 ►   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 54    
  55 07.10.1983   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 55    
  56 10.10.1983   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 56  [A] Stavanger Aftenblad 08.10.1983  
  57 12.05.1984   : Tilbakelevert. 57    
  58 06.1984   : Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 58    
  59 24.02.1986   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 59    
  60 27.04.1986   : Tilbakelevert. 60    
  61 ca.10.1986   : Utleid til Nordtrafikk a/s, Sortland. Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 61    
  62 ca.06.1987   : Tilbakelevert. Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 62  [P] "Skipet" 3/1987  
  63 ca.09.1987   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 63    
  64 07.1988   : Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen [reservefartøy]. 64  [P] "Skipet" 4/1992  
  65 ca.06.1989   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 65    
  66 ca.09.1989   : Tilbakelevert. 66    
  67 01.01.1990   : Drift overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 67  [P] "Skipet" 4/1992  
  68 1990   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 68    
  69 19.06.1990   : Eierskap overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 69  [N] sjofartsdir.no  
  70 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 70  [N] sjofartsdir.no  
  71 19.07.1994   : Ommålt [2]. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72 1994 ►   : Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 72    
  73 15.07.1996   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 73    
  74 1997   : Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 74    
  75 23.09.1998   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 75  [P] "Skipet" 1/1999  
  76 01.01.1999   : Tilbakelevert. 76  [P] "Skipet" 1/1999  
  77 02.02.1999   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 77  [P] "Skipet" 1/1999  
  78 26.04.1999   : Tilbakelevert. 78  [P] "Skipet" 1/1999  
  79    : Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 79    
  80 høst 1999   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 80  [P] "Skipet" 4/1999  
  81 05.2000   : Tilbakelevert. 81  [P] "Skipet" 3/2000  
  82 ca.06.2000   : Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 82  [P] "Skipet" 3/2000  
  83 08.2000   : Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 83  [P] "Skipet" 3/2000  
  84 10.08.2000   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 84  [P] "Skipet" 3/2000  
  85 10.08.2000 ►   : Tilbakelevert. 85  Observasjon  
  86 2001   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 86    
  87 24.08.2001   : Grunnstøtte, Røst. Fikk skade på brennstofftank og ballasttank. 87  [P] "Skipet" 3/2001  
  88 2002   : Satt i trafikk Drag - Kjøpsvik. 88    
  89 2004   : Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 89    
  90 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [3]. 90    
  91 01.03.2006   : Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 91    
  92 30.03.2006   : Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 92  [N] sjofartsdir.no  
  93 11.09.2007   : Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 93  [N] sjofartsdir.no  
  94 05.01.2009   : Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 94  [N] sjofartsdir.no  
  95    : Samme trafikk. 95    
  96 29.05.2009   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 96    
  97 30.08.2009   : Tatt ut av trafikk Andenes - Gryllefjord. 97    
  98 05.2010   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 98    
  99 08.2010   : Tatt ut av trafikk Andenes - Gryllefjord. 99    
  100 27.05.2011   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 100    
  101 28.08.2011   : I opplag, Harstad. 101    
  102 09.05.2012   : Omdøpt "Skutvik". 102  [N] sjofartsdir.no  
  103 25.05.2012   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 103    
  104 27.08.2012   : I opplag, Stokmarknes. 104    
  105 05.10.2012   : Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 105    
  106 02.11.2012   : I opplag, Stokmarknes. 106    
  107 03.03.2013   : Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 107    
  108 24.05.2013   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 108    
  109 02.09.2013   : I opplag, Harstad. 109    
  110 23.05.2014   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 110    
  111 12.08.2014   : Maskinhavari. 111    
  112 13.08.2014   : Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for reparasjon. 112    
  113 22.05.2015   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 113    
  114 30.08.2015   : I opplag, Harstad. 114  [N] marinetraffic.com  
  115 20.05.2016   : Satt i trafikk Andenes - Gryllefjord. 115    
  116 04.09.2016   : Tatt ut av trafikk Andenes - Gryllefjord. 116    
  117 12.06.2017   : Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 117  [N] thn.no / [P] "Skipet" 3/2017  
  118 20.08.2017   : Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 118  [N] thn.no  
  119 pr.09.2017   : I opplag, Stokmarknes. 119  [P] "Skipet" 3/2017  
  120 11.06.2018   : Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn [supplering]. 120  [N] torghatten-nord.no  
  121 19.08.2018   : Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 121  [N] torghatten-nord.no  
  122 pr.09.2018   : I opplag, Stokmarknes. 122  [N] marinetraffic.com