EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "KYSTVEIEN" 1984-1988   FOTOGRAFI   OPPDATERT 07.02.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1984 - 1988     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LMVZ 1984 - 1994 2  [N] sjofartsdir.no  
  3   HP7753 1994 - 1995 3  [P] "Skipet" 4/1994  
  4   LDVY 1995 - 1997 4  [P] "Skipet" 2/1996  
  5   YYH6 1997 - 5  [P] "Skipet" 2/1998  
  6  IMO-NUMMER       7105093   6  [N] marinetraffic.com  
  7  MMSI-NUMMER           7    
  8  NAVN   "Stubbenkammer" 1971 - 1983 8  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  9   "Frengenfjord" 1983 - 1984 9  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  10   "Kystveien" 1984 - 1988 10  [P] "Skipet" 3/1984  
  11   "Bohus II" 1988 - 1994 11  [N] sjofartsdir.no  
  12   "Subic Adventure" 1994 - 1995 12  [P] "Skipet" 4/1994  
  13   "Einar Tambarskjelve" 1995 - 1997 13  [P] "Skipet" 2/1996  
  14           "Petronila Mata" 1997 - 14  [P] "Skipet" 2/1998  
             
  15  REDERI / EIERFORHOLD Stena Line a/b, Göteborg, Sverige 1971 15    
  16     Deutsche Reichsbahn, Berlin, Øst-Tyskland 1971 - 1978 16    
  17     Schiffskommerz Volkseineger Aussenhandelsbetrieb der VVB, Rostock, Øst-Tyskland 1978 - 1983 17    
  18     Fosen Mekaniske Verksteder a/s, Rissa 1983 - 1984 18  [P] "Skipet" 1/1984  
  19     Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1984 - 1988 19    
  20     K/s Scandi Line a/s, Sandefjord 1988 - 1990 20  [P] "Skipet" 3/1988  
  21     Vard a/s, Oslo 1990 - 1994 21  [N] sjofartsdir.no  
  22     Elcana Maritime Inc., Panama City, Panama 1994 22  [P] "Skipet" 4/1994  
  23     Borrasca Shipping S.A., Panama City, Panama 1994 - 1995 23    
  24     Bastø Fosen a/s, Trondheim 1995 - 1997 24  [P] "Skipet" 2/1996  
  25           Consolidada de Ferrys C.A., Caracas, Venezuela 1997 - 25  [P] "Skipet" 2/1998  
 
  26  BYGGEÅR       1971   26  [N] sjofartsdir.no  
  27  BYGGENUMMER       94   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  SKROG       Trosvik Mekaniske Verksted a/s, Brevik   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  UTRUSTNING       Trosvik Mekaniske Verksted a/s, Brevik   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  TYPE           30    
  31  SKROG       Konvensjonelt   31  Observasjon  
  32  KLASSE   DNV + 1A1, RO/RO Car Ferry carr. 2dk før 1983 - før 1989 32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33           DNV + 1A1, Car & Trainferry A, E0 før 1989 - 33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34  MATERIALE       Stål   34  [N] sjofartsdir.no  
  35  MASKINFABRIKANT   [1] Bergens Mekaniske Verksted a/s. Bergen 1971 - 35  [P] "Skipet" 3/1988  
  36           [3] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1985 - 36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37  MASKIN PRODUSERT   [1] 1971   37  [P] "Skipet" 3/1988  
  38           [3] 1985   38  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39  MASKIN   [1] 2 x Normo LDM 8 syl. diesel + 2 x Normo LDM 9 syl. diesel 1971 - 39    
  40           [3] 2 x WX28V8 8 syl. diesel 1985 - 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  EFFEKT   [1] 5100 bhk 1971 - 41  [P] "Skipet" 3/1988  
  42     [3] 5600 bhk 1985 - 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43  FART       [3] 18.0 kn 1985 - 43  [P] "Skipet" 4/1994  
  44  FORBRUK       17 t MDO/d   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45  LENGDE   124.60 m   45  [N] sjofartsdir.no  
  46  BREDDE       016.00 m   46  [N] sjofartsdir.no  
  47  DYBDE       005.00 m   47  [N] sjofartsdir.no  
  48  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 1999 t 1971 - 1984 48    
  49     [2] 6268 t 1984 - 1986 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50     [4] 6398 t 1986 - 1989 50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51           [6] 6665 t 1989 - 51  [N] sjofartsdir.no  
  52  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 0810 t 1971 - 1984 52    
  53     [2] 3145 t 1984 - 1989 53  [N] sjofartsdir.no  
  54           [6] 3182 t 1989 - 54  [P] "Skipet" 4/1994  
  55  DØDVEKTTONNASJE       [6] 3200 t 1989 - 55  [N] marinetraffic.com  
  56  BILER   [1] 073 dekk 2, 0 dekk 3 1971 - 1984 56  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  57     [2] 110 dekk 2, 40 dekk 3 1984 - 1996 57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58     [7] 170 1996 - 1998 58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59     [8] 140 1998 - 59    
  60  TRAILERE       20   60  [A] Stavanger Aftenblad 10.10.1997  
  61  PASSASJERER   [1] 24 1971 - 1984 61    
  62     [2] 399 1984 - 1988 62  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  63     [6] 650 1988 - 1998 63  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  64     [8] 781 1998 - 64    
  65  MANNSKAP           65    
  66  PASSASJERLUGARER   [1] 12 1971 - 1984 66    
  67     [2] 40 [køyplasser] 1984 -  67  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  68  MANNSKAPSLUGARER       Ja   68  Observasjon  
  69  DEKKSHØYDE       5.15 m dekk 2   69  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  70  AKSELTRYKK       50 t dekk 2   70  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  71  TILLEGGSINFORMASJON   Baugpropell.   71  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  72           Jernbanevogner: 40. 1971 - 1984 72    
  73  STATUS       Ukjent 73    
 
  74 14.09.1971   : Levert fra Trosvik Mekaniske Verksted a/s, Brevik til Stena Line a/b, Göteborg, Sverige som "Stubbenkammer". Klassifisert som ro-ro skip [1]. 74    
  75 26.09.1971   : Utleid til Reichsbahndirektion Greifswald, Fährschiffamt Saßnitz, Saßnitz, Øst-Tyskland. Satt i trafikk Saßnitz, DDR - Trelleborg, Sverige. 75  - / [P] "Skipet" 4/1994  
  76 30.10.1971   : Solgt til Deutsche Reichsbahn, Berlin, DDR. Hjemmehavn: Saßnitz, DDR. Samme trafikk. 76    
  77 11.1971   : Maskinhavari. Til reparasjon ved Frederikshavn Skibsværft a/s, Frederikshavn, Danmark. 77     
  78 04.1972   : Reparert samt ombygget ved Frederikshavn Skibsværft a/s, Frederikshavn, DK: Overbygg forlenget med 20 m. Satt i trafikk Saßnitz, Øst-Tyskland - Trelleborg, Sverige. 78    
  79 01.09.1977   : I opplag, Saßnitz, DDR. 79    
  80 ► 08.1978   : Solgt til Schiffskommerz Volkseineger Aussenhandelsbetrieb der VVB, Rostock, DDR. 80    
  81 08.1978   : Satt i frakttrafikk Angola - Moçambique - Sovjetunionen - Irak - Libya. 81    
  82 05.12.1983   : Tatt ut av frakttrafikk Angola - Moçambique - Sovjetunionen - Irak - Libya. 82    
  83 22.12.1983   : Solgt til Fosen Mekaniske Verksteder a/s, Rissa. Omdøpt "Frengenfjord". Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 83  [P] "Skipet" 1/1984  
  84 ► 19.03.1984   : Ombygget til bil– og passasjerferge ved Fosen Mekaniske Verksteder a/s, Rissa. Bl.a. baugvisir og nytt dekkshus [2]. 84    
  85 19.03.1984   : Solgt til Askøy-Bergen a/s, Kleppestø. Kjenningssignal: LMVZ. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 85    
  86 06.1984   : Omdøpt "Kystveien". 86  [P] "Skipet" 3/1988  
  87 22.06.1984   : Satt i trafikk Mekjarvik - Krokeide. Drift: Team Askøy-Bergen a/s, Kleppestø. 87  [A] Stavanger Aftenblad 21.06.1984  
  88 22.08.1984   : Grunnstøtte i tykk tåke ved Avaldsnes. 88  [A] Stavanger Aftenblad 23.08.1984  
  89 28.09.1984   : Satt i trafikk Stavanger - Krokeide. 89  [A] Stavanger Aftenblad 25.09.1984  
  90 03.01.1985   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 90  [A] Stavanger Aftenblad 28.12.1984  
  91 31.03.1985   : Til Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund for mindre ombygging. 91    
  92 24.05.1985   : Til Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen for dokksetting. 92    
  93    : Nye maskiner installert og passasjerinnredning ombygget [3]. Satt i trafikk Krokeide - Stavanger. 93  [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1985  
  94 01.09.1985   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 94  [A] Stavanger Aftenblad 30.08.1985  
  95 03.1986   : Mindre ombygget [4]. 95  [P] "Skipet" 1/1986  
  96 30.04.1986   : Grunnstøtte ved Haugesund. 96    
  97 21.06.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Krokeide. 97  [A] Stavanger Aftenblad 17.06.1986  
  98 18.08.1986    : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 98  [A] Stavanger Aftenblad 16.08.1986  
  99 09.09.1986   : Satt i trafikk Bergen - Mekjarvik. 99  [A] Stavanger Aftenblad 09.09.1986  
  100 07.10.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 100  [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1986  
  101 20.06.1987   : Satt i trafikk Stavanger - Krokeide. 101  [A] Stavanger Aftenblad 18.06.1987  
  102 17.08.1987   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 102  [A] Stavanger Aftenblad 15.08.1987  
  103 ► 05.1988   : Sertifikat endret [5]. 103  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  104 05.1988   : Solgt til k/s Scandi Line a/s, Sandefjord. Omdøpt "Bohus II". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord. 104  [P] "Skipet" 3/1988  
  105    : Salgssum: 26 mill NOK. 105    
  106 27.05.1988   : Satt i trafikk Strömstad, Sverige - Sandefjord. 106    
  107 03.1989   : Ombygget ved Ekstrand Verksted a/s, Brevik: ny salongseksjon montert akter [6]. 107  [P] "Skipet" 2/1989  
  108 21.12.1990   : Solgt til Vard a/s, Oslo. Salgssum: 78 827 477 NOK. 108  [N] sjofartsdir.no  
  109    : Drift: K/s Scandi Line a/s, Sandefjord. Samme trafikk. 109  [P] "Skipet" 4/1994  
  110 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 110  [N] sjofartsdir.no  
  111 18.04.1994   : Solgt til Elcana Maritime Inc., Panama City, Panama. Hjemmehavn: Panama City, PA. Drift: Star Cruise Ltd., Panama City, PA. 111    
  112    : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 112  [N] sjofartsdir.no  
  113    : Omdøpt "Subic Adventure". Kjenningssignal: HP7753. 113  [P] "Skipet" 4/1994  
  114 05.1994   : Solgt til Borrasca Shipping S.A., Panama City, PA. Lagt i opplag. 114    
  115 15.11.1995   : Solgt til Bastø Fosen a/s, Trondheim. Omdøpt "Einar Tambarskjelve". Hjemmehavn: Trondheim. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Kjenningssignal: LDVY. 115  [P] "Skipet" 2/1996  
  116 23.12.1995   : Til Drammen Skipsreparasjon a/s, Drammen for ombygging. 116  [P] "Skipet" 1/1996  
  117 15.03.1996   : Ombygget ved Drammen Skipsreparasjon a/s, Drammen [7]. Ankom Horten. 117  [P] "Skipet" 2/1996  
  118 uke 12 1996   : Satt i trafikk Moss - Horten. 118  [P] "Skipet" 2/1996  
  119 04.10.1996   : Tatt av vinden og ført inn i kaien, Moss. Fikk en 200 x 10 [cm] stor flenge på babord side. 119  [P] "Skipet" 4/1996  
  120 11.10.1996   : Kolliderte med kaien, Moss. 120  [P] "Skipet" 4/1996  
  121 18.06.1997   : I opplag, Drammen. 121    
  122 22.12.1997   : Solgt til Consolidada de Ferrys C.A., Caracas, Venezuela. Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Kingstown, St. Vincent og Grenadinene. 122    
  123    : Omdøpt "Petronila Mata". Kjenningssignal: YYH6. 123  [P] "Skipet" 2/1998  
  124 01.1998   : Kapasitet og sertifikat endret [8]. Satt i trafikk Puerto La Cruz - Punta de Piedras, YV. 124    
  125 1998   : Hjemmehavn: Pampatar, Venezuela. 125    
  126 19.05.2006   : I opplag, Puerto La Cruz, YV. 126