H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "KVINNHERAD" 2020 -  
    Fortegnelse nr. B115  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     28.09.2020    
    PERIODE:     2020 - Status for fartøyet: I  OPPLAG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L H H Q 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7704681 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257058700 3 -   3 [M] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Kvinnherad" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 5 1978 - 2001   5 [N] sdir.no  
  6 HSD Sjø a/s, Bergen 6 2001 - 2006   6 [N] sdir.no  
  7 Tide Sjø a/s, Bergen 7 2006 - 2012   7 [N] sdir.no  
  8 Norled a/s, Stavanger 8 2012 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1978 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   257 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Skrog   Bolsønes Verft a/s, Molde 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Utrustning   Bolsønes Verft a/s, Molde 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Type   PS 50 13 -   13 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  14 Skrogutforming   Pendel 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   Skipskontrollen 15 før 1989 - før 2000   15 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16     NSC 16 før 2000 -   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17 Materiale   Stål 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 18 -   18 [P] "Over fjord og fjell"  
  19 Maskin produsert   1978 19 -   19 [P] "Over fjord og fjell"  
  20 Maskin   1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel 20 -   20 [P] "Over fjord og fjell"  
  21 Effekt   1300 bhk 21 -   21 [P] "Over fjord og fjell"  
  22 Fart   13.2 kn 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Forbruk   - 23 -   23 -  
  24 Lengde   64.33 m 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Bredde   11.26 m 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Dybde   3.44 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Brutto registertonnasje [ A ] 591.92 t 27 1978 - 1988   27 [N] sdir.no  
  28   [ B ] 839 t 28 1988 [målt 1994] -    28 [N] sdir.no  
  29 Netto registertonnasje [ A ] 305.95 t 29 1978 - 1988   29 [N] sdir.no  
  30   [ B ] 257 t 30 1988 [målt 1994] -    30 [N] sdir.no  
  31 Dødvekttonnasje [ B ] 284 t 31 1988 -   31 [N] marinetraffic.com  
  32 Bilkapasitet [ A ] 50 32 1978 - 1988   32 [P] "Over fjord og fjell"  
  33   [ B ] 65 [50 dekk 2, 15 (henge)dekk 3] 33 1988 - ca.2005   33 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  34   [ C ] 42 [32 dekk 2, 10 (henge)dekk 3] 34 ca.2005 -   34 [N] fjordfaehren.de  
  35 Trailerkapasitet   Ja 35 -   35 HMI  
  36 Passasjersertifikat [ A ] 350 36 1978 - før 2000   36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37   [ D ] 260 37 før 2000 - ca.2005   37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38   [ C ] 198 38 ca.2005 -   38 [N] fjordfaehren.de  
  39 Mannskap   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Passasjerlugarer   0 40 -   40 HMI  
  41 Mannskapslugarer   8 41 -   41 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  42 Dekkshøyde   4.45 m dekk 2 42 -   42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [ B ] 2.25 m/4.00 m u/ (henge)dekk 3 [senket/hevet], 1.85 m (henge)dekk 3 43 1988 -   43 HMI  
  44 Akseltrykk   13 t dekk 2 44 -   44 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45 Tilleggsinformasjon   - 45 -   45 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  46 10.07.1978   Målt [ A ]. 46 [N] sdir.no  
  47 13.07.1978   Døpt "Kvinnherad". 47 [P] "Over fjord og fjell"  
  48 28.07.1978     Levert fra Bolsønes Verft a/s, Molde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [ A ]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 48 [P] "Over fjord og fjell"  
  49       Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 49 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  50 vår 1986     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 50 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  51 1988     Ombygget: Hengedekk montert [ B ]. 51 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  52 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 52 [N] sdir.no  
  53 15.07.1994     Ommålt [ B ]. 53 [N] sdir.no  
  54 ► 2000     Sertifikat endret [ D ]. 54 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 55 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  56 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 56 [N] sdir.no  
  57 ca.2005     Kapasitet og sertifikat endret [ C ]. 57 - / [N] fjordfaehren.de  
  58 28.02.2005     Brann i rom under styrehuset, Løfallstrand. Området fikk store brannskader. 58 [P] "Skipet" 3/2005  
  59 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 59 [P] "Skipet" 4/2006  
  60 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 60 [N] sdir.no  
  61 01.07.2010     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 61 [P] "Skipet" 3/2010  
  62 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 62 [P] "Skipet" 1/2012  
  63 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 63 [N] sdir.no  
  64 2012     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 64 [N] fjordfaehren.de  
  65 10.05.2020     Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 65 HMI  
  66 28.05.2020     Utleid til Fjord Norge a/s, Bergen. Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 66 HMI  
  67 23.08.2020     I opplag, Sandnes. 67 HMI  
  68 ultimo 09.2020     I opplag, Stavanger. 68 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau